Peter R. de Vries ontvouwt zijn visie

,

Peter R. de Vries heeft zijn politieke visie bekend gemaakt. En ik moet zeggen dat hij mij verrast heeft. Ik had verwacht dat zijn partij, de PRDV, een rechtse koers zou varen. Maar dat is niet het geval. Het etiket links-rechts valt er niet op te plakken. Dat is maar goed ook, want in mijn optiek kan je een land niet compleet links of compleet rechts besturen. Sommige problemen vragen om een linkse, andere om een rechtse aanpak.

In het door de PRDV vrijgegeven document worden 7 thema’s behandeld. Ik zal per thema een in mijn optiek goed en slecht punt behandelen. Ik sla thema één over, aangezien daarin zijn persoonlijke motivatie wordt toegelicht.

II. Er moet een echte democratie komen!

Goed: Het volksinitiatief wordt ingevoerd. Als 2/3 deel van de kiesgerechtigden dat wil, komen er nieuwe verkiezingen.

Een persoonlijke, maar de huidige vier jarige cyclus is een gevolg van vroeger tijden toen het nog moeilijk en duur was een verkiezing te organiseren. Met de komst van het Internet kan het allemaal veel makkelijker en goedkoper.

Slecht:Om een te grote versplintering in de politiek tegen te gaan komt er een verhoging van de kiesdrempel (3% a 5%)

Diversiteit is goed, alle pogingen om minder partijen te krijgen moeten worden onderdrukt. We moeten voor alles voorkomen dat Nederland een twee- of driepartijenstelsel krijgt. Dan zijn we geen democratie meer.

III. De mensen moeten kunnen vertrouwen op een rechtvaardige overheid.

Goed:Een verdere beperking van de vrijheid van meningsuiting in het kader van terrorismebestrijding wordt niet geaccepteerd. De huidige wetgeving biedt voldoende mogelijkheden om naar de rechter te gaan.

Hear hear! Alleen… Is mijn recht op meningsuiting ingeperkt de laatste tijd? Ik ben benieuwd waar hij op doelt. Maar ik betrek het graag op de bewaar- en identificatieplicht.

Slecht: Met waarborgen voor een goede besteding wordt de ontwikkelingshulp verhoogd van 0,8 naar 1 %.

Niet zozeer slecht, maar meer naïef en een druppel op een gloeiende plaat. Nederland is al één van de beste jongetjes van de klas betreffende ontwikkelingshulp, andere landen overhalen hetzelfde te doen legt misschien meer gewicht in de schaal. En die “waarborgen voor een goede besteding” zijn wel aardig, maar hoe ga je dat afdwingen bij Afrikaanse dictators?

IV. Een overheid moet daadkracht hebben!

Goed: Nederland is feitelijk een immigratieland. Dat moet het blijven maar dit dwingt wel tot grote helderheid over de criteria waaraan de toelating en de duur van de procedures moeten voldoen.

Prima! Een duidelijke en vooral snelle asielprocedure zal veel ellende en dat eeuwigdurige (terechte) gezeur over mensen die al compleet zijn ingeburgerd in de toekomst voorkomen.

Slecht: Asielzoekers en andere “nieuwe Nederlanders” die (voorlopig) in ons land worden toegelaten krijgen een “Oranje kaart”. Bezitters daarvan kunnen voor een periode van maximaal drie jaar door werkgevers worden aangesteld voor een salaris op het niveau
van het minimumloon, zonder dat daarover werkgeverslasten hoeven te worden betaald.

Eng! Je krijgt zo een nieuwe sociale laag met de outcasts. Peter vergeet ook dat er erg veel immigranten zijn die wel degelijk iets geleerd hebben (dokters, it-ers enz.) en ook naar prestatie betaald dienen te worden.

V. De jeugd van tegenwoordig heeft wel de toekomst.

Goed: Topsport heeft als voorbeeld een grote stimulerende werking en wordt daarom actief gesteund.

Inderdaad, rolmodellen werken.

Slecht: Er komt een sociale dienstplicht voor alle jongeren. Goed voor de maatschappij en goed voor de jongeren.

Tja, ik geloof niet zo in dit soort dingen.

VI. Veiligheid moet geen loze kreet zijn maar werkelijkheid worden!

Goed: Softdrugs worden gelegaliseerd. Hierdoor vallen middelen vrij voor een volksgezondheidscampagne tegen het gebruik van alcohol, sigaretten en drugs.

Erg goed, maar ik hoop dat Amerika ons vervolgens niet binnenvalt.

In de toekomst zal van elke burger DNA-materiaal beschikbaar moeten zijn in een databank. Niet alleen vanwege opsporing- en preventiedoeleinden, maar ook voor identificatie bij calamiteiten.

Erg eng!!!! Van mij hoeft dit niet zo nodig. Als het er komt wil wel dat er garanties komen dat bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen er niet bij mogen komen. De overheid mag dit systeem niet beheren, dat moet een onafhankelijke organisatie doen.

VII. Een gezonde samenleving is niet alleen de verantwoording van de overheid.

Hier geen goed en slecht. Hiermee ben ik het volledig eens. Bij dit thema stipt De Vries zaken aan als:

– Opvoeden kinderen is de verantwoordelijkheid van ouders, niet van de overheid.
– Als je een uitkering hebt kan er van je verwacht worden dat je iets terug doet voor de samenleving.
– Gezondheid is grotendeels je eigen verantwoordelijkheid en kan niet “tot in het bizarre” worden afgeschoven op de overheid en het bedrijfsleven.

Mijn conclusie? Ondanks een paar slechte punten wel een aanwinst voor de Nederlandse politiek. Ik zou op hem kunnen stemmen… En als je me dat een uur geleden had gezegd had ik je uitgelachen.

Reacties (13)

#1 Packet Storm

Spuyt???
Alles goed???
We hebben het wel over Peter R de Vries hoor ;)

Volgens mij doet ie het alleen maar om baas te mogen worden van de politie… Kan hij ze nog meer irriteren dan hij nu al doet.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Ehm, ja… Flierp! Ik zoek een therapeut… Iemand? IEMAND?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Mark

Klinkt best aardig, maar zoiets kan ik ook in een avondje in elkaar knutselen…

“veiligheid moet geen loze kreet zijn”. Dat de politie in sommige gevallen te weinig mag of kan doen, daar liggen jaren aan wetten en jurisprudentie aan ten grondslag. Dat verander je niet zomaar effetjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Waarom moet dat niet mogelijk zijn, zo iets in een avond in elkaar draaien?

Veiligheid is overigens een non-issue. De criminaliteit is in jaren niet zo laag geweest, echter mensen voelen zich onveilig.

Meer blauw op straat (dat er niet alleen loopt om de gemiddelde burger te pesten) zal daar misschien iets aan kunnen doen. Psychologisch dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mark

Wat ik bedoel te zeggen is dat dit uiteindelijk weinig zegt over hoe goed of slecht Peter’s Partij zal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

Nee, maar de ideeën zijn over het algemeen best aardig. En of de huidige partijen wel “goed” zijn durf ik ook te betwisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mark

Ik heb niet gezegd dat de huidige partijen “goed” zij. Wel blijven lezen Spuyt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Testosteron

Jezus, Spuyt, je gaat me toch niet vertellen dat je überhaupt over Peter R de V’s populistische gelul hebt nagedacht? Het zijn allemaal uitspraken om uiteindelijk wat extra publiciteit voor zichzelf te genereren.

Hij gaat namelijk alleen de politiek in als hij bij een of andere Maurice-de-Hond-opiniepeiling meer dan een x percentage aan ‘steun’ krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

@TT: Dan doet je opmerking er totaal niet toe. Elke partij heeft met hetzelfde probleem te maken.

@testosteron: Ja, ik heb over zijn populistische gelul nagedacht. Blijkbaar is alles dus populistisch gelul, want ik vind dat er redelijk wat genuanceerde standpunten tussen staan. Niet veel anders dan het gemiddelde partijprogramma.

En dat hij er pas mee doorgaat als hij voldoende draagvlak ziet onder de Nederlandse bevolking vind ik positief. Dat zouden de eenmansfracties in de tweede kamer misschien ook eens moeten doen.

En dat is inderdaad het beste te meten dmv een opiniepeiling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Mark

@Spuyt: precies mijn punt. Daarom zegt dit nog niet erg veel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Dramklukkel

Wat ik tot nu toe in de verkiezingsprogramma’s van de grote partijen wel las (20+ blz) en niet in die van de startenden zoals LPF, Leefbaar Nederland of PartijRdeVries (6- blz) is waar zij denken het geld vandaan te kunnen halen. Ik weet wel waar natuurlijk, maar dat zullen zij nooit hardop zeggen.

Geen speciaal onderwijs? Dus we stoppen moslims, christenen, kids met een leerprobleem en ook tering-recidivistjes ongevraagd bij elkaar?

Meer blauw op straat, helemaal mee eens. Ik loop elke zaterdag weer dronken door de straten.

@Spuyt: “criminaliteit is in jaren niet zo laag geweest?” Er is in jaren niet zo weinig aangifte gedaan. Nuance, doch cruciaal. Iedereen die eens aangifte heeft moeten doen weet wat ik bedoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan Jaap

Praatjes vullen geen gaatjes. Nuff said.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mathijs

Op http://www.nieuwszicht.com hebben ze een stelling gestart om te peilen hoe Nederland over Peter R. de Vries en zijn PRDV denkt.

 • Vorige discussie