QdJ – Gewetensbezwaarden part deux

Quote du Jour“Het is een vol-ko-men minachting van de patiënt als ik dat zou doen. Alsof je een abortus zo even doet zonder er van tevoren goed over na te denken. Die schandalige suggestie doet de huisarts als je deze vraag aan de patiënt voorhoudt. Ik zal het nooit vragen, ook niet als de politiek mij dat verplicht. De politici moeten uit mijn spreekkamer blijven en geen politiek bedrijven door tussen mij en de patiënt te komen. (..) Deze vrouwen worden moeder, ook al staan zij hun kind af. Alleen al omdat dat hormonaal zo werkt. Dat kun je een vrouw gewoon niet aandoen.’’

Bart Bruijn (47), huisarts in Streefkerk geeft in een enquete van het Algemeen Dagblad aan niets te zien in het geregeerakkordeerde plan om vrouwen die een abortus willen ondergaan, te wijzen op de mogelijkheid van adoptie. Ruim twee derde van de artsen die op de enquete reageerden is het met Bruijn eens. CU, CDA en PvdA willen met het verplicht voorhouden van de adoptieoptie, het aantal abortussen terugdringen.

Of deze maatregel iets kan doen aan het aantal van ca. 30.000 abortussen per jaar, van landen met betrouwbare abortusstatistieken behorende tot de laagste, daar zullen we nooit achter komen als de huisartselijke ongehoorzaamheid inderdaad zo groot zal blijken te zijn. Ook Cees Vlooswijk, huisarts t’Uden, weet nu al dat hij een wettelijke verplichting sowieso aan zijn stethoscoop zal lappen:

“Stel: een inspecteur komt mij vragen of ik mij wel aan de wet houd. Dan zeg ik gewoon ja. Terwijl ik nee doe. Het politieke gehannes hierover doet mij denken aan toestanden in de jaren ’50. Toen werden moeders gedwongen afstand te doen van een kind dat in een tehuis belandde. Afschuwelijk. Het bezorgde zowel moeder als kind de meest verschrikkelijke trauma’s. Maar gelukkig is het overzichtelijk. De politiek kan op papier van alles willen, in de praktijk verandert er geen klap. Dat is maar goed ook, want een vrouw die een kind baart, is haar leven lang moeder.”

 1. 2

  in de praktijk verandert er geen klap. Dat is maar goed ook, want een vrouw die een kind baart, is haar leven lang moeder.

  Net of een vrouw die haar kind laat aborteren niet haar leven lang moeder zal zijn? Hoe je het ook wendt of keert, dat kind is verwekt en daarmee is de vrouw moeder geworden.

  ~ GBA.

 2. 3

  Toevallig is mijn lief huisarts in Amsterdam ZO, en volgens haar loopt het de afgelopen jaren wel de spuigaten uit met ‘overtijdbehandelingen’ (vroege abortussen, wat doormiddel een zgn. ‘abortuspil’ met nogal wat nare bijwerkingen) gaat.

  De ‘gewone’ pil zat namelijk níet meer in het basispakket, en de ‘abortuspil’ wél. Vroege abortus wordt dus als een vorm van anticonceptie gebruikt.

  Het grote aantal vroege abortussen is dús voor een groot deel direct te wijten aan het voormalige CDA/VVD gezondheidsbeleid.

  Overigens komt de pil dankzij het nieuwe regeerakoord weer terug in het basispakket, dus daardoor neemt het aantal vroege abortussen zowieso waarschijnlijk weer af.

 3. 4

  vreselijk die mensen die met hun sprookjesboek de wereld overzichtelijk en maakbaar denken te maken. redeneer naar de veilige waarden en normen toe ongeacht wat het je medemens aandoet. minder mensen die gelukkiger leven, zonder achtelijke religies en machtsgeile politici. in onze politiestaat kun je niets meer zonder ontheffingen, vergunningen en betutteling. overal moet iedereen zich mee bemoeien, flankerend beleid, normen en waarden van de overheid. misschien zou het op de wereld zetten van kinderen eens gereguleerd moeten worden? :)

  als je door de balken het bos niet meer ziet zijn we dan echt aangekomen in de donkere middeleeuwen? :)

 4. 6

  De politici moeten uit mijn spreekkamer blijven en geen politiek bedrijven door tussen mij en de patiënt te komen.

  Hieruit blijkt wel weer de arrogantie van de arts die denkt boven de wet te staan. Het wordt eens tijd dat artsen van hun God-waanbeelden afgeholpen worden.

 5. 7

  Ik ben tegen een overheid die ons verteld wat we moeten doen en rechten ontneemd, zoals abortus.

  Aan de andere kant, wat is er eigenlijk tegen om kinderen te laten adopteren in plaats van aborteren als die mogelijkheden er zijn? Vrouwen blijven de uiteindelijke keuze zelf houden.

  Zoals, ik het begrijp, is hier sprake van een uitbreiding van keuzes voor het individu – niet een moraliserende overheid. Zo lang de vrouw beslist, vind ik het prima.

 6. 8

  @Bismarck

  Ik zie dit niet als arrogantie. Er is zoiets als een vertrouwensrelatie tussen arts en patient, daar moet men niet tussen gaan zitten.

  Een arts heeft een bepaalde opleiding genoten, en heeft als zodanig naast een zekere expertise ook de ongeschreven regels van het arts-zijn meegekregen. En daarmee staat hij niet boven de wet, maar houdt de arts zich wel aan de ethische waarden en normen van de beroepsgroep.

 7. 9

  @Agricola,

  Dan zijn er heel veel moeders zonder kinderen. Wel eens van een spontane abortus gehoord? En hoe vaak dat gebeurd zonder dat de “moeder” het merkt?

  Je bent pas een moeder als je kind in het kraambed ligt, bij voorkeur levend.

  @Jimmy: Er is geen uitbreiding, want die keuzes zijn er nu ook al. Door een extra nadruk erop te leggen leg je ook meer druk op de schouder van de zwangere. Dat lijkt me niet erg kies.

 8. 10

  @Bismarck: Artsen hebben een vertrouwensrelatie met de patiënt. Als de overheid daar tussen probeert te komen dan mogen artsen er wat mij betreft best vraagtekens bij plaatsen.

 9. 11

  @Jimmy
  ‘Ik ben niet tegen een verbod, ik ben alleen voor keuzevrijheid’. Aldus een kamerlid van de VVD tijdens het mediadebat over een rookverbod in de horeca.

  Het is een zwaktebod. Je zegt dus dat je tegen een verbod bent, maar zeg dat dan gewoon. Het mag en je beroept je op een liberaal principe. Daar is niets mis mee. Met het verhullend taalgebruik is iets mis.

  Een variant hierop is wijzen op een moraliserend vingertje. Een zwaktebod, een gebrek aan argumenten, het niet willen toegeven dat er aan de principes een grens is.

  Een overheid stelt grenzen aan ons doen en laten. Dat gebeurt volgens een gebrekkig proces dat wij democratie noemen. Je kunt daar in gevallen voor zijn en soms tegen. Het wijzen op het moraliserend vingertje als je ergens tegen bent en het ontkennen van het vingertje als je ergens voor bent is niets meer en minder dan een goedkope mening.

 10. 12

  Ik ben tegen de plicht dat huisartsen adoptie met patiënten moeten bespreken. In het geval van abortus ben ik tegen een betuttelende overheid.

 11. 13

  De overheid staat per definitie tussen arts en patiënt. Want de medische mogenlijkheden worden mede bepaald door de (financiële) randvoorwaarden die de overheid schept.

  Een werkelijk liberale gezondheidszorg ziet er als volg uit: patient gaat naar arts van keuze en laat zich behandelen, evt, na een offerte te laten maken. Arts schrijft rekening uit, patiënt betaald. Of de patiënt de kosten zelf moet ophoesten of vergoed krijgt is verder geen zaak van de arts, maar iets tussen patiënt en eventuele verzekeraar.

  De hele regelgeving die het verschil uitmaakt tussen de werkelijke situatie, en bovengenoemd scenario, is het resultaat van overheidsbemoeienis.

  Niet dat per definitie slecht is, maar het is wél een overheid die ‘tussen arts en patiënt instaat’.

 12. 14

  En ten overvloede, het gaat in deze dicussie NIET om abortus in het algemeen, maar om VROEGE abortus, wat meestal (zoals ik reeds in #3 schreef) als vorm van anticonceptie wordt misbruikt.

  In dát licht bezien, is enig gemoraliseer niet zo raar.

  Vooral niet omdat een ander alternatief – het condoom – niet wordt gebruikt omdat de mannelijke partij in deze dat niet wil. Enig gemoraliseer aldáár zou ook geen kwaad kunnen, lijkt me.

 13. 15

  @7 Wat er tegen is is dat bij abortus een hoopje cellen wordt weggehaald dat niet levensvatbaar is (zoals bij mijn ontstoken blinde darm) en dat bij adoptie een levend mens wordt weggehaald die alle moedergevoelens al heeft losgemaakt. In het laatste geval weet je dus dat er ergens op de wereld een kind van je rondloopt en dat knaagt enorm, zie spoorloos. In het eerste geval is er een keer een hoopje cellen uit je lichaam gehaald, toch iets minder erg.

 14. 16

  @ Crachàt #5:

  Bij abortus wordt een kind geaborteerd, dus heeft die moeder een kind.

  @ Spuyt12 #9:

  [sarcasme]Nee, nooit van gehoord. Vertel![/sarcasme]

  Een vrouw die een spontane een spontane abortus heeft gehad, ook al heeft ze dat niet gemerkt, is net zo goed moeder van dat kind, ook al is ze zich daarvan niet bewust. Er bestaat niet zoiets als een kind zonder (biologische) moeder.

 15. 17

  Een embryo is nog geen kind.

  (maar elke afgebroken conceptie telt wel als ‘zwangerschap’)

  Een vrouw die een spontane een spontane abortus heeft gehad, ook al heeft ze dat niet gemerkt, is net zo goed moeder van dat kind

  Als dat zo zou zijn, zouden er heel veel kinderloze paren zijn die niet zo mogen heten.

 16. 18

  En dan nog: heb jij ooit wel eens een ‘spontaal’ afgestoten embryo van 8 weken in je handen gehad?

  Enig idee waar je het over hebt?

 17. 19

  @Agricola:
  Je hoeft niet zo denigerend te doen, er zijn er zat die er nog nooit van gehoord hebben.

  Maar ik vind het wel ziek een spontane abortus in de eerste weken te bestempelen als kind. Dat is het namelijk uitdrukkelijk niet.

 18. 20

  @ boog # 17 & 18: daarover blijven de meningen verschillen …
  Met ‘kinderloos’ wordt doorgaans bedoeld, dat men geen kind(eren) heeft om op te voeden.
  Bij een abortus -hetzij spontaan, hetzij opgewekt- is er sprake van een moeder en een kind.

  ‘k Heb wel een foto gezien van een eigen neefje (of nichtje), doodgeboren na een aantal weken zwangerschap. Hoelang dat was weet ik niet meer. Maar of het kind al 45 cm is of slechts 45 mm, ’t is en blijft een kind.

  @ Spuyt12 #19: ‘k Mag er toch vanuit gaan dat de gemiddelde Sargasso-bezoeker enige kennis van deze wereld heeft!

  Omdat ik anders tegen (het begin van) het leven aankijk, ben ik ziek of heb ik zieke gedachten?

  ~ GBA.

 19. 21

  @Spuyt12

  “Er is geen uitbreiding, want die keuzes zijn er nu ook al. Door een extra nadruk erop te leggen leg je ook meer druk op de schouder van de zwangere. Dat lijkt me niet erg kies.”

  Ik ben tegen overheidsbemoeienis, maar als een huisarts een jonge zwangere vrouw op meerdere keuzes wijst, dan kan dat toch voor alle partijen positief uitpakken? Zo zijn er genoeg kinderloze echtparen, die maar wat graag een kindje opvoeden.

  Het blijktoverigens dat vrouwen na abortus vaak gewetenswroeging krijgen op latere leeftijd. (Hoe dat zit met adoptie weet ik niet – dat zeg ik er eerlijk bij.)

  Alhoewel de ideeen uit religieuze hoek komen, hoef je ze niet direct als indoctrinatie te zien. Zoals ik al zei: zolang de vrouw uiteindelijk beslist.

 20. 23

  @8&10: With all due respect: Bullshit!

  Elke dienstverlener heeft een vertrouwensband met zijn client. Dat betekent niet dat ze zich buiten de wet kunnen plaatsen. Een bankemployee dient ook zijn klant op diens rechten en plichten te wijzen, voor die een hypotheek afsluit of een spaarrekening opent. Niets mis mee, sterker nog, dat is goed. Artsen moeten zich wat dat betreft niet aanstellen en denken dat ze iets aparts zijn. Het feit dat aborteren misschien ingrijpender is dan een rekening openen, lijkt me juist al te meer reden om de voorwaarden duidelijk te maken.

 21. 24

  @Agricola: “Omdat ik anders tegen (het begin van) het leven aankijk, ben ik ziek of heb ik zieke gedachten?”

  Alleen als je jouw manier van denken op wilt leggen aan anderen. Als ik jou redenatie doortrek dan noem je me ook een moordenaar als ik het hoofd van (de wassen) Robbie Williams in Madame Tussauds eraf trek?

  @Jimmy: Ik zou een Nederlands paar geen Nederlands kind aanraden. Veel te veel kans op problemen, vooral met de moeder. En ook daar is het kind weer de dupe van. Die wordt min of meer gedwongen te kiezen.

 22. 25

  @10: Met alle respect, dat is het niet. Denk je dat een vrouw die het moeilijk heeft met een abortusbeslissing die mogelijkheid al niet zelf heeft bedacht?

  En denk je dat als een meisje een “anti-conceptie” abortus wil die opmerking van de arts ook maar iets zal uitmaken?

  Het kan de relatie tussen de arts en de patiënt alleen maar slechter maken.

 23. 26

  Maar of het kind al 45 cm is of slechts 45 mm, ’t is en blijft een kind.

  Zowel fysisch (overlevingskans) alswel psychisch (vroege miskraam is traumatisch, maar zeer veel minder dan als je na 9 maanden een dood kind baart) is er wel degelijk een verschil.

 24. 27

  Vraag: als een vrouwenlichaam in zeker de helft van de concepties zélf al tot abortus besluit, wie zijn wij dan om dat te verbieden?

 25. 28

  @ Spuyt12: we zijn weer lekker aan het hineiniterpretieren, oder? ‘k Heb slechts geschreven over mijn mening over het begin van het leven; dat een vrouw moeder is van een kind zo gauw als het verwekt is. Ik heb niks aan iemand op gelegd.

  Je verklaart nog steeds niet waarom je het ‘ziek’ vindt, dat ik een embryo in de eerste weken na de conceptie als kind beschouw en derhalve de abortus van een embryo als abortus op een kind.

  En wat dat wassen hoofd van RW hiermee te maken heeft ….

  ~ GBA.

 26. 29

  @ boog #26 & 27: Ik ben me ervan bewust dat er verschillen zijn tussen een doodgeboren kind van 45 mm en een van 45 cm. Blijft staan, dat het beide kinderen zijn.

  In het eerste geval is er sprake van een een ingrijpen van de natuur c.q. God, in het tweede geval is het ingrijpen van de mens. Dat is m.i. het wezenlijke verschil.

  ~ GBA.

 27. 32

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Abortus#Abortus_in_Nederland

  De WAZ bepaalt niet tot in welk stadium van de zwangerschap de arts abortus mag uitvoeren. Artikel 82a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt echter dat “het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven” gelijk staat aan “een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven”. Op basis van de huidige stand van de medische wetenschap mag volgens de Ministeries van Volksgezondheid en Justitie daarom abortus op menselijke foetussen tot de 24e week (5,5 maanden) van de zwangerschap uitgevoerd worden als aan een aantal regels voldaan is.

  [img]http://www.allesoverkinderen.nl/24weken.jpg[/img]

  PS: Foetussen van die leeftijd duimen al.

 28. 34

  @Agricola: Jij hebt nog nergens laten weten waarom je een samengesmolten eicel en zaadcel al een kind noemt.

  Je mag dat gevoelsmatig vinden en ik beschuldig je er ook niet van het aan anderen op te leggen. Ik vind het wel eng in zoverre dat de implicaties van jouw mening gigantisch zijn. Ik hoop nooit te hoeven leven in zo’n samenleving.

  Feitelijk gezien is een zojuist samengesmolten cellenpaar niets meer dan dat. Er is nog geen gevoel, er is nog geen bewustzijn. Er is nog niets wat het later mens maakt.

  Zoiets als dat al een mens noemen is vals, want dat is het gewoon niet. Daar doet jouw mening niets aan af. Het legt alleen een extra druk op de schouders van een vrouw die die druk kan missen als kiespijn.

  Je voegt een verantwoordelijkheid toe ten opzichte van een kind dat nog geen kind is.
  Aan een klompje cellen is niemand verantwoording schuldig.

 29. 36

  Geschiedenis van de overtijdbehandeling

  Interessant is het dat in de discussies rond het tot stand komen van de Wet Afbreking Zwangerschap, de politici waren over te halen tot het standpunt dat een [overtijdbehandeling] niet valt onder de de Wet Afbreking Zwangerschap en dus geldt ook de beperkende regel van de deze wet betreffende de verplichte 5 dagen bedenktijd niet.

  Na een [overtijdbehandeling] is het verstandig de vrouw het curettement te laten zien. Dit helpt bij het voorkómen van latere valse fantasieën. Het zeer kleine transparant fluwelige vruchtblaasje is nog geenszins als beginnend menselijk weefsel herkenbaar, hetgeen meestal aansluit bij de beleving van de vrouw.

 30. 37

  @Toerist: Zie hier de eerste vervuiling. Misschien had ik mijn wassenbeeldenmuseum analogie voor jou moeten bewaren.

  Ook na 12-16 weken ziet een foetus er al uit als een mens. Is dat een reden om het wel of niet te doen? Psychologisch wel, maar het mag geen argument zijn, want op die leeftijd is het nog steeds maar een klompje cellen. De basis ligt er, maar bijvoorbeeld het zenuwstelsel is nog totaal onvoldoende ontwikkeld om van enig gevoel blijk te kunnen geven.

  Overigens ben ik voorstander van het vervroegen van de datum tot waarop abortus mag worden gepleegd. Na 24 weken is het allang geen klompje cellen meer, het zenuwstelsel begint al eerder (dacht ik, maar correct me if I’m wrong) actief te worden. Ik zie meer iets in de richting van de 16 weken.

 31. 40

  @toerist: ik betoog niets (althans niet in post #36). Ik citeer alleen een paar aardige kwoots die wat perspectief op de kwestie bieden.

  Betreffende kwoot laat zien dat er destijds blijkbaar over onderhandeld is, over of de abortus-bedenktijd wel of niet ook van toepassing moet zijn op een ‘overtijdbehandeling’.

  Toch aardig om te weten, lijkt me.

 32. 41

  Beetje overdreven reactie van die arts in kwestie. “De” politiek zit namelijk al voortdurend in de spreekkamer. De huisarts mag niet op puur en alleen zijn eigen oordeel euthanasie toepassen, bijvoorbeeld. Daarnaast is bij abortus een bedenktijd van twee weken verplicht. Daarnaast bepaalt “de” politiek mede wanneer een bepaald medicijn goed genoeg is om te worden toegelaten op de Nederlandse markt. En zo kan ik volgens mij nog wel even doorgaan. Misschien is het een beetje betuttelend om die adoptiemogelijkheid verplicht voor te houden, maar kom, niemand wordt ergens toe verplicht, en niemand kan beweren dat iedereen in alle situaties altijd volkomen helder kan denken en vooral alle mogelijkheden kan overzien, dus is het prima als in deze situatie de arts nog even wat alternatieven aanreikt, ter overdenking.

 33. 43

  @Agricola

  Als foetussen in de buik al kinderen zijn, en die moeders al blijkbaar moeder, hoe komt het dan dat die kinderen niet meegeteld worden bij een volkstelling?

 34. 45

  Hoe iemand kan zeggen dat een wezen wat de genetische markup van een mens heeft, wat menselijk gedrag vertoont, waarvan je zeker weet dat het na enkele maanden een mens is en wat d’r ook nog eens uitziet als een mens net zo min mens is als een wassenbeeld is mij een volstrekt raadsel.

  Maar het opent perspectieven! Want zo bezien is aan IEDEREENS menselijkheid te twijfelen, en dat heb ik altijd al gedacht van een groot deel van dat irritante kutvolk waar ik noodgedwongen toch elke keer weer mee moet omgaan.

  Dus denk nou niet dat ik zo vreselijk PRO LIFE ben.

 35. 47

  @Toerist: genetische markup is geen argument, dat geeft alleen de potentie weer van wat het ooit zou kunnen worden.

  Maar heel duidelijk nu nog niet is!

  Duimen is een uiting van de zuigreflex. Als het vingertje van het kind in de buurt van de mond komt dan gaat zo’n kind er automatisch op zuigen. Bij gebrek aan beter zeg maar.

  Dat een kind er na 16 weken al uitziet als een mens vind ik geen argument. Net als een wassen beeld is het slechts een contour, hetgeen wat een mens een mens maakt zit er nog niet in. En, zoals ik ook al zei. Ik vind de maximale aborteerleeftijd ook te laag.

  En je laatste paragraaf gaat volstrekt aan me voorbij. Ik zie niet in hoe je mijn betoog kan gebruiken om euthanaseren van de geborenen te verantwoorden.

 36. 49

  En je laatste paragraaf gaat volstrekt aan me voorbij. Ik zie niet in hoe je mijn betoog kan gebruiken om euthanaseren van de geborenen te verantwoorden.

  Laat jij wel eens een scheetje? Gewoon zomaar?

 37. 50

  @boog helemaal int begin
  Het gaat hier niet over de abortuspil maar een operatieve abortus.

  @all
  Verder is de wet volstrek overbodig. Als je bij een dokter gaat vragen voor een abortus en die stelt niet de vraag: heeft u hierover en alle mogelijke opties goed nagedacht?
  Dan kan je volgens mij maar beter een andere dokter zoeken. Want dan is die niet erg begaan met z’n patient maar wel met centen verdienen.

 38. 51

  @Toerist:

  Ja, maar ik probeer te voorkomen dat ik daarmee anderen tot last ben.

  Als je dat een grapje noemt vind ik dat onsmakelijk. Net als een scheetje in het openbaar :-)

 39. 52

  o ja @ blammeke?

  De overtijdbehandeling komt onder de [Wet Afbreking Zwangerschap] te vallen. De vaste beraadtermijn van vijf dagen blijft gehandhaafd, maar wordt variabel voor de overtijdbehandeling (tot en met de 16e dag).

  Regeerakoord, punt 32.

  Maar idd, punt 33 gaat dan vervolgens specifiek op de ‘adoptiemogelijkheid’ in.

 40. 54

  Natuurlijk! Gewetensbezwaren zijn alleen voorbehouden aan mensen die dit op basis van een gristelijke achtergrond doen.

  Ik word er toch zo treurig van als ik me bedenk dat dit kabinet door een democratische meerderheid gekozen is.
  Hebben jullie dat ook?

 41. 55

  Wat een canard.

  Volgens mij is dit een eerste staaltje realpolitik van de pvda op weg naar een beng beng van het kabinet, gelegenheid om Bos-kliek via een achterdeur te lozen zonder al te grote imagoschade. Er gaat nog een hoop komen zo, totdat de pvda op genoeg winst staat om de CU of CDa de stekker eruit te laten trekken…

  (U mag mij hier ttv Balk VI nog weleens aan herinneren)

 42. 56

  Je hebt wetten en andere geweten(s). Die van de arts is vrij duidelijk omschreven en nog niet ter sprake gekomen.

  De oorspronkelijke eed die elke afgestudeerde arts moet uitspreken is van pakweg 400 voor de jaartelling, vertaald uit het Grieks en halverwege de 19e eeuw ingevoerd en is alszodanig te beschouwen als het geweten van de arts:

  Eed van Hippocrates

  Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panaceia, en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en vermogen, zal nakomen.
  Ik zal hem, die deze kunst aan mij heeft onderwezen, beschouwen als een vader, hem laten delen in mijn levensonderhoud, en, als hij in schulden of nood zou geraken, hem op zijn verzoek steun verlenen. Zijn zonen zal ik gelijk stellen met mijn eigen broers; ik zal hun, als zij de wens daartoe te kennen geven, deze kunst leren zonder vergoeding en zonder schuldbewijs; tot mijn voorschriften, voordrachten en heel mijn verdere onderricht zal ik toegang geven aan mijn zonen, aan die van mijn leermeester en aan die leerlingen die zich bij mij hebben ingeschreven en gehouden zijn aan de medische wet; maar aan niemand anders.
  Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade.
  Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken.
  Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven.
  Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren.
  Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten.
  In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf.
  Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding.
  Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.

  Nu gangbaar:

  Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

  Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

  Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
  Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

  Dat beloof ik.
  of
  Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.

  Een aardig boekje met vertaling en uitleg is hier te downloaden:

  http://www.geneeskundestudent.nl/werk/eed.php

 43. 57

  Zowel bij abortus als euthenasie wordt er veel te gemakkelijk voorbijgegaan aan de alternatieven door artsen, het lijkt wel of er iets hips en cools, een dogmatisch principe op het spel staat bij ‘progressieve’ artsen. Alles wat niet euthenasie of abortus is, kan niet goed zijn, want de Christenen zijn ervoor, vreselijke God-illusie van de artsen zoals bovenstaande Bart. Zowel euthenasie als abortus is zoiets als oorlog, daar begin je alleen maar aan als laatste redmiddel.

 44. 58

  @spuyt12

  De morning-after pil voorkomt dat een bevruchte eicel zich kan innestelen in de baarmoeder.

  itt een ‘abortuspil’ waarmee een reeds ingenesteld embryo wordt afgestoten.

 45. 59

  @56: Tijd voor Wilders! Die eed veroorzaakt duidelijk loyaliteitsconflicten die onverenigbaar zijn met de nederlandse nationaliteit!

  Overigens lijkt me deze wet over het inlichten over adoptiemogelijkheden heel goed te passen in de eed (Ik luister en zal hem goed inlichten).

 46. 60

  Zowel euthenasie als abortus is zoiets als oorlog, daar begin je alleen maar aan als laatste redmiddel.

  Dus als adoptie niet lukt kan alsnog worden overgegaan tot aborteren.. :oP

 47. 62

  Maar volgens Agricola heeft elk kind een Moeder. Je kunt je afvragen of er wel sprake is van moederschap zonder innesteling.

 48. 67

  @Boog #3
  je schreef;
  “Het grote aantal vroege abortussen is dús voor een groot deel direct te wijten aan het voormalige CDA/VVD gezondheidsbeleid.”
  Ik weet wel dit een behoorlijk links log is, maar dit geloofd toch niemand meer? Ooit de woorden “eigen” en “verantwoordelijkheid” achter elkaar gezet? Staat best mooi m.i.!

 49. 68

  boog #31: Dus als “de natuur c.q. God” iets doet, dan mag het wel, en als wij exact datzelfde doen, dan mag het niet?
  Neen: gij zult niet doodslaan.

  @ Spuyt12 #34:

  Ik beschouw een bevruchte eicel een mens, hoewel nog niet volgroeid. Aangezien een jong mens ‘kind’ wordt genoemd, is een bevruchte eicel derhalve een kind.

  Er is nog niets wat het later mens maakt.
  DNA anyone?

  Zoiets als dat al een mens noemen is vals, want dat is het gewoon niet.
  Dat is jouw mening.

  Aan een klompje cellen is niemand verantwoording schuldig.
  Degenen die ervoor gezorgd hebben dat de eicel bevrucht is, hebben er de verantwoordelijk voor en zijn er verantwoording aan schuldig.

 50. 70

  2050: bij de iedere masturbatoire zaadlozing dient alvorens klaarkomst een dokter te worden geraadpleegd en vijf dagen bedenktijd in acht genomen te worden (rukmarathon). Bij eventuele twijfel zorgt de kerk voor zes miljard draagmoeders en adoptiegezinnen teneinde het onnodig verspillen van leven tegen te gaan. Om ruimte (lebensraum) te maken voor al dit ongeboren leven, vermoorden we gewoon 6 miljard Afrikanen en/of Moslims per zaadlozing.

  Point: als wij ieder leven werkelijk zouden waarderen voor wat het waard is, dan zou de wereld er anders uitzien, zolang de wereld er niet anders uitziet is iedere abortusdiscussie een futiliteit. Wie het verschil wil maken, zou er beter aan doen te beginnen in Irak en Darfur. Zoniet deze christelijke coalitie, constateer ik. (walg)

 51. 71

  Het is naar mijn mening veel belangrijker dat iedereen uiteindelijk de keuze heeft. Daarom lijkt het mij helemaal niet verkeerd om door een arts op verschillende mogelijkheden gewezen te worden. Dan kan je de beslissing alleen maar beter en weloverwogen nemen. Ik kan mij een scenario voorstellen waarbij iemand jong is en door gebrek aan financiën, druk van anderen, of wat dan ook tot abortus besluit en misschien helemaal niet aan de optie van adoptie had gedacht. Degenen voor wie de keuze voor abortus al vast stond krijgen een extra punt in de vragenlijst erbij (zo stel ik mij dat dan voor). Degenen die, al dan niet door religieuze overwegingen, niet aan abortus beginnen komen daar zowiezo al niet voor bij de arts.

 52. 75

  Wat mij in dit soort discussies vaak opvalt is dat menigeen onder de impressie is dat euthanasie en abortus niet alleen goed geregeld zijn maar ook nogal makkelijk uitvoerbaar te krijgen is, alsof je een maagzuurremmend middel aanvraagt. In geval van euthanasie zeker al ver van waar, zelfs personen die denken het goed geregeld te hebben inclusief wilsverklaringen en lange gesprekken met artsen kunnen uiteindelijk van een koude kermis thuiskomen. Op het moment dat je al voor de dood staat en het dan zelf niet meer mag beslissen.

  Persoonlijk denk ik dat er te licht gedacht wordt over de invloed van religie op de politiek en de kracht van suggestie. Onlangs zei de voorzitter van de ChristenUnie dat mensen alleen euthanasie vragen als de zorg ze in de kou heeft laten staan, pailliatieve zorg loste voor hem alles op en is het voor hem dan ook voor ieder ander. Feitelijk vertelt hij iedereen die ooit de moeilijke beslissing heeft genomen te helpen bij euthanasie dat ze geen goede zorg hebben willen geven en toen iemand hebben omgebracht. Dat is nog eens een manier van politiek bedrijven nietwaar .. Daarnaast wordt het wel erg gesimplificeerd zo, alsof pijnbestrijding en sedatie alles oplost en het dan wel fijn is om langer op de onvermijdelijke dood te wachten (terwijl je amper lucht krijgt, wegtrekkers hebt of andere complicaties die lijden veroorzaken).

  Zo ook op gebied van abortus als je het mij vraagt. Een arts die uitdrukkelijk de opie adoptie gaat voorleggen als het besluit tot abortus al genomen is, heeft wel degelijk invloed. Het is niet de cassiere die vraagt of je koopzegels erbij wil!

  In een staat waar kerk en staat gescheiden zijn al absurd dat christelijke waarden zo’n overvloed aan invloed kunnen krijgen.

 53. 76

  @Agricola:
  “Ik beschouw een bevruchte eicel een mens, hoewel nog niet volgroeid. Aangezien een jong mens ‘kind’ wordt genoemd, is een bevruchte eicel derhalve een kind.”

  Laat ik hopen dat dat nooit de algemeen geaccepteerde opvatting wordt. Het zal heel wat ouder- en (ongewenste-)kinderleed veroorzaken.

  “DNA anyone?”

  Kom op zeg, in elke haar zit DNA. Als ik per ongeluk mijn vingertopje afsnijd dan is dat nog niet een nieuw mens, hoewel je er ongetwijfeld een compleet mens mee zou kunnen maken.

  “Degenen die ervoor gezorgd hebben dat de eicel bevrucht is, hebben er de verantwoordelijk voor en zijn er verantwoording aan schuldig.”

  Als het klompje cellen uitgroeit tot iets dat je een mens zou kunnen noemen, ja. Tot die tijd is het verwijderen van het klompje net zo onschuldig als het vertrappen van een mier. Maar ook dat probeer je te voorkomen, neem ik aan.

  Ik ben voor zelfbeschikking van de vrouw en vind dat elke poging om een bevruchte eicel te personificeren getuigen van een weinig realiteitszin. Je krijgt er hysterische situaties van. De Pil is moord! Een spiraaltje is moord! (En volgens jouw definitie is dat het ook)

  Dit soort retoriek is vaak een poging een vrouw (en man) een schuldgevoel aan te praten dat er niet hoeft te zijn.

  Dit laat onverlet dat een abortus niet iets is om “zo maar” even te doen. Ik verwacht ook van mensen dat ze er alles aan te doen dat ze niet ongewenst zwanger worden. Maar moet een vrouw die door de pil heen zwanger wordt, of door het scheuren van een condoom door dat ene ongelukje haar complete leven omgooien? Wie ben jij om dat te bepalen?

  Ik ga er hierboven voor het gemak wel van uit dat jij het toe zou juichen als jouw mening tot wet wordt verheven.

 54. 77

  @ Spuyt12:
  “Kom op zeg, in elke haar zit DNA.”

  Jij beweerde “Er is nog niets wat het later mens maakt.” Het DNA van een bevruchte eicel is juist datgene dat het later tot mens maakt.

  “Ik ben voor zelfbeschikking van de vrouw en vind dat elke poging om een bevruchte eicel te personificeren getuigen van een weinig realiteitszin.”

  Abortus is geen zelfbeschikking, maar beschikking over het leven van een ander wezen. M.i. getuigt het van weinig realiteitszin het begin van een mens als “een klompje cellen” te beschouwen en het doden daarvan vergelijken met het doodtrappen van een mier.

  “Dit soort retoriek is vaak een poging een vrouw (en man) een schuldgevoel aan te praten dat er niet hoeft te zijn.”

  Jouw soort retoriek is een poging het schuldgevoel dat er is te overschreeuwen.

  “Dit laat onverlet dat een abortus niet iets is om “zo maar” even te doen. Ik verwacht ook van mensen dat ze er alles aan te doen dat ze niet ongewenst zwanger worden. Maar moet een vrouw die door de pil heen zwanger wordt, of door het scheuren van een condoom door dat ene ongelukje haar complete leven omgooien? Wie ben jij om dat te bepalen?”

  Ik ga er vanuit dat vrouwen over het algemeen niet “zo maar” tot een abortus besluiten, hoewel er ook geluiden zijn (reeds eerder gehoord in deze discussie) dat bepaalde vrouwen abortus gebruiken als een soort anticonceptie-middel.
  Ik heb niet zo’n hoge pet op van de mensheid, dat ik denk, dat men er “alles” aan doet om niet ongewenst zwanger te worden. In het heetst van de strijd worden nogal eens belangrijke zaken over het hoofd gezien. Bovendien kan men weten, dat noch de pil, noch het condoom 100% garantie bieden tegen een zangerschap. Als men ondanks die wetenschap en ondanks het feit dat men geen kind wil (op dat moment) toch sex heeft en de vrouw raakt als gevolg daarvan zwanger, dan moet men ook de verantwoordelijkheid dragen, die verbonden is aan hun daad. Het leven is nu eenmaal vol risico’s en men moet de gevolgen en de verantwoordelijkheden dragen van de eigen daden.

  ~ GBA.