Quote du Jour: ‘Bombardeer Noord-Korea’

Qoute du Jour“Als Noord-Korea de lancering verder voorbereidt, moeten de VS het voornemen duidelijk maken de Taepodong-raket aan te vallen en te vernietigen, nog voordat ze gelanceerd kan worden.”

Twee democratische politici uit de voormalige Clinton regering lijkt het wel een goed idee om een land aan te vallen dat vermoedelijk wel de middelen en de wil heeft om terug te slaan, mogelijk zelfs nucleair.

 1. 1

  Em… de aanval is juist om te voorkomen dat ze nucleair kunnen terugslaan. Iig, volgens mij had Israel in de jaren ’80 de kweekreactor in aanbouw van Saddam gebombardeerd. Ik denk dat we nu wel bij zijn dat hij geen nucleair wapentuig tot zn beschikking had.

 2. 2

  @JSK: een wapen om terug te slaan hoef je niet te gebruiken als je niet wordt aangevallen. In Noord-Korea is men niet altijd even goed bij het verstand, maar ik zie ze niet een first-strike doen. Door ze aan te vallen, geef je ze juist het excuus om terug te kunnen slaan. En de Amerikanen raken nooit in een keer alles goed.

 3. 3

  @JSK En toch werd de wereld met een kluitje het riet in gestuurd en moest Saddam c.q Irak het als nog ontgelden.

  De feitelijke aanvalsmogelijkheden mogelijkheden die N-Korea nu heeft zijn beperkt tot een minimum (ook met dat nieuwe raketje). Met elke afschoten raket tekent het noord-koreaanse regime zijn eigen doodvonnis ongeacht of het aan het adres van Seoul,Tokio. Veel spierballen taal maar daar blijft dan ook bij. Er is geen enkele reden om Pyongyang nu aan te vallen.

 4. 4

  Nou ja, twee punten:
  1. Noord-Korea zal wss niet de VS aanvallen, maar ze besteden hun zeer schaarse middelen aan dure kernwapens met een reden: zodat ze de landen in de regio kunnen bedreigen en meer stookolie en voedseltransporten vanuit het Westen kunnen afdwingen.

  2. De leider van Noord-Korea is een megalomane gek.

  Kortom, het is niet zozeer in het directe Amerikaanse belang maar in het algemeen belang van de regio dat Noord-Korea geen nucleaire wapens krijgt. Stel je voor, dan willen Zuid-Korea en Japan ze ook.

 5. 5

  Tuuuuurlijk….platgooien die handel! Amerika heeft wel een traditie op te houden, waarvan Dresden, Vietnam, japoan en meer recentelijk Bagdad fraaie voorbeelden zijn.

 6. 6

  @Peter:
  Blabla.

  @Salonsocialist:
  “De feitelijke aanvalsmogelijkheden mogelijkheden die N-Korea nu heeft zijn beperkt tot een minimum (ook met dat nieuwe raketje).”

  Ze kunnen wel Japan bereiken volgens mij. En een oplevend militarisme in Japan lijkt mij geen prettig vooruitzicht.

 7. 7

  @JSK

  De feitelijke aanvalsmogelijkheden die de VS nu heeft zijn maximaal in verglijking met ieder ander land.

  Dat maar maak ik mij meer zorgen over dan het bezit van een middelange afstandsraket aan de zijde van de N-Koreanen.

  Overigens acht ik het van niet alleen van direct Amerikaans belang ,maar meer van het belang van iedere wereldburger dat alle kernwapens zo snel mogelijk de wereld uit zijn. Als Amerika ze heeft wil China ze ook en dan India, Noord-Korea…

 8. 8

  Minimaal? Ze ontwikkelen kernwapens, dat kan je van 90% van “ieder ander land” niet zeggen me dunkt.

  Als Amerika ze heeft wil China ze ook en dan India, Noord-Korea…

  De eerste twee hebben ze al. Wellicht kunnen we de nucleaire geest niet terug in de fles stoppen, maar we kunnen wél proberen verdere proliferatie tegen te gaan. Toch?

 9. 9

  De eerste twee hebben ze al. Wellicht kunnen we de nucleaire geest niet terug in de fles stoppen, maar we kunnen wél proberen verdere proliferatie tegen te gaan. Toch?

  Gezien de recente uitspraken van Gordon Brown over vervanging van de Trident raketten lijkt mij dat in de toekomst een onhoudbaar argument. Noord Korea wordt op dit moment geconfronteerd met kernkoppen die op hunzelf worden gericht, dan is het niet vreemd dat ze verstrikt raken in de wapenwedloop.

 10. 11

  @JSK: In de NPV verbinden de vijf atoommachten zich ertoe hun arsenaal aan nucleaire wapens af te bouwen. Wat we echter nu zien is een nieuwe ronde vernieuwing en vervanging vanuit de VS en GB, wat niet bepaald uitstraalt dat zij zich iets aantrekken van de gemaakte afspraken. Het is dan moeilijk uit te leggen aan de niet-kernwapenstaten dat zij hun afspraak moeten honoreren om geen kernwapens te ontwikkelen.

 11. 13

  Het NPV loopt toch binnenkort af? Wat mij betreft stoppen we allemaal met die kernwapens. Maar de hypocriete houding van de VS, met name, in deze stoort mij toch wel. Niemand mag kernwapens hebben, behalve wij. En als je ze gaat ontwikkelen dan smijten wij een atoombommetje jouw kant op. Dat is dreigen met nucleaire slagkracht terwijl je zegt dat je van de nucleaire slagkracht afwil. Niet heel constructief. Laat men maar eens naar een oplossing gaan zoeken om te voorkomen dat mensen met nucleair wapentuig elkaar te lijf gaan.

 12. 14

  Allemaal afleiding voor het onvermijdelijke.

  Op deze manier voor afleiding zorgen voor de binnenlandse politiek. Economische recessie die op dit moment nog draagbaar is door de enorme investeringen in het militair industrieel complex. Door manipulatie van kern cijfers wordt dit voor een veels te groot deel meegenomen in de cijfers. Zodra om wat voor reden de investeringen zouden stoppen is een algehele crash onvermijdelijk. Ergo, ook stoppen is geen optie….

 13. 16

  Geachte webmeesteres. U bent niet zo streng als het lijkt, want mijn bijdragen komen wel in het rijtje rechts maar niet in het commentaar.

 14. 19

  Dat zit er al sinds een adres verplicht is en nooit last van gehad. Het is wat anders, want mijn bijdragen komen wel door alleen met grote vertraging.

 15. 25

  @SalonSocialist:

  Met elke afschoten raket tekent het noord-koreaanse regime zijn eigen doodvonnis ongeacht of het aan het adres van Seoul,Tokio.

  Volgens mij is een belangrijk kenmerk van het Noord-Koreaanse regime nu juist dat ze niet uitblinken in rationeel denken en beredeneren. Ze zijn megalomaan genoeg om te geloven dat ze met een first strike wat uit kunnen richten.

 16. 26

  JdB: Dat waag ten zeerste te betwijfelen. Er worden nogal wat vooronderstellingen gedaan (over megalomanie en gekte, maar ook over de onberekenbaarheid en intenties) over N Korea en zijn leiderschap. Graag zou ik eerst eens wat bewijsvoering willen zien.

  Volgens mij is N. Korea zich terdege bewust dat het starten van een nucleaire oorlog geen optie is. Verder zijn ze er ook van bewust dat hun voortbestaan bedreigd wordt door de VS, dit temeer sinds de VS zomaar landen die ze betitelt als as van het kwaad binnenvalt, een titel ook aan N. Korea gegeven. Tenslotte weet N. Korea ook dat de enige mogelijkheid om een invasie af te wenden bestaat uit een serieuze militaire dreiging (als Saddam echt nucleaire wapens had gehad, had hij nu nog op zijn troon gezeten).

  Gezien al deze wetenschappen is er N. Korea alles aan gelegen om zo snel mogelijk een serieuze nucleaire dreiging te vormen. Paradoxaal geldt hetzelfde voor de rest van de wereld, want anders hebbn we er binnenkort weer een oorlog bij, op een wat pikante plaats (aan de grenzen van China).

  JSK: India heeft inmiddels ook nucleaire wapens. De geest kan niet meer terug in de fles, verspreiding is vergevorderd en ook relatief makkelijk. Verdere proliferatie lijkt me zelfs veiliger gezien de onevenwichtigheid die momenteel bestaat (de VS heeft meer arsenaal dan de rest samen, dat is niet goed). Zolang de VS de intentie heeft om kernwapens te gebruiken (en die intentie is recentelijk uitgesproken), is de enige veiligheidspen de zekerheid dat kernwapengebruik geretourneerd zal worden, ongeacht tegen wie de VS ze richt.

 17. 27

  @Bismarck:

  Dat waag ten zeerste te betwijfelen. Er worden nogal wat vooronderstellingen gedaan (over megalomanie en gekte, maar ook over de onberekenbaarheid en intenties) over N Korea en zijn leiderschap. Graag zou ik eerst eens wat bewijsvoering willen zien.

  Een paar beschrijvingen van Wikipedia:

  “…..Noord-Korea wordt geregeerd door een sterk centralistisch, communistisch bewind. Het land kent een grote verering van de vorige en huidige leider (voorzitter), Kim Il- Sung en Kim Jong-Il. Tegenstanders van het regime worden systematisch opgepakt en naar concentratiekampen verbannen. Burgers mogen niet vrij rondreizen in het land…”

  “…Volgens de Noord-Koreaanse samenleving is de Juche Idee seculier, maar wie goed kijkt bemerkt een zekere link met religie. De Grote Leider wordt beschouwd als een godheid, de partij als ‘kerk/tempel’ tussen mens en godheid. Juche zelf leidt in praktijk tot totale gehoorzaamheid aan de Grote Leider (die volgens de Juche weer doet wat in het belang van het volk is) en kan daarom worden gezien als totalitair. De Juche samenleving, volgens Kim Il Sung de meest verheven samenleving ter wereld, moet worden verdedigd en gepropageerd…”

  “…De jaren negentig werden in Noord-Korea voor een goed deel getekend door een enorme voedselcrisis die het gehele decennium voort zou duren en ten slotte tussen de 2 en 3 miljoen levens zou kosten. Als oorzaken voor de crisis zijn aangemerkt het beperken van subsidies door Rusland en China, het strikte overheidsbeleid ten aanzien van de landbouw en een opeenvolging van droge en natte periodes….”

  Dus we hebben een land met een totalitaire, absolute leider die het volk heeft opgelegd hem op een bijna religieuze manier als een soort levende God te aanbidden. Een persoon die zo overtuigd is van zijn eigen geweldigheid, dat hij ondanks 2-3 miljoen hongerdoden met droge ogen volhoudt dat de door hem ingevoerde Juche-samenleving die daar de oorzaak van is, de meest verheven samenleving op Aarde is.

  Is dit bewijs genoeg van irrationaliteit en megalomanie voor je?

 18. 28

  @Jan des Bouvrie

  Tja, dat NK niet bepaald een plezierige vakantiebestemming, dat begrijp ik ook wel, maar om wikipedia te quoten en dat vervolgens als een gegeven te presenteren….

 19. 29

  @Dallas: kom, kom, nou even geen spijkers op laag water gaan zoeken. Ieder weldenkend mens die de afgelopen jaren ook maar een klein beetje de wereldpolitiek gevolgd heeft, weet dat de quotes hierboven de strekking van de situatie in Noord-Korea aardig weergeven. Ik heb Wikipedia gequote omdat een officielere bron zoals BBC News of Volkskrant dossier door Bismarck natuurlijk meteen als imperialisitische propaganda van Westerse mogendheden gezien wordt. Wikipedia heeft nog een beetje de schijn over zich dat het voor en door het volk gemaakt wordt. Dat leek me meer in zijn straatje passen.

  Verder blijf ik bij mijn standpunt dat als je voor je zelf kunt verantwoorden dat 2-3 miljoen mensen de hongerdood sterven als onderdeel van de meest verheven samenleving op Aarde die onder jouw leiding tot stand is gekomen, je jezelf ook wel kunt wijsmaken dat een first strike met nucleaire wapens nuttig is.

 20. 30

  Denk dat de US er vooral mee inzit dat N-Korea een handeltje met lange-afstands nukes wil opzetten om zo hun kosten te recupereren (of godbeterd, nog winst te maken ook – die communisten toch ook hé).
  Stel je voor dat straks elke Chavez om de hoek een arsenaaltje heeft, waar gaan ze dan nog binnenvallen?

  @Peter: de Engelsen hebben Dresden gebombardeerd met brandbommen (, maar enkel nadat de Duitsers Coventry van zijn derde dimensie ontnomen hadden btw).

 21. 31

  Chinese politiek van deze tijd pretendeert niet te interfereren met interne politieke zaken van andere staten. Laat die grote buur dat maar eens oplossen i.p.v. passief langs de kant te staan, zich verschuilend achter de VS…de billen moeten bloot.

  Eenmaal pakweg 5 M amerikanen daar was genoeg, hielp niet…those day’s are over.

  Viel me overigens erg tegen om z’n uitspraak te lezen uit de keel van een democraat.

 22. 33

  @JdB: Nee dat is onvoldoende bvoor mij. Ik ben zeer benieuwd hoe jij in het hoofd kan kijken van de grote laeider en weten dat hij overtuigd is van de zaken waar jij hem van beticht. Iets vergelijkbaars werd ook beweerd van Saddam (een irrationele maniac enzoverder), terwijl al zijn handelingen heel rationeel waren.

  De handelingen van Kim kunnen ook niet zonder meer irrationeel genoemd worden. Het is heel makkelijk om op rationele overwegingen te besluiten je land voor te doen als heilstaat, juist als dat niet zo is. In het verleden hebben we genoeg voorbeelden gezien.

  Overigens kun je in je geliefde wikipedia ook lezen dat Kim isolationisme nastreeft, een stroming die gebruikelijk zich niet bezig houdt met bemoeienissen in/van het buitenland en dus ook niet met het aanvallen daarvan. Verder moet je toegeven dat N Korea toch al tientallen jaren gek had kunnen doen door te gaan schieten op Z Korea en dat al die tijd heeft nagelaten.

 23. 34

  @JdB “N-Korea vol met irrationaliteit en megalomanie”. Ik zie met Bismarck het irrationele ook niet zo direct. Als je irresponsible bedoelt, of schandelijk, of gewetenloos, OK.

  Nog wat open kaarten, in aanvulling op Bismarck.

  N-Korea weet dat het qua ideologie helemaal geïsoleerd staat. Het probeert de eigen bevolking echter wijs te maken dat er hemelshoge steun en bewondering voor Kim is.

  Het laat aan buitenlanders met levensgrote maquettes (model-creches e.d.) een communistisch ideaalbeeld zien. En is doodsbang dat ze iets anders naar buiten brengen.

  Ik zou zeggen dat prestige het sleutelwoord is. En laat dat net de achilleshiel van de Aziaat wezen. Ze voelen zich voor het buitenland ongelooflijk ernstig bedreigd en beschaamd.

  Een uitweg zie ik ook niet een twee drie.

 24. 36

  @Bismarck: inderdaad. Saddam Hoessein was ook verschrikkelijk rationeel bezig. Ontzettend rationeel om Kuweit binnen te vallen en je daarna militair strategisch zo opstellen dat je compleet in de pan gehakt wordt. En nog veel rationeler om daar niets van te leren en de VS zo te tarten dat ze het kunstje nog een keer uithalen zodat je nu al je macht kwijt bent en de doodstraf tegen je hoort eisen. Als dat jouw voorbeeld van een rationeel handelend leider is, dan ben ik wel met je eens dat het regime van Noord-Korea verschrikkelijk rationeel is. Dat is namelijk ook hard op weg om een oorlog met de VS over zich af te roepen. Een oorlog die het nooit zal winnen. Rationale beslissing lijkt me zo.

 25. 37

  @JdB: Dan heb je niet erg opgelet. Voor Saddam Kuwait binneviel vroeg hij eerst de ambassadeur van de VS. Die gaf aan geen bezwaar te hebben. Verder had hij goede (vooral finaciele) redenen om Kuwait binnen te vallen.

  Aangezien de VS ineens van mening wisselde wist Saddam vervolgens dat een nederlaag onafwendbaar was, dus zette hij zijn belangrijkste eenheden zo neer dat ze niet in de strijd gemoeid werden. De rest deed niet zo ter zake (oude sovjetrommel en sji-ieten) en mocht dus door de amerikanen platgeveegd worden.

  Daarna heeft Saddam vooral zijn best gedaan om de VS niet te tarten, maar als je tegenstander uit is op oorlog vindt hij altijd wel een stok. In die zin was Bush een stuk irrationeler dan Saddam. Uiteraard ben jij het daar niet mee eens, want anders zou je vinden dat er nu een gigantisch probleem is.

 26. 38

  Saddam heeft met het gerommel met het olie-voor-voedsel programma en het continu weigeren van volledige toegang aan internationale waarnemers de VS het excuus gegeven de VN te negeren (want corrupt) en te claimen dat er WMD’s waren (want wapeninspecteurs werden de toegang geweigerd). Daarmee heeft hij de oorlog en uiteindlijk zijn eigen executie straks over zichzelf heen geroepen. Terwijl het makkelijk voorkomen had kunnen worden. Ik bedoel: het was kennelijk overduidelijk dat de VS op een oorlog zat te azen. Dat had Saddam dus ook moeten begrijpen. Als hij rationeel was….

  Bush vind ik niet echt irrationeel. Hij heeft een heel helder gedachtegoed: je bent voor of tegen ons en als je tegen ons bent, vermorzel ik je. En, en dat maakt het grote verschil, hij heeft ook de middelen en de bereidheid die dreigementen uit te voeren. Iets wat Saddam niet had.

 27. 40

  @Mescaline en Bismarck: dus als ik het goed begrijp hebben Irak onder Saddam Hussein en het huidige Noord-Korea uiterst rationele regimes. De VS wordt echter nu geleid door een zeer gevaarlijke, onberekenbare maniak.

  Ik heb medelijden met jullie. Wat moet het een verschrikking zijn voor jullie om in zo’n wereld te leven. Misschien is emigratie naar de Noord-Koreanse heilstaat nog wel de beste optie. Kunnen jullie veilig schuilen onder de beschermende nucleaire paraplu van een zeer rationeel, berekenbaar en zeker niet megalomane regering! Op Sargasso posten zal door de censuur regelingen daar wat lastiger worden, maar ach: dan hoef je ook niet meer naar mijn geblaat te luisteren toch? In Nederland zou ik i.i.g. maar niet blijven: dat is niets anders dan een vasalstaat die naar de pijpen van Het Monster Bush danst.