PVV vestigt aandacht op duistere kant Shaffy

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Elke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media.

Ramses Shaffy in Mei 2007 (Foto: Flickr/Robby van Moor)

De PVV maakt bezwaar tegen de ‘buitensporige aandacht’ voor het overlijden van de Nederlandse chansonnier Ramses Shaffy. Tweede Kamerlid Brinkman bestempelt Shaffy als ‘een halfislamitische drinkebroer’. Brinkman beklaagt zich over de ‘doorgeschoten salon-socialistische hippiecultuur’ waarin een Egyptisch-Russische avonturier als Shaffy een paspoort heeft kunnen bemachtigen. Ook vestigt de parlementariër de aandacht op Shaffy’s tweede voornaam: Achmed.

“Deze van een islamistisch Egyptische vader afkomstige hangjongere uit de jaren zeventig is te typeren als een wegbereider van de islamisering,” aldus Brinkman. Het Kamerlid legt een verband tussen het lied ‘Wij zullen doorgaan’ en de internationale Islamitische jihad. “Bij het achterstevoren beluisteren van de zogenaamde Shaffycantate hebben onafhankelijke deskundigen vastgesteld dat er onmiskenbaar La Illah Allah, Allah is groot gezongen wordt.” Shaffy’s bekendste hit ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ spant volgens de PVV-er ‘met superstip de kroon’. “Het zou zo op een doorsnee vrijdagmiddag uit één van de vele minaretten van Heerhugowaard kunnen schallen.”

De PVV heeft uit monde van Brinkman kamervragen aangekondigd, waarin de partij minister Plasterk zal verzoeken om Shaffy geen plek te geven in de canon van het Nederlandse lied. Tevens pleit de partij voor een algeheel verbod op producten van ‘Achmed bin Sammy’. Brinkman: “Eén December 2009 gaat de geschiedenis in als de dag waarop Nederland zijn wortels verloochende. De berichtgeving rond de creatie van het songfestivallied door nationaal icoon Vader Abraham is op (s)linkse wijze de kop ingedrukt. Blijkbaar zijn we nu zover dat multikultibralteksten als ‘Laat me’ ons erfgoed beter vertegenwoordigen dan het Smurfenlied.”

Reacties (41)

#1 Ruben

Wat is die mensen hun probleem, één van de beste artiesten na zijn dood nog eens lopen te pesten is bijzonder laag bij de grond. Shaffy is iets om trots op te zijn. Als die smurfen zich meer herkennen in het smurfenlied, dan smurfen ze maar.

 • Volgende discussie
#2 Pat Riot

Lezers, laten jullie zich niet ophitsen!! De website de speld maakt van alles een grap.Als u die site niet kent neemt u hun tekst voor waar aan!Dit is een manier om de PVV een hak te zetten.Bezoek eerst de site “de Speld” eens!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

Is de intro niet duidelijk genoeg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 jvdheuvel

Moest er erg hard om lachen vind het een van de beste tot nu toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 henk.van.s.tot.s

@2
Kan best wezen, maar indien speld dit artikel niet geplaatst had, zou het gras niet voor de voeten de PVV zijn weggemaaid.
Peroxide geert en zijn “frisdrankflesje” zijn er gek genoeg voor ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 VBB

Nogal flauw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jonas

@6. strooi je er wat zout over

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HPax

Is de Speld humoristisch? Missionair ja, maar ook echt? Ik heb mijn best gedaan, maar de humor van de Speld is mij altijd ontgaan. Nu ben ik van het feit doordrongen dat humor sterk individu – en cultuur gebonden is, en ben ik maar blijven denken dat als ik om de Speld zelfs flauw niet kon glimlachen, het wel aan mij zou liggen. Waarna VBB?s ?nogal flauw? uit Comment 6 als algemene karakteristiek van de Speld tot nu toe kon opgaan. Of de Speld is gewoon niets voor mij.

Maar ik ben van oordeel veranderd, sinds = nu de Speld met een lijk is gaan sjorren. En dat niet voor de grap, maar om er op een Streicher-achtige wijze een bedorven politieke boodschap mee in te pompen.

Wat zijn dat voor lui, die van de Speld? Hoe noem je ze? Lijkenpikkers, necrofielen, komt in de buurt. Ook heb ik wel eens gehoord van een caste (India) die lijken eet. Zijn ze daaraan verwant? En wilde zwijnen schijnen zich onlangs in Duitsland aan verse lijken tegoed hebben gedaan.

Kies, en lach of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

Ach en wee. De nieuwe moraalridders van rechts. Iedereen moet respect hebben voor onze mening, maar andersom mogen we lekker los gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Martijn

@8: Over goede smaak valt te twisten. Het werkt alleen beter als je in je kritiek niet zelf vervalt in slechte smaak door de schrijver van een ironisch stukje dat je niet helemaal gepast vindt te vergelijken met iemand die wegens ’te extreem’ door de nazi’s op een zijspoor is gezet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Painted Bird

Beetje smaak- en kraakloos. En vooral flauw, zoals altijd. Ik weet niet wie van de GC-redactie verantwoordelijk is voor de affiliatie met De Speld, maar is ‘bij gebrek aan beter’ werkelijk beter als gewoon niets?

@8 Stel je niet zo aan joh.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HPax

1 Nederland kampt met existentiële, zich ontvouwende rampen. Zware, leerzame ongevallen (tekens!) daarvan hebben zich voorgedaan. Ze worden nagenoeg uniek = slechts door de PVV = Wilders naar hun ware aard benoemd, en aangekaart.

2 Oudtijds gold: regeren = vooruitzien. Anticiperen op maatschappelijke dreigingen is daarom voor politici (staatslieden) normaal, maar kan ze in moeilijkheden brengen. Een leiderschapsprobleem! Want: de voortekens van een desastreuze aardbeving zijn nog niet de Grote Schok zelf, wat serieuze twijfelaars en grappenmakers de tijd geeft.

Die laatsten om idioot te gaan ginnegappen en te schimpen op de voorspeller van de ellende, en kwaad op hem te worden. Hun lekker leventje wordt bedorven. De boodschapper moet dood. Het oude, lugubere lied, door dwazen en criminelen nooit onbezongen.
En dit is de toestand waarin zich NL bevindt; en Wilders, persoonlijk dodelijk bedreigd. En dS weet het; moet het weten.

3 De Speld is gekend. Zijn satire is verzadigd van ?grappige? woorden* die qua waarde & betekenis de verdraaide waarheid aantonen. En dan is de conclusie dat dS onder de dekmantel van grap bewust een politieke hetze bedrijft, met een lijk = Wilders. DS als ?smakeloos? of ?flauw? af te doen, doet het niet langer.

@ Comment 9. Wie niets meer weet te zeggen, valt nog het gemakkelijkst op ideologisch jargon terug.
Kap nou eens met dat verduistererende ?links? en ?rechts? e.d.

@ Comment 10. Na bovenstaande + Comment?s 10 info over die non-nazi Streicher, vind ik mijn vergelijking van de Speld met Streicher buitengewoon correct.

* Noem ze ?lekkernijen?. Dan geldt Spreuken 26: 22. ?De woorden van de lasteraar zijn als lekernijen, zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart?. Dit is dS?s gif!
** Nu al weer wat jaren geleden volgde ik op de Tv een deel-verslag van de Iraq-oorlog onder & door USA-President Bush Jr. ondernomen. Wat ik zag, of wat mij per onderschrift werd verteld dat ik zag, was een lijk door Iraqeezen opgegraven en aan een opzienbarend punt (een brug?) uitgespreid opgehangen. Als een vogelverschrikker. Ter afschrikking? Een grap? Iets voor de Speld.?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 henk.van.s.tot.s

@12
Dat u blijkbaar een wilders-fan bent zal me worst wezen.
Maar probeer niet om de mensheid te overtuigen met citaten uit een boek waarvan de volgelingen meer doden op hun geweten hebben dan welke religie dan ook.(Wat dat betreft hebben Bin Laden en kornuiten nog een aardige achterstand)
Bovendien zijn er niet eens fatsoenlijke vertalingen van het ding.
De verschillen per taal zijn vaak lachwekkend.
En als er toch zo nodig geciteerd moet worden, dan graag uit de Statenvertaling van 1637: die is qua taalgebruik nog interessant ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Rob

@12
1) O ja? Niks van gemerkt. Of je moet bedoelen dat er Nederland zijn tolerante wortels steeds meer verloochent. In dat geval is Wilders de drijvende kracht daarachter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 HPax

@13
1 De totale inhoud van de verzameling* boeken die onder de naam Bijbel gaat, is heel vreedzaam. Hierop is globaal in mindering te brengen 1. het verhaal van de verovering van het land Kanaan en 2. het (wan)gedrag van volgelingen = gelovigen van/in de Bijbel.

2Positief voor de Bijbel valt dan weer uit zijn vergelijking met andere, hardere ?heilige? Boeken + het feit dat zijn volgelingen lessen uit de geschiedenis hebhen geleerd die die van een andere religie nog maar moeten zien te trekken. Persoonlijk denk ik, dat het aantal slachtoffers via de Bijbel gemaakt, verbleekt bij dat waarvoor de Koran verantwoordelijk was, en erger: is. Neem maar eens kennis van de geschiedenis van India.

3Wat Bijbelvertalingen betreft, daarvoor geldt wat voor alle goede, deskundige overzettingen opgaat: nuances kunnen verloren gaan, maar de hoofdzaak blijft overeind. Overtuig je en lees eens Homerus in het Nederlands, editie nu, en ter vergelijking een uitgave uit omstreeks 1637.
Die zal er wel zijn. En eventueel en bij voorkeur het origineel.

4Zinspeling op een achterstand van Bin L.c.s. in het maken van slachtoffers, lijkt me ingegeven door een blind makende zelfhaat (haat tegen de eigen Christelijke cultuur).

5Ten slotte dat zinnetje: ?als er toch zo nodig geciteerd moet worden?: wat is er zo slecht aan citeren?

* De verzameling is heterogeen en in de loop van eeuwen bij elkaar gebracht. Zie ook Flavius Josephus.

@ 14 Je critiek – dat is zij toch? – vind ik onduidelijk en kan dus niet door mij in behandeling worden genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Rob

@15 Dan is opmerking 1) bij #12 niets meer dan een lege huls.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Martijn

@12: Als je de vergelijking tussen Streicher / Der Stürmer en De Speld terecht vindt, dan kan alleen maar de conclusie zijn dat je alle grip op de realiteit kwijt bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Henk van S tot S

@ 13
Quote:
“4Zinspeling op een achterstand van Bin L.c.s. in het maken van slachtoffers, lijkt me ingegeven door een blind makende zelfhaat (haat tegen de eigen Christelijke cultuur).”
Heeft niets te maken met verblinding of wat dan ook.
Het is gewoon een kwestie van tellen:
Katharen, Indianen, inquisitie, onderlinge oorlogjes zoals in Ierland enz. enz.
NB.
Ik reken christelijke cultuur of welke religieuze cultuur dan ook, niet tot de mijne.
Ik vind iedere religie een bewijs van intellectueel onbenul.
Indien er al en godheid was, zou hij/zij zichzelf opheffen bij het zien/horen van alle onzin, die er namens hem/haar wordt uitgekraamd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 relax

In discussie gaan met gelovigen heeft geen zin aangezien zij allen (christenen, moslims, joden alike) menen een monopolie te hebben op de waarheid. De drang die fanatieke gelovigen hebben om hun mening te doen laten horen kan komt mijns inziens enkel voort uit een hoge mate van onzekerheid over zichzelf. Uiteindelijk bepaald iedereen zijn eigen waarheid en mensen die echt vrij en gelukkig zijn zullen nooit de drang hebben anderen hun mening op te leggen.
Dank

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bert

Ik was van plan om als signaal PVV te stemmen. Daar personen als Brinkman en Fritsman mij de strot uithangen zal ik geen ’tegenstem’* op de PVV uitbrengen.
Ik hoop dat veel protest stemmers deze weg zullen volgen. Hoe dan uw afkeur laten blijken stem op SGP (van der Vlis) Niemand zal de groei geloven maar wel zien als een waarschuwing.

*Met tegenstem wordt bedoeld een afkeuring vande huidige politicie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Peter

Als we dan toch uit de bijbel gaan quoten, vergeet vooral deze quote dan niet waar Jezus de Jihad predikt

In Lukas 9 vers 27 zegt Jezus:

Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Peter

sorry dat moet Lukas 19 vers 27 zijn voor doegenen die het willen nalezen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Woei!

Jezus praat hier niet over zichzelf… Hij vertelt een gelijkenis over een koning die op het einde die uitspraak doet Dat lijkt me toch vrij duidelijk als je de context hebt gelezen :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Rob

@21 Zo zie je maar, niemand is perfect.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Rob

@23 Verdorie, je hebt gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 cat

De PVV is van zichzelf één en al satire. Ze roepen zoveel onzin, dat bovenstaand satirisch artikel zomaar waarheid zou kunnen zijn. Brinkman vindt dat zelf blijkbaar ook, want hij wil dat het van internet wordt gehaald… De PVV zegt: “De Speld heeft een zeer kwetsend artikel geschreven en daarbij Tweede Kamerlid Hero Brinkman op een onjuiste wijze geciteerd.”
Leve de vrijheid van meninguiting!!
Meneer Brinkman, u mag wel van allerlei onzin roepen over alles en iedereen als een ander dat maar niet over u doet? Wat bent u toch een sneue, humorloze figuur…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Ultrabas

@22: je citaat is uit de context gerukt: het is onderdeel van een gelijkenis, een verhaal dat verteld wordt. Het is dus geen opdracht van Jezus, maar iets wat de hoofdpersoon uit zijn verhaal zegt. Vond het al een beetje vreemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Mark

Volgens mij is Peter’s citaat satirisch. Kijk eens hoe makkelijk het is om iets uit zijn verband te rukkken!

Kwam laatst een mooie post tegen waar Fitna geanalyseerd wordt; heel precies elke (bewust) foute interpretatie van de islam en krantenkoppen wordt gegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Peter

@28
Gelukkig, jij hebt hem door. Begon al te twijfelen of ik nadere uitleg moest gaan geven.

Wie doet ook alweer hetzelfde met de Koran ?

Ik ben geen Christen en geen Moslim, maar ik respecteer beide Godsdiensten evenals elke andere Godsdienst.

Ik kan uit de Bijbel nog wel een dozijn of meer citaten halen die in een film aan elkaar geplakt (Christna i.p.v. Fitna), de Christelijke geloofsleer als een geweldadige leer afschildert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 mars

ik moet bekennen, dat ik dit artikel niet als satyrisch herken, gezien de buitengewone onzin die Wilders en zijn partijmaatjes gewoon zijn uit te kramen. Het verbaast me trouwens buitengewoon, dat de PVV zich niet kan vinden in de strekking van het artikel; de gedachtengang past namelijk naadloos in de lijn van de drekspugerij van deze partij. Wanneer gaat de PVV eens aan gezonde zelfcorrectie werken? Mark

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 firdausi

@ 12 & 15 van HPax

Uitstekende stukjes.

13 en 14 begrijpen niet, dat je niet perse links of rechts hoeft te denken.

Denk in zulke gevallen maar gewoon (wel in een foute taal natuurlijk) aan de uitspraak van Goethe: “Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Jonathan

@19

helemaal mee eens!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Rob

@firdausi “13 en 14 begrijpen niet, dat je niet perse links of rechts hoeft te denken”

Pardon? Ik denk dat je Duits beter begrijpt dan Nederlands. Reactie #14 heb je duidelijk niet begrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 pleeborstel

@1 en @26 – Poe’s Law:
“Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is impossible to create a parody of Fundamentalism that SOMEONE won’t mistake for the real thing.”

Denk eens “PVV” waar nu “Fundamentalism” staat…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Mark

@15: de bijbel vreedzaam? Grapje zeker? Er zijn veel meer uitzonderingen dan degenen die jij noemt. Te denken valt aan het verhaal waarin iemand zijn dochter overgeeft aan verkrachters om zijn gasten te beschermen, genocide op verschillende steden en volkeren, racisme (joden zijn het uitverkoren volk), onderdrukking van vrouwen, de veelwijverij van o.a. Abraham, etcetera.

Lees eens (bijvoorbeeld) The God Delusion van Dawkins of links als deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Mark

Oh en dan vergeet ik uiteraard het beroemde verhaal van Abraham en Isaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Jonathan

@35

lees reactie 19..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 pedro

@31: er zijn dus nog steeds mensen, die HPax serieus nemen met zijn taalgebruik uit de jaren dertig?

En wat bedoel je trouwens te zeggen met een foute taal? Het citaat in je reactie uit die taal is zo te zien heel goed op je reactie van toepassing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Arend

ZIJ kunnen niet lachen om het altijd maar verspreiden van leugens over de [PVV] onder het mom van ?satire? net zolang tot de mensen die het lezen jullie zelfs gaan geloven.

WIJ kunnen niet lachen om het altijd maar verspreiden van leugens over de [MOSLIMS] onder het mom van ?satire? net zolang tot de mensen die het lezen jullie zelfs gaan geloven.

PVV’ers hebben een heel eenzijdig gevoel voor humor.

Mensen die vandaag een andere groep mensen demoniseren zijn de mensen die 15 jaar later, en miljoenen doden verder, als massamoordenaars en collaborateurs tegen de muur gezet moeten worden. En hun liefjes, vol van berouw en schaamte, kaalgeschoren over straat moeten.

PVV, NSB, één pot vieze natte drek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Jonas

@21.

Lukas 9:21.

En Ik zeg uw waarlijk: Er zijn sommigen van hen, die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.

Hij heeft het wel over iets anders.

Mattheus 5:44

Maar Ik zeg u: Hebt u vijanden lief, zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen die u haten en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Axel

Dit geeft maar weer aan hoe de PVV écht zou moeten heten: de PVSV!

Partij Voor Selectieve Vrijheid

Waarbij Geert uiteraard het orakel is dat mag beslissen wie wel zijn/haar mond mag openen en wie niet!

PVV’s opvattingen zijn dus extreem ver verwijderd van vrijheid dus & al helemaal ver verwijderd van de democratische principes die wij zo belangrijk vinden.

 • Vorige discussie