Q’s du J – Koneginnekerst

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour“Door de eeuwen heen is ons land er gelukkig meestal in geslaagd met tegenstellingen zo om te gaan dat de lieve vrede werd bewaard.

Die vrede wordt gewaarborgd in het recht en de moraal, die de grondslag vormen voor vrijheid en integriteit in onze samenleving. Naast dit publieke domein is er een privédomein. Daarin is ruimte voor mensen om hun persoonlijk leven vorm te geven in eigen identiteit, vrienden en een vertrouwde omgeving. Velen voelen zich daarenboven betrokken bij wat hun heilig is: geloof of levensbeschouwing die het alledaagse overstijgt.

In dit innerlijk domein, dat kostbaar is en kwetsbaar, moeten wij elkaar over en weer in waarde laten. Dat betekent niet een vrijblijvend gedogen van andersdenkenden of onverschillig langs elkaar heen leven, maar het aanvaarden van ieder mens, ook al denkt die anders. Wat telkens opnieuw van ons wordt gevraagd is een oprechte zoektocht naar een open en verdraagzame samenleving waarin de vrede en het vrije woord elkaar vinden.”
Kersttoespraak Konegin Beatrix

Quote du Jour“It is very easy to concentrate on the differences between the religious faiths and to forget what they have in common – people of different faiths are bound together by the need to help the younger generation to become considerate and active citizens.”
The Royal Christmas Message of Queen Ielizubuz (aaa -also available as- podcast)

Reacties (3)

#1 mescaline

Een zelf verdiende kersttoespraak van deze tijd. Geen straf, teleurstelling, hart onder de riem. Een vederlicht fondantje.

  • Volgende discussie
#2 Ruud Oost

@mescaline

Nederland is een vederlicht landje. (dat merken we wel als de zeespiegel verder stijgt). Met zelfingenomen arrogante bewoners. Iets wat de Duitsers jarenlang verweten werd, omdat ze apetrots waren op hun Wirtschaftswunder.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Sir Humphrey

Geen hoogtepunt deze toespraak. Staat weer bol van open deuren. Ieder land krijgt het staatshoofd dat het verdient?

  • Vorige discussie