Quote du Jour | Dark matters

SargQdJ09“The pattern that the data reveal is extremely odd. It’s like finding a zoo of animals of all ages and sizes miraculously having identical, say, weight in their backbones or something. It is possible that a non-gravitational fifth force is ruling the dark matter with an invisible hand, leaving the same fingerprints on all galaxies, irrespective of their ages, shapes and sizes.”

Vlucht! We hebben een volkomen onbekende soort materie opgesnord. Newton en Einstein kunnen naar de prehistorie al Dr Hongsheng Zhao, van het SUPA zwaartekrachtcentrum gelijk heeft,  Het zou het al dan niet uitdeinen van het bekende universum mogelijks verklaren, en wat al niet meer. Als je het fijn nagaat niet zo verwonderlijk eigenlijk: wat wij weten en kunnen determineren van in de ruimte aanwezige stoffen bedraagt slechts 4 %. God uiteraard 96.

 1. 2

  “wat wij weten en kunnen determineren van in de ruimte aanwezige stoffen bedraagt slechts 4 %.”

  En uit welk donker gat trek je dat feitje?

 2. 4

  @2
  Wij kunnen naar het heelal kijken, en zien dan sterrenstelsels en andere hemellichamen. Die zenden licht en andere electromagnetische straling uit die wij direct kunnen waarnemen.

  Als we de hemellichamen in de tijd volgen, zien we hoe ze om elkaar heen bewegen. Wat we weten van de relatieve sterke en dracht van de vier nu bekende krachten, kan alleen zwaartekracht op die afstanden daarvoor zorgen.

  Maar de banen die de hemellichamen volgen, komen niet overeen met de berekeningen die we doen met alleen hun massa’s en posities. Daarom wordt er ‘donkere materie’ gepostuleerd, die met ‘gewone’ materie wisselwerkt via zwaartekracht. Als we de verhouding gewone materie:donkere materie op 4%:22% zetten, kunnen we de banen van de hemellichamen wel goed verklaren.

  Tot op heden is dit de beste en simpelste manier om dat te doen. Er is geen enkele directe waarneming van donkere materie.

  (de overige 74% zou bestaan uit ‘donkere energie’, dat voor de waargenomen versnelde uitdijing van het heelal moet zorgen. Hierover is nog veel minder bekend dan over donkere materie)

 3. 6

  Het artikel staat hier, en hier samenvatting van de redacteur.

  Wat ik eruit kan opmaken is het volgende: er wordt aangenomen dat er zich om ieder sterrenstelsel een “halo” van donkere materie bevindt. Een eerder resultaat was dat tot op een zekere dikte van die halo, de dichtheid ervan gelijk is voor een grote variëteit aan groottes en vormen van sterrenstelsel. In andere woorden: de relatieve hoeveelheid donkere materie om een sterrenstelsel hangt niet af van hoe groot en welke vorm.

  Het nieuwe resultaat is dat dit ook geldt voor de verdeling van gewone (‘luminous’) materie in die halo.

  Het verrassende is dus dat deze verhouding een constante is over het hele zichtbare heelal, en maakt kennelijk de onderzoeker zo opgewonden dat hij zich overgeeft aan allerlei wilde speculaties, die natuurlijk wel in het nieuws komen, maar de resultaten zelf helaas niet. Oh well …

 4. 7

  Jammer dat medai zich zelden aan de feiten houden. Maar ja…”Misschien is er eventueel mogelijk iets ontdekt dat vermoedelijk een mysterie zou kunnen verklaren” klinkt nu eenmaal niet zo spectaculair, hoewel dat wel dichter bij de feiten ligt.

 5. 9

  The Fifth force -> Electrische energie. Deze is veel sterker dan zwaartekracht. Het ontkracht dat alles vastzit aan zwaartekrachttheorieën. Het ontkracht het bestaan van zwarte gaten, de big bang theorie, het probleem van relativiteitstheorie die louter opgaat bij een statisch universum. Electrische energie = zwarte materie.

 6. 15

  Prachtig allemaal weer. Als je het een béétje vanuit hele globale interesse probeert te volgen begrijp je niet waarom we b.v. nog steeds zitten te kutten met dat verbrandingsmotortje. Ben helaas lijst kwijt met allerlei linken. Had daar ook mee te maken, de 5e kracht. Tja, is die ook niet verantwoordelijk voor het soort wiebereffect van het heelal? Dat als je daar dan naar zou kunnen kijken je eigenlijk een fata morgana ziet of anders last hebt van zinsbegoocheling bij hitte? Die 5e kracht? Concreter: de beweging van een flinke druppel kwik (het heelal voorstellend) op een schoteltje waar “iets of iemand” tegenaan heeft gestoten. (naijlende effecten Big Bang of een nar die er met z’n poten uit verveling niet vanaf kon blijven doeterevenniettoe). Iets met D- branen ook geloof ik…

  Nee, ik heb namelijk een neef die een blauwe maandag sterrenkunde heeft gestudeerd. Heb je het wel eens over string- theorie (die de vier fundamentele natuurkrachten verklaart), M- theorie, zwarte, grijze en witte gaten (in sciencefictionverhalen wordt de verbinding tussen een zwart gat en een wit gat wel eens gebruikt als een methode om te reizen) wel of niet in relatie tot een parallel universum en zo…Naakte singulariteiten!

  Heer-lijk, naakte singulariteiten…klinkt lekker irrationeel ook…Over irrationeel naakt gesproken…Sijbrands gezien, iemand? Blind simultaan dammen tegen 28 borden? Fa-sci-ner-rend. Verliest na een zet of 35 zonder problemen een toch wel gelijkopgaande stelling…van een banketbakker!, die misschien hooguit 2 zetten vooruit kon denken. “Ik doe maar wat” moet die bakker na een zet of 35 tegen alle damwetten in gedacht hebben. En Sijbrands veel te zwaar die zet theoretisch benaderd hè. Als hij nu eens NAAKT blind simultaan had gaan dammen?, en Vol-kom-en uit z’n dak van het padje een tegenzet…aldus verbinding tussen het zwarte en witte gat?, ja, zomaar een theorietje hoor…

  Maar snappu het nog een beetje tot nu toe?

  Ssja, en die neef? Daarna in De Heer gegaan die neef dusss…