Quote du jour | Interpretatie

SargQdJ09

Die idealen [van Syriëgangers] hangen samen met […] met concepten uit de islamitische theologie die al decennialang gedoceerd worden, ook in Nederland. Het debat daarover komt nu inderdaad op gang.

Die concepten zijn ontstaan in de jaren tachtig, ze komen vaak voort uit sommige stromingen binnen de salafistische wereld of de Moslimbroederschap en ook uit andere kringen. Ze gaan over de heerschappij van de islam, over de islamitische staat en het kalifaat. Dat zijn niet zulke smakelijke ideologieën […]

IS en ook de steun van Nederlandse jongeren voor IS zijn een product van een bepaalde interpretatie van de islam. We hebben het zelf gecreëerd. Maar we hebben ervan weggekeken, we durfden er niet over te praten. Dat moeten we nu echt onder ogen zien.

Aldus imam Yassin Elforkani in Trouw.

  1. 1

    Benieuwd naar degenen die bleven volhouden dat ‘IS niets te maken heeft met de islam’, nu vanuit die hoek blijkbaar zelf de toegeving komt dat de IS wel degelijk te maken heeft met de islam.