Quote du Jour | Het ‘de armen gaan betalen’ frame

Nu de ‘klimaatontkenners’ in veler ogen ontmaskerd zijn openbaart zich in de media een nieuw frame dat ernstige gevolgen kan hebben voor het draagvlak van urgente maatregelen In Social Europe wijst Nathalie Bennett media op hun verantwoordelijkheid het hele verhaal te vertellen.

One such narrative posits that the actions needed to tackle the climate emergency and nature crisis—slashing carbon emissions and our resource consumption—must come at the expense of our quality of life. It suggests that these measures will adversely affect the lives of the poor and vulnerable, particularly communities that are currently reliant on fossil-fuel and resource-heavy industries. You might call it the ‘poor will pay’ assumption.

Dat er bij maatregelen tegen de opwarming van de aarde net als altijd ook sprake is van keuzes, dus dat het ook anders kan, blijft onderbelicht, laat staan dat berekend wordt wat de ‘armen’ zullen moeten betalen als er niet wordt ingegrepen.

The ‘poor will pay’ thesis (…) relies however on a deeper assumption: that politics and economics will continue on the neoliberal course of the past four decades and that the dominance of multinational companies and the financial sector was and will continue to be inevitable, rather than the product of political choices which could be made differently.

 

 1. 1

  “than the product of political choices which could be made differently”

  Dan moet dat politieke alternatief er wel zijn, waar de kiezer dan op kan stemmen. De SP ligt vooral met zichzelf overhoop, PvdD heeft zichzelf als one issue partij verklaart, en GL collaboreert met de VVD als ze dat gevraagd wordt. De rest voert sowieso neoliberaal VVD-beleid uit.

 2. 2

  Dat de armen (veel meer) gaan betalen bij een transitie lijkt mij geen ” frame” maar een feit. Iedereen gaat (veel meer) betalen dus ook de armen.

  In plaats van dat mevrouw het standpunt inneemt dat het grootbedrijf (in plaats van de armen) veel meer moet gaan betalen, bazelt ze wat over nepnieuws en over dat de armen (als ze niet gaan betalen) nog veel meer moeten gaan betalen omdat er anders geen andere politieke keuzes gemaakt gaan worden. Duh.

  Kortom: ze wijst wel naar de media die haar speculaties uit moeten gaan leggen, is zelf allerminst concreet en negeert the elephant in the room. Mevrouw speelt graag balletje- balletje met de armen stel ik mij zo voor :p

 3. 3

  Zolang er geen goede maatregelen op tafel liggen is het inderdaad meer dan een ‘frame’, maar gewoon de meest waarschijnlijke uitkomst dat Jantje en Aïcha uit de volksbuurt hun droomreis door Amerika of Azië op hun buik mogen schrijven.

  Een goede, eerlijke regeling qua vliegtaks zou misschien zijn: iedereen krijgt 1 vliegreis per jaar onder ‘normale’ belastingtarieven.
  De 2de vlucht betaal je 2× belastingen
  3de 4×
  4de 8×
  5de 16×
  6de 32×
  etc.

  (De details kunnen uiteraard getweakt worden, ik zeg maar wat.)

  Zo kunnen ‘armen’ toch nog steeds hun pelgrimstocht naar New York boeken, de wat rijkeren kunnen toch nog wat vaker weg als ze dat belangrijk vinden, terwijl het ondertussen toch ook de allerrijksten aanspoort om na te denken en niet langer achteloos de wereld over te vliegen.

  Laat ideeën als dit wat meer circuleren, alleen dan kom je van het ‘frame’ af. Alleen maar zeggen dat alles minder en duurder moet, dat raakt natuurlijk de ‘armsten’ als eerst.

 4. 4

  Wel raar dat het “poor will pay” frame, weerlegd wordt met andere, nog veel ergere frames en mythes, zoals “rechtvaardige transitie” van fossiel naar hernieuwbaar (jeuk), en van massaconsumptie naar kwaliteitsproductie en (toe maar) basisinkomen.
  Het zijn allemaal pure waanbeelden, die in realiteit nergens te vinden zijn en (allicht) nog minder onderbouwd zijn met rationele, geloofwaardige, op wetenschap gestoelde argumenten.
  Om doodmoe van te worden.

 5. 5

  Met andere woorden: de armsten zullen inderdaad wel weer het gelag betalen. Er wordt geen enkel argument aangevoerd waarom dat anders zou zijn, of wat er is dat anders doet vermoeden.

 6. 6

  Dit valt onder dezelfde noemer als dat ‘de armen’ alle schuld schuiven op massa-immigratie. Klimaatmaatregelen is ook een makkelijke stok om de hond mee te slaan. Ik las laatst een artikel over een georganiseerde kookles op inductie in een buurt. Daar vond één persoon het allemaal maar overdreven, want “eerst moet je je auto wegdoen en nu mogen we niet meer koken op gas”. Zo werkt PVV/FvD propaganda, dat mensen nu al denken dat hun auto ze is afgepakt.

  Oh en fuck ‘de armen’.

  @3: ander idee (beter?) is om iedereen een persoonlijk, niet verhandelbaar, koolstof budget toe te kennen, waarin het vrij is om tot op zekere hoogte te reizen met het vliegtuig, kilometers te maken met een verbrandingsmotor, energie te verbruiken, etc. Allemaal dingen die nu al geregistreerd worden, dus over privacy hoeven we het niet lang te hebben. Wil je meer, dan moet je betalen in een fonds waaruit klimaatmaatregelen betaald worden. Zo wordt het voor iedereen uiteindelijk makkelijker om binnen het budget te blijven (omdat energie schoner wordt bijvoorbeeld).

 7. 7

  One such narrative posits that the actions needed to tackle the climate emergency and nature crisis—slashing carbon emissions and our resource consumption—must come at the expense of our quality of life

  Dit narratief wordt niet alleen gebruikt door ‘klimaatontkenners’, maar ook door mensen die zich primair zorgen maken over de aarde. En zolang je het maar vaag houdt wat je precies bedoelt met economische krimp, klinkt het nog goed ook.

  Hoewel het klimaatontkenners uiteindelijk niet te doen is om de armen, maar om zand in de machine te strooien, is het uiteindelijk een terechte zorg: hoe verdelen we de kosten van de transitie, en waar komen de inkomsten terecht? In de praktijk zal dat afhangen van bestaande economische en politieke structuren, het is niet realistisch om te verwachten dat de energietransitie hier magischerwijs aan ontsnapt, en het werkt uiteindelijk ook contraproductief om de energietransitie als hefboom te zien voor armoedebeleid.

  De uitdaging is de economie (en groei daarvan) los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen (en eindige hulpbronnen in het algemeen). Het is niet noodzakelijk daarvoor concessies te doen aan ons welzijn.

 8. 8

  @2:

  geen ” frame” maar een feit

  QED. Net als bij klimaatontkenners een beeld ‘om zand in de machine te strooien’ en af te leiden van de vraag waar het om gaat: wie betaalt hoeveel? Een rechtvaardige transitie is een verdelingsvraagstuk. Op voorhand alle aandacht richten op de verwachting dat de armen het gelag betalen is een poging rechtvaardige oplossingen uit het debat te weren. ‘De handdoek in de ring gooien’ kun je ook zeggen.

 9. 10

  @2: “Iedereen gaat (veel meer) betalen dus ook de armen.”
  Het eerste deel is bijzonder onwaarschijnlijk. Bij elke transitie zijn er ook mensen die profiteren en meestal ook een grote moot waarbij weinig verandert. Toegegeven, meestal zitten die niet in meerderheid aan de onderkant, maar dat zouden we wel degelijk deze keer anders kunnen doen.

 10. 11

  @10: Voorlopig is het wel zo dat minima in NL die afgesloten worden van het gas, ook tussen de 400 en 800 euro mogen aftikken en een nieuwe pannenset kunnen bestellen. Over warmtepomp, isolatie huis naar label A of B zal ik het even niet hebben. Ook niet niet over het profiteren van subsidies op EV’s en zonnepanelen op het dak, omdat die domweg niet betaald kunnen worden. Allemaal “rechtvaardige transitie” zeker ? Jouw reactie (en die van Jos van Dijk) onderstrepen nog eens hoe cynisch en nihilistisch die zijn en dat je volledig losgeraakt bent van iedere vorm van realiteit.

 11. 12

  @10: het punt is natuurlijk dat de armen een veel groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan de lastenverzwaringen dan de groepen met de hogere inkomens. daarbij worden de lasten in hun geheel grotendeels afgewenteld op de burger en blijft het bedrijfsleven grotendeels buiten schot. zo is het nu geregeld.

  @0 zegt:( ik vat even samen) nu niet klagen over de armen, want als we niks doen moeten de armen nog veel meer gaan betalen en verandert “het systeem” niet waardoor de armen nu te veel betalen.

  tsja, geloof je het zelf denk ik dan?

 12. 13

  Onder cynisme wordt een houding verstaan die vaak in taal tot uiting komt, maar die ook onuitgesproken kan blijven. Deze houding is er een van wantrouwen tegenover andermans bedoelingen, tegen het nut van instituties of van grote ongevoeligheid voor de gevolgen van de eigen daden. Voorbeelden van cynische uitspraken zijn:

  Hij zit alleen maar in de commissie omdat hij zo graag voorzitter ergens van wil wezen!
  Waarom zou ik gaan stemmen? Het zijn toch allemaal zakkenvullers, die politici.
  Als wij die dictators geen wapens leveren, dan doet een ander land het wel!
  Of ze tevreden zijn? Och, als ik mijn geld maar krijg!

  In het eerste geval geldt het wantrouwig ongeloof de bedoelingen of motieven van een zekere persoon, in het tweede geval een instelling (de staatsvorm), in het derde de gehele mensheid en in het vierde klanten (en in feite het concept “werken”).

  De cynische houding kan ook lichamelijk geuit worden: een cynische blik, een cynische lach of een cynische grimas. Ook in humor kan cynisme voorkomen.

  (Bron: Wikipedia)

  @11

  Ik stel voor dat je met deze kennis je eigen reactie nog eens naleest. En Google daarna even “projectie”.

 13. 14

  @1: PvdD heeft zichzelf als one issue partij verklaart

  Dat juist nou net niet (ze kijken als enige partij verder dan enkel geld, de one issue waar elke andere partij door geobserdeerd is), maar de PvdD heeft wel ernstig twijfelachtige sektarische trekken, en dat weerhoudt mij ervan om in de toekomst nog op deze club te stemmen.

 14. 15

  @12: “het punt is natuurlijk dat de armen een veel groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan de lastenverzwaringen dan de groepen met de hogere inkomens. daarbij worden de lasten in hun geheel grotendeels afgewenteld op de burger en blijft het bedrijfsleven grotendeels buiten schot. zo is het nu geregeld.”

  Dat is niet een noodzaak, maar een keuze die gemaakt is. Als ik me niet vergis overigens vooral door partijen aan jouw kant van het spectrum. Als je je het lot van de onderkant van de samenleving aantrekt, stem je volgende keer misschien beter op andere partijen, in plaats van nu de schijnheilige bezorgde uit te hangen, omdat dat even een lekker opportune stok is.

 15. 16

  Ik geloof idd dat de armen zullen worden gespaard, want als mensen massaal onder de brug moeten slapen worden ze vervelend. Dat moet je niet willen als overheid. En dus wordt het geld gehaald bij iedereen die nog wat kan missen (behalve bij de elite die aan de touwtjes trekt uiteraard, want iedereen is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen).

 16. 18

  @15: wat ik gestemd heb of nog ga stemmen is helemaal niet relevant Bismarck (want betekenisloos). Je vindt mijn mogelijke stemgedrag en veronderstelde schijnheiligheid zo te lezen een belangrijker onderwerp dan waar het hierover gaat.

  On topic: ik denk zelf dat mevrouw Bennett haar lezers (wellicht onbedoeld) met wat spiegeltjes en kraaltjes het bos in stuurt en dat er lezers zijn (Ik noem geen namen Jos), die dat blijkbaar slikken als zoete koek :-P

 17. 19

  @18: Je liegt. Jij ziet gewoon de kans om een stok op te rapen, om eens lekker te meppen op iemand die wel om anderen geeft. Dat is precies het onderwerp waar het hier om gaat; Schijnheiligen op rechts die proberen om de armsten in de samenleving voor hun karretje spannen met een schijnparadox, nadat ze die eerst zelf tientallen jaren dieper de modder in hebben lopen duwen.

 18. 20

  @19: een betoog dat gestaafd wordt met het argument “gewoon” neem ik niet zo serieus. Verder toch bedankt voor je vertrouwen ;-)