Quote du Jour – nothing to loose

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

As for us we have nothing to loose. He who swims in the ocean does not fear the rain. You have occupied our land, you have attacked our honor and dignity, you have spilled our blood, stolen our wealth, destroyed our homes and you have shattered our security. And we will give you the same treatment.

Sheikh Osama Bin Laden, 19 jan 2006

0

Reacties (16)

#1 Mark

het is ’too loose’ (of heeft ie het niet over z’n veterlo(o)ze stofpantoffels?)

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Drudge heeft wel een leuke foto van Bin:
[img]http://www.drudgereport.com/bl.jpg[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 RennieB

Aiaiai. Sorry maar kan niets anders bedenken dan dat dit een vooropgezet plan is van de CIA. Precies op momenten dat het de USA goed uitkomt duikt er weer een bandje videotje of iets anders op.

Weet dat het wellicht niet waar is maar het blijft door mijn kop zingen. De CIA zit hier achter.

De banden tussen de CIA, Bushes en Bin Ladens zijn er gewoon. De CIA bleef hardnekkig Osama als Usama schrijven. de eerste 3 leters zijn een akroniem…

Hij zit lekker is Saudi Arabië en geniet van een harem, sigaar en drankje… Terwijl hij als instrument gebruikt wordt om de verkiezingen een terroristisch tintje te geven…

Damned..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Arduenn

Het is toch ‘nothing to loosen’? Niets om los te maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 heidekonijn

Ik hoop dat jullie een grapje maken.
Nothing to lose dus.

http://lostpedia.com/wiki/Lost_Season_2

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Stijn

Toch vind ik dit wel een opmerkelijk citaat. Los van het feit dat ik mensen die niets meer te verliezen hebben altijd angstaanjagend gevaarlijk vind, is het een atypische uitspraak voor een zich als gelovige moslim afficierende man: Wat hij onder alle omstandigheden te verliezen moet hebben, is de relatie met zijn god. Dus zou je verwachten dat dat steeds een rol blijft spelen in zijn handelingen (of de verantwoordingen ervan): In die zin is dit een opvallend atheïstische opmerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 fjord

@Stijn. Het is een opstap naar zijn volgende zin:
You have tried to prevent us from living with dignity, but you won’t be able to prevent us from dying with dignity. Sitting down and leaving Jihad behind in our religion is a great sin that we fear. And dying under the shade of the swords is the best that we wish for.
Door aan te geven dat er niets meer te verliezen is, benadrukt hij de wenselijkheid tot zelfopoffering in de naam van Allah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 heidekonijn

Ik wens hem in dat geval een rol toe in het Judean Suicide Front, Life of Brian style.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Stijn

@fjord: Dank voor de aanvulling. Dit maakt het heel anders.
Ik ben te weinig Islamdeskundige om er echt iets zinnigs over te zeggen, maar volgens mij gaat hier echt alles op zijn kop wat ook in de Islam voor heilig wordt gehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Degtyarev Pekhotny

Andere vertaling:

As for us, we do not have anything to lose. The swimmer in the sea does not fear rain. You have occupied our land, defiled our honour, violated our dignity, shed our blood, ransacked our money, demolished our houses, rendered us homeless, and tampered with our security. We will treat you in the same way.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4628932.stm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 fjord

@Stijn. Net zo min als het NT is de Koran eenduidig. Het zijn multi-interpretabele geschriften.
De Islam ontstond in een cultuur en een tijd waarin strijd noodzaak was om te overleven. Het ligt dus voor de hand dat daar sporen van terug te vinden zijn in de Koran. Bin Laden vist die eruit en gebruikt ze in zijn verlangen naar het stichten van een theocratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Mihai

@fjord

“…Your calamity will not end, unless you leave our lands and stop stealing our resources and stop supporting the bad rulers in our countries…. Until we feel security you will be our targets and until you stop the bombing, gassing, imprisonment and torture of my people we will not stop this fight.” – Ayman al-Zawahiri

Alle boodschappen van Al Qaida kunnen gesplitst in twee elementen: de religieuze en de politieke. De religieuze is slechts bedoeld voor de achterban, als propaganda. De politieke zijn de eisen die ze van het Westen hebben. Bin Laden, zoals Zawahiri heeft ook deze politieke eisen steeds herhaald:

(1) stoppen met roven van hun grondstoffen
(2) stoppen met het in zadel helpen van de tirannen
(3) terugtrekking van de Amerikaanse soldaten uit Saudi-Arabië (nu ook Irak)
(4) stoppen met de onvoorwaardelijke hulp aan Israël.

In het Westen is men op een of andere manier blind voor de politieke eisen en herhaalt slechts de religieuze. Dat is wel handig want over religieuze zaken kan je niet onderhandelen. Zo wordt een vijand als irrationeel beschouwd, die jaloers is en ons haat voor onze superioriteit, vijand die ons zal blijven haten wat wij ook zouden doen. Dit is gewoon een schoolboekvoorbeeld van propaganda.

We moeten echter minder aandacht aan het religieuze geven en ons richten op de legitieme politieke eisen die ze hebben. Op dit moment denken we dat het niet uitmaakt dat we hun eisen zoude inwilligen, ze zouden ons toch blijven haten. Deze gedachten moeten we ombuiten in: het maakt niet uit of ze religieus zijn of niet. Ze hebben ook zonder religie een reden om ons te haten en ze hebben legitieme eisen. Hierover kunnen we onderhandelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 fjord

@Mihai
De politieke en religieuze motieven van Bin Laden zijn niet van elkaar los te koppelen. Hij streeft naar een Midden Oosten waar de sharia (islamitische wetgeving) wordt ingevoerd. Religie is voor Bin Laden veel meer dan louter een voertuig om een politiek doel te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat religieuze zuiverheid (zoals hij dat ziet) belangrijker voor hem is dan politieke macht. Dat maakt hem juist zo charismatisch voor sommige islamieten.
Bind Laden’s overtuiging is vergelijkbaar met die van de Dalai Lama, waar politieke en religieuze aspiraties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het grote verschil tussen de twee is dat Bin Laden religieus gesanctioneerd geweld als instrument gebruikt om zijn doel te bereiken.
We hebben ook al eerder een voorproefje gehad van wat de religieuze opvattingen van Bin Laden zijn toen de Taliban het voor het zeggen had in Afghanistan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mihai

@fjord

Waar het om gaat zijn de volgende vragen:

1. Heeft de huidige Amerikaanse aanpak kans van slagen?
2. Zijn bin Laden’s religieuze opvattingen echt niet te onderscheiden van zijn politieke eisen?
3. En als ze niet van elkaar te onderscheiden zijn, wat is de relevantie ervan?
4. En wat zou er mis zijn als we aan zijn politieke eisen zouden toegeven?

1. Naar mijn mening creëert de huidige Amerikaanse aanpak juist meer terroristen. Bin Laden krijgt met de dag steeds meer sympathisanten. Als in het begin bin Laden irrelevant was, vergroten Amerikanen elke dag de kans dat hij aan de macht komt. Sterker nog Irak is nu al in de handen van religieuze Shia-fundamentalisten, met een islamitische grondwet. Misschien is het ook hun bedoeling om een Shia dictatuur daar te plaatsen, maar vroeger of later zal deze zich tegen de Amerikanen keren, zoals bin Laden ook gedaan heeft. Dus over een paar jaar verschijnt deel drie in de Golfoorlog sequel. “Neither side can defeat the other. The United States will not be able to overpower a diffuse, ever-mutating, organized international militancy movement, whose struggle enjoys the rear-guard sympathy of large numbers of Muslims.” Zegt Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, Associate Director of the Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Resolution at the Harvard School of Public Health. De oplossing is in een democratische en vrije Midden-Oosten, maar dat moeten diegenen die geloven dat dit de Amerikaanse intentie is, alsnog het bewijs leveren. De oplossing is ook aan de eisen van bin Laden juist toe te geven. Door geen dictatoren meer te plaatsen, zal de democratie en vrijheid daar van zelf ontstaan. Door de grondstoffen niet meer te roven, zal het levensniveau van die mensen toenemen, wat weer tot minder rekruten voor bin Laden zal betekenen. Hetzelfde geldt ook voor het een stop van de onvoorwaardelijke steun aan alle Israelisch beleid.

2. Volgens Mohamedou zijn bin Laden’s politieke overtuigingen daadwerkelijk van zijn religieuze te onderscheiden. “Al Qaeda is an industrious, committed, and power-wielding organization waging a political, limited, and evasive war of attrition — not a religious, open-ended, apocalyptic one.” Mohamedou pleit daardoor juist voor onderhandelingen. “Though dismissed widely, the best strategy for the United States may well be to acknowledge and address the collective reasons in which Al Qaeda anchors its acts of force. Al Qaeda has been true to its word in announcing and implementing its strategy for over a decade. It is likely to be true to its word in the future and cease hostilities against the United States, and indeed bring an end to the war it declared in 1996 and in 1998, in return for some degree of satisfaction regarding its grievances. In 2002, bin Laden declared: ‘Whether America escalates or de-escalates this conflict, we will reply in kind.'” http://tinyurl.com/az9r6

3. Maar stel dat zijn religieuze overtuigingen niet te onderscheiden van zijn politieke. Dat is slechts relevant als hij de macht over het Midden-Oosten kan overnemen. Maar zie punt 1. Zijn niet juist de Amerikanen die hem steeds meer macht toekennen? Om niet te vergeten dat we slechts selectief van Sharia last hebben. Sharia is er al in het Midden-Oosten en we hebben daar geen last van zolang het in onze vriendstaten, zoals Saudi-Arabië, wordt bedreven. In feite in 1985 ontving Ronald Reagan de Afghanse Mujahedin, de latere Taliban, op het Witte Huis verklaarde voor de camera: “These are the moral equivalent of America’s founding fathers” http://tinyurl.com/eyb7a Clinton onderhandelde met de Taliban en beloofde ze om hun regime te erkennen in ruil voor een uitlevering van bin Laden. Dus Sharia en de Taliban zijn niet ons probleem.

4. Vroeger of later zullen we toch aan die eisen moeten toegeven. We kunnen daar niet oneindig veel dictators aan de macht houden en we kunnen ook de grondstoffen niet oneindig beroven. We hebben gewoon geen voldoende macht voor. En er is niets mis om met deze misdaden te stoppen.

Conclussie: hoe harder de Amerikanen optreden, hoe radicaler de islamieten worden en hoe langer de oplossing voor terrorisme en het Midden-Oosten-drama uitgesteld zal worden. Hoe eerder bin Laden’s politieke eisen ingevoerd worden, hoe eerder zijn we van het gedoe af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 fjord

@ Mihai

Zeker, je kunt Bin Laden’s religieuze visie en politieke aspiratie van elkaar onderscheiden, maar voor Bin Laden zelf zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Je verwijt het westen dat ze de religieuze component te zeer uitvergroot en te veel aan de politieke aspiraties van Bin Laden koppelt. Het tegendeel is waar, dunkt me. Veel te lang heeft de VS de religieuze dimensie van het conflict onderschat en gemeend, dat er politiek-economische betrekkingen mogelijk waren, ongeacht de religieuze opvattingen van de partner. Die gedachte werd mede gevoed door de vruchtbare samenwerking met de Saudies, die wel bereid bleken tot zo’n scheiding van economische samenwerking en religie. Maar in Afghanistan lag dat geheel anders. De door jouw aangehaalde uitspraak waarin Reagan de Mujahedin met de Founding Father vergeleek, geeft wel aan hoezeer de VS de religieuze dimensie heeft onderschat.
Heel laat begon de VS te erkennen, dat de afghaanse situatie met de Taliban niet te vergelijken was met die in Saudie Arabie. Eerst na de verwoesting van de boeddhabeelden in Bamyan brak bij de amerikaanse oliebaronnen het besef door dat de Taliban een te onbetrouwbare partner zou zijn in het geplande olie-avontuur. De door Afghanistan aan te leggen oliepijpleidingen zouden een te riskant machtsmiddel in de handen van een fanatiek religieuze Taliban worden. Toen pas werd het besluit genomen om in te grijpen. Het was voor de VS daarna nog wachten op een gebeurtenis als 9/11, om de ruggensteun van haar eigen bevolking en de rest van de wereld te krijgen.
Toch bleef de VS de religieuze component ook daarna weer onderschatten op het schaakbord van het Midden Oosten. Anders was ze misschien zo wijs geweest om Irak niet binnen te vallen. De veronderstelde samenwerking tussen Al Quaida en de iraakse Baath regering (die naast WMD en olie het derde motief was om Irak binnen te vallen) bleek niet te bestaan. Niet verwonderlijk als ze de religieuze overtuigingen van Bin Laden serieus hadden genomen. Bin Laden’s verlangen naar macht ligt onlosmakelijk ingebed in zijn diep religieuze overtuigingen; terwijl voor Hussein religie voornamelijk een middel was om macht te verwerven. Bin Laden verafschuwde dat opportunisme. Ondanks dat Bin Laden en Hussein hun haat naar het westen deelden, bleek dat niet voldoende reden te zijn om tot een strategische samenwerking te komen. Pas door Hussein te verdrijven en een uiterst wankele nieuwe machtsstructuur op te bouwen heeft de VS de poort naar Irak voor Bin Laden wagenwijd open gezet.
Het lijkt me dan ook onjuist om te beweren dat de VS te veel nadruk legt op de religieuze component van het vraagstuk. Zij prefereert waar mogelijk daar omheen te zeilen. Juist die houding wordt door Bin Laden als opportunistisch afgewezen. Vandaar ook zijn woede op de Saudische elite, die in zijn ogen voor een opportunistische samenwerking met het Westen kiest en hem tot een pariah verklaart.
Ik vrees dat er geen goede oplossing meer denkbaar is voor Irak. Er zijn al te veel fouten gemaakt; te veel dijken doorgestoken.
Het begin van een oplossing ligt m.i. in een beëindiging van het Palestijns-Israëlische conflict. De sympathie die Bin Laden weet op te wekken in het midden oosten zal snel verminderen als het westen daadwerkelijk bereid is om het daar deels door haarzelf veroorzaakte conflict op te lossen. Vooralsnog zie ik geen tekenen, die daar op wijzen. En dat betekent dat Bin Laden de wind in de zeilen zal houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mihai

@fjord

De Saudi’s zijn een Westerse constructie, zoals 35 andere staatsgrepen die het Westen in die regio in de laatste tientallen jaren heeft gepleegd. Het Westen heeft niet gedacht dat er een economische samenwerking mogelijk was ondanks de religie. Het Westen heeft gedacht om juist de religie te gebruiken om hun eigen kapo’s in de regio te plaatsen en meer macht te geven. Zie bijvoorbeeld mijn log over Saudi-Arabië

Al vanaf de eerste wereldoorlog heeft het Westen in die meeste landen een minderheid gekozen om de dienst uit te maken. Deze minderheden konden slechts aan de macht blijven met Westerse hulp. Of de kapo’s religieus of niet waren dat deed het niet toe. Daarbij heeft het Westen alles aan gedaan om Communisme, Arabische Nationalisme en Democratie tegen te houden. Terwijl het communisme wel een punt van zorg was, zijn de andere twee punten een even grote, als niet een grotere vrees voor het Westen geweest.

In al deze handelingen heeft het Westen de belangen en de wensen van de overgrote meerderheid van de bevolking in die regio totaal onderdrukt. En dat is de foute redenering die men in het Westen steeds doet: men verwaart steeds de Arabische/Islamitische leiders met de bevolking zelf. Economische samenwerking met de Saudi’s is niet economische samenwerking met het saudische volk.

Het is aan te merken dat de Britten en de Fransen eerst als bevrijders (van het Ottomaanse rijk) zijn begroet om slechts na een paar jaar weer als kolonisators gezien te worden. De Arabische wereld heeft daarna ook in Amerika een bevrijder van Britten en Fransen gezien om weer het ware gezicht ervan na een tijd te ontdekken.

Wat bin Laden betreft, ik herhaal dat hij steeds door de Amerikanen steeds groter wordt gemaakt, terwijl hij geen rol van betekenis voor de moslims had gespeeld. Als bin Laden van een grote Islamitische staat op basis van sharia droomt, is de vraag of hij voor deze droom geweld wil gebruiken. Is het meer dan de droom van Fukuyama om een grote liberale, kapitalistische wereld te zien? En stel dat hij zijn staat gaat bereiken, is hij een gevaar voor het Westen? Hij zegt van niet.

Hier treedt een tweede foute Westerse redenering in: “Als bin Laden bereid is om geweld te gebruiken om zich van het Westen te bevrijden, dan zal hij geweld gebruiken om zijn islamitische staat te stichten en geweld gebruiken om het Westen te veroveren.” Onderzoeken wijzen echter uit dat de terroristen het Westen slechts aanvallen na Westerse militaire avonturen in hun landen. Dus de aanvallen zijn geen blinde religieuze uitingen, bedoeld het Islam te verspreiden, maar politieke daden als gevolg van onze handelingen.

Wat betreft Israël heb je gelijk. Als Amerika eens als onpartijdige bemiddelaar zou optreden, dan zou het probleem snel opgelost zijn. Maar Amerika gebruikt Israël als een kapo in de regio.

 • Vorige discussie