Quote du Jour | Geen harde overtredingen

Serie:

Quote du Jour

‘Je ziet geen harde overtredingen. Maar het feit dat je niet direct een keiharde zaak hebt, betekent niet automatisch dat een markt goed functioneert. We houden ons daarom niet alleen bezig met naleving, maar ook met marktstudies. In de bancaire sector is sprake van heel weinig spelers, hoge toetredingsdrempels en weinig overstappers. Dat komt mede doordat het toezicht op de banken sinds de crisis heel erg gericht is op het beperken van de risico’s. DNB is toen in een kwaad daglicht gesteld, met als gevolg dat ze meer nadruk is gaan leggen op soliditeit in plaats van mededinging. Dat verdraagt zich niet goed met concurrentie, want dan wil je juist scherpe kantjes en het nemen van risico’s.’

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de Autoriteit Consument en Markt maakt zich zorgen over het gebrek aan concurrentie onder banken. Een kartel kun je het niet noemen, maar er zit zo weinig dynamiek in de sector dat het erop gaat lijken.

Reacties (1)

#1 Toko senang

Het toezicht is gericht op het beperken van risico’s. Dat is een interessante gedachte. Bij het bepalen van risico’s kijkt men met name naar gevaren die men kent. En daarop wordt de risicobeheersingsstrategie toegepast. Zo kijkt met met de kennis van gisteren naar de gevaren van de toekomst.
Een veel interessanter concept is dat van 3M. Volgens overlevering is 3M begonnen als fabrikant van explosieven. Door de ongelukken die regelmatig optraden bij de productie van explosieven raakten werknemers gewond of werden zelfs gedood. Ongelukken die te voorkomen waren door geen risico’s te nemen bij de fabricage. Het management van 3M verplichtte de voormannen op het fabrieksterrein te gaan wonen met hun gezin. Hierdoor zouden de voormannen de negatieve gevolgen van hun gedrag, of van hun werkploegen, zelf ook voelen. Naast hunzelf zou ook hun gezin gewond kunnen raken, of zelfs erger. Het aantal incidenten nam daarna af tot nul.
Dit concept vertalen naar de financiële wereld? Iedereen met een salaris boven de Balkenende norm wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor financieel wanbeleid. Dan had Rijkman Groenink z’n optrekje aan de vecht kunnen verkopen. Óf had minder risicovol beleid gevoerd. En dat laatste wil je eigenlijk hebben.