Quote du jour | Lagere inkomens

Serie:

SargQdJ09

En dat wij de lagere inkomens in de steek zouden laten is echt niet meer dan beeldvorming. D66 en de ChristenUnie denken in een gat te kunnen springen dat er helemaal niet is. De zorg voor de lage inkomens staat nog steeds als een van de pijlers van het regeerakkoord. Dat hebben we dit jaar laten zien in de loonstrookjes. […]

Dit kabinet voert voor het eerst sinds het kabinet-Den Uyl, voor het eerst in veertig jaar dus, weer een actieve inkomenspolitiek. Dat wil echter niet zeggen dat het gemakkelijk is om je als partij te profileren.

Diederik Samsom in een interview in Trouw.

Reacties (11)

#1 frankw

Denivelleren is een feest

 • Volgende discussie
#2 Bullie

Ai, een politicus die het heeft over “niet meer dan beeldvorming”…. Foutje, beeldvorming is essentiëel in de politiek, zie de opkomst van D66.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Letaupe

Je zou bijna gaan denken dat de PVdA sinds Den Uyl niet meer in de regering heeft gezeten. Samsom bevestigt in elk geval dat de PvdA een langdurig track record heeft in het niet opkomen voor de lage Inkomens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inca

Zijlstra was alweer uitgenivelleerd trouwens. Samsom blijkbaar ook… dat belooft wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Inkwith Barubador

Lol, actieve inkomenspolitiek? Ja, de rijken rijker en de rest mag de rekening van de crisis betalen. Hoezo sociaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gbh

De PvdA heeft zichzelf tot de VVD genivelleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Toko Senang

@5: Vanaf welk inkomen ben je eigenlijk rijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Inca

Toko Senang, dat hangt een beetje af van waar het om gaat. Als de VVD je stem wil hebben, dan ben je het al vrij snel. Het voordeeltje dat de VVD heeft bedongen begon ergens bovenmodaal. Maar zelfs de 1% valt het soms behoorlijk tegen: http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/why-dont-the-1-percent-feel-rich/360061/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 MrOoijer (Jan van Rongen)

Ik peins, maar kan me geen enkele echt nivellerende maatregel van dit kabinet herinneren. Gemiddeld zijn we sinds 2008 5% op achteruit gegaan, maar dat geldt echt vooral voor de lagere en middeninkomens.

Het is wereldwijd: corporate profits grow and wages slide

http://www.nytimes.com/2014/04/05/business/economy/corporate-profits-grow-ever-larger-as-slice-of-economy-as-wages-slide.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Letaupe

@9: Jan

(1) zorgpremie – teruggedraaid want je moet elkaar iets gunnen;
(2) HRA nauwelijks aangepakt;
(3)pensioenpremie > 100.000 – optische maatregel na spaarregeling;
(4) heffingskorting en arbeidskorting – teruggedraaid en weggeven voor deel maffe illegalen wetgeving;

Het laatste punt toont aan dat Samsom elke gave voor politiek onderhandelen mist ( zie regeerakkoord): de CU had dit zonder hem ook wel geregeld en dan had je 500 mln. in de zak gehouden voor andere maatregelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie