1. 2

    Ook dit onderzoek is zeer waarschijnlijk weer gebaseerd op een naar de gewenste conclusie toe geformuleerde vraagstelling of op sociaal correct geachte antwoorden van respondenten. Er is mij geen enkele onderzoek methode bekend waar niet de sociale of politieke instelling van de onderzoeker, alsmede de sociale of politieke instelling van de opdrachtgever/promotor nadrukkelijk doorklinkt in het eindrapport.

    Iedere onderzoeker filtert de antwoorden op basis van gewenst of ongewenst en iedere respondent doet hetzelfde met zijn/haar antwoorden. Zolang er geen langs natuurlijke weg (b.v. door analyse van ontspannen conversaties) tot stand gekomen antwoorden gegeven kunnen worden is iedere enquête en de daarop gebaseerde conclusie vals en manipulatief.