Quote du Jour | De ontwikkeling van een moreel kompas in het hbo

Serie:

Dat is interessant! Er is onderzoek gedaan naar de mate waarin het hoger beroepsonderwijs in Nederland bijdraagt aan de ontwikkeling van het morele kompas van de studenten. Op dat gebied blijkt er nog best een uitdaging te liggen:

De onderzoekers vroegen als eerste naar de mate waarin en de manieren waarop de studenten zich beschouwen als verantwoordelijke professionals met een moreel kompas. Dat blijkt voor de meeste studenten echter een lastige vraag te zijn, want ze vinden het moeilijk om te omschrijven wat een moreel kompas überhaupt is. 

En:

De onderzoekers concluderen zodoende dat het studenten simpelweg ontbreekt aan bekendheid met een moreel vocabulaire. Hun moreel-professionele gedrag leunt dus niet op hun eigen morele identiteit, maar vooral op ‘externe’ verboden en richtlijnen die zijn vastgelegd in wetten, protocollen en professionele voorschriften.

Ah. Dat belooft veel voor de toekomst, als we jonge professionals opleiden zonder moreel besef. Laten we hopen dat de protocollen waardoor mensen zich laten leiden een beetje op orde zijn!

Reacties (1)