Pimp my EPD

Heeft u wel eens ‘De grote beurt‘ gezien? Dit is een auto-programma kloon van MTV’s ‘pimp my ride‘ waar oude auto’s een makeover krijgen om ze weer hip&cool te maken. Probleem bij al het opleuken dat in deze programma’s wordt gedaan is dat onder de nieuwe lak en glimmende velgen het een oude auto blijft die z’n beste tijd gehad heeft. Zo is het ook met het EPD.

Zo’n 10 jaar geleden werd onder leiding van Minister Els Borst het plan opgevat een nationaal elektronisch patiënten dossier te realiseren. Een dergelijk dossier zou medicatie- en andere fouten door informatieachterstand bij zorgverleners voorkomen en zo vele mensenlevens redden. Het waren tenslotte de jaren ’90 en er was niets dat IT niet leek te kunnen oplossen.

In 2002 werd stichting Nictiz opgericht. Deze, door het ministerie van VWS gefinancierde non-profit-zonder-macht, zou het nationaal EPD gaan realiseren. Al vrij snel werd besloten dat er geen echt nationaal EPD zou komen maar een soort zoekmachine die data uit alle systemen brokjes data over een specifieke patiënt trekt. Zo’n zoekmachine oplossing is veel complexer dan een centraal systeem. De beschikbaarheid en volledigheid van data is in een dergelijke architectuur niet afhankelijk van 1 systeem maar van alle aangesloten systemen die relevante data bevatten. En welke dat zijn weet niemand want als we dat wisten was het EPD op deze wijze niet nodig. Aangezien de informatie uit het EPD gebruikt wordt voor levensreddende handelingen moet het altijd real-time beschikbaar zijn en volledig correct. Een EPD waar cruciale data uit ontbreekt (omdat een deel-systeem even offline is of omdat de data in dat deel-systeem niet correct zou kunnen zijn) is onbruikbaar voor de trauma-arts die geen seconde meer kan wachten.

Waarom kiezen voor een dergelijke oplossing? Waarom niet een zeer goed beveiligd, redundant uitgevoerde oplossing waar alle zorginstellingen gratis op kunnen aansluiten? Dergelijke systemen zijn weliswaar niet eenvoudig te bouwen maar het is een oplosbaar probleem en een enkel goed gebouwd en beheerd systeem zal een grotere beschikbaarheid hebben dan een verzameling van honderden of zelfs duizenden legacy systemen van zeer uiteenlopende kwaliteit die allemaal moeten functioneren om tot een werkend geheel te komen.

Het lijkt een bestuurlijke keuze te zijn geweest. Het invoeren van een echt centraal en nationaal systeem voor alle zorginstellingen (waarbij een huisarts ook als ‘instelling’ telt) werd politiek onhaalbaar geacht. Voor invoer van een dergelijk systeem zouden de duizenden automatiserings eilandjes van de Nederlandse zorg allemaal afgebroken moeten worden en zou de overheid al die instellingen moeten overtuigen (of dwingen) tot het gebruik van een centraal systeem. Geen bestuurder die zich daaraan wilde branden dus werd het probleem bij de techniek gelegd. Men liet decennia aan zorg-IT legacy gewoon in stand en bouwde een laagje software er overheen dat alles aan elkaar zou lijmen. Pimp my EPD.

Onder dat laagje spuit-chroom blijven de oude spullen echter gewoon door pruttelen. En de oude roest vormt een significant privacy en veiligheidsprobleem dat in alle commotie rond de angst voor meekijkende medici wat aan het ondersneeuwen is.

In 2005 schreef Karin Spaink in opdracht van XS4all een boek (video) over het elektronisch patiënten dossier en de privacy aspecten ervan. Om haar punt dat er van alles mis was met de beveiliging van medische gegevens kracht bij te zetten vond ze twee ziekenhuizen die zich wel eens wilden laten hacken door specialisten van IT-beveiligings bedrijven. De directies van deze instellingen hadden een groot vertrouwen in hun IT-beveiliging en wilden dat graag laten bevestigen door een aantal top-hackers hun tanden te laten stukbijten op hun firewall. Het liep anders.

Job de Haas van ITSX bleek niet alleen in staat door firewalls heen te prikken maar verbleef langdurig op de netwerken en databases van een groot ziekenhuis alwaar hij volledige toegang had tot vertrouwelijke gegevens van meer dan een miljoen mensen (video). Ook kon hij wijzigingen aanbrengen in de data als hij dat had gewild. Zijn langdurig verbijf werd niet opgemerkt door de systeembeheerders van het ziekenhuis, er was geen inbraakalarm. De specialisten van Fox-IT bewandelden een ander pad (video). Zij liepen letterlijk door de voordeur naar binnen met een laptop onder de arm en gingen een paar dagen kantoor houden in het ziekenhuis. Vele hulpvaardige zorgverleners wezen hun waar de koffie en de fotocopier stond. Wachtwoorden en andere gegevens werden zonder veel problemen verkregen en ook hier waren de gevolgen voor schade aan privacy en veiligheid van patiënten niet te overzien geweest als er kwade bedoelingen waren geweest.

De test-hacks zetten het probleem flink op de agenda. Zowel RTL als het NOS journaal maakte items en een zwetende minister mocht in de Tweede Kamer uitleggen hoe dit nu toch weer kon gebeuren. Invoering van het EPD werd een jaar uitgesteld.

Naast het overduidelijke privacyprobleem dat door de hacks scherp werd neergezet was er nog een ander probleem. Voor het adequaat functioneren van een modern ziekenhuis dienen computersystemen en netwerken goed te werken. Röntgenfoto’s en allerlei andere levensreddende apparatuur is tegenwoordig volledig gedigitaliseerd waardoor een nuttig medisch instrument in een seconde gereduceerd kan worden tot een dood stuk ijzer als er een virusje in de aansturende computer kruipt. Dit overkwam het Spaarne ziekenhuis in maart 2005 en diverse ziekenhuizen sindsdien (dergelijke incidenten worden niet altijd gerapporteerd). De Pc’s die digitale röntgenapparaat, MRI-scanner en dergelijke aansturen zijn vaak nauwelijks voorzien van beveiliging maar zijn wel onderdeel van het computernetwerk van een ziekenhuis dat (zo bleek althans in 2005) niet echt waterdicht was. Iemand met kwade bedoelingen kan dus niet alleen de privacy van patiënten schaden maar ook de patiënt zelf door het ontzeggen van cruciale functies van een moderne zorginstelling.

In 2005 heeft de Minister een plechtige belofte gedaan dat een dergelijk incident zich nooit meer zou voordoen. Alle zorginstellingen moesten de NEN7510 informatiebeveiligingsnorm implementeren en dan zou het helemaal goed komen. Vraag is dan wel wie dat toetst. in 2005 gaf de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) aan dat zij op dat moment niet de kennis, capaciteit hadden om audits uit te voeren op NEN7510 of het mandaat om hard in te grijpen. We weten allemaal hoe het afloopt met normen waar de toezichthouder zich niet mee bezig houdt. Wellicht moest de hack van 2005 nog maar eens worden overgedaan bij een stuk of dertig instellingen, om een evenwichtig beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Ik vrees dat de uitkomsten niet fundamenteel anders zullen zijn dan drie jaar geleden maar laat me graag door een auditrapportage van de IGZ overtuigen. Waar zijn die auditrapportagens trouwens?

Wat mij altijd heeft bevreemd is de prioriteitsstelling van het EPD. Het Ministerie van VWS roept te pas en te onpas dat het probleem heel groot en acuut is. Er zijn wel 19.000 (of toch 90.000?) onnodige ziekenhuis opnamen per jaar waarvan 900-1700 met dodelijke afloop mede door het ontbreken van een EPD. Het probleem is dus zo enorm dat we nu echt even geen tijd hebben voor lastige vragen over privacy en dat soort gedoe. Een soort ‘War On Medicatiefouten’ zeg maar.

Laten we (voor de discussie) eens aannemen dat de door VWS en andere partijen al jaren en bij herhaling gebruikte cijfers in orde van grootte kloppen. Dat er in Nederland al jaren (in ieder geval vanaf 2002 en wellicht al veel langer) per jaar 900-1700 mensen onnodig dood gaan mede doordat de informatievoorziening in de zorg niet goed geregeld is. Dat zijn dus minstens zo’n 6300 doden. In Nederland. Onnodig. Dat is dus met afstand de grootste nationale ramp sinds de tweede wereld oorlog. Elke 20-26 maanden een watersnoodramp, elke 30-40 maanden een elf september. Kosten: 1.4 miljard per jaar. Dit is wat VWS zegt dat er aan de hand is als we vragen naar het waarom van het EPD.

Kan iemand mij dan uitleggen waarom dit probleem in handen is gegeven van een stichting (Nictiz) zonder formele macht, op grote afstand van de minister en met een jaarbudget van slechts 10 miljoen euro?

Waarom is dit niet het allerbelangrijkste onderwerp van VWS, met de top van het Ministerie dagelijks met de hand aan het stuur, met wekelijkse updates aan het kabinet en parlement? Als de veel gebruikte cijfers niet kloppen worden wij (en ons parlement) al jaren ‘verkeerd geïnformeerd’ zoal dat netjes heet. Als de cijfers wel kloppen is er iemand ergens wel extreem nalatig geweest in het oplossen van een nationale ramp met behulp van opgewarmde, met fake-chroom overgespoten, IT-legacy.

 1. 1

  Ik hep me vorig jaar al opgegeven. Toen hebben ze ook een chip ingebouwd zodat ik meteen door die OV-poortjes ken. Superhandig! ECHT DAT WANTROUWEN IS DUS NERGES VOOR NODIG, GELOOF ME, NIEMAND IS ZO EERLIJK, DUIDELIJK EN ECHT ALS DE NEDERLANDSE STAAT. DAARNAAST IS STEEPH TEGEN, DES TE MEER REDEN OM VOOR TE ZIJN!!!1 TOGH!!!?

 2. 3

  Waarom niet het belangrijkste? Er is hier geen persoonlijke eer te behalen. Dit lijkt de trend te zijn in Den Haag met al hun prestige projecten die de burger alleen maar bakken met geld kost en geen reet opleverd.

  Het is tijd voor een omslag in mentaliteit, zowel bij de burger als bij de overheid.

 3. 4

  omslag in = ontslag wegens @4

  We weten allemaal hoe het afloopt met normen EN WAARDEN waar de toezichthouder zich niet mee bezig houdt. @0 Die bestaan zomaar. Zonder bezwaar. Tot Ab Klink er lucht van krijgt.

 4. 9

  “Dat er in Nederland al jaren (in ieder geval vanaf 2002 en wellicht al veel langer) per jaar 900-1700 mensen onnodig dood gaan mede doordat de informatievoorziening in de zorg niet goed geregeld is. Dat zijn dus minstens zo’n 6300 doden. In Nederland. Onnodig. Dat is dus met afstand de grootste nationale ramp sinds de tweede wereld oorlog.”

  uhhhh…. En hoeveel doden zouden er jaarlijks, even onnodig, te betreuren zijn zonder medisch handelen? Gaat me dus wat te ver om het als een ramp te betitelen.

  Mensen GAAN nu eenmaal een keer dood en bij een bepaalde levensverwachting is dat een zeker percentage van de bevolking, ieder jaar.

  Het totale sterftecijfer gaat niet echt beinvloed worden, alleen de reden waarom mensen dood gaan zal wat verschuiven. Om daarvoor nu ook weer de privacy ernstig in gevaar te brengen…

  Dus waar gaat de discussie over? Over de redenen waarom iemand zou mogen overlijden? Misschien kun je beter overlijden op de operatietafel ten gevolge van een ernstige fout, dan na jarenlang in een verzorgingstehuis (doen zeker goed werk) weggekwijnd te zijn om tenslotte aan een slopende ziekte (altzheimer oid) te bezwijken.

  Ik kan niet anders dan concluderen dat bij dit soort voorstellen (EPD) gewoon niet verder gedacht wordt dan de neus lang is.

 5. 10

  @11: “Het totale sterftecijfer gaat niet echt beinvloed worden, alleen de reden waarom mensen dood gaan zal wat verschuiven. Om daarvoor nu ook weer de privacy ernstig in gevaar te brengen…”

  Misschien wel, misschien niet. Mijn point was dat deze redenen en getallen door het Ministerie van VWS worden aangedragen om vaart te maken.

  Ik kan die aangegeven redenen niet rijmen met het verdere gebrek aan urgentie dat spreekt uit budgettering (10 miljoen per jaar ofzo) en de afstand van de uitvoeringsorganisatie tot de minister.

 6. 11

  We gaan echt allemaal een keer dood, mag dat asjeblieft? Moet je straks een vergunning vragen?

  Om iets erdoor te krijgen moet je vooral angst zaaien, dan is het zo gepiept, alles onder het mom van risicobeperking, veiligheid en goede zorg, van vóór de conceptie tot in het graf.

  Er ontstaat een groot DATABEEST, met het EPD, EKD, koppelbaar aan andere dossiers.
  Iedere (medische) student zou voor een bevolkingsonderzoekje een anoniem (uw privacy wordt echt niet geschaad hoor) uittrekseltje kunnen maken en concluderen dat mannen met grote oren heel vaak lijden aan de ziekte van Counterd, dus die moet je uit voorzorg castreren voor ze dertig zijn, anders gaat het helemaal fout. Toevallig heb je grote oren….

  De medische zorg is een heel grote business en dat zal alleen nog maar toenemen de komende decennia. Hoedt u dus voor hen die daar aan de touwtjes trekken; het zijn sterke benen die de weelde van de miljoenen kunnen dragen.