Quote du Jour | Luisteren naar de rechter

Serie:

SargQdJ09

We proberen eruit te komen. We hebben het over een heel belangrijk punt voor de VVD: een streng asielbeleid voor mensen die weigeren om uitspraken van Nederlandse rechters uit te voeren. (…) Als Willem Holleeder net zo naar de rechter zou luisteren als deze mensen, zou hij nog geen dag in de gevangenis hebben gezeten.

In een halfbakken poging hier illegaal verblijvende asielzoekers te criminaliseren, verslikt Halbe Zijlstra zich in het eigen frame: want of Holleeder nu een voorbeeld zou moeten nemen aan de asielzoekers (die kennelijk heel goed naar de rechter luisteren), of die asielzoekers juist zouden moeten kijken naar Holleeder om te zien hoe het moet, in beide gevallen slaat de vergelijking dood als een glas slecht geschonken bier.

Maar meer ter zake schijnt Halbe niet te beseffen dat de ruzie in het kabinet nu juist is ontstaan doordat de VVD zelf weigert te luisteren naar de rechter en schijt heeft aan internationale mensenrechtenverdragen.

Rechter op rechter, en ook het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft immers bepaald dat de Nederlandse overheid bed, bad en en brood moet bieden aan asielzoekers, ook als ze hier illegaal verblijven.

Logisch ook, aangezien dit nu eenmaal basale mensenrechten zijn, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd in internationale mensenrechtenverdragen.

Hoe zei Rita Verdonk dat destijds ook weer? Afspraak is afspraak?

Wanneer gaat de VVD zich zelf eens houden aan de wet?
 
——————————————————————————————————————–
 
Update 14:15

Politiek verslaggever Jaap Jansen wees er vanmiddag op dat Zijlstra in 2006, als VVD-fractievoorzitter in Utrecht, volstrekt tegenovergesteld in deze discussie stond (uit NRC 13/2/06):

humane Halbe

Hoe kan het bestaan dat Zijlstra in 2006 nog wel begreep dat sommige mensen nu eenmaal niet terug kunnen (ook niet als ze dat zelf zouden willen), en dat de lokale overheid vervolgens met de problemen opgezadeld zit, en negen jaar later doodleuk aan komt zetten met het frame van de niet-meewerkende illegaal die lak heeft aan wet- en regelgeving, om zo zijn wie-niet-horen-wil-moet-maar-voelen-moraal beter te kunnen verkopen?

Wat is dat? Vergeetachtigheid? Politieke berekening? Amoreel cynisme?

Reacties (25)

#1 Dehnus

Omdat Halbe carrière wil maken als nieuwe Wiegel, Bolkenstijn en Teeven.

De witte heteroseksueel trapt er weer met open ogen in.

 • Volgende discussie
#2 roland

Als VVD(ers) nu de enige waren, die zich gedragen als een windvaan …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Emile M

De beslissing dat mensen het land moeten verlaten is niet van de rechter afkomstig. De IND neemt een dergelijke beslissing en indien daar beroep tegen wordt ingesteld toetst een rechter dat. Hij respecteert daarbij en zekere (volgens sommigen: ruime) beoordelingsvrijheid van de IND.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Prediker

@3 Klopt als een bus.

Ook op dat punt doet Halbe’s frame geen recht aan de werkelijkheid: hij doet het voorkomen alsof de rechter oordeelt dat iemand het land uit moet, maar in werkelijkheid besluit de rechter enkel of het IND rechtmatig handelt als déze zegt dat iemand het land uit moet.

Maar goed, je moet een stuk niet volproppen met argumenten, want dat leidt al gauw af van het hoofdpunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mario

VVD bestaat louter uit politieke proleten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Olav

Prediker:

Wat is dat? Vergeetachtigheid? Politieke berekening? Amoreel cynisme?

Als het vergeetachtigheid is, dan toch professionele vergeetachtigheid. Oostindische vergeetachtigheid, als u begrijpt wat ik bedoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Flip van Dyke

Het is al even aangestipt, maar vergelijken van een strafrechter met een bestuursrechter is iets totaal anders.
De strafrechter onderzoekt ter zitting wat de waarheid is en bepaalt of iemand al dan niet schuldig is.
De bestuursrechter kijkt alleen wat er ter zitting aan stukken ligt en doet niet zelf aan waarheidsvinding.

In vreemdelingenzaken toetst de rechter alleen of de IND in redelijkheid tot haar beslissing kon komen. De rechter toetst dus niet of het vluchtverhaal van de asielzoeker X geloofwaardig is.

Je kan dus wel zeggen dat H. van de strafrechter de gevangenis in moet, maar niet dat vreemdeling X van de rechter het land uit moet.

Was dus al het verschuilen achter de rechter wat je de laatste dagen hoorde al knap onzin, Zijlstra maakt het nog erger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Micowoco

Amoreel cynisme nee. Immoreel cynisme ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Dante

Ja hoor vadertje staat moet alles weer regelen. Hoeven we zelf geen verantwoordelijkheid te nemen, kost het ons geen cent en kunnen we ons weer goed voelen en lullen over rechtvaardigheid en eerlijk delen. En dan eigenlijk gewoon vinden dat deze afgewezen migranten gewoon ook een huis en uitkering moeten en hun gezin ook over moeten laten komen, wat natuurlijk geen enkele aanzuigende werking heeft, maar dat is de volgende stap waar het nu nog niet over gaat in linkse hoofden. Eigenlijk best wel hypocriet. Oplossing is natuurlijk om deze migranten gewoon van tijdelijk paspoort te voorzien, op die wijze retour en paspoort intrekken. Moet lukken gelet op de talloze migranten die op de vlucht waren en vervolgens op vakantie konden naar die landen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Prediker

Ja hoor vadertje staat moet alles weer regelen.

@9 Aangezien de staat haar volledige bureaucratische apparaat inzet om het de mensen waar het hier om gaat te belemmeren hier zelf in hun levensonderhoud te voorzien, laadt diezelfde overheid daarmee inderdaad een zorgplicht op haar schouders.

Verder toon je weer eens te meer aan dat je denkt als een twaalfjarige. Een paspoort is gekoppeld aan je nationaliteit. Geen Nederlandse nationaliteit => geen Nederlands paspoort.

Dus hoe wil jij Nederlandse paspoorten gaan uitdelen aan mensen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben? En daar komt bij: hoe wil je identiteitsdocumenten creëren voor mensen van wie de Nederlandse overheid vaak niet vast kan stellen wie het zijn, en waar en wanneer ze precies geboren zijn?

Het zou een mooie boel worden. Ben je oorlogsmisdadiger of op de vlucht voor justitie, kom je dan in Nederland aanmelden voor een asielprocedure – dan meten we je aan het eind van de rit een hele nieuwe identiteit aan: zonder vragen, zonder bewijzen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bolke

@3:

De IND neemt een dergelijke beslissing en indien daar beroep tegen wordt ingesteld toetst een rechter dat.

En als een rechter dat beroep afwijst dan zegt hij feitelijk dat het een juiste beslissing was, de overheid heeft besloten om die beslissingsbevoegdheid bij het IND neer te leggen, de overheid kan die bevoegdheid niet eens bij een rechter neerleggen omdat de grondwet stelt dat die bevoegdheid bij de regering ligt en niet bij de rechterlijke macht.

Wil je dat aanpassen dan zal je eerst de grondwet moeten wijzigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bolke

@9:

Ja hoor vadertje staat moet alles weer regelen

Correct, de grondwet legt die taak expliciet bij vadertje staat neer ja en nergens anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 JANC

@11: Het gaat om wat Zijlstra zei: Dat er asielzoekers zijn

die weigeren om uitspraken van Nederlandse rechters uit te voeren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Prediker

En als een rechter dat beroep afwijst dan zegt hij feitelijk dat het een juiste beslissing was…

Neen. Als hij dat beroep afwijst, dan zegt hij feitelijk dat de beslissing rechtmatig was, dat wil zeggen: dat het handelen van de specifieke overheidsdienst binnen de kaders van de wet valt.

Misschien vindt de rechter het wel een stompzinnige beslissing; misschien zou de rechter als hij zelf op de stoel van de IND-ambtenaar had gezeten een andere beslissing genomen hebben, of misschien heeft de rechter daar helemaal geen mening over.

Het enige wat de rechter in dit geval toetst is of de IND op basis van de wet de beslissing mocht nemen die ze heeft genomen. Meer niet. Niet of het de juiste beslissing is, maar of de wet toestaat dat de IND zo handelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Dante

@10: Ja was ook maar een idee. En daarbij moet je niet meteen te kritisch zijn maar juist verder gaan met ideeën, hoe gek, goed of fout, ze ook mogen lijken, anders wordt je een ouwe zemelaar die alleen maar kritiek heeft zonder zelf met iets te komen. Kom jij eens met een idee? Van jou lees ik alleen maar van die ja maar dit en ja maar dat. Kom eens met een oplossing waar ik blij van word. Of ben je daar niet van?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Dante

@12: O en dat betekent dat je zelf niets mag doen? Niemand die je tegen houdt deze mensen onderdak en een bad te bieden hoor. Of mag het jezelf geen moeite kosten wat voor je medemens te doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JANC

@16: Maar wat is er op tegen om zelf wat te doen? Feitelijk gebeurt dit ook! Zo is de BBB-regeling er dankzij een verband van kerken. Die die mensen al voor die regeling hielpen! Er waren ook gemeentes tegen het daarvoor geldende beleid. Die hielpen die mensen toen ook al. Er zijn ook individuen die vluchtelingen helpen. Naar een ander wijzen en niet zelf met oplossingen komen is ook weer zoiets: Er wordt wel degelijk gesproken over andere oplossingen alhier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Dante

@17: Als er al zoveel gebeurt door individuen waarom moet dit dan gesanctioneerd en verder ondersteund worden door de overheid? Op die wijze schep je alleen maar verwachtingen.

Oplossingen waarover gesproken wordt? Welke dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bolke

@16: Dat heb ik uitbesteed via de belastingdienst, ik betaal belasting juist zodat ik dat soort dingen niet zelf hoef te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hal Incandenza

Kom eens met een oplossing waar ik blij van word. Of ben je daar niet van?

Voor jouw soort zwakzinnigheid zijn geen oplossingen waar ik blij van word.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Prediker

Kom eens met een oplossing waar ik blij van word. Of ben je daar niet van?

@15 Nogal wiedes ben ik daar niet van, van oplossingen waar jij blij van wordt. Of jij er blij van wordt of niet is namelijk in de verste verte geen indicatie of het een adequate en haalbare oplossing is, zoveel is inmiddels wel gebleken.

Het is heel simpel: als de overheid mensen op alle mogelijke manieren belemmert om in hun eigen onderhoud te voorzien, dan heeft ze een minimale zorgplicht.

Alternatief is dat de overheid ophoudt om deze mensen te belemmeren bij het voorzien in hun eigen levensonderhoud, door hen een sofinummer te geven en een gedoogstatus waarin ze niet worden opgejaagd, maar waaraan ze verder buiten bad, bed en brood ook geen sociale rechten kunnen ontlenen. Een: zoek-het-lekker-zelf-uit status, zullen we maar zeggen, met navenant pasje.

Dan kunnen ze zich inschrijven in de gemeente en een bankgirorekening openen, legaal gaan werken en iets productiefs doen ipv de straat te vervuilen. Bijkomend voordeel is dat de overheid dan weet waar deze mensen zich bevinden, zodat ze hen gemakkelijk kan komen ophalen als ze in staat is om deze mensen daadwerkelijk uit te zetten naar het land van herkomst.

Nu worden illegalen maar lukraak opgepakt en maandenlang in de gevangenis opgesloten. Ze krijgen de facto willekeurig langere straffen opgelegd dan menige misdadiger, om het enkele feit dat ze hier rondlopen. Bureaucratische molens draaien langzaam, dus we zijn zó maanden verder voordat de ambtenaren van vadertje staat erachter zijn dat ze ook niks met iemand aan kunnen vangen; en dan wordt de persoon in kwestie uiteindelijk weer op straat gedumpt.

Het is een ziek systeem, dat er louter op is gericht om het leven van die mensen zo zuur te maken, dat ze ‘geprikkeld’ worden om ‘mee te werken’ aan terugkeer. Maar iemand die op straat zwerft en opgejaagd wordt is helemaal niet in de gelegenheid om zijn papieren te regelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Dante

@21: Geef ze een bsn en mogelijkheid om te werken en dan komt alles goed? Betekent dat niet dat je ze legaal maakt? Of is dat ook je opzet?
Werk genoeg voor deze illegalen, want die zullen alles aanpakken waar menig luilak te beroerd voor is.En dan maar hopen dat het geen aanzuigende werking heeft. Vind het ook griezelig veel lijken op een generaal pardon, maar dat zal dan de volgende stap zijn neem ik aan? In ieder geval kom je met een oplossing en daarvoor dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Dante

@19: Haha ja liefdadigheid en naastenliefde zijn echt taken voor de belastingdienst en de overheid. Is dat iets links? Alles moet een ander doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Prediker

Geef ze een bsn en mogelijkheid om te werken en dan komt alles goed? Betekent dat niet dat je ze legaal maakt?

Nee, want een pasje en gedoogbeleid maakt de beslissing dat iemand hier niet op dit grondgebied mag verblijven niet ongedaan, zodat iemand ten allen tijde alsnog uitgezet kan worden zodra dat daadwerkelijk haalbaar is.

Werk genoeg voor deze illegalen, want die zullen alles aanpakken waar menig luilak te beroerd voor is.

Als menig luilak te beroerd is om dat werk aan te pakken en de benen uit zijn lijf te lopen voor geestdodende en soms rugklachten veroorzakende arbeid tegen minimumloon, dan zal dat in de desbetreffende sector sowieso een tekort aan arbeidskrachten opleveren, en zal dit tekort sowieso aangevuld moeten worden met arbeidsmigranten. Wat dus nu ook al gebeurd.

Waarom Roemenen en Polen hierheen laten komen als er ook illegalen zijn die dat werk willen doen, maar niet mogen doen? Dan haal je dus nog méér buitenlanders in huis. En die Poolse en Roemeense migranten hebben volgens de Europese regelgeving wél recht op onze sociale voorzieningen.

In mijn voorstel hebben die illegalen dat niet. Geen uitkering, niks. Bed, bad en brood kunnen ze krijgen, maar verder moeten ze zichzelf maar redden.

Desnoods gebruiken we de sociale premies die ze afdragen om bed, bad en brood te bekostigen, zodat je kunt verantwoorden waarom zij (en de werkgever) die premies wel betalen, maar ze er niet van profiteren.

Maar goed, dat is allemaal nadere uitwerking. Waar het me om gaat is dat die mensen zelf opties krijgen om stappen te zetten en in hun levensonderhoud te voorzien, zonder dat de overheid hen tussen wal en schip gooit, opjaagt en dan maar hoopt dat ze van ellende weggaan (hetgeen zoals gezegd niet werkt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bolke

@23: Nee, sufferd, ik heb niet de tijd en ruimte omdat te doen, wat ik wel heb is geld, dat betaal ik aan de belastingdienst en daarmee kan de overheid mensen inhuren die bijv asielzoekers opvangen zodat ik niet als ik ’s ochtends naar mijn werk ga over 5 in mijn voortuin kamperende asielzoekers moet springen.

En nee, ik ben niet links, ik ben rechts en zelfs ik snap dat je dat soort dingen beter via een overheid kunt regelen omdat die illegalen er nu eenmaal zijn en die niet vanzelf op magische wijze in lucht oplossen als je ze maar de straat op schopt.

 • Vorige discussie