Quote du Jour | Controle Islamitisch onderwijs

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Terwijl in  de vier grote steden het laatste jaar 10 aanvragen voor islamitische scholen zijn afgewezen (omdat er te weinig leerlingen voor zijn), minister Slob de gemeente Westland maant het verzet tegen de komst van zo’n school te staken en hij de financiering voor het Amsterdamse Haga Lyceum intrekt als het huidige bestuur niet opstapt, is het misschien aardig enkele citaten uit een opinieartikel van meer dan zeventien jaar geleden te bekijken. Oordeel zelf over de actualiteit.

In het Onderwijsblad van 9 maart 2002 schreef oud-rector en onderwijsadviseur van de SP Jan Erdtsieck een bijdrage onder de titel: ‘Controle islamitisch onderwijs is meten met twee maten’. Hij schreef het artikel naar aanleiding van de reacties op een BVD-rapport over fundamentalistische invloeden op zeven basisscholen. Toenmalig staatssecretaris Karin Adelmund (PvdA) van Onderwijs in het tweede paarse kabinet, (dat kort daarop vervangen zou worden door de kortstondige regering van LPF, CDA en VVD) had zich laten ontvallen: ‘Ik haat zulke scholen.’ Erdtsieck reageerde:

Dan heeft ze nog heel wat te haten want in dat door de BVD gesignaleerde zevental islamitische scholen vindt niet meer kwalijke indoctrinatie plaats dan op minstens zoveel pc- en rk(Gijsenachtige)-scholen en, wie weet ook op openbare. Heeft ze al eens laten uitzoeken op hoeveel scholen wordt geleerd dat homoseksualiteit, abortus, geslachtsgemeenschaop voor het huwelijk, overspel en echtscheiding schandelijke doodzonden zijn waarvan de bedrijvers hel en verdoemenis wacht?

En over de suggestie de inspectie af te sturen op islamitische scholen:

Inspecteurs achter in de klas bij het islamitisch godsdienstonderwijs, dat wordt meten met twee maten. Want dat durft de inspectie niet bij pc- en rk-scholen. Dan krijgt Adelmund het CDA, de ChristenUnie en de SGP over zich heen.

Ook minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken (PvdA) krijgt er van langs na zijn opmerking dat er op scholen en ook bij preken in de moskee (maar natuurlijk niet in christelijke kerken) gecontroleerd moet worden of de democratische rechtsorde niet in gevaar wordt gebracht.

Als zeven islamitische scholen al in staat worden geacht onze democratische rechtsorde te bedreigen dan heeft de minister geen hoge dunk van de weerbaarheid daarvan. Hoe groot is dat gevaar als op die zeven (!) scholen geleerd wordt dat de sharia superieur is aan de Nederlandse wet. Ga dan ook eens controleren op reformatorische scholen waar geleerd wordt dat de helft van de bevolking geen politieke functies mag vervullen en dat de bijbelse wetten prevaleren boven de wereldse.

Erdtsieck begrijpt dat de groeiende afkeer van allochtonen gestimuleerd is door 9/11 en andere oorzaken…

Maar dat rechtvaardigt niet dat voor islamitische scholen andere maatstaven worden aangelegd dan voor andere confessionele scholen. Nog tot ver in de vorige eeuw deden roomse en protestantse geestelijken er alles aan om de kudde der gelovigen in een veilig isolement te houden en verwierpen ze elke vorm van integratie, zelfs bij het voetballen en het fokken van geiten.

En hij sluit enigszins omineus af:

Bij nadere bezinning zullen het BVD-rapport en de overspannen reacties à la Adelmund contraproductief gaan werken. Zeker als de islamitische voorgangers zich realiseren welk een macht artikel 23 hun kan verschaffen.

 

0

Reacties (24)

#1 Joop

Stupide vergelijking islamitische en christelijke scholen. De seculiere hedonistische mens ziet het verschil toch niet. En komt dan met achterhaalde argumenten zoals vrouw niet in politieke functie (SGP doet dat al).

Nee, het onderwijs in sharia is hetzelfde dat ze daardoor kunnen radicaliseren en afzetten tegen de westerse cultuur, ach.

 • Volgende discussie
#2 JSK

De logische conclusie is dat progressief eindelijk afstand moet nemen van Artikel 23. Dat was sowieso een pragmatisch gemotiveerde uitruil met de confessionelen voor het algemeen kiesrecht. Geen reden dat het een sociaal-democratisch (of wat je wil communistisch) geloofsartikel moet zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joop

@2.

Wat heeft dat er mee te maken? Jij wil dat graag, dus maak je een zogenaamde logische conclusie. Dat zie je meer bij hoog opgeleide babbelaars die meer kapot maken, en voor gelijkvormigheid zijn in onze maatschappij. Totaal geen band meer met onderin. Want waarom willen toch veel mensen hun kinderen sturen naar christelijk onderwijs, omdat dat dat staatsonderwijs zo belabberd slecht bekend staat. Dat is de werkelijkheid. Dat domme geklets over afschaffen van artikel 23. Grappig.

En waarin het christelijk onderwijs bijna geheel is ontdaan van al de religieuze fratsen, maar nog wel meer macht aan de ouders geeft, zie je dat het islamitisch onderwijs juist verkrampt is en terug in de tijd gaat, het opvoeden van echte islamitische mensen, die de koran moeten lezen en arabisch leren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JSK

Als sociaal-democraten er zoveel moeite mee hebben (zie de citaten boven) kunnen ze er maar beter formeel afstand van nemen. Dan is het voor iedereen duidelijk. Nu doet Jos alsof het een soort “gotcha” is, terwijl er niks in de sociaal-democratische ideologie is dat voor bijzonder onderwijs zou spreken (in tegendeel).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

@4:
Ik vind op zich een mooi systeem dat ouders zelf een school oprichten mogen, en die dan door de overheid gefinancierd wordt als het onderwijs goed is.
Daaraan hebben we de Jena-plan-scholen, Montessori-scholen enzovoorts aan te danken.

Is dat in strijd met een sociaal-democratische ideologie?
Dan wil ik wel een bronverwijzing zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Co Stuifbergen

@4:
Overigens is uw argument irrelevant:
Het gaat erom dat een school op islamitische grondslag niet gediscrimineerd mag worden t.o.v. een school op een andere grondslag.
En dat staat los van de vraag of wij blij zijn met islamitische, protestante, katholieke of antroposofische scholen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jos van Dijk

Trouw-columnist Jamal Ouariachi schrijft vandaag dat religieus onderwijs de ontwikkeling van kinderen in de weg staat.

de meeste religieuze mensen twijfelen diep van binnen aan hun overtuiging. En ik denk dat veel religieuze ouders die onzekerheid projecteren op hun kinderen….Het is de angst dat de fictie die jij thuis aan je kind probeert te verkopen, op school doorgeprikt wordt, en dat je kind daardoor naar de verdoemenis gaat. Daaruit spreekt weinig vertrouwen in de overtuigingskracht van je eigen denkbeelden, én weinig vertrouwen in je kind. Sterker nog: de vrijheid van onderwijs is op deze manier juist een inperking van de vrijheid van kinderen om kennis te maken met andere waarheden dan ze van huis uit meekrijgen. In wezen is het een onvrijheid.

Een nogal opvallend standpunt in de krant van protestants-christelijk Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Co Stuifbergen

@7: Blijkbaar heeft Trouw er vertrouwen in dat zijn lezers geen last hebben van onzekerheid over hun overtuiging, en dus niet bang zijn dat hun kinderen met andere meningen in aanraking komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joop

@7.

Trouw heeft veel van haar christelijke wortels al verloren.

Typisch dat je de positieve punten van een christelijke opvoeding niet durft te benoemen. Nee, het is zo fout. Daarom zit nog altijd meer dan 60% van de kinderen op een rooms/protest chr school.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@3: “Want waarom willen toch veel mensen hun kinderen sturen naar christelijk onderwijs, omdat dat dat staatsonderwijs zo belabberd slecht bekend staat. “
Wie probeer je hier voor de gek te houden? Scholen met de bijbel hebben hun bestaan echt niet te danken aan hun uitmuntende onderwijskwaliteit, maar aan het feit dat ouders hun kinderen graag 24/7 met hun eigen religie willen indoctrineren en geen kans willen laten om ze in aanraking te laten komen met andere ideeën. Doorgaans zijn ze op dat gebied overigens radicaler dan de ouders die kinderen naar islamitische scholen sturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

@10.

Volgens mij moet jij je nog even beter inlezen dan weer zo te reageren. En je hebt geen bronnen. Meer haat en afkeer te zien aan de reactie.

Het linkse paradijs der gelijkschakeling zoals we gezien hebben in de geschiedenis moeten we niet willen.

Trouwens de plannen liggen al lang klaar in Den Haag bij de vierde macht. Kleine scholen bijzonder en openbaar worden samengevoegd, zodat de staat steeds meer invloed krijgt. Ook al hebben ze het over meer inspraak ouders en zelfstandigheid van de openbare scholen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 lmgikke

@3,10

De reden dat de openbare scholen er over het algemeen (financieel) slechter voor staan, komt door hoe we het geregeld hebben. Alle scholen zijn gelijk.

Een euro naar openbare school? dan ook naar de niet openbare scholen.

Met als gevolg: Geld wordt uitgegeven o.b.v. bovenstaande regel, en NIET waar het nodig is. De niet openbare school heeft soms het geld niet nodig, maar omdat de openbare school het krijgt krijgen ze het ook. Gevolg is dat die het kunnen oppotten. Met alle ongelijkheid tot gevolg.

En die ongelijkheid werkt zichzelf in de hand. Want door dit mechanisme zie je, dat zodra het geld op is bij de openbare school, de niet openbare scholen in de regio dus buffers gaan opbouwen (en dat geld dus extra te besteden hebben) t.o.v. de openbare school die de eindjes aan elkaar moet knopen.

Dit wil dus niet zeggen dat openbare scholen slechter zijn, echter de manier voor financiering zorgt er voor dat de niet openbare scholen een voorsprong krijgen en houden.

DAAR zit het issue, in de financiering. Nu gebaseerd op iedereen is gelijk i.p.v. op waar het nodig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 P.J. Cokema

@11: En je hebt geen bronnen.
Die zie ik in deze discussie tot nu toe bij jouw stellingen ook niet. Alles dat je dus hier hebt ingebracht leest als aannames.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk van S tot S

@3:
Het afschaffen van artikel 23 zou wel zo redelijk zijn:

De meerderheid van de Nederlandse bevolking is niet religieus.
Waarom moet die betalen voor onderwijs in welke religieuze dwaalleer dan ook.
Wie z’n kinderen wil een religie wil bijbrengen/besodemieteren/indoctrineren, moet dat maar op eigen kosten doen.

Wat we moet gebeuren in het openbare onderwijs is:
De leerlingen bij het vakken maatschappijleer en geschiedenis, op de hoogte brengen van de diverse religies/dwaalleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Henk van S tot S

@14: Correctie 1e zin laatste alinea:
Wat wel moet ……………………..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Folkward

@10

Wie probeer je hier voor de gek te houden? Scholen met de bijbel hebben hun bestaan echt niet te danken aan hun uitmuntende onderwijskwaliteit, maar aan het feit dat ouders hun kinderen graag 24/7 met hun eigen religie willen indoctrineren

Nounounou. Jij ziet ook spoken waar ze er (grotendeels) niet zijn. De keuze van mijn ouders om mij naar een ‘school met de bijbel’ te laten gaan, had eigenlijk niet of nauwelijks iets met de denominatie te maken, zelf hebben ze in geen decennia een dienst bijgewoond om de dienst bij te wonen. Ze zochten een school die in de buurt was, waar ze om konden gaan met slechthorendheid en die niet aan de andere kant van een ‘drukke weg’ lag. Een paar basisschoolgenootjes ken ik nog: die zijn niet of nauwelijks christelijk. Achteraf gezien blijkt het volgende nog het meest kenmerkend te zijn van mijn basisschoolervaring: de school was behoorlijk wit (al was dat op zich niet zo moeilijk in een provinciestadje), schelden was een no-no, er was een klein beetje godsdienstles, vrij weinig ouders waren gescheiden (er waren wel scheidingen) en afhankelijk van de juf of de meester werd de dag geopend en gesloten met een kort gebed -niet altijd dus. Zodoende ken ik misschien wat meer (van) de bijbelverhaaltjes dan andere leeftijdsgenoten.

Indoctrinatie? Nee dus. Maar een gedeelte komt ook wél voor. Een zware middelbare school in mijn buurt is zo: jongens en meisjes die in broek in colonnes van en naar school fietsen, al scheldend, lak hebbend aan de verkeersregels, om thuis en op school in een keurslijf te functioneren: de meisjes op school omkleden naar een rok, op zondag twee keer naar de kerk, en de tv zit in het kastje. Skaterkleding (e.d.) en lang haar voor jongens is verboden. Maar dat is dus zeldzaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@11: “Volgens mij moet jij je nog even beter inlezen dan weer zo te reageren. En je hebt geen bronnen.”
Oh sorry, ik had met toch echt ingelezen in alle bronnen die je in #3 aandroeg.

“Het linkse paradijs der gelijkschakeling zoals we gezien hebben in de geschiedenis moeten we niet willen.”
Meer haat en afkeer te zien aan de reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Folkward

@2

Geen reden dat het een sociaal-democratisch (of wat je wil communistisch) geloofsartikel moet zijn.

Nee, geen geloofsartikel, maar toen én nu is het pragmatisme. Het werd toen ‘uitgeruild’ tegen het algemeen kiesrecht (voor mannen). Dat zou je achteraf als een vrij nutteloze ruil kunnen zien: het kiesrecht was in de voorgaande decennia al enorm uitgebreid en de tijdsgeest was zodanig dat universeel kiesrecht sowieso niet lang op zich liet wachten (Een Zwitserland(1971) of Liechtenstein(1984) aan de Noordzee lijkt mij onwaarschijnlijk). Maar religieus onderwijs (als hoofdrichting van bijzonder onderwijs) was toen enorm populair. Met deze uitkomst van de schoolstrijd heeft de overheid toch een vinger in de pap gekregen bij dat onderwijs: niet alleen aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan wat verwacht mag worden van de leerling als die de school verlaat. En dat is nog steeds zo. Christelijke scholieren kunnen zo naar een openbare middelbare school en vice versa, ook al was dat juist niet de oorspronkelijke bedoeling.

Vanuit een socialistisch perspectief kun je een strijdbare houding aannemen: dat alle religies moeten verdwijnen. Om dan toch het populaire religieus onderwijs uit te bannen, moet je het dan ook echt verbieden. Het simpele bestaan van bijzondere (religieuze) scholen is dan genoeg om de notie voort te laten leven dat mensen andere verbindingen hebben dan alleen de maatschappelijke klasse. Een wat meer sociaal-democratische houding is dan om maatschappelijke tendensen niet proberen te bestrijden (want dat roept juist meer weerstand op), maar die proberen te beïnvloeden – of als dat niet lukt – mee te gaan. Inderdaad, de meeste Nederlanders zijn niet religieus, laat staan kerkgaand. De confessionele scholen zijn ‘bijna geheel van hun religieuze fratsen ontdaan’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JSK

@18: Nee, geen geloofsartikel, maar toen én nu is het pragmatisme.

Ik bestrijd dat het *nu* pragmatisme is: de confessionelen zijn een schim van wat ze waren in 1917, en volgens mij zijn de liberalen en de rechts-populisten niet getrouwd met de vrijheid van onderwijs. Juist gematigd en extreem-links gaan mijn inziens (onterecht) principieel met deze kwestie om.

Een wat meer sociaal-democratische houding is dan om maatschappelijke tendensen niet proberen te bestrijden

Oneens. De maakbaarheidsgedachte is nog steeds deel van de sociaal-democratische politiek. Wat betreft individualisering (op de woning en arbeidsmarkt bvb) gaat een PvdA of een SP expliciet niet mee met de maatschappelijke tendens maar biedt weerstand.

De confessionele scholen zijn ‘bijna geheel van hun religieuze fratsen ontdaan’.

Maar een grote uitzondering zijn de in opkomst zijnde islamitische scholen, waar het hier over gaat in het bijzonder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 KJH

Ik was ook altijd voor het afschaffen van al het speciale onderwijs, tot ik mij bedacht dat dat als dat gebeurt, de eerstvolgende halte gaat zijn: privaat onderwijs. Daar hebben we in Nederland weinig last van, (en gelukkig, want die zouden met salarissen gaan concurreren met gewoon onderwijs).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JSK

@20: Ik was ook altijd voor het afschaffen van al het speciale onderwijs, tot ik mij bedacht dat dat als dat gebeurt, de eerstvolgende halte gaat zijn: privaat onderwijs.

Nou dat denk ik niet. Voor Artikel 23 hadden we ook gewoon openbaar onderwijs. En in bijvoorbeeld Frankrijk is het openbaar onderwijs niet verworden tot privaat onderwijs oid.

Daar hebben we in Nederland weinig last van, (en gelukkig, want die zouden met salarissen gaan concurreren met gewoon onderwijs).

in een land met relatief veel privaat onderwijs, de V.S., zijn de salarissen in het private onderwijs juist lager dan in het openbare onderwijs.

https://work.chron.com/private-school-teacher-pay-scale-3212.html

wat logisch is: lonen in de publieke sector zijn over het algemeen hoger dan in de private sector.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 beugwant

@21: Wat niet wegneemt dat wie in Frankrijk niet kan starten op de juiste kleuterschool, en via de juiste vervolgopleiding verder, een glansrijke carrière wel kan vergeten.

Bij privé-onderwijs gaat het geld naar de strijkstok, niet naar de lonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Karin van der Stoop

@21: Nou niet in Nederland hoor, niet op dat vlak. Op de internationale school waar de kinderen van mijn vriend op zitten/zaten is zoveel mogelijk, wordt zo ontzettend veel georganiseerd en kost ook zo ongelooflijk veel geld dat ik er vrij zeker van ben dat de docenten daar een beter salaris hebben dan in gesubsidieerd onderwijs. Bovendien wordt op een ambtenarensalaris belachelijk veel ingehouden, zo ontdekte ik toen ik mijn huidige baan kreeg (daarvoor was ik dus ambtenaar). Daar staat natuurlijk wel wat tegenover qua verzekeringen en zo.

Maar goed, on topic: #20 heeft wel gelijk. Even los van het discriminatoire: Het is beter om islamitisch onderwijs te faciliteren binnen het systeem, omdat je er dan nog controle op uit kunt oefenen. Het is je neem ik aan wel bekend dat verschillende “weldoeners” in de Golfstaten staan te trappelen om hun gedachtegoed hier te verspreiden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joop

Kijk eens aan! Onderwijsdeskundige Arslan vindt ook dat bijzonder onderwijs afgeschaft dient te worden. Uit de tijd. Emancipatie katholieken en gereformeerden voltooid, nu een belemmering voor integratie nieuwkomers.

https://www.trouw.nl/nieuws/is-de-vrijheid-van-onderwijs-nog-wel-van-deze-tijd~baac7382/

In politiek wil VVD ook wat doen, maar dat is meer naar aanleiding van tramalant in Amsterdam bij de islamitische school. Ruime meerderheid bevolking volgens steekproef een vandaag voor afschaffing.

Ik denk uiteindelijk dat de conservatieve VVD niet meegaat, de linkse partijen en zeker D66 wel. Dus blijft nog wel even. Dus nog even een stukje verdraagzaamheid en tolerantie.

 • Vorige discussie