Quote de la Nuit – “Nog minimaal 100 jaar wachten op vruchtbare moslimdialoog”

Niemand kan de waarheid in pacht hebben, de waarheid is niet in te blikken in een formule, een dogma, een belijdenis, je kunt God niet in een doosje doen. Wanneer wij zien hoe moeizaam de christelijke kerken (ondanks de Verlichting!) nu al eeuwen over de waarheidsvraag steggelen, zowel in eigen kring als in de dialoog met anderen, wanneer wij ook zien dat er nauwelijks enig vruchtbaar gesprek tussen jodendom en christendom van de grond komt omdat de waarheidsvraag ook die, toch verwante gelovigen, verdeeld houdt, dan hoeven wij ons weinig illusies te maken over het nog veel ingewikkelder gesprek van jodendom en christendom met moslims, voor wie de waarheidspretentie eigenlijk onopgeefbaar is, willen zij hun zelfrespect behouden en hun wankele identiteit niet verliezen. De koran als het onfeilbaar woord uit den hoge zal nog jaren hun enige troost in leven en sterven blijven. Voor een gesprek waardoor iedereen kan groeien, zullen we nog minstens een eeuw moeten uittrekken.

Amsterdamse predikant Nico ter Linden in de pampieren zaterdageditie van NRC. [Terzijde trivia: Terlinden ligt momenteel onder vuur van het Confessioneel Gereformeerd Beraad omdat hij in zijn zojuist verschenen kinderbijbel Koning op een ezel “uitlegt dat Jezus niet echt over water wandelt, maar dat het verhaal niettemin een diepzinnige waarheid vertelt”.]

 1. 1

  Christelijke theologen zijn al eeuwen behoorlijk lui en zedeprekend in hun godsdienstige gesprekken met joden. Ter Linden ook weer. Denk eens na, gemakzuchtige man.

 2. 5

  Ter Linden is het denken verleerd. Ik herinnerd mij ineens een artikel in het NRC van Bomhof in 2001 over Nico” maakt water uit wijn”. Vanuit de hedendaagse theologie werd/wordt deze man sterk bekritiseerd en wantrouwend omdat hij “alles” bezag vanuit de natuurwetten, een valkuil. Net zo’n kuil is beginnen te zeggen dat “niemand de waarheid in pacht kan hebben” en dan dingen gaan lopen beweren, moet ik toch eventjes minzaam lachen.

  Het artikel: http://www.zoektocht.net/bladen/artikel8.html

 3. 6

  @ Carlos,
  Nee, dat is vooral zijn broer, Carel ter Linden (dit om het makkelijk te houden), al heeft ook deze Nico wel eens bij een koninklijke gelegenheid gepreekt.
  Deze Nico is vooral bekend vanwege zijn boeken ”Het verhaal gaat…” en omdat hij jarenlang een column had in Trouw.

  Overigens vind ik het citaat typisch ter Linden, en niet zo sterk. Hij wil de waarheidsvraag in het geheel van tafel hebben, en m.i. kan dat niet (hoe mooi ik een groot aantal van zijn boeken overigens ook vind).

  Wat hij zegt over de stroefheid van de gesprekken klopt ook maar ten dele: Ik heb het idee dat er veel meer gebeurt, zeker in de gesprekken tussen joden en christenen, dan ter Linden ons wil doen geloven: Dat we nog niet allemaal tot zijn versie van het joods-christendom zijn bekeerd is intussen waar: Als dat het grote doel is, denk ik inderdaad dat hij nog een paar eeuwen zal moeten wachten.

 4. 10

  @Stijn 8, geen van deze theologen hebben oog voor de belangen en drijfveren van hun concullega’s en hun achterban. En dat bepaalt of je een agenda kunt opstellen met overleg dat de moeite waard is.

 5. 12

  Ah, zie! Het anti-moslimisme dringt nu ook intellectuele kringen door.

  Ik als romantisch nihilist heb al eeuwen vruchtbare interacties met allerlei soorten religie. Waar heeft die man het over? Ook heb je enorm veel inter-religieuze huwelijken tegenwoordig hoor. Maar ja, na Ajax en voetbal, is nu ook het neo-fascisme bonton, het gaat goed met witte Nederlandse professoren.

 6. 13

  Heeft die man trouwens wel eens het uiterst religieuze werkje van Descartes gelezen getiteld: discourse on methods and meditations?

  Tijd voor stroopwafels.

 7. 20

  Een (objective) filosofische discussie tussen godsdiensten is een feitelijke onmogelijkheid omdat iedere godsdienst voor zich claimt de absolute waarheid te vertegenwoordigen.

  Een discussie tussen godsdiensten zal daarom nooit over de fundamentele waarden en normen van de betrokken godsdiensten gaan, uitsluitend over pietluttigheden. Het maakt hierbij niet uit of het om christelijke-, joodse-, moslim- of andersoortige godsdiensten cq. levensovertuigingen gaat.

  Ik lust ook nog een stroopwafeltje!

 8. 21

  @ Esgigt:
  Als je alleen een ‘buitenstaandersperspectief’ objectief vindt, kan het inderdaad niet. Maar zo’n uitgangspunt is filosofisch zeer omstreden.

  De discussies (voor zover ik er iets van weet) gaan wel degelijk over de fundamentele zaken. de vraag is alleen: Met welk doel begin je zo’n gesprek? Als het om elkaar overtuigen van de eigen superioriteit gaat, heeft het niet veel zin. Maar als het erom gaat elkaars tradities te leren kennen, vooroordelen als zodanig te ontmaskeren, beter in beeld te krijgen waar overlap en waar fundamentele verschillen liggen, en vaak daardoor ook op een verrassende manier de eigen traditie beter te leren kennen (en volgens mij is dat de inzet van veel hedendaagse interreligieuze-dialoogtoestanden) dan kan het wel degelijk veel aan kennis en onderling begrip opleveren, denk ik.

 9. 23

  Moeten we niet eerst proberen een politieke dialoog met de Moslims voeren en proberen hen te overtuigen van een scheiding van Kerk en Staat?
  Is dit niet iets dat eigenlijk bedoeld word door ter Linden met het waarheidsvraagstuk.
  Zolang de Koran als enige waarheid wordt bekeken door een deel (vaak die die het meeste lawaai maken) van de Moslims kunnen we dan wel een echte dialoog starten met hen op eender welk vlak??

 10. 24

  @Bram 23

  Moeten…Staat: dat is jouw dogma. De islamitische staat is een officieel dogma onder moslims; maar moslims die hier normaal leven kunnen ook wel zonder.
  Is..vraagstuk: ik denk dat Ter Linden de Verlosser als het waarheidsvraagstuk beschouwt, samen met het tweede Verbond. En dan heb je nog andere Christelijke toevoegingen waar joden niets mee hebben. Ook bespreekbaar maken ?
  Zolang..vlak: met de Koran in de hand kun je vaak zoawel links- als rechtsom. Daar valt dus wel te praten…