Post-atheïst | Toni Braxton

Foto: Post-Atheïst
Serie:

COLUMN - Ik zou niet weten hoe ik religie moest definiëren maar denk dat ik de plank niet ver mis sla als ik stel dat althans de westerse religies niet zijn gebaseerd op logisch bewijs. Ze veronderstellen een openbaring, die je aanneemt of niet. Daarom zullen gelovigen en ongelovigen/andersgelovigen elkaar nooit begrijpen, zelfs niet begrijpen kúnnen. Er is sprake van incommensurabele denkwijzen.

Daaruit volgt dat ik als columnist in elk geval met respect moet schrijven over opvattingen die ik niet alleen niet snap, maar ook niet snappen kán. Als ik lees dat Toni Braxton in volle ernst geloofde dat God haar een autistische zoon gaf om haar te straffen voor een eerdere abortus, moet ik op mijn tong bijten om niet te zeggen dat ze kierewiet is.

De Amerikaanse zangeres laat ons, zo lees ik, in haar theologische inzichten delen in een pas verschenen autobiografie. Het is geen geheim dat Braxton een strenge, christelijke opvoeding heeft gehad, en het is ook geen geheim dat veel christenen abortus afwijzen, maar voor zover ik weet is het geen gebruikelijk christelijk standpunt dat een zoon moet boeten voor de zonden van zijn moeder. Er is weliswaar een beroemde passage in Deuteronomium dat God iemands afstammelingen straft tot in het derde of vierde geslacht, maar dat betreft afgoderij en heeft niets te maken met abortus.

Er schuilt in Braxtons denkbeeld echter iets veel verontrustenders. Het doet me denken aan de katholieke dame die van Schiphol vloog naar Lisabon omdat ze in Fatima wilde bidden voor haar zoon. Haar vlucht bleek overboekt te zijn, ze werd doorgeplaatst naar een nieuwe vlucht, belandde in het nieuwe vliegtuig naast de werkgever van haar zoon en wist haar onvoorziene reisgenoot ervan te overtuigen dat die haar zoon moest helpen. Waar ik denk dat zoiets toeval is, zag zij er een wonder in. God had haar uitverkoren.

Dat die mevrouw dat dacht, ach. Het stelde haar gerust in een moeilijke tijd, dus wie ben ik om aan te komen met kritische vragen? Maar toch, waarom zou God, van alle stervelingen, uitgerekend die mevrouw en haar zoon zo’n speciale behandeling gunnen? De arrogantie. Of, om terug te keren naar Toni Braxton: hoe egocentrisch kun je zijn als je denkt dat God jou speciaal uitverkiest om jou te straffen?

Er zit iets intens verontrustends in Braxtons visie, en ik snap daar des te minder van omdat ik niet begrijp hoe iemand én kan denken dat de wereld om haar draait én kan denken dat ze straf verdient. Dan combineer je een te hoge en een te lage eigendunk. Vanuit mijn perspectief ben je dan totaal verknipt.

Kortom, ik begrijp Braxtons denkwijze totaal niet. De beste typering lijkt me het citaat dat me wel vaker te binnen schiet bij onbegrijpelijke religieuze denkbeelden: ‘It’s life Jim, but not as we know it.’ Waarop Braxton waarschijnlijk zal antwoorden dat ‘It’s wisdom Jona, but not as you know it.’ We hebben allebei gelijk. Onze denkwijzen zijn incommensurabel. Dat dwingt tot wederzijds respect.

Leven en laten leven dus maar? Ik weet het niet. Een autistisch kind zou dan een moeder kunnen hebben die hem beschouwt als een straf van God en dus als minderwaardig. Ik weet niet of wederzijds respect is in het belang van het kind.

Reacties (22)

#1 Prediker

Een citaat van Karel van het Reve uit zijn essay ‘De ongelofelijke slechtheid van het Opperwezen’ (1987) is hier op zijn plaats:

Als ik mij goed herinner vermeldt bijvoorbeeld koningin Wilhelmina in haar memoires dat prins Bernhard een keer tijdens de oorlog te ziek was om een bepaalde vliegreis te maken. Dat vliegtuig vertrok zonder hem, en stortte neer.

Hier prijst Wilhelmina God, omdat hij haar schoonzoon in leven liet, want het Nederlandse volk had hem nodig om de nazi’s te verslaan.

De vraag dringt zich dan natuurlijk op of het niet veel eenvoudiger en vooral veel aardiger geweest was om dat vliegtuig gewoon in de lucht te houden. En: als die God zo tegen de nazi’s was, waarom heeft hij ze ons dan gezonden? Waarom die hele oorlog niet afgeblazen? En: als die God der christenen blijkbaar die nazistische holocaust zo nuttig en nodig achtte, waarom prijzen de christenen die God dan?

Zo schijnt Solzjenitsyn het feit dat hij de marxistische holocaust overleefde toe te schrijven aan God, die wilde dat hij, Solzjenitsyn, in leven bleef om van die gruwelen te getuigen. Maar als het in leven blijven van Solzjenitsyn zijn wil is, dan is het creperen van die miljoenen andere gevangenen ook zijn wil. Eerlijk is eerlijk.

 • Volgende discussie
#2 Lunarts

Het valt mij trouwens wel op dat er verdomd weinig nieuwe religies worden ontwikkeld de laatste tijd terwijl de markt daarvoor wel klaar is. Iemand….?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Derpjan

@1

In een universum met een eeuwig paradijs na een kort leven op Aarde is creperen tijdens een oorlog uiteindelijk niets meer dan een les die weinig afdoet aan de hoeveelheid geluk die je in een eeuwig leven kunt ervaren. Natuurlijk maakt het zo bezien ook weinig uit of de mensheid nou een les leert uit specifiek de holocaust of een andere genocide duizenden jaren later of eerder, dus dicht je jezelf als persoon die denkt gered te zijn om te kunnen getuigen nog steeds wel erg veel belang toe.

@0

Kinderen straffen voor de zonden van hun ouders komt wel degelijk vaker voor in de bijbel: alle nazaten van Adam en Eva boeten voor de zonden van die twee, de eerstgeborenen in Egypte werden gedood voor wat hun ouders deden, de kinderen van Job werden gedood om hem te testen, etc…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Derpjan

@2

Hoezo weinig? Ja, natuurlijk er worden de laatste jaren minder religies bedacht dan in de geschiedenis maar de geschiedenis is duizenden keren langer dan de afgelopen paar jaar. Neem je leeftijd en vergelijk die met iedere andere periode van dezelfde lengte in de geschiedenis en kijk dan of je stelling nog klopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lunarts

@4:
Heb ik gedaan, mijn stelling klopt: er worden verdomd weinig religies ontwikkeld de laatste tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kacebee

Ze veronderstellen een openbaring, die je aanneemt of niet. Daarom zullen gelovigen en ongelovigen/andersgelovigen elkaar nooit begrijpen, zelfs niet begrijpen kúnnen. Er is sprake van incommensurabele denkwijzen.

Schrijver slaat zijn eigen groep aanzienlijk hoger aan dan de groep van de gelovigen. Zijn groep, in tegenstelling tot de andere, laat zich leiden door rationele overwegingen, en neemt nooit iets zomaar aan. Is dat veel minder arrogant dan de gedachte van Toni Braxton?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 CK

@6: Wat weet jij van Lenderings groep? Zolang deze column loopt, probeer ik te achterhalen of hij gelovig is of niet. Ook dit keer weet ik niet of zijn kritiek die is van een ongelovige of een andersgelovige.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Djools

Had ze maar geen zangeres moeten worden. God zapt de hele dag en als hij je niet mag dan ben je het haasje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 qwerty

We hebben allebei gelijk.

En daar ga je fout @Jona. Jij gaat er van uit dat er meerdere ‘gelijken’ naast elkaar kunnen bestaan. Dat kan niet. God bestaat of hij bestaat niet. God is – conceptueel – zo groot dat de kwantummechanica op hem in ieder geval niet van toepassing is. Zelfs in onstoffelijke zin kan hij alleen bestaan of niet bestaan.

Slechts een van jullie beiden heeft gelijk. En zelfs als je ergens een foutje in de stukkie maakt ga ik er van uit dat jij dat bent en niet die mislukte moeder, zangeres en gelovige.

De enige andere optie is dat jullie beiden ongelijk hebben.

Dat wil ik ook niet uitsluiten. Maar dan ligt de waarheid niet in het midden maar dicht tegen jou aan.

Edit: en mooi citaat @prediker

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Krekel

”Het valt mij trouwens wel op dat er verdomd weinig nieuwe religies worden ontwikkeld de laatste tijd terwijl de markt daarvoor wel klaar is. Iemand….?”

Ja, ik heb een leuke.

Bij het concept reïncarnatie hanteren mensen vaak een soort chronologische volgorde: je volgende leven, zo veronderstelt men, ligt altijd in de toekomst. Maar “gene zijde” is uiteraard geen fysieke werkelijkheid, het kent geen dimensies – dus ook geen tijd. Het is dus veel logischer om bij reïncarnatie het idee van chronologie te laten vallen: je ‘volgende’ leven hoeft niet in de toekomst te liggen, maar kan ook in het verleden of het heden liggen. Het is geen ‘volgend’ leven, maar ander, ‘naaste’ leven …

En als we eenmaal menen ook in het heden of verleden te kunnen reïncarneren, dan staat ons niks meer in de weg om te geloven dat al het leven, steeds dezelfde ziel is. Steeds dezelfde ziel die iedere keer maar weer reïncarneert als een ander …

Dat heeft rawlsiaanse gevolgen.

Immers, als ik nu mij ben, maar in een ander leven jou, dan kan ik maar beter aardig zijn tegen jou. En niet alleen tegen jou, maar tegen alles wat leeft. De keer in mijn jeugd dat ik een naaktslak van dichtbij heb doorboord met een papieren pijtje uit een pvc-buis, bijvoorbeeld, dat ga ik in een ander leven nog eens meemaken … maar dan als die slak.

Qua God en zingeving past deze gedachte ook goed. Want stel, jij bent God. Waarom schep je dan een hele fysieke werkelijkheid? Om er lekker in te ravotten, lijkt me zo … om er lekker in te kunnen grasduinen. Dóór erin te incarneren. Stel, immers, ik ontwerp een bepaald soort beestje, dan wil ik natuurlijk ook meemaken hoe het is om zo’n soort beestje te zijn. Ik wil vliegen als een arend, zwemmen als een vis, en (uiteraard) striduleren als een krekel.

Er zit bovendien een aantrekkelijk troostmechanisme in. Een rechtvaardiging, of catharsis zou je kunnen zeggen, van lijden. Want als God die zich onledig houdt met zijn schepping, wil je natuurlijk alles meemaken. Je wil niet alleen weten wat het is om te winnen, maar ook wat het is om te verliezen. Je wilt weten wat het is om te doden, maar ook hoe het is om gedood te worden. Lijden heeft daarmee een functie gekregen. Een doel. Het is niet meer zinloos. Lijden doet immers pas echt zeer als het voor niets is.

Maar, ruik ik jullie nu denken, deze ‘catharsisfunctie’ is flagrant tegenstrijdig aan die eerder genoemde ‘ethische’ (rawlsiaanse) functie. Het ene stelt dat leed vermeden moet worden, het andere juist dat leed ervaren moet worden.

Maar ja, grow up!, denk ik dan. Logica is nu eenmaal het offer dat iedere religie verlangt. Dus, doe niet zo kinderachtig, en omarm het mysterie …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Krekel

Godver, een minnetje! …

Nu weet ik hoe Jezus zich voelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Christian Jongeneel

Misschien wel aardig om op te merken dat God in hetzelfde vers in Deuteronomium stelt goedwillenden te belonen tot in het duizendste geslacht. Dus als jij ok bent en je zoon niet, komt God in een loyaliteitsconflict.

Ik denk dat je het in elk geval zo moet lezen dat God veel meer waardering heeft voor goede daden dan misnoegen voor kwade.

Braxton moet het boek Job eens goed lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Derpjan

@10

Je introduceert wel tijdreisparadoxen (kun je uberhaupt “kiezen” de slak geen pijn te doen) en de vraag is wat het allemaal uitmaakt: als je toch niets kunt herinneren van een ander leven en dat ook nooit zult kunnen, ben je dan nog wel diezelfde persoon? Maar zulke imperfecties kunnen natuurlijk die dingetjes zijn waar theologen zich nog millennia mee kunnen vermaken.

Ik heb ook nog wel wat leuke ideetjes, 3 nieuwe religies:

– mensen en andere zelfbewuste wezens zijn tijdens hun leven een larvale vorm van een onstoffelijke ziel: het lichaam is een soort ei/cocon en uiteindelijk zijn de hersenen niet meer nodig om voort te bestaan maar de hersenen bepalen wel het initiele karakter van het wezen (dat kan later langzaam weer veranderen)

– er was eens een kosmisch opperwezen dat zelfbewust was maar alleen was en zich niet kon voorstellen hoe het was om niet alleen te zijn, maar hij was wel nieuwsgierig, hij kon geen andere wezens zoals zich zelf maken, maar hij kon wel een gedeelte van zijn essentie (datgene dat een wezen iets laat ervaren ipv. het slechts te berekenen) afsplitsen en opgenomen laten worden door complexe machines in het universum die ontstaan door evolutie (natuurlijk leven) of weer worden ontworpen door die machines (kunstmatige intelligentie). Dat opperwezen kan een moraal opleggen of niet, het kan de doden weer tot zich nemen of recyclen voor nieuwe wezens, dat ligt nog allemaal open om te bepalen door wie deze religie wilt verspreiden.

– we zijn omringd door de geesten van overleden zelfbewuste wezens, die zijn niet alwetend of alleskunnend, hun bestaan is puur een gevolg van hoe de natuurwetten werken en ze leggen mensen ook geen eenduidige moraal op. Ze bemoeien zich zelfs nauwelijks met de fysieke wereld behalve dan dat ze heel subtiel en heel langzaam beschavingen leiden naar een punt waar het verschil tussen levende en dode wezens verdwijnt (levende wezens ontdekken technologie waarmee ze op ieder moment kunnen communiceren met de dode wezens).

Iemand geinteresseerd om een van deze religies te beginnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hieronymus

Waarom zouden incommensurabele denkwijzes tot wederzijds respect moeten leiden. Mevr. Braxton is ver van het padje en met haar van enige logica gespeende, vol tegenstrijdige kreten beledigt ze veel mensen die kennelijk hun leed aan zichzelf hebben te danken. Dat soort gewauwel verdient geen respect maar een witte, strakke jas met de sluiting aan de achterkant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Job van Schaik

@qwerty: ,,God bestaat of hij bestaat niet. God is – conceptueel – zo groot dat de kwantummechanica op hem in ieder geval niet van toepassing is. Zelfs in onstoffelijke zin kan hij alleen bestaan of niet bestaan.”
Als je onder God de Eeuwige, Oneindige en Almachtige verstaat dan ontstijgt God ook de concepten tijd en ruimte en is de vraag of God wel of niet bestaat niet alleen irrelevant maar zelfs godslasterlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 su

Als je onder God de Eeuwige, Oneindige en Almachtige verstaat dan ontstijgt God ook de concepten tijd en ruimte en is de vraag of God wel of niet bestaat niet alleen irrelevant maar zelfs godslasterlijk.

Of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 qwerty

… en is de vraag of God wel of niet bestaat niet alleen irrelevant maar zelfs godslasterlijk.

Dus volgens jou is de vraag of god bestaat, zowel irrelevant als godlasterlijk (het ‘niet alleen’ en het ‘zelfs’ is betekenisloos).

Hoe kan een vraag die irrelevant is, tegelijk godlasterlijk zijn? Houdt dat niet in, dat godlasterlijk en irrelevant een en hetzelfde is? Daar kan ik overigens goed mee leven hoor.

En als God ook de concepten tijd en ruimte ontstijgt dan otstijgt hij zeker het hele concept van godlasterlijkheid. Ik kan me iig geen IETS voorstellen dat buiten tijd en ruimte staat maar zich druk maakt over een mens die hem een eikel vindt. Daarmee heeft #su gelijk als hij zegt dat godslasterlijkheid hier niet aan de orde is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Job van Schaik

Ik vind de vraag of God bestaat inderdaad zowel irrelevant als godslasterlijk, theologisch gezien. Dat wil overigens niet zeggen dat ik in God geloof. Maar een God die begrijpelijk is en onderworpen is aan bestaansvoorwaarden vind ik theologisch volstrekt oninteressant. Voor de goede orde: dat geldt dus ook voor de God van Toni Braxton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Prediker

@18 – Maar indien God onbegrijpelijk is, dan valt er dus niets zinnigs over hem te denken of zeggen.

Zoals Wittgenstein opmerkt: Waarover men niet spreken kan, daarover kan men niet anders dan zwijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Djools

@19: “Maar indien God onbegrijpelijk is, dan valt er dus niets zinnigs over hem te denken of zeggen”.

Behalve dit dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 qwerty

@18: Maar een God die begrijpelijk is en onderworpen is aan bestaansvoorwaarden vind ik theologisch volstrekt oninteressant.

God is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie.

Zoiets?
Ik vind het goed hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 dramklukkel

@9
Dat kan niet. God bestaat of hij bestaat niet.
En Schrödingers kat dan?

 • Vorige discussie