Het portret van een nee-stemmer

neuken? Het moet een bevreemdende ervaring zijn geweest voor de voorzitter van het Europees Parlement: de Spanjaard Josef Borrell. Hij was deze week te gast bij de Amsterdamse gemeenteraad en woonde er een bijeenkomst over de Europese grondwet bij. Vanaf de tribune liet een bonte groep van nee-stemmers haar afkeuring van de Europese grondwet blijken. Onder de nee-stemmers bevond zich gemeenteraadslid Henk Bakker van Leefbaar Amsterdam. Druk zwaaiend met een portret van Fortuyn en onbegrijpelijke taal uitslaand liet hij tegenover Borrell blijken dat hij het er niet mee eens was. De Spanjaard hoorde het gelaten aan, maar op het einde werd al het hollandse negativisme hem toch te veel een trok hij flink van leer tegen de in zijn ogen drogredeneringen van de nee-stemmers.

Nu zijn er nee-stemmers in allerlei kleuren en maten en we moeten de discussie vooral inhoudelijk blijven voeren. Maar even lachen tussendoor mag soms ook best. En in de rechterhoek van het nee-kamp valt regelmatig wat te lachen. Henk Bakker is naast gemeenteraadslid ook koopman op de Ten Katemarkt alwaar hij graag seksistische opmerkingen mag maken naar de passerende hoofddoekjes, aldus de hoofdstedelijke overlevering. Zijn onnavolgbare wijze van binnensmonds bazelen is al meerdere malen op voortreffelijke wijze gepersifleerd door Michiel Romeyn. Maar je kan ook mét Henk Bakker lachen: als je hem emailtjes stuurt uit naam van een zekere Jacqueline. Luuk Koelman, bekend van de brandbrieven, deed zich destijds voor als een struise Amsterdamse die wel eens wilde gaan cruisen met Henk in zijn bolide. Hijgerige Henkie hapte 100% toe…
Een leefbare auto (Koelman’s Brandbrieven)

 1. 7

  Eenieder die Henk Bakker sr. in levende lijve heeft meegemaakt, weet dat hij verre van een koddige, onverstaanbare dikzak is, Carlos.

  De man is nog net niet veroordeeld voor een poging tot doodslag.

  Ik voorzie overigens een zwart, gapend gat na de 1e juni. U ook?

 2. 9

  Wat lees ik nu? Zowel ja- als nee-stemmers zijn niet goed bij hun hoofd. En als het op Sargasso staat, dan moet het wel waar zijn!
  Dat geeft mij als blanco-stemmer een warm en moreel superieur gevoel van binnen.

 3. 10

  “We kunnen natuurlijk ook de” (..) “de eindeloze twijfelaars gaan bespotten.”

  Dat ben ik, en ik wens dan ook echt gedemoniseerd te worden! Net als Pimmetje, de Goede Professor! Hup, hup!

  Zo niet, dan ga ik linkjes met blote mevrouwen. U bent gewaarschuwd!

 4. 14

  “We kunnen natuurlijk ook de” (..) “de eindeloze twijfelaars gaan bespotten.

  Dat ben ik, en ik wens dan ook echt gedemoniseerd te worden! Net als Pimmetje, de Goede Professor! Hup, hup!

  Zo niet, dan ga ik linkjes met blote mevrouwen posten. U bent gewaarschuwd!

 5. 15

  Vergeleken hiermee, steekt het clubje Leefbaar Rotterdam van Zeurensen wel erg schril af. Ondanks de lachwekkende beslissingen die ze daar in Rotterdam nemen.

 6. 26

  Nee Pelayo, die links kunt u niet toeveogen, oit willen we wel naar en dergelijk systeem toe dat ons gewaardeerde lezers publiek (via een christelijk filter) links kan aandragen.

 7. 28

  @Larie#25 Vooral die Dutch die overdrijven het wel.
  Ik ben erg blij met die link. Eindelijk een betrouwbare graadmeter.

 8. 30

  5 redenen om tegen te stemmen
  1 juni: Grondwet Nee

  Steeds meer mensen twijfelen over de Europese Grondwet. De regering zet alles op alles om ons vóór te laten stemmen. Maar er zijn minstens 5 goede redenen om dat niet te doen.

  De Europese Grondwet is een onleesbare bulk papier
  In een Grondwet staan gewoonlijk de belangrijkste spelregels van een land. Maar in deze onleesbare Europese Grondwet staat van alles wat er helemaal niet in thuishoort. Zoals uitgangspunten voor het economisch en militair beleid: daar moeten landen gewoon zelf in democratische verkiezingen over kunnen beslissen. In een Grondwet hoort alleen de verhouding tussen de burgers en de overheid te staan.

  Met deze Grondwet zitten we vast aan een ondemocratisch Europa
  Europa is niet democratisch en wordt niet democratisch met deze Grondwet. In Europa wordt veel over onze hoofden heen beslist. We mogen het Europees Parlement kiezen, maar dat heeft weinig macht. De Europese regeringsleiders en de ondemocratisch gekozen Europese Commissie blijven de echte macht houden. Als er al een Grondwet moet komen, dan moet die democratisch zijn. We zitten er immers nog jaren aan vast.

  Deze Grondwet is niet goed voor mens en milieu
  In de Europese Grondwet gaat de vrije markt vóór alles. Goede arbeidsomstandigheden, voldoende werk en sterk sociaal beleid zijn minder belangrijk. Het is een keus voor het recht van de sterkste, terwijl een Grondwet juist bescherming moet bieden. Ook dieren en het milieu komen er bekaaid van af. De bio-industrie, stierengevechten en drijfjacht kunnen met deze Grondwet gewoon blijven bestaan. In deze Europese Grondwet staat verder dat de landbouw meer moet produceren. Maar er wordt nu al veel te veel geproduceerd. De wereldmarkt wordt overspoeld met Europese landbouwoverschotten. Daardoor gaan veel boeren hier en in ontwikkelingslanden failliet.

  Deze Grondwet maakt Europa niet veiliger
  In de Europese Grondwet staat dat landen hun militaire capaciteiten moeten verbeteren. Dat is koren op de molen van de wapenindustrie. Er staat ook in dat Europa overal ter wereld oorlog mag voeren. Zonder dat de Verenigde Naties daarover het laatste woord krijgen. Als een land het daar niet mee eens is mag het dat niet altijd meer zeggen, want internationaal moet met één mond worden gesproken. De oorzaken van onveiligheid worden niet aangepakt. Op de kwaliteit van ontwikkelingshulp wordt beknibbeld en vluchtelingen worden steeds minder als mens behandeld.

  Een ander Europa is nodig: sociaal, rechtvaardig en democratisch
  Het referendum op 1 juni gaat niet over de vraag of we voor of tegen Europa zijn, maar of we deze Grondwet willen. Comité Grondwet Nee is voor een sociaal, rechtvaardig en democratisch Europa. Daar draagt deze Europese Grondwet niet toe bij.