Patriot act wordt uitgebreid

De wetgeving die na 11 september 2001 is ingevoerd om terrorisme te kunnen bestrijden wordt uitgebreid. Deze zogenaamde Patriot Act zou in eerste instantie tijdelijk zijn en bevat veel maatregelen die de burgerlijke vrijheden inperken. En nu, bijna vier jaar later wordt deze wet niet ingeperkt, (zoals nu eigenlijk zou moeten, hoeveel terroristische aanslagen zijn er geweest sinds die tijd?) maar worden de bevoegdheden van de FBI erin uitgebreid.
De nieuwe aanvullingen geven de opsporingsorganisatie meer mogelijkheden tot het opvragen van gegevens bij banken, ziekenhuizen enz., zonder dat daar instemming van de rechter nodig is. De ACLU (De American Civil Liberties Union) zegt er het volgende over:

In a move antithetical to our Constitution, the new ‘administrative subpoena’ authority would let the FBI write and approve its own search orders for intelligence investigations, without prior judicial approval. Americans have a reasonable expectation that their federal government will not gather records about their health, their wealth and the transactions of their daily life without probable cause of a crime and without a court order.

 1. 2

  De civil rights bewegingen waren sterk, tot 11 september. Sinds die tijd zijn ze gedemoniseerd en bestempeld tot indirect “werktuig” van het terrorisme.

 2. 3

  Tsja… Ik vind het onbegrijpelijk… En dat voor een land waar je altijd doodgeslagen werd met uitspraken van de founding fathers en hun vriendjes:

  John Adams (tweede u.s. president):

  There is danger from all men. The only maxim of a free government ought to be to trust no man living with power to endanger the public liberty.

  A Constitution of Government once changed from Freedom, can never be restored. Liberty, once lost, is lost forever.

  Fear is the foundation of most governments; but it is so sordid and brutal a passion, and renders men in whose breasts it predominates so stupid and miserable, that Americans will not be likely to approve of any political institution which is founded on it.

  Vooral de laatste is erg toepasselijk…