Quote du Jour – Klimatis

Quote du Jour“Criminal sanctions are not in force in all member states for all serious environmental offences even though only criminal penalties will have a sufficiently dissuasive effect.”

Europa bindt de kat de bel aan. Morgen gooien commissarissen Franco Frattini en Stavros Dimas een Tough On Polluters-plan op de EU-tafel, waarin “Releasing toxic chemicals, dumping hazardous waste and other serious “green crimes” would be punished by up to 10 years in prison and a €1.5m fine anywhere in Europe”.
About time, zou ik zo denken.
Misschien is het milieu-issue (vanwege een groeiend bewustzijn?) wel het breekijzer om onderstaand soort putlucht 19de eeuwse reacties onder te sneeuwen:
Timothy Kirkhope, leader of the Conservative MEPs, reagerend op het voorstel: “This appears to be a worrying erosion of British sovereignty. Notwithstanding our support for environmental protection, this is a blow to Britain’s ability to decide things for ourselves. I fear the Commission sees this as an opportunity to extend its powers and start interfering in the criminal law of member states.”

 1. 1

  Juist, onder andere om die reden hebben we hier in Nederland de Europese grondwet afgestemd. En wat mij betreft houden we dat zo. Ik moet bekennen dat ik destijds heb voorgestemd, maar tel mijn stem nu maar bij de tegenstanders.
  Het schijnt dat ik hedenochtend weer extra lang in de file mocht staan doordat reeds lang aangelegde spitsstroken al meer dan een jaar op opening wachten vanwege een Europese fijnstof-verordening ofzo.
  Dit weekend zat ik weer eens volkomen opgevouwen op een veel te krappe GVU-bus-zitplaats volgens (Zuid?)-Europese gnoom-norm.

 2. 2

  Wat verwacht je dan? Het finetunen van regelgeving op Europese schaal is een heksentoer van jewelste. Zeker als alle lidstaten dan nog eens zo hun eigen uitzonderingen hebben. Als je je door dat soort dagelijkse beslommeringen laat leiden in je kijk op de EU dan getuigd dat niet van al te veel visie.

 3. 3

  Groot gelijk Rik.
  Die EU aversie klinkt steeds vaker als de dreun die begint met “Ik ben geen racist, maar ……”

  In het stuk staat precies waar Cole voor staat: niet goedschiks dan maar kwaadschiks ram je dat wat voor de Europse burgers erin.

 4. 4

  Goh het zou toch weer eens Groot Brittanië zijn die beginnen te zeuren over hun soevereiniteit. Wanneer begrijpen die britten nou eindelijk eens dat ze geen koloniale hegemon meer zijn.

 5. 5

  Tja.. het is maar waar je heen wilt he? Misschien is het alleen maar beeldvorming hoor, maar op dit moment zie ik een supranationale bestuurslaag die zich teveel bemoeit met zaken waar lidstaten zich prima zelf om kunnen bekommeren en zich te weinig bemoeit met dingen die op dat niveau wel geregeld zouden moeten worden (bijvoorbeeld immigratie), terwijl het Europees parlement tandeloos is en er dus bovendien nauwelijks sprake is van effectieve parlementaire controle op dat niveau. Als Europese topfiguren de Nederlandse en Franse zorgen over de richting die Europa inslaat dan wegvegen met het argument dat 80% van de Europese bevolking wel voor een grondwet is omdat de grondwet in veel landen door het parlement geratificeerd is, da dwing je bij mij niet veel sympathie af.

  En dat terwijl ik tijdens het referendum ook voor heb gestemd. Ook mijn stem zou nu bij de tegenstanders geteld worden. Tot het moment dat de Unie mij een heldere visie geeft over de richting die men in wil slaan en de consequenties daarvan voor de soevereiniteit van lidstaten en men zorgt voor adequate parlementaire controle en daarmee het beeld wegneemt dat een kleine elite beslist over onderwerpen die ons allen aangaan, zal dat zo blijven.

  Idealiter zou men de Europese bevolking varianten voorleggen: dit zijn de mogelijke richtingen die wij als Europa kunnen kiezen en dit zijn de voor- en nadelen van deze alternatieven. Laat de kiezer maar kiezen en vervolgens werk je maar een grondwet uit die past binnen de gekozen richting als je daar behoefte aan hebt. Maar dit lijkt een wensdroom..

 6. 6

  Een grondwet laat je niet eventjes kiezen anno de Waan van het Jaar 2007.
  Dat is een stuk wat gemaakt moet worden door wijze mensen, en waar niet eens over gestemd hoeft te worden, stel je voor zeg.
  In de Amerikaansegrondwettijd was meer dan de helft van de schrijvers slavenhouder. Die wet is op het pluche van de loge geschreven, en zolang de doorsnee europeaan een onvolwassen, zeurend, schmierend klein kind is wat niet verder dan z’n voortuin kijkt, lijkt me dat ook vandaag nog de enige plaats waar de grondwet gemaakt moet worden.
  Democratie? Laat het democratisch verkozen eu-parlement dat doen.
  De tactische fout, uit naïviteit gemaakt, is dat bevlogen bestuurders dachten dat de mens rijp was om iets groters dan de eigen navel aan te kunnen.
  Dat is ie niet.
  Jammer, maar helaas.

 7. 7

  @Nappie

  Een heldere richtlijn? Europa is één groot experiment. Zoiets als dit is nog nooit geprobeerd en er wordt letterlijk vanaf duizenden en duizenden kanten aan geduwd en getrokken. Iedereen heeft zijn eigen agenda en alles moet vijf keer besproken worden. Een heldere visie is een onmogelijke en onrealistische vraag. Ondertussen is het enige wat je kan doen kijken wat Europa ons gebracht heeft. Ja, staten hebben macht verloren, maar met de integratie van de europese unie kan dat ook niet anders. Je kan geen vrij verkeer van personen, goederen en geld hebben als je geen overkoepelende regelingen hebt voor dat soort zaken. Ondertussen is europa een van de sterkste economische en (wat minder) politieke blokken van de wereld dat er constant voor zorgt dat wij hier op een achterlijk hoog niveau van welvaart kunnen leven vergeleken met de rest van de wereld.

  Europa is wat het is, over de jaren hebben alle lidstaten er grote voordelen bij gehad, maar zodra het aankomt op zoiets als de ‘grondwet’ (die geen grondwet is) worden al die voordelen vergeten en gaan we met z’n allen drie keer per dag klagen hoe vervelend die euro toch wel niet is.

 8. 8

  @Kirkhope: standaard reactie tegen EU-brede plannen als je ertegen bent. Niet ingaan op de inhoud, maar zeggen dat EU van je souveraniteit moet afblijven.

  Wie prikt hier eens doorheen?

 9. 9

  Bij de pro-europeanen zie ik ook veel standaard-reacties. Europa heeft ons veel goeds gebracht, dus ben ik voor … wat Europa dan ook voor nieuws heeft gebracht. Eens met Arjan dat de EU/EG een groot experiment is en dat een volmaakt helder eindplaatje wellicht teveel gevraagd is. Maar er zijn wel degelijk verschillende ontwikkelingsrichtingen mogelijk en daar kun je ook als pro-europeaan best iets van vinden. Het is m.i. juist door het kritiekloze halleluja-europeanisme dat zoveel weerstand is ontstaan.

  Is het wenselijk dat de EG zich met ons strafrecht gaat bezighouden? Nu wellicht met het nobele doel om grote smeerpoetsen aan te pakken. Straks misschien om wat nog rest van ons softdrugsbeleid om zeep te helpen?

  Het is weer een grens over. En het gekke is dat het europese hof van justitie vaak de eerste stap zet. Niet het parlement, niet de commissie, niet de raad.

 10. 10

  Wij in Nederland hebben nog nooit voordeel gehad van Europa, dat heeft ons alleen maar geld gekost.
  Correctie: Wij hebben met liefde een deel van onze welvaart afgedragen voor de groot-Europese-gedachte, de Europese ambtenaren en de arme boeren in Zuid-Europa.
  Maar de maat is nu vol. We willen helemaal niet welvarender worden en we gaan nu lekker zelf bepalen waaraan we dat geld gaan uitgeven en laten ons daarbij niet de wet voorschrijven door onbekende Franco´s en Stavrossen die zich vast nog nooit hebben bekommerd om de mening van het onbeduidende Nederland.

  Vanaf nu zijn Denemarken, Zweden en Noorwegen onze gidslanden.

 11. 11

  Altijd mooi, eerste persoon meervoud.

  Wij van België zijn voor.
  Ons gidsland is Europa.
  Die gaan voor ons zorgen in onze geglobaliseerde wereld van morgen, tegenover Hun: China en de VS.

 12. 12

  @Cole#10:
  Je maakt een grapje? Door de EU is de handel tussen lidstaten veel groter geworden, en als Nederland ergens van profiteert is het wel handel. Daarbij geldt dat hoe welvarender de rest van de EU is, hoe meer handel we met die gebieden kunnen drijven, en hoe meer geld we daarbij verdienen. Bovendien geef ik mijn ontwikkelingsgeld liever aan democratische Europese landen dan aan de Zwitserse bankrekening van een of andere Afrikaanse dictator.

 13. 13

  Standaard reactie tegen EU-kritische reacties als je ertegen bent. Niet ingaan op de inhoud, maar mensen bekritiseren omdat ze de ‘souveraniteit’ van het eigen land niet willen opgeven voor een ondemocratisch experiment.

  Wie o wie prikt hier eens doorheen?

  @ Arjan.. Natuurlijk biedt supranationale samenwerking voordelen. En allicht levert dat welvaart op. Je hebt mij het tegendeel niet horen zeggen. Om je op basis van dat soort argumenten klakkeloos over te leveren aan iets wat het potentieel heeft om uit te groeien tot een Europese heilstaat, terwijl het mogelijk ook uit kan groeien tot een ondemocratisch en moeilijk te controleren monster dat diep in ons leven ingrijpt, en er dan maar op te vertrouwen dat het allemaal wel goed zal komen lijkt mij zeer gevaarlijk.
  En natuurlijk wordt er van alle kanten tegen de Unie geduwd en zijn dat processen waar je maar moeilijk greep op krijgt, maar het is niet onrealistisch om te denken dat we niet gewoon systematisch na zouden kunnen denken over de bevoegdheden en de inrichting van de Unie. Dat is de taak van politicologen en bestuurskundigen. Sterker nog.. de grondwet (die ook door Barosso wel degelijk omschreven wordt als grondwet en niet als ‘verdrag’ of iets dergelijks) is een poging om greep te krijgen op deze processen en aan de grondwet ligt een visie op de wijze waarop de Unie zou moeten functioneren ten grondslag. Alleen raak je het zicht op die visie in de 180 pagina’s die de grondwet telt een beetje kwijt. Ik weet ook zeker dat er verschillend gedacht kan worden en ook gedacht wordt over de rol die de Unie zou moeten spelen, maar toch zijn me geen alternatieven voorgelegd. Ik heb één alternatief voorgelegd gekregen en mij is geen inzicht geboden in de consequenties van dat alternatief, anders dan het ook door jou genoemde ‘Europa is goed voor de economie’.

 14. 14

  ”..dat bevlogen bestuurders dachten dat de mens rijp was om iets groters dan de eigen navel aan te kunnen.”

  ”..gaan we met z’n allen drie keer per dag klagen hoe vervelend die euro toch wel niet is.”

  I’ll rest my case die slag is U.

  (Comments voortaan maar wat korter houden denk ik zonder te quoten. ”Inderdaad # 2,6 en 7”…klaar! In het kader van energie sparen! Scheelt ook weer om-de-haverklap extra druppeltjes olie op dat hakkende, puffende energieslorpende SargassoCPUmonster….)

 15. 16

  @9 Bij de pro-europeanen zie ik ook veel standaard-reacties. Europa heeft ons veel goeds gebracht, dus ben ik voor …

  Dat zeg ik helemaal niet. Veel regels op het gebied van arbeidsomstandigheden en strafrecht, daar zou de EU niet aan moeten komen (behalve dan misschien met het formuleren van een soort “universele verklaring van de europese rechten van de mens”).

  Maar in dit geval is het juist belangrijk omdat vervuiling zich niet aan grenzen houdt: Als de Duitsers de Rijn voldumpen, zitten wij met de gebakken peren.

  Bovendien (en hierdoor gaan veel Eurosceptici waarschijnlijk op hun achterste benen staan): ik vind het helemaal niet zo erg dat “Europa” beslissingen oplegt die nationale politici vanuit electoraal oogpunt niet durven te nemen. Kijk maar naar zo iemand als Bolkenstein: als VVD-politicus hing hij enorm aan liberale stokpaardjes, nu kan en doet hij gewoon wat hij goed voor het land acht.

  Ik ben het ermee eens dat het proces veel te bureaucratisch verloopt en te veel leidt tot compromissen van allerlei nationale belangen, maar als wij hier dat naveelstaren door blijven zetten, komen we nooit verder. En ga nu niet zeggen “ik wil niet verder”, want ons leventje zoals we dat nu leiden, zou je nooit hebben zonder Europa (ja ik weet het: het is een standaard antwoord, maar daarom niet minder waar.)

  Wat ik wil zeggen is: let op dat je de inhoud niet vanwege de vorm verwerpt…

 16. 17

  Het wiel is natuurlijk al lang uitgevonden in de VS, maar zoals altijd denken de Europeanen het weer beter te weten.

  Grote autonomie voor de individuele Staten maar wel:
  Eén Verenigde Staten die toezicht houd(en) op:
  één taal
  één munt
  één leger
  één president, die na 4 of 8 jaar na verkiezingen met al zijn ambtenaren wordt vervangen.

  Milieu-wetgeving b.v. is decentraal per Staat geregeld.

 17. 18

  Tough On Polluters

  Klinkt een beetje als ‘zero pollution’ of ‘war on pollution’. Met dat soort termen lijkt het op de standaard manier om fondsen vrij te maken om weg te sluizen. Iets heel anders dus dan ‘de vervuiler betaalt’.

 18. 24

  Kijk, harde maatregelen tegen mileucriminaliteit daar ben ik helemaal voor. Maar een béétje gelijk heeft die Britse conservatief wel, immers tot nu toe was het dacht ik niet gebruikelijk dat de EU zich met het strafrecht van lidstaten bemoeide. Als dat blijkt te kunnen met milieuwetgeving, op wat voor gebieden kan dat dan nog meer?

  In plaats van toeteren over hoge straffen is het misschien beter om de opsporing en bestrijding van dergelijke criminaliteit hogere prioriteit te geven. Met antiterrorismemaatregelen konden ze dat ook, dus waarom hier niet?