Quote du jour | Delinquenten

SargQdJ09

Veroordeelde jongeren kennen vaak enorme problemen. Het regulier onderwijs kan die niet voor ze oplossen.

Voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond over het kabinetsplan om jonge delinquenten verplicht naar school te sturen.

Volgens Dresscher zijn voor dergelijke probleemjongeren gespecialiseerde docenten nodig. En bovendien is de werkdruk in het onderwijs al enorm.

Dresscher vervolgt:

Volgens goed gebruik gooit het kabinet weer een idee over de schutting zodat het onderwijs het mag oplossen.

Dit lijkt momenteel grosso modo de werkwijze van het kabinet te zijn: zet mensen maar voldoende voor het blok en uiteindelijk improviseren ze wel wat. En als het dan misgaat is het lekker hun verantwoordelijkheid.

  1. 2

    School kan goed een structuur bieden voor deze jongeren, maar ik ben bang dat voor dit resultaat heeft, normale kindern al van school zijn getreiterd