Quote du Jour – Generaal Pardon

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour “Generaal Van Daele is bij mij inderdaad steun voor de verlenging van zijn mandaat als Chef Defensie komen bepleiten. Ik heb hem om garanties gevraagd om de militaire luchthaven van Brasschaat open te houden. Ik zie eerlijk gezegd niet goed in wat daar mis mee is”

Dixit de defensiespecialist van het Vlaams Belang. Ook hij werd opgevreeën door de Belgische oorlogbaas Generaal August Van Daele. Cordon sanitaire? Geldt blijkbaar enkel als je in damned politics zit, burgerratten.

Nu we het daar toch over hebben: alle voorspelling wijzen uit dat het cordon gewerkt heeft. Aan alle kanten verscheurt het “blok”. Intern vanwege kibbellust en persoonlijke haat, buitenkants vanwege concurrentie van de Populist van de Dag, Brulboei “Ik Brul Wat Ik Denk En Stem Op Mij” De Decker.

Reacties (24)

#1 Ann Spitaels

Geloven jullie nu werkelijk zelf wat jullie schrijven??? Wat een populistische zever!!!

 • Volgende discussie
#2 Ronald

Bestaat Belgie dan nog steeds?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

“alle voorspelling wijzen uit dat het cordon gewerkt heeft.”

Dat zou misschien kunnen, maar de argumentatie die je daarvoor aandraagt heeft niets met het cordon te maken. Dedecker trekt zich niets van het cordon aan en wordt op zijn beurt ook genegeerd door de regeringspartijen (en VB en Dedecker hebben samen duidelijk meer stemmen gekregen dan VB voordien alleen), terwijl kibbellust en persoonlijke haat ook weinig met het cordon van doen hebben, maar meer met de grootte en groei van de partij en de persoonlijke kenmerken van haar leden.

Ik zou eerder het omgekeerde beweren: Het cordon sanitaire staat op het punt van falen. Als straks heel wat CD&V/NVA stemmers teleurgesteld raken in het falen van Leterme in de federale hervormingen en overstappen richting VB of Dedecker, die ook nog de nodige ex-VLD stemmers zal meenemen, wordt een werkbare meerderheid zonder VB of Dedecker haast onmogelijk, zeker als Dedecker zich ook duidelijk voor Vlaamse onafhankelijkheid uitspreekt. Dan liggen er voor deze twee partijen ruim 40% van de stemmen voor het oprapen en mogen zo’n beetje alle andere partijen samen (UF uitgezonderd) in een coalitie gaan stappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Overigens zij opgemerkt dat de Vlamingen bij de problematiek rond BHV (en andere communautaire tegenstellingen) maar al tezeer rekenen op een tijdelijke opheffing van het cordon, omdat de stemmen van het VB nodig zijn voor een meerderheid tegen de Walen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 S’z

Raar kruispunt in de geschiedenis, alleszins. Elders op dat stratenplan : de NVA en de rechtsige CD&V, zie ook
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/309652/2008/06/12/Pauli-s-Pen-Hier-ligt-zijn-lijk-als-zaad-in-t-zand.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Crachàt

Danku Ann, net wat we nodig hadden.

2: ja. En het gaat ook nooit weg.

3: allemal goed en wel, Bismarck, als je mee wil in dat gezeik omtrent Vlaandern en BHV. Ik denk zo bij mezelf dat uiteindelijk koopkracht en aanverwanten terug de items van de volgende verkiezingen zullen worden.
Ik zie overigens niet veel in je argumentatie die mijn stelling dat het cordon gewerkt heeft, onderuit wordt gehaald. In een recente opiniepeiling blijkt zwart op wit achteruitgang van het Blok, nòg meer dan anders. Uiteraard zijn er nog andere redenen te bedenken dan Dedecker, maar héy: dit is een quote die over een vieze generaal gaat, en plaatsgebrek noopt om eenvoud.
Bewijs mij maar eens dat Dedecker nièt Blokstemmen bij het gros weghaalt. En tot nader order, waarde, is Dedecker géén racist, wat hem netjes buiten het cordon plaatst.

4: rare reactie. Als het blok meestemt (met een eventueel antibelgisch voorstel) dan doen ze dat, daar is geen cordon voor nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Ronald

@6, Welnee, Belgie is een terminaal zieke patient waarvan alleen nog de stekker uit de apparatuur hoeft getrokken te worden.

Komt u ook op de begravenis?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@6: Vooralsnog heb je geen enkel bewijs gegeven dat het cordon sanitaire gewerkt heeft Crachat. Aan opiniepeilingen hecht ik niet veel (zeker omdat die totaal om kunnen slaan als er iets rond BHV of de federale hervormingen gebreurt, hetgeen vooraf zal gaan aan verkiezingen), aan echte verkiezingen deste meer. Bij de laatste verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers ging VB van 18 naar 17 zetels, Lijst Dedecker van 0 naar 5. Sterk staaltje als die 5 allemaal uit het VB kwamen, tenzij het VB ergens anders weer stemmen vandaan heeft gehaald. Zelfs als het VB wel duidelijk verliest, is dat nog geen bewijs voor het werken van het cordon, hoe graag jij dat ook wel zo zou zien (wens, gedachte, moeder).

Zover mij bekend heeft Dedecker lak aan het cordon, waarmee het VB alleen maar voordeel doet, zolang niet alle stemmen van Dedecker uit hun midden komen. Het cordon is dus bij de laatste federale verkiezingen zwakker geworden.

Betreffende de “rare” reactie. Ik geef maar even aan dat het cordon sanitaire maar wat graag gebruik van het VB maakt als het hun zo uitkomt. Dan mag het sanitair best even peopbruin kleuren, als de Walen maar een hak gezet kan worden. Daarmee is duidelijk aangegeven dat het cordon niet werkt, want dan stemt men dus met het VB mee (uit vrees voor het weglopen van stemmers naar het VB). Dat is toch aardig bewijs dat de nationalistische koers van CD&V/NVA veel beter tegen het VB werkt dan het cordon sanitaire.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

Kort gesteld: Niet het cordon samitair, maar het adopteren van meer nationalistische standpunten door andere partijen voorkomt een verdere groei van het VB.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Crachàt

Nee, ik kom op geen begrafenis, Ronald. Of het moest van waanvandedag-plattitudes zijn die menigeen zich toe-eigent, eens het gevoel er is dat de kudde in die richting blaat en een onafhankelijke kijk op de zaak kennelijk de put in kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 larie

Ronald equals sukkel zoals zelf op #7 gesuggereerd op z’n klimkeniet.

Man..wat kan ik me hier over opwinden..nie-goed 4 me dat web2.

Hoe ga je om met comments zoals die van ronald (superkleine letters) ..negeren wellicht het beste maar die comment staat er dan toch hier..zucht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Crachàt

Eerst toch nog wat huiswerk rond het Cordon Sanitair doen, Bismarck.
Het bestààt niet eens, het is enkel een gentlemen’s agreement.
ALS er een wet gestemd wordt, en ALS het VB zich daar kan in vinden, en ALS het VB daadwerkelijk meestemt, dan is dat pijnlijk voor de indieners van die wet, maar heeft het geen bal te maken met het doorbreken van het cordon.
Dàt gebeurt pas wanneer men actief op zoek gaat naar het VB als indienener/steuner.
Het mag droef gesteld zijn met de Belgische politiek, maar zo laag is men nog niet gevallen, en zal men ook nooit vallen, geloof me nu maar gewoon. Of lees een krant.

Bij de laatste verkiezingen is een vorige regering afgestraft, en Dedecker heeft daar uit opgevist.
Bij het VB ligt dat een beetje ingewikkelder. Men was daar nog steeds bezig aan een inhaalbeweging op het platteland. Nog steeds diende men daar in dorpen allerhande voor het eerst lijsten in. Daar zat nog een electorale witte vlek, en die is nu ingevuld. Ondertussen heeft het VB wel degelijk stemmen verloren, en is het plafond bereikt.

Heel het nationalistische discours van het VB kan mij de boom in. Net zoals de cryptofascistjes als Dewever. Dat zij janken omdat de boze stoute Waal met hun emmertje in zandbak speelt kan ik enkel maar hilarisch vinden. Het is een politiek denken van 40 jaar geleden, en wat ze er voor de rest mee denken te halen op het overduidelijk stemmenwinnen na, zal me dus worst wezen.
Het Vlaams Belang zijn onversneden racisten, en dààr kan ik me ten zeerste in opwinden. Dat moet en zal voortdurend aangepakt worden, en in de kiem gesmoord, op èlke denkbare manier. ALs je het daar niet mee eens bent, dan zijn we wat mij betreft uitgepraat.
Het VB is groot geworden met de haat tegenover anderskleurigen, en dààr is het cordon tegen ‘opgericht’, niet tegen het pathetisch nationalisme.
Iedereen aan elke volkstoog is pro VB omdat die net zoals hen anti-anders zijn, punt aan de lijn. Vlaamnationalisme is niet de corebusiness van het VB, hoezeer een tamelijk salonfähige en grote fractie van het VB dat ook zou willen.
Ergo, als je dan toch aan de wijze analyse wil, voorspel ik je dit: het VB scheurt intwee. De groep Dewinter, die tegen de Bruinen kunnen tekeergaan, en de Mietjesnationalisten die dan lekker en zielig kunnen gaan aanschurken tegen andere Mietjesnationalisten.
Vrolijk stemt dat nationalisme niet, maar bon: een Trots Op Vlaanderen is blijkbaar niet enkel in Vlaanderen een stemmenblutuntbodem, en als de facto er stemmen van het racistische Belang wegdrijven ten faveure van een Vlaamse Hersenscheet, hoezee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Ronald

@Crachàt, goh jammer, dan mist u wel de cake en koffie.

@Larie, denk om uw hart, is slecht hoor om je hier over op te winden, straks legt u nog eerder het loodje dan Belgie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Crachàt

Ach Larie (hai!), zie het maar zo. Op kennelblogs valt dat soort geblaf niet op, hier des te meer. En dat pleit voor het mooie van Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Ronald

Ik merk het al, een gevoelig puntje bij sommigen :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Crachàt

Nee, medelijden, Ronald, eigenlijk.
Geen ènkele beleidsmens, jurist, jezuiet of logebroeder dènkt er nog maar aan dat het mogelijk zou zijn België te splitsen.
Dat laten ze met graagte over aan de meute die te morren moet hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Ronald

@Crachàt, wie heeft het over splitsen, ik heb het er over dat Belgie in haar huidige vorm gewoon ten dode is opgeschreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Crachàt

dat is al een stuk vrijblijvender dan “Welnee, Belgie is een terminaal zieke patient waarvan alleen nog de stekker uit de apparatuur hoeft getrokken te worden.”.

Weet u wat: deel eens een mening, een inzicht, een kijk op de zaak met de rest van Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

“erst toch nog wat huiswerk rond het Cordon Sanitair doen, Bismarck.
Het bestààt niet eens, het is enkel een gentlemen’s agreement.”

Dat stelt je uitspraak dat het zou werken wel erg op losse schroeven. Overall merk ik trouwens (nog meer dan in de eerdere reacties) een heel erg hoog wens moeder der gedachte tendens. Daarin ga je zelfs heel ver:

“Het Vlaams Belang zijn onversneden racisten, en dààr kan ik me ten zeerste in opwinden. Dat moet en zal voortdurend aangepakt worden, en in de kiem gesmoord, op èlke denkbare manier. ALs je het daar niet mee eens bent, dan zijn we wat mij betreft uitgepraat.”

Verdenk je me van VB-sympathisme, omdat ik wens en gedachte scheidt?!? Ik denk dat ik met zulk een reactie wel recht heb me beledigd te voelen.

Wat mij betreft wil ik die scheuring eerst nog eens zien. Daarnaast lijkt het me dat het middel zover behoorlijk bedenkelijk is. Al is nationalisme niet de corebusiness van het VB (???), door er zo in mee te varen als CD&V/NVA doen, maken ze toch behoorlijk meer kapot dan jou lief zou moeten zijn. De situatie die er nu is kan heel goed wel eens oscileren in een echt federaal probleem (al is Ronald wel erg pessimistisch) en dan zit je wel met een onbestuurbaar land én een onbestuurbaar gewest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Ronald

@Crachàt,
Belgie moet een echte volwaardige confederatie worden of een echte eenheidsstaat worden.

Welke keuze de Belgen ook maken, confederatie of eenheidsstaat maakt niet uit, maar hoe langer men wacht en ruzie maakt hoe groter de kans dat Belgie echt op niet al te lange termijn ten grave gedragen kan worden omdat de tegenstellingen alleen maar groter worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Crachàt

Ja, maar met de hand op het hart, Bis, dat nationalisme hoor ik al heel mijn leven lang, en het houdt het niet oalng uit als de eerstvolgende èchte crisis, die veel mondialer zal zijn en harder zal toeslan in het verwende federale België, drijvend op luxeprobleempjes.

Het stelt, om te antwoorden, niet op losse schroeven, ik hoop dat je nu eindelijk eens leest wat ik schrijf – jij ziet hier een bocht in, ik beweer altijd hetzelfde. Wansen gedachte? Ammai.
Nee, ik verdenk je niet van VBsympathie – ik ben in staat boodschapper van boodschap te onderscheiden.

Als je bvb toegeeft dat het cordon, het agreement omdat er niets op papier of wet staat, bestaat vanwege de xenofobe en racistische standpunten, dan kunnen we gaan slapen, en kan ik verder ploeteren in China.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

@21: Tja, het zal misschien officieel bestaansrecht ontlenen aan vermeend racisme, al blijf ik toch elke keer opkijken hoe als door een wesp gestoken deze bewering steeds gemaakt wordt, ondanks dat de uitspraken van het VB veel minder racistisch zijn dan van de nodige Nederlandse partijen ter rechterzijde, inclusief de VVD in een recent verleden. Toch kun je weinig dan vermoeden dat er meer achter steekt en dan ligt het separatisme als echte reden al snel voor de hand.

En dan is er nog die tweede bewering, als zou het cordon sanitair werken, als in het VB stemmen doen verliezen. Als er al stemverlies optreedt bij het VB, dan zie ik die stemmen gaan naar een andere partij die mogelijk veel schadelijker is en die bovendien van de reguliere partijen ook stemmen haalt. Uiteindelijk is in het Vlaams parlement een situatie met een VB op 30% van de stemmen nog een betere situatie dan een VB met 20% en een Dedecker met 20% van de stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Crachàt

Vanwege het feit dat geen enkele keer het cordon doorbroken is, op een shitty incident in een zieke gemeenteraad ten velda na, en er met de komst van Dedecker èn het soms verrechtsen van standpunten van de ernstige partijen, kan met besluiten dat het cordon gewerkt heeft.

UW 20 + 20 regel gaat niet op: die 20% Dedeckers zijn ruimschoots genoeg om cordonloos te depanneren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

@23: Omdat er andere tactieken toegepast worden, heeft het cordon gewerkt? Dat geloof je zelf toch niet? Voor mij zijn dat duidelijk bewijzen dat het cordon niet gewerkt heeft, dus nu past men andere tactieken toe, die bovendien een behoorlijk smerig middel blijken met nu al een jaar van politieke crisis tot gevolg.

 • Vorige discussie