Quote du jour | Hype

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SargQdJ09

Het gevecht tegen Islamitische Staat lijkt wel een hype.

Boris van Westering van ontwikkelingsorganisatie Hivos beklaagt zich erover dat de strijd tegen IS vooralsnog wordt gevoerd als een kip zonder kop:

Er ligt verder helemaal geen strategie klaar. Islamitische Staat is een afschuwelijke organisatie, daar zijn we het allemaal over eens, maar die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is in Irak zoveel ongelijkheid, onveiligheid en corruptie dat mensen, ook als IS zou zijn verslagen, de wapens zomaar weer kunnen oppakken waarop er weer een nieuwe groepering ontstaat. Als de misstanden niet worden aangepakt, kun je het gevecht tegen extremisme nooit winnen.

Reacties (32)

#1 roland

Een zeldzame verademing tussen de gretigheid waarmee we ons weer in een oorlog storten met steun van bijna alle politieke partijen. Het zoveelste avontuur, blijkbaar is niets geleerd uit eerdere ervaring. Veel belangrijke zaken worden wegbezuinigd, geld speelt geen rol, zoals meestal bij oorlogen.

“een kwestie van een lange adem”
De oorlogsmoeheid slaat veel eerder toe, leert de ervaring.

 • Volgende discussie
#2 Sjors van Beek

@0: Zinnig verhaal.
Ik vraag me alleen wel af: is het aan het Westen om in Irak en/of andere moslimlanden/Midden-Oosten stabiliteit te ‘brengen’ en samenlevingen op te bouwen?
En zo ja, waarom dan wel in Irak en niet in, noem eens wat, Sierra Leone?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 weerbarst

De US strategie is duidelijk: Assad wordt uiteindelijk volstrekt illegitiem aangevallen, invasie heeft al plaatsgevonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hans Verbeek

Wat vorig jaar niet lukte bij de gifgasaanval in Syrë. En wat deze zomer niet lukte in Oekraïne. Lukt nu wel.
Een mass-casualty-event plus wat mensenoffers door een kliekje psychopaten als propaganda op YouTube en hupsakee.
We worden weer een oorlog ingerommeld.
In de wapenfabrieken knallen de champagnekurken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Cerridwen

@2:

En zo ja, waarom dan wel in Irak en niet in, noem eens wat, Sierra Leone?

Je hebt echt geen flauw idee hè? Je roept maar wat. Je zoekt een donker bruin land in Afrika met een exotische naam en je gaat er blind vanuit dat er daar wel reden tot ingrijpen zal zijn. Want in Afrika is alles erger.

Helaas is dit voorbeeld wel bijzonder slecht gekozen, om twee redenen:
1. Er is geen oorlog in Sierra Leone. Sterker nog, het is een democratie die bovendien nog redelijk functioneert ook. Ze hebben wel ebola, waarover later meer.
2. Er is wel degelijk door het westen ingegrepen in Sierra Leone, er is van 1999 tot 2006 een VN vredesmacht geweest die een einde maakte aan de burgeroorlog en alle rebellen ontwapend heeft. Op dit moment is er een Nederlander die namens de VN deel uitmaakt van het kabinet die het land 3 dagen platgooit om Ebola tot staan te brengen, dus ‘we’ bekommeren ons nog steeds om Sierra Leone.

Dus je retorische vraag slaat nergens op: we bemoeien ons wel degelijk met alle conflicten in de wereld die gruwelijk uit de hand lopen; de manier waarop kan prima verklaard worden uit de specifieke context van het conflict.

Ik vraag me alleen wel af: is het aan het Westen om in Irak en/of andere moslimlanden/Midden-Oosten stabiliteit te ‘brengen’ en samenlevingen op te bouwen?

Die verantwoordelijkheid ligt allereerst bij de mensen in het Midden-Oosten, uiteraard. Maar in Syrië en Irak zijn de zaken gruwelijk uit de hand gelopen, zodanig dat wij er ook last van hebben. Het is de regio zelf niet gelukt om dit conflict te stabiliseren, dan lijkt het mij logisch dat wij daar bij helpen.
Zeker omdat het Midden-Oosten helemaal niet zo ver weg is als jij lijkt te denken, het is namelijk onze buurregio. En net als dat jij je hopelijk druk maakt over het huiselijk geweld bij jouw buren, zo moeten wij ons druk maken om het de oorlogen in het MO.

On topic, hoewel van Westerhoven gelijk heeft dat de bombardementen op IS alleen symptoombestrijding is, erger ik me toch aan het gemak waarmee wordt gevraagd om een allesomvattende strategie. Niemand is het er mee oneens dat al die zaken ook moeten worden aangepakt, zeker Obama niet, die dat aspect ook steeds benadrukt in zijn retoriek. Maar ik geef het je te doen, een strategie bedenken die dit allemaal aanpakt én uitvoerbaar is. Obama moet op veel borden tegelijk schaken, en alles moet precies goed vallen voor een duurzame oplossing. Aan de ene kant een akkoord sluiten met Iran (wat zeer positief voor de regio zou zijn), terwijl datzelfde land de nummer 1 verantwoordelijke voor de chaos in Syrië in het zadel houdt, en wiens gelieerde troepen ernstige mensenrechtenschendingen begaan in Syrië.

Er is een begin gemaakt, het zal sowieso een zaak van de lange adem worden (m.a.w., het is nog veel te vroeg om definitieve conclusies te trekken), en laten we hopen dat het ingrijpen van de VS (en alle aandacht eromheen) er uiteindelijk voor zorgt dat de regio stabiliseert. 3 jaar niks doen heeft de zaak volledig uit de hand laten lopen, laten we kijken wat 3 jaar ingrijpen voor resultaat oplevert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 stoethaspel

@5

Goede punten die je te berde brengt. Toch een vraag: Wat als onze bemoeienis per definitie meer onrust brengt/bestendigt?

Met name de religieuze partijen daar hebben niet veel moeite met het vinden van een excuus voor hun haat tegen het westen. En van hun standpunt uit bekeken is dat ook niet zo heel raar, volgens mij. Die oorzaken neem je toch niet weg door in te grijpen.

Korter gezegd: Wie in een wespennest port moet maar afwachten wat de resultaten zijn. Korter gevraagd: Is het niet gewoon een wespennest?

En voor wat de lange termijn inspanning betreft: Zijn we daar niet te armlastig voor? Ik begreep dat we in Sierra Leone al met een financieel tekort van tientallen procenten zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cerridwen

@6:

Wat als onze bemoeienis per definitie meer onrust brengt/bestendigt?

Dat is een hypothese die we nu dus kunnen gaan testen.

Ik denk overigens dat dit een onzinnige manier van kijken is naar dit soort ingrepen. De wereld is geen wiskunde, er is eenvoudigweg geen ‘per definitie’. De effecten van ingrijpen bestaan op een schaal: vaak zorgt het voor meer onrust (bijvoorbeeld de interventie van Hezbollah in het Syrische conflict, of om een meer gebruikelijk voorbeeld te noemen, VS in Irak), soms kan het de onrust verminderen (ingrijpen in Bosnië). Je moet dus per keer beredeneren wat het beste is. De situatie in Syrië is al verschrikkelijk, en het werd alleen maar erger terwijl er niet ingegrepen werd.

Met name de religieuze partijen daar hebben niet veel moeite met het vinden van een excuus voor hun haat tegen het westen.

De haat tegen het westen is niet de reden dat wij daar ingrijpen. IS is helemaal niet gericht tegen het Westen, maar een product van de conflicten in het MO zelf. De haat is gericht tegen de sji’ieten, de Alawieten, de gematigden, de vrouwen, iedereen die anders is. Onder IS aanhangers zal de haat voor ons toenemen. Onder de mensen die te lijden hebben onder IS (de grote meerderheid) zal het westen aan populariteit winnen (afhankelijk van wat er precies gaat gebeuren, het kan ook mis). Doel is het stabiliseren van de regio, niet het doen afnemen van de haat jegens ons.

Korter gevraagd: Is het niet gewoon een wespennest?

Als het wespennest bij jou onder de dakgoot zit, wil je het misschien ook wel weghalen. Dit soort metaforen hebben zo hun beperkingen.

En voor wat de lange termijn inspanning betreft: Zijn we daar niet te armlastig voor?

Geen idee. Maar juist strategisch gezien levert een stabiel MO waarmee wij makkelijk handel kunnen drijven ons veel geld op. Net als dat het op de korte termijn duur is om daklozen te helpen, maar niet helpen kost de samenleving uiteindelijk veel meer geld. Dat stadium heeft dit conflict al wel bereikt, denk ik. Maar dat is nauwelijk uit te rekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Cerridwen

@4: Waarom zou je je daar druk om maken? Bommen van de VS of Ebola: de natuur doet toch z’n werk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 roland

@5: “in Syrië en Irak zijn de zaken gruwelijk uit de hand gelopen, zodanig dat wij er ook last van hebben”
– Dat het westen en vooral de VS daar de hand in had, blijft buiten beeld.

@5: “logisch dat wij daar bij helpen..Zeker omdat het Midden-Oosten helemaal niet zo ver weg”
– De aanwezigheid van olie lijkt me belangrijker.

@5: “het gemak waarmee wordt gevraagd om een allesomvattende strategie .. sowieso een zaak van de lange adem”
– Elke “strategie” ontbreekt, het wordt hit en run, zoals
gewoonlijk. Waar zijn bij eerdere ingrepen die “lange adem”, dat vergt een heel andere aanpak, niets wijst daarop behalve een vage “hoop”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Derpjan

Hoewel ik het niet eens ben met reacties 1 tot en met 4, maar dat zijn tenminste wel mensen die consistent zijn. IS en Oekraine lijken voor de rest inderdaad vooral een hype te zijn. De publieke opinie en de opiniemakers zelf lijken in dit soort dingen vooral met de wind mee te draaien. Nog geen jaar geleden had heel Nederland de mond vol van (nog) meer bezuinigingen op defensie en hoe Nederland helemaal nooit meer straaljagers nodig zou hebben en nu ineens valt iedereen over elkaar heen om maar zo snel mogelijk te kunnen bombarderen in Irak (en daar heb je toch echt straaljagers voor nodig). Het is ook niet zo dat Russiche bemoeienis in Europa nou totaal onverwacht kwam of dat Saddam en de Taliban doetjes waren die nog nooit een dorp van andersdenkenden hadden uitgemoord.

En dan vinden we het gek dat de machthebbers de publieke opinie zo vaak negeren of als “buigbaar” beschouwen wanneer er een buitenlands avontuur wordt gepland…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Derpjan

@0 & @9

Je hebt weinig strategie nodig als je voornaamste doel is op de korte termijn een hoop doden te voorkomen. Je kunt natuurlijk van mening zijn dat er altijd een “groter” lange termijn doel moet zijn maar dan moet je daar wel consistent in zijn. Ik heb persoonlijk een schurfthekel aan mensen die klagen dat de wereld wat had moeten doen aan Rwanda in 1994 maar nu tegen iedere vorm van interventie zijn die bedoeld is om simpelweg op de korte termijn een hoop levens te redden, want ik kan je garanderen dat er in 1994 geen uitgebreide strategie voor de wederopbouw van Rwanda klaarlag. Je hebt ook nog de groep die om de afwijzing van een individuele asielzoeker de straat opgaat of een kamerdebat eist maar bij een militaire actie om 50.000 burgers te redden uit de handen van extremisten als bezwaar opvoert dat die extremisten dan wellicht boos kunnen worden op Nederland en wellicht 1 of 2 Nederlanders zouden kunnen doden bij een aanslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Krekel

Wat als onze bemoeienis per definitie meer onrust brengt/bestendigt?

Dat is een hypothese die we nu dus kunnen gaan testen.

Die hypothese hebben we de afgelopen 6 weken al getest (de VS bombardeert IS(IS) immers al zolang in Irak) en inderdaad schiet het aantal nieuwe rekruten naar recordhoogte, zie: http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.616730

6000 nieuwe rekruten in de afgelopen 6 weken! …
Op een clubje van, wat?, 20.000? …

Deze oorlog is (uiteraard) precies wat IS(IS) wil. Ze zetten echt geen onthoofdingen van Amerikanen en Britten op internet omdat ze werkelijk geloven dat de roep om ingrijpen in de VS en het VK daarmee afneemt, zo dom zijn ze niet. IS(IS) heeft deze oorlog doelbewust uitgelokt, en wij (aangevoerd door haviken die opvallend vaak bijklussen als oweeërs) trappen erin.

De anti-westerse sentimenten onder Soennieten, niet alleen gericht op het westen zelf maar ook op de westerse marionettenregimes in de regio, zullen door deze nieuwe oorlog alleen maar toenemen en de stijgende trend in de rekrutering zal zich alleen maar voortzetten.

Dat heb ik overigens niet zelf bedacht, Dan Froomkin had een dikke week geleden al enkele experts op een rijtje gezet die dit voor me uitspelden, zie: https://firstlook.org/theintercept/2014/09/17/u-s-falling-islamic-states-trap/

Froomkin:

There are many reasons the U.S. shouldn’t go to war with the Islamic State — and the best one may be because that is exactly what they want us to do.

A growing number of people I consider experts in the field believe that the recent beheadings of two American journalists and a British aid worker were deliberate acts of provocation, and that ISIS is not just hoping for an American overreaction, but depending on it — perhaps even for its own survival.

(hoppa, alvast een +1 voor/van mezelf! … )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Derpjan

@12

IS heeft al een tijdje veel meer dan 20.000 strijders, eerder 80.000 – 100.000. IS “rekruteert” in de door hun bezette gebieden ook gewoon met harde hand onder de miljoenen bevolking die nu onder hun juk leeft, die 6000 rekruten zijn lang niet allemaal vrijwilligers en er zitten er ook bij die het voor het geld doen. IS is tot nu toe steeds sneller gegroeid (in absolute aantallen), ook voor de Amerikaanse luchtaanvallen dus een absolute stijging van het aantal rekruten bewijst op zich niets. De effectiviteit van de tegenstanders van IS is trouwens flink omhoog gegaan sinds de luchtaanvallen, dat zou weleens kunnen compenseren voor die extra IS strijders. De luchtaanvallen hebben nu al voorkomen dat meer gebied werd bezet door IS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Krekel

IS heeft al een tijdje veel meer dan 20.000 strijders, eerder 80.000 – 100.000.

Het was (zoals aangegeven) nattevingerwerk van me, maar ik lees nu dat CIA het aantal strijders twee weken geleden nog op tussen de 20.000 en 31.500 schatte.

Als je al gelijk hebt (wat ik uiteraard niet denk) is de rekrutering dus nóg succesvoller geweest dan Haaretz meldt: maar liefst 48.5000 tot 80.000 nieuwe strijders erbij in twee weken.

die 6000 rekruten zijn lang niet allemaal vrijwilligers en er zitten er ook bij die het voor het geld doen.

Wel erg opvallend dat de rekrutering de afgelopen 6 weken zo omhooggeschoten is dan. Zijn ze meer gaan betalen of zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 roland

@11: “Je hebt weinig strategie nodig als je voornaamste doel is op de korte termijn een hoop doden te voorkomen”
– Door te bombarderen zeker, de bekende oorlogsretoriek, ook te horen toen de atoombom gegooid werd of steden als Dresden, Hamburg verwoest werden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 AltJohan

@roland: Dresden was verschrikkelijk. Bij zogenaamde precisiebombardementen gaat tegenwoordig veel mis, maar Dresden was het tegenovergestelde van precisie.

Maar voor veel bezette Nederlanders klonken die de bommenwerpers als muziek in de oren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Verbeek

James Corbett heeft zich ook maar eens verdiept in de dreiging van ISIS. Video van ruim 60 min vol achtergrond-informatie.
Ik vind zijn beschouwingen erg verhelderend.
Maar andere Sargassolezers zullen het tot gevaarlijke complottheorieën bestempelen.. zij kunnen gewoon TV blijven kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Krekel

Ik vind zijn beschouwingen erg verhelderend.
Maar andere Sargassolezers zullen het tot gevaarlijke complottheorieën bestempelen.. zij kunnen gewoon TV blijven kijken.

Geen gevaarlijke complottheorieën, gewoon hele domme. Vrijwel nooit falsifieerbaar en vrijwel altijd onsamenhangend.

Zowel binnen als buiten de massamedia zijn trouwens ook gewoon goede, kritische journalisten te vinden die geen ‘New World Order’ en 9/11-complotonzin hoeven te spuien hoor. Je hoeft, met andere woorden, niet te kiezen tussen het NOS-journaal en halve garen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Derpjan

@15

Door gewoon een barriere op te werpen tussen IS en hun slachtoffers, werkte prima op die berg met die yazidi’s, werkte ook prima om de Koerden tegen Saddam te beschermen, heeft totaal niets te maken met de compleet andere situatie van Dresden, maar dat wist je zelf ook wel. Eigenlijk wel raar dat je niet wilt dat complete onschuldige bevolkingen beschermt worden tegen de massamoorden van IS en dat je daarvoor als argument gebruikt dat er misschien een veel kleiner aantal leden van die onschuldige bevolking zou kunnen omkomen bij de beschermingsactie. Als je zo bezorgd bent om burgerslachtoffers waarom pleit je er dan voor om IS maar op grote schaal hun middeleeuwse gang te laten gaan met de plaatselijke burgers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Verbeek

@18:

Zowel binnen als buiten de massamedia zijn trouwens ook gewoon goede, kritische journalisten te vinden

Klopt, je kunt hun werk terugvinden in de shownotes, die James Corbett bij zijn reports voegt. Je kunt elke link volgen en dan zelf besluiten welk stukje je geloofwaardig vindt en welk stukje niet.

Je kunt ook even doorklikken naar de Open Source Investigation
http://www.corbettreport.com/who-is-isis-an-open-source-investigation/
En ook hiervoor geldt: de community zorgt zelf dat compleet ongeloofwaardige onzin gedebunkt wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 weerbarst

@krekel als je NWO en 9/11 false flag anno 2014 nog onzin vindt heb je niet opgelet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Verbeek

Overigens speelt de SITE Intelligence Group, die ook altijd de Bin Laden video’s als eerste in handen kreeg, een belangrijke rol in de verspreiding van de onthoofdingsvideo’s.
Hieronder legt Rita Katz van SITE uit dat zij een onthoofdingsvideo al hadden gedownload voordat ISIS hem officieel openbaar maakte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cerridwen

@12:

Deze oorlog is (uiteraard) precies wat IS(IS) wil.

En dat geloof jij? Deze oorlog is ingezet om IS te vernietigen, en zij zouden dit willen? Het zal wat tijd kosten, maar hun ondergang is nu een kwestie van tijd. Ze hebben met iedereen ruzie, en militair kunnen ze niet op tegen de luchtaanvallen van de VS.

Nee, de echte uitdaging is om te zorgen dat wat er na IS komt stabiliteit en vrede is, en niet gewoon meer vechten.

De anti-westerse sentimenten onder Soennieten

We interveniëren juist om de Soennieten te helpen. Althans, dat zouden we moeten doen, het is mij nog niet helemaal duidelijk of dit ook deze kant op gaat. Als de internationale gemeenschap dit levert, in Irak en Syrië, dan zal het wel meevallen met de anti-westerse sentimenten onder Soennieten. Het zijn immers vooral Soennieten die last hebben van IS.

Die hypothese hebben we de afgelopen 6 weken al getest (de VS bombardeert IS(IS) immers al zolang in Irak) en inderdaad schiet het aantal nieuwe rekruten naar recordhoogte

6 weken op 3 jaar is natuurlijk niets. En zelfs als je nu al wil evalueren, is het wel verstandig om een beetje breder te kijken dan alleen zo’n nieuwsberichtje. Zo heeft de Volkskrant mensen gesproken in IS gebied:

Er klinken ook positiever geluiden. De 24-jarige fotograaf Mahar al-Ahmad uit Raqqa, de hoofdstad van het in juni door IS uitgeroepen kalifaat, is maar wat blij met de luchtaanvallen. ‘Bijna alle IS-strijders zijn de afgelopen dagen vertrokken. Ik geloof niet dat ze terugkomen. De tijd van IS in Raqqa is voorbij. Zo denken de meeste inwoners erover. Er wordt nog net geen feest gevierd, maar we zijn ontzettend opgelucht.’

Ook in de stad Deir al-Zor zijn dezer dagen weinig IS-strijders te bespeuren. Ze zijn gevlucht, weg van de trainingskampen, wapendepots, militaire bases en andere strategische plekken die als doelwit gelden.

Abdilkareem: ‘Mijn oom is dokter in het grootste ziekenhuis in Al-Mayadin, IS had dat overgenomen. Strijders van het Vrije Syrische Leger konden daardoor niet meer behandeld worden. Nu de jihadisten zijn vertrokken, kan er weer normaal geopereerd worden.’

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3757321/2014/09/27/Skypen-met-Raqqa-Assad-is-de-echte-terrorist.dhtml

Dit zijn maar enkele geluiden, en er zijn ook kritischer geluiden. Ik stel mijn oordeel nog even uit. Dat zouden meer mensen moeten doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Derpjan

@14

Het cijfer van 80.000 – 100.000 komt niet van de CIA. De CIA heeft eerder al hun schatting verhoogd van 10.000 naar 30.000. Het verschil tussen de 80.000 – 100.000 schatting en de 30.000 schatting kan liggen aan de definitie, waarschijnlijk telt de CIA alleen de harde kern van IS en telt de andere schatting ook Soennitische stammen mee die al dan niet gedwongen meevechten met IS. IS is juist de maanden voor het Amerikaanse ingrijpen enorm snel gegroeid, dat zou ook niet heel raar zijn want het klopt wel ongeveer met de tijd die ze nodig zouden hebben gehad om de orde te herstellen in veroverde gebieden en rekruten op te leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Krekel

En dat geloof jij? Deze oorlog is ingezet om IS te vernietigen, en zij zouden dit willen?

Je gaat er nu van uit dat 1) IS(IS)—nota bene een guerrillaleger—wel eventjes vernietigd gaat worden door deze luchtaanvallen, en dat 2) IS(IS) daar zelf ook van overtuigd is.

Dat zou je niet moeten. Lees ook vooral het stuk van Dan Froomkin (nog eens?) …

We interveniëren juist om de Soennieten te helpen.

Ongetwijfeld lijden die ook onder IS(IS), maar dat is niet zo relevant voor wat ik zei. Soennieten zijn ook de beoogde doelgroep en rekruteringsbodem van IS(IS): op hun haat en onvrede teren ze. Groeien deze laatste, dan groeit IS(IS) dus vermoedelijk ook; daar rekenen ze dus waarschijnlijk zelf ook op—daarom wilden ze deze oorlog juist.

6 weken op 3 jaar is natuurlijk niets.

Ik vind het anders behoorlijk veelzeggend dat de VS 6 weken bombardeert, en dat in die 6 weken de rekrutering hoger dan ooit is.

Overigens staat dit ook niet op zichzelf, maar past het in een patroon dat we allang kennen: in Jemen, Somalië en ook Irak bestond er nauwelijks Al Qaida of daaraan gelieerde organisaties, pas nádat de Amerikanen dachten het losse grut dat er zat wel eventjes stuk te bombarderen ontstond de volkswoede waarop die organisaties drijven en zijn ze gegroeid.

Afgezien van dat vind ik je gedachte ‘laten we maar gewoon gaan bombarderen en kijken hoe het uitpakt’ sowieso wat lijp en cynisch. Alsof je op een spelcomputer in plaats van met mensenlevens speelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Krekel

Het cijfer van 80.000 – 100.000 komt niet van de CIA.

Nee, dat hoef je mij echt niet te vertellen. Die kwamen van jou.

Maar als je het niet erg vindt vertrouw ik meer op de cijfers die de CIA geeft dan die jij (zonder enige verdere bronverwijzing) geeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Cerridwen

@25:

Je gaat er nu van uit dat 1) IS(IS)—nota bene een guerrillaleger—wel eventjes vernietigd gaat worden door deze luchtaanvallen,

Ik schrijf niet voor niets: ‘Het zal wel tijd kosten’. En het zijn natuurlijk niet de luchtaanvallen die IS gaan vernietigen. Het zijn de grondtroepen van de buren van IS, waarmee ze in oorlog zijn die dat voor elkaar gaan krijgen.

Er is bovendien een precedent, IS was al een keer zo goed als vernietigd. Het is niet de militaire kant van de opdracht die ingewikkeld is.

op hun haat en onvrede teren ze. Groeien deze laatste,

Ja natuurlijk. Maar jij lijkt er vanuit te gaan dat deze haat voornamelijk gericht is op het westen. Dat is echt onzin. Die haat is gericht op Assad en zijn sji’ietische bondgenoten, die massaal Soennieten hebben afgeslacht de afgelopen 3 jaar. Hier ligt dus een grote kans: kan de VS door in te grijpen de soennieten iets bieden? Dan is dankbaarheid hun deel. Doen ze dat niet, dan zullen ze gehaat worden, ja.

Ik vind het anders behoorlijk veelzeggend dat de VS 6 weken bombardeert, en dat in die 6 weken de rekrutering hoger dan ooit is.

Mwah, een nieuwsberichtje over een conflict wat al 3 jaar speelt. Ik vind het veelzeggend dat je dit eruit pakt, en de rest negeert. Je laat met deze en je volgende alinea vooral zien dat je de conflicten in Syrië en Irak eigenlijk niet zo gevolgd hebt, en pas wakker wordt zodra de Amerikanen iets gaan ondernemen. Helaas ben je niet de enige.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Krekel

jij lijkt er vanuit te gaan dat deze haat voornamelijk gericht is op het westen. Dat is echt onzin. Die haat is gericht op Assad en zijn sji’ietische bondgenoten, die massaal Soennieten hebben afgeslacht de afgelopen 3 jaar

Wat in mijn berichten, precies, doet jou denken dat ik daarvan uitga? Dat zeg ik namelijk niet en dat zou ik ook helemaal niet zeggen omdat ik dat ook helemaal niet denk.

Er lijkt vooral een spraakverwarring te ontstaan doordat jij negeert dat ik het uitdrukkelijk over de hele regio heb en jij (zonder aanleiding) specifiek over Syrië begint te praten.

Mwah, een nieuwsberichtje over een conflict wat al 3 jaar speelt. Ik vind het veelzeggend dat je dit eruit pakt, en de rest negeert.

Hier weer diezelfde spraakverwarring. Hoezo, “3 jaar”? We hebben het niet alleen over Syrië. Het is logischer om te spreken over “11 jaar” of “96 jaar” of (inderdaad) “6 weken” omdat de anti-IS(IS)-bombardementen zolang duren en we het specifiek daar over hebben vanaf jouw antwoord op #6 in #7.

En het is niet zomaar “een nieuwsberichtje”, maar een veelzeggend feit dat nogal relevant is voor jouw ‘ongeteste-hypothese’-opmerking.

Je laat met deze en je volgende alinea vooral zien dat je de conflicten in Syrië en Irak eigenlijk niet zo gevolgd hebt, en pas wakker wordt zodra de Amerikanen iets gaan ondernemen. Helaas ben je niet de enige.

Zelfs voor jouw doen vind ik een knap staaltje huichelacrobatiek: omdat ik iets weet van Irak (en Jemen en Somalië) weet ik niks van Irak. Die komt naast je: dat Clinton en Obama zich tot voorstanders van de doodstraf verklaren, betekent niet dat ze zich tot voorstanders van de doodstraf verklaren.

Maar goed, jouw waanideeën en mijn applaus daarvoor even terzijde, de informatie die ik inbracht is gewoon relevant: we hebben in het recente regionale verleden kunnen zien dat dit soort ingrijpen juist koren op de molen van dit soort organisaties (IS(IS), AQAP en Al Shabaab) is (tenzij Amerika een enórme blinde vlek is voor je natuurlijk) en dat zou ons eens flink achter het oor moeten doen krabben.

Zeker nu we aan de afgelopen 6 weken zien dat het opnieuw zo dreigt uit te pakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Derpjan

@26

Het cijfer komt van het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR in het Engels), de non-profit die al sinds dag 1 informatie over de oorlog in Syrie verzamelt en daarbij veel hulp krijgt van bronnen in Syrie zelf (van alle strijdende partijen behalve IS). Het SOHR is ook de bron van de schattingen van het dodenaantal in de burgeroorlog die je af en toe in het nieuws ziet. Zij zijn meestal ook de eersten die belangrijke ontwikkelingen in Syrie (zoals de slag om het vliegveld van Raqqa) in het nieuws brengen.

Dit is niet Afghanistan waar de Pashtun no matter what de kant van de Taliban kiezen (en de andere groepen, die samen de meerderheid van de bevolking vormen, de kant kiezen van iedereen die tegen de Taliban strijdt) of eerdere conflicten in Irak waar het Sjiitische leger van Al-Sadr gewoon door onderhandelingen tot vrede met de Amerikanen en de regering kon worden gebracht (en nu aan hun kant tegen IS vecht) en waar Soennitische rebellen vooral politieke en economische erkenning vanuit Bagdad wilden.

Vooral in Syrie (maar toch ook in Irak) heeft de plaatselijke bevolking nauwelijks een band met IS, dus het riedeltje dat ze gruwelijkheden door Jihadisten vergeten maar wraak willen als er doden vallen door Amerikaanse bombardementen (zoals bij de Pashtun in Afghanistan) gaat hier niet op, in Somalie trouwens ook niet (daar heeft buitenlandse interventie de vrede teruggebracht in grote delen van het land), om maar een van jouw eigen voorbeelden aan te halen. Dat de buitenlandse steun tegen IS meer schade aanricht dan eventuele toegenomen rekrutering kan goedmaken kun je zo zien aan de recente rapporten dat IS meer gebieden en strategische doelen verliest dan het erbij krijgt en bij ieder plaatsje groter dan een gehucht tot stilstand is gebracht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 gronk

@29: wat veel studeerkamergeleerden nog wel eens willen vergeten is dat de gemiddelde syrier/irakees/somalier vooral een beetje rustig wil leven. Zonder dat d’r een of andere warlord z’n familie of z’n schapen afknalt. Als een drone die warlords aan flarden schieten: prima. Maar als ze bruiloften aanzien voor IS-meetings: nope.

Is allemaal niet zo moeilijk hoor. Hoef je ook helemaal geen korandeskundige voor te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Krekel

Het cijfer komt van het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten

Oké.

het riedeltje dat ze gruwelijkheden door Jihadisten vergeten maar wraak willen als er doden vallen door Amerikaanse bombardementen (zoals bij de Pashtun in Afghanistan) gaat hier niet op,

Het gaat (inderdaad) minder op, maar niet “niet”. Als de antiwesterse haat groeit zal IS(IS) daar garen bij spinnen. Dat lijkt me zo goed als universeel geaccepteerd. Dat IS(IS) hun succes in Irak mede te danken heeft aan het feit dat ze onder een hoop Soennieten momenteel de voorkeur genieten boven de sektarische Maliki-regering evenzeer.

Dus je “gaat hier niet op” gaat hier niet op.

in Somalie trouwens ook niet (daar heeft buitenlandse interventie de vrede teruggebracht in grote delen van het land), om maar een van jouw eigen voorbeelden aan te halen.

Heel goed, dan kan ik je namelijk meteen weer corrigeren: vóór 2003 heeft Al Qaida (of welke andere jihadistische organisatie dan ook) nooit een voet aan de grond kunnen krijgen in Somalië. (De Somaliërs hadden simpelweg iets anders aan hun hoofd.) Pas nádat de Amerikanen in 2003 een krijgsheer gingen betalen om op ’terroristen’ te gaan jagen—wat in de praktijk neerkwam op een jacht op alle Arabieren, wat weer vooral een jacht op imams betekende—ontstond dáár een georganiseerd islamitisch verzet tegen in de vorm van de Unie van Islamitische Rechtbanken (UIR) (waar Al Shabaab deel van uitmaakte, zij het toen nog op kleine en controleerbare schaal). Toen vonden de Amerikanen dat er een oorlog (2006) nodig was om de UIR verjagen en tóén ging het pas echt mis: de Amerikanen betaalden een Ethiopische (christenen & traditionele aartsvijanden van de Somaliërs bovendien) invasie en tóén pas kwam het radicale & jihadistische verzet (in de vorm van Al Shabaab) op gang.

Daarvoor bestond het niet.

Dat de buitenlandse steun tegen IS meer schade aanricht dan eventuele toegenomen rekrutering kan goedmaken kun je zo zien aan de recente rapporten dat IS meer gebieden en strategische doelen verliest dan het erbij krijgt en bij ieder plaatsje groter dan een gehucht tot stilstand is gebracht.

Laten we het hopen. Ik vrees alleen dat ze straks de gevierde jongens gaan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

Als de misstanden niet worden aangepakt, kun je het gevecht tegen extremisme nooit winnen

Dat is al vele jaren lang het grote probleem. Zo lang er dictators zitten, die ons economische redelijk goed gezind zijn, worden de misstanden niet aangepakt, want dat zou economisch misschien wel eens slecht uit kunnen pakken voor ons.

Als we werkelijk wat zouden willen doen, zouden we allereerst Saoedi-Arabië eens aan moeten pakken natuurlijk. Dan zouden we eindelijk eens laten zien, dat we de dictators aanpakken, ook als dat economische risico’s voor ons zelf op levert. Tot die tijd zullen de mensen blijven denken, dat we onze eigen economische belangen voorop stellen, en dat we alleen ingrijpen als die belangen in gevaar lijken te komen. En dan kunnen wij intussen blijven klagen en ons zelf af blijven vragen waarom die mensen ons niet erg vertrouwen. Terwijl wij toch overal in de wereld alleen maar vrijheid en democratie proberen te brengen…?

 • Vorige discussie