ELDERS - Steeds meer miljonairs vestigen zich in andere landen. Ook Portugal is populair. Ondanks dat het land een van de meest linkse regeringen van Europa heeft.

Meer dan honderdduizend miljonairs zijn in het afgelopen jaar verhuisd, een stijging van 14% vergeleken met een jaar eerder en een verdubbeling vergeleken met 2013. Dat meldt Bloomberg op basis van het onderzoeksinstituut New World Wealth. Rijken worden steeds mobieler en laten zich niet aan een land binden. Belastingvoordelen, economische en politieke spanningen zijn redenen om zich elders te vestigen. Wereldwijd zijn vooral Russische en Chinese rijken op de vlucht.

In Europa zijn naast Zwitserland Spanje, Griekenland en Portugal in trek. Die landen hebben elk vorig jaar zo’n duizend miljonairs als nieuwe inwoners verwelkomd. Het waren altijd al populaire vakantielanden natuurlijk, maar de globalisering maakt ze nu ook tot aantrekkelijke vestigingsplaats. Overheden spelen daarop in met het aanbod voor een tweede paspoort tegen een bedrag waar miljonairs geen problemen mee hebben. Aantrekkelijk voor niet-EU ingezetenen die willen profiteren van de vrije markt en dus ook voor Britten die niet willen lijden onder de gevolgen van de Brexit voor hun vermogen.

De vastgoedsector pikt een graantje mee. “Portugal is het Miami van Europa aan het worden“, zei Ricardo Costa, de baas van internationaal vastgoedbedrijf Luximo’s, in 2018 tegen The New York Times. Wat de Portugezen er mee opschieten is niet helemaal duidelijk. De landen die hun miljonairs zien vertrekken missen in elk geval de nodige belastinginkomsten.

Leraren eisen gederfde inkomsten terug

Maak extreme rijkdom onderdeel van het sociaal beleid, bepleit de Utrechtse hoogleraar ethiek van instituties Ingrid Robeyns. Gegeven het feit dat zowel in Spanje, Griekenland als Portugal socialisten aan de macht zijn zou je verwachten dat daar werk van gemaakt kan worden. Dat lijkt vooralsnog niet het geval.

De Portugese regering is nog druk bezig het sociale beleid, dat ernstig te lijden heeft gehad van de financiëel-economische crisis, weer op de rails te krijgen. De verbetering van de economie heeft de verwachting gewekt dat verregaande bezuinigingen in de crisistijd inmiddels wel weer teruggedraaid kunnen worden. Afgelopen week is een regeringscrisis voorkomen toen de oppositie boog voor het dreigement van premier Costa van de Socialistische Partij om op te stappen als een inhaalslag voor het lerarensalaris zou worden goedgekeurd. De ambtenarensalarissen zijn in Portugal vanwege  in de periode 2011-2014 door de vorige rechtse regering bevroren. Nu wilden de oppositionele centrum-rechtse PSD en de rechtse CSD met steun van extreem-links de leraren tegemoetkomen met een compensatie voor in totaal negen jaar salarisachterstand. De socialisten weigerden die rekening te betalen om de met moeite herstelde overheidsfinanciën niet opnieuw uit balans te halen. Daarop bonden de PSD en de CSD in. Inwilliging van de eis van de leraren is moeilijk zonder andere overheidsdienaren tegemoet te komen. Gisteren kondigden medici aan eind juni te willen gaan staken, nadat jarenlange onderhandelingen tot niets hebben geleid.

Twee verkiezingen in aantocht.

Dat de oppositie niet heeft doorgezet zal ook te maken hebben met de aankomende Europese verkiezingen en de parlementsverkiezingen in het najaar. De Socialisten staan er goed voor, beter dan de PSD (een overzicht van voorspellingen voor alle partijen vind je hier). Dat is ook te danken aan de relatieve welvaart die de minderheidsregering na de crisis heeft weten te bewerkstelligen. Premier Costa gebruikte de bezworen regeringscrisis dan ook voor een uitval naar de oppositiepartijen. ‘Zij waren de kampioenen van de bezuinigingen’, zei hij. ‘En ze willen nu onze internationale geloofwaardigheid op het spel zetten.’ Costa zal de komende tijd ook nog wel de nodige kritiek krijgen van de extreem-linkse gedoogpartijen die zijn regering sinds 2015 mogelijk hebben gemaakt. En van de vakbonden. ‘Een regering die de leraren niet respecteert heeft geen toekomst’, dreigde de voorzitter van de grootste onderwijsbond vorige week.

Overigens mogen de overheidsdienaren in verhouding tot andere beroepsgroepen niet mopperen. Uit een nieuwe vergelijking tussen inkomens van verschillende groepen in alle Europese landen blijkt dat alleen Portugezen die afhankelijk zijn van de overheid het Europees gemiddelde overstijgen. Maar misschien moet de regering om hen tevreden te houden en de herwonnen financiëel-economische balans te bewaren ook eens naar de nieuwe immigranten kijken.

Reacties (11)

#1 Le Redoutable

“Wat de Portugezen er mee opschieten is niet helemaal duidelijk. De landen die hun miljonairs zien vertrekken missen in elk geval de nodige belastinginkomsten.”

De Portugezen krijgen er de nodige belastinginkomsten binnen die ze anders niet gehad zouden hebben. Los daarvan geven miljonairs het nodige geld uit wat de economie werkgelegenheid stimuleert, kijk hoe Zwitserland floreert ondanks of liever dankzij lage belastingen. Wij doen min of meer hetzelfde alleen hebben wij geen lekker weer of mooie bergen dus concurreren wij weer met belastingtarieven voor bedrijven.

“Dat is ook te danken aan de relatieve welvaart die de minderheidsregering na de crisis heeft weten te bewerkstelligen.”

Die gestegen welvaart komt natuurlijk grotendeels doordat de wereldeconomie is aangetrokken en de vorige regering succesvol de overheidsuitgaven op orde heeft gebracht, daarom willen ze nu de salarissen niet te veel laten stijgen anders zijn ze terug bij af. Ik volg de Portugese politiek niet zo, maar het lijkt er dus op dat dit redelijk verstandige socialisten zijn al la Dijsselbloem.

Niet dat ze veel keus hebben want de globalisatie maakt de concurrentie met belastingtarieven alleen maar groter. 40 jaar geleden hadden we nog muren en grensposten toen kon iedereen redelijk zijn eigen belasting bepalen, nu komen miljonairs uit China en de Sovjet Unie hier wonen en verhuizen grote bedrijven net zo makkelijk naar China. Dit is een heel nieuw speelveld waar de conservatieve socialistisch-economische principes totaal niet meer op toepasbaar zijn, als ze dat ooit al waren.

 • Volgende discussie
#2 JANC

@1: Heb jij wel eens gezocht of wat je schrijft klopt?
De belasting in Zwitserland varieert enorm van canton tot canton. En minder belasting mag dan fijn klinken, iedereen die wel eens in Zwitserland is geweest weet dat alles duur is.
Over Portugal: Zij deden het anders dan Griekenland en wouden zich niet houden aan de regels van Dijsselbloem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 KJH

@2: Jezus JANC, basel (ha!) niet en neem een basis-lesje economie man! Alles is Zwitserland is duur omdat de Frank duur is. Alles in Noorwegen is ook duur omdat de Kroon duur is. Wat ze gemeen hebben, is dat ze zichzelf niet collectief in een munt hebben opgesloten die het risicovolle gedrag van landen als Griekenland en Italië moet incalculeren. De Frank was ooit gekoppeld aan de Euro, en toen ze die koppeling los lieten, spoot het ding gelijk met tientallen procenten in waarde omhoog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JANC

@3: Dat maakt toch geen flikker uit voor de gewone man? Die moet wellicht minder belasting betalen, maar heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen vanwege de hoge prijzen. Over een basisles economie gesproken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos van Dijk

@1: Portugal heeft de afgelopen jaren volgens mij juist de grenzen van Europese budgetcondities opgezocht om niet in de val van een extreem bezuinigingsregime à la Dijsselbloem terecht te komen. Daar hebben socialistische principes een positieve rol bij gespeeld ten gunste van de stabiliteit en de gestegen welvaart van een groot deel van de bevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cerridwen

@5: Ze hebben een mooie middenweg bewandeld tussen weer investeren in de samenleving en het vertrouwen houden van financiële markten/Europa in de overheidsfinanciën. Met een steun in de rug van de algehele economische opleving in Europa.

Waarom zou Dijsselbloem het oneens zijn met deze strategie? Het is per slot van rekening wat Nederland ook heeft gedaan in crisistijd. Nota Bene de Portugese Centeno is nu Dijsselbloems opvolger, die voert hetzelfde beleid als zijn voorganger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

We moeten dat van die toenemend verhuizende miljonairs wel even met een grote korrel zout nemen: 108.000 verhuizende miljonairs klinkt als veel, maar we hebben het over een wereldwijde populatie van waarschijnlijk meer dan 40 miljoen (36 miljoen in 2017, na een groei van meer dan 2 miljoen tov. 2016). Voor de meeste Noord-Europese landen (VK misschien uitgezonderd) zal het aantal emigrerende miljonairs waarschijnlijk ruimschoots gecompenseerd worden door het aantal nieuwe miljonairs (in algemenere termen: Er komen wereldwijd jaarlijks meer dan 20 keer zoveel miljonairs bij dan er migreren!).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Frank789

@3: [ omdat de Frank duur is.]
Dus als de Frank in waarde daalt wordt het leven voor de Zwitsers direct goedkoper? Geloof je het zelf?

Veel te simpel.
Of een land duur is om in te wonen, daar zijn vele maatstaven voor waaronder belastingdruk, huurprijzen, voedselprijzen, subsidies, voorzieningen en uitkeringen.
Berglanden als Zwitserland en Noorwegen zijn notoir duur als het gaat om bv. wegenbouw, huizenbouw en landbouw. Daarentegen is Noorwegen rijk geworden van de olie en Zwitserland rijk als vluchthaven voor fout geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 beugwant

@1:

Los daarvan geven miljonairs het nodige geld uit wat de economie werkgelegenheid stimuleert,

Ha, de trickle down-leugen. Ze kunnen per maaltijd maar een keer hun bordje leeg eten.

@8: Vergeet de koekoeksklok niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Frank789

@9: [ Ze kunnen per maaltijd maar een keer hun bordje leeg eten.]
Moeten ze ten minste wel thuis zijn en niet voortdurend op zakenreis, dan wel vakantie.

“De koekoeksklok wordt nog steeds(!) hoofdzakelijk in het Zwarte Woud geproduceerd” Wiki

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Dehnus

@3: de kroon staat anders super laag vergeleken met 5 jaar geleden. Ik kan het weten: woon er namelijk

Maar goed lekker feitenvrij, is Nederlands rechts altijd al goed in geweest.

 • Vorige discussie