Quote du Jour – Corrupt als de neten

Quote du Jour PvdA-leider Wouter Bos vindt de Indiase overheid “zo corrupt als de neten”. Volgens Bos moet Nederland daarom “geen bilaterale ontwikkelingshulp” aan India aanbieden. (NRC)

BOE !!Hans van Baalen (VVD) noemde de uitlatingen van ideologisch flexmens Wouter Bos vervolgens “onbehoorlijk, onproductief en niet-ministeriabel”. Maar hoe zouden ze in de grootste democratie op aarde tegen deze uitlatingen aankijken? Kent u die mop van de muis en de olifant?

 1. 4

  Denk je dat die indiers dat zelf niet weten? Lijkt me weer typisch een storm in een glas water. En bovendien staan we als nederlanders toch al bekend als botte boeren, dus waar hebben we het over?

 2. 5

  Bilateraal = naar twee kanten. Je kunt heel goed ontwikkelingshulp geven op voorwaarde dat de Indiaers minder corrupt worden.

 3. 7

  Het zou leuker zijn als hij wat zei over de corruptie …uh, sorry… netwerken in Nederland. Want in Nederland is net zoveel corruptie als India, een beetje hypocriet dus.

 4. 9

  @mescaline
  Bilateraal in de toekomst = Nederland krijgt ontwikkelingshulp van India op voorwaarde dat we minder corrupt worden.

 5. 11

  Overigens is India als de dood voor paternalistische hulp. Associatie met neokolonialisme is er gauw gemaakt.

  En dan kan ik me voorstellen dat onze hulp door Indiase supervising begeleiders aan de hulpbehoevenden wordt gepresenteerd.

  En als Bos dat dan niet accepteert, dan is dat gekwetste egotrip, en geen haar beter dan Pronk.

 6. 12

  van ideologisch flexmens Wouter Bos vervolgens “onbehoorlijk, onproductief en niet-ministeriabel”.

  Te moeilijk:

  1. ideologie
  2. v.Baalen en Bos
  3. flexmensen zijn dode mensen
  4. niet-ministeriabel, voor logopedie bedoeld zeker

  Alleen het schone, het ware, het ene telt . Al wat bestaat vloekt met het Niet-Zijn, wat lijden tot leed, verdriet en de dood tot juk, schrikbeeld en fetisj van de macht(en) maakt. We zijn weer barbaren om in dodenaantallen te handelen en te middelen, te rekenen en te herschikken.
  Op een servetje tijden een ‘ bilateraal diner’ voor de Groten van de Wereld.

  Ieder wordt gek in opgeslotenheid, in het isolement, de gevangenissen van de armoede, de meervanhetzelfde economie, politiek en kapitalistische culturen (en assimilatiedwang), dezelfde deun, de trance van het hamerstuk.Geen erfenis, het armengraf.
  Voor mij gaat het om licht en vrij van chronische gebreken en obstakels , de boeien die je met eigen geld mag aanschaffen en helemaal Zelf mag omdoen. Alsof het om nieuw speelgoed gaat. Het zijn maar processen hoor, geen plaag van Egypte, een hagel van rotsen in het vierkant van 2×2 vierkante meter gloeiende steen die uit de hemelen nederdaalt . Die verzin je. Goed Plaatje.

  Kom ook eens langs op :www.misdruk.nl.
  Reisverslagen over India, Marocco.

 7. 13

  Wetsvoorstel: alle leden van de Eerste en Tweede kamer incluis Kabinetsleden, met uitzondering van minister van BZ, verbieden naar het buitenland te gaan. Dit ter voorkoming van het etaleren van hoogmoedswaanzin en allerlei andere vreemde uitspraken (die voor het merendeel in het buitenland gedaan worden).

 8. 14

  ‘Massieve monomane monsters’. (Marnix anno 2006)

  Kwote uit de collectezak Zelfbeschouwing die opgesteld staat in de rechtergalerij in het heilig huis van http://www.bicat.nl, niet voor dochters met laffe genen.

  Marnix typeert het schiijversgilde hierin maar maar lieve jongens en meisjes ook de heren van de politieke klasse lijken wel gehypnotiseerd zonder besef waarvan ,waardoor. Kijk naar v.Baalen(vvd en heel heel ministeriabel) en je denkt Massief. Wat een Monomaan.

  De politieke klasse wil het gewoon niet weten maar ze worden steeds gestrikt door zelf uitgezette jachtpatronen. Het zijn ook steeds dezelfde die liever acher de feiten aanlopen, dan pas wakker schrikken uit de zelfhypnose.

 9. 16

  Ik snap em niet. Bos merkt op dat India corrupt is en dat hij het geen goed idee vindt om er geld heen te brengen als dat toch aan de strijkstok van ambtenaren blijft hangen en de mensen waarvoor het bedoeld is niet bereikt.

  Als India inderdaad zo corrupt is, is er met die uitspraak niets mis.

  @Ruud7: Ik ben niet zo op de hoogte van India, maar de nederlandse corrupte, hoe ernstig ook, is betrekkelijk onbestaand vergeleken met die van bepaalde (vooral afrikaanse) landen.

 10. 18

  Peter Paul de Vries, een consumentenprofessor, over de AEX Beurs net gehoord ?

  Pleit voor rendementvrijstelingen, fiscaal en privaatrechterlijk voor de armoezooi die onderaan bungelen. Hij bedoelt daar de arme sloven van de middenstand mee ‘met een marktkapitalisatie van onder de honderd miljoen euri’ , het kleine zielige spul zeg maar. Die van die horrelvoeten, dat gehandicapt zooitje. Die geen spie meer in hun zak te makke hebben, ze vallen om van de honger, ze moeten zich nu verkopen als een slaaf, dat is me toch wat. Er is geen mensenrecht meer meneer., gone with the wind. GO Paul ,GO !

  Monomanie, mijne dames en heren is pathologie, een ziekte.

 11. 20

  Het netwerken zoals dat in Nederland plaats vindt is ook een vorm van corruptie, maar niet erg vergelijkbaar met zoals dat in India gebeurt. Overigs is dat niet gek: het is juist een product van het kolonialisme.

  In Nederland is er sprake van netwerken: je krijgt een bepaalde baan door iemand te kennen. (vandaar ook de term: KENNIS-economie :-). Dat is neit erg vergelijkbaar met geld in je zak steken. Hier wordt er pas van de burgers gestolen NA de privatisatie.

  De best betaalde mensen in Nederland zijn directeuren van voormalige staatsbedrijven of van goede doelen. (Zoals de directeur van Novib, die 3x meer verdiend dan Jan Peter)

  In India worden politici afgekocht zodat ze wegkijken bij slavernij. Daar jatten juist de ambtenaren het meest geld.

  De vergelijking met ons polder-landje gaat dus niet helemaal op.

 12. 24

  Eens met Bismarck #16. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat een zo dynamisch heel groot land vol met superrijken, dus uit balans geraakte interne geldstromen, als India geld krijgt ?

 13. 26

  @BINGA: Uit betrouwbare bron kan ik U verzekeren dat de bouwfraude niet genegeerd wordt maar dat er vele “koppen rollen” zowel in de ambtenarij als bij de “vrije jongens” *kuch*.

  De wijze waarop zich dit proces voltrekt is behoedzaam maar bikkelard met vooropgesteld doel rechtvaardigheid ( niet corrupt, werken binnen de mogelijkheden die de wet afperkt zeg maar) niet in de weg te lopen van economische belangen, banen dus.

 14. 29

  Als je bedoelt dat Nederland naar rato meer geeft dan de meeste andere rijke landen, klopt dat. Maar de hulp die we indertijd aan India gaven was peanuts. Ik kan me goed voorstellen dat zo’n groot land als India een beetje moe wordt van al die bilaterale afspraken, waarbij iedere donor zo zijn eigen eisen en voorwaarden stelt.
  Bos’ zijn uitspraak was daarom volgens mij overbodig; was meer een reactie op GroenLInks en CDA die dat bilaterale contact willen herstellen.