Overheid eist toegang to woning

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dat het huidige kabinet graag een kijkje achter de voordeur neemt is weinig nieuws. Dat het miljoenen Nederlanders aan controlebezoeken wil onderschikken is dat wel. Volgens een wetsvoorstel dat in behandeling is bij de Tweede Kamer moeten uitkeringstrekkers ambtenaren voortaan de woning binnenlaten, zelfs wanneer zij niet van fraude of enig misdrijf worden verdacht.

De regeling gaat niet slechts op voor bijstandsgerechtigden; ook weduwen en weduwnaren, wezen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden vallen onder de wet alsmede de kinderbijslag. Wordt de ambtenaar toegang geweigerd dan mag de kinderbijslag zonder slag of stoot worden ingehouden. De overige uitkeringen worden in zo een geval nog slechts voor de helft uitgekeerd. Gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV mogen zelf bepalen wanneer zij toegang tot iemands woning wensen. Er komt geen gerechtelijke instantie aan te pas.

Het kabinet acht de wet noodzakelijk om “het draagvlak van sociale voorzieningen” onder de samenleving te behouden. Er moet een “preventieve werking” van uitgaan. De regering verwacht dan ook niet meer fraudeurs op te sporen. Immers, in geval van verdenking mogen ambtenaren reeds over de vloer komen.

Vanzelfsprekend zou een wet als deze een grove inbreuk betekenen op het huisrecht en de privacy van burgers om maar te zwijgen van het totalitaire karakter van enige regelgeving die burgers bij voorbaat als verdachten behandeld.

Reacties (26)

#1 Loupe

geweigerd*

Overigens vind ik deze wet inderdaad een zware inbreuk op je recht uitkeringsfraude te plegen en die verborgen te houden.

 • Volgende discussie
#2 prometeus

behandelt…

Ik vind dit echt niet kunnen en in de Waan is er al genoeg over gezegd, maar de vraag is dan: wat dan wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 esgigt

In haar motivering geeft het kabinet aan dat de privacy en andere (grond)rechten van de burger haar geen ene bal kunnen schelen. De balans is definitief zoek.

@2: Ik vind dit toch wel iets te principieel voor de Waan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ultrabas

Kan iemand aan dat wetsvoorstel komen? Het klinkt allemaal nogal idioot, lijkt me niet realistisch dat dit er ooit doorheen komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 prometeus

@3 De post is wel een beetje mosterd na de maaltijd: het lijkt wel een copy-paste van een paar alinea’s uit het ND-artikel (dus wat voegt het toe?), met twee spelfouten, terwijl de discussie over dat artikel al elders woedt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@5: Een compliment kun je toch ook wel geven. Nick, die toch gewoonlijk vrij idolaat is van de VS en die in het verleden oorlogvoerende (en dus mensenrechten schendende) presidenten liep te prijzen komt nu toch eens op voor de privacy en stelt zaken als veiligheid en orde eens niet op de eerste plaats. Je zou hem toch mee kunnen geven dat hij in ieder geval tot betere inzichten is gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mescaline

@6 Vind ik dus niet. Zie andere draad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Plinius van den Akker

Wie zou hiertegen kunnen zijn?

CDA vindt alziendheid en alwetendheid normaal.
Rouvoet wil kijken hoe je je kinderen te eten geeft.
Links wil kijken of je je wel conformeert aan het gelijkheidsideaal.
VVD ziet er een kans voor private uitbesteding in.
Strekt die kinderbijslagcontrole-achter-de-deur zich ook uit tot Rif en Anatolië? PVV doet mee.

Die laatste heeft wel de hoogste ROI trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pr

Misschien nuttig om wat links toe te voegen aan het verhaal..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Loupe

@9:
Ik vind het al links genoeg :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Alper

Je hoeft die uitkering uiteraard niet te aanvaarden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Siquo

Prima, maar ik blijf voor “gelijk oversteken”. Morgen maar eens bij JP’tje naar binnen om te kijken wat voor TV hij eigenlijk heeft. En effe de geschiedenis van zijn browser checken >-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 MMaas

“Akkoord. U mag binnenkomen. Maar alleen als u uw schoenen uitdoet en ik het hele bezoek met mijn camera opneem. Het is mijn huis namelijk.

Oja, ik ben net bezig met het leggen van een parketvloer van het kinderbijslaggeld. Sorry voor de rommel.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 minik

Er staat ook gepensioneerden. Ik ben dan nog wel niet gepensioneerd maar een opmerking zoals onder 11 slaat nergens op.
Je AOW weigeren? Ik niet. Iemand toegang geven tot mijn huis om te laten zien hoe ik die AOW besteedt? Dacht het niet.
Is er een link over de inhoud?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 asdf

Walgelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 vandyke

Waar gaat het om bij 65plussers?

A geeft op dat hij/zij een kamer huurt bij B.
A krijgt, naast zijn 50% AOW voor een alleenstaande, een toeslag voor alleenstaande zodat hij op 70% komt.
In werkelijkheid woont hij samen met B en krijgt dus ten onrechtte die toeslag.
Als B nu ook AOW heeft dan krijgt zij/hij ook die toeslag.
Samen hebben ze dan 40% meer AOW dan een stel dat het netjes opgeeft.

Die 40% is fraude en daarom wil de overheid kijken of er werkelijk geen gezamelijke huishouden is.

Het gaat dus niet om hoe je het besteedt. Al zuip je het allemaal op, moet je zelf weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 alt. johan

De fout zit eigenlijk al in de wet ingebouwd. Waarom zou je als stel meer geld moeten krijgen als je apart woont?

Het AOW bedrag zou onafhankelijk moeten zijn van in welk bed en met wie je slaapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Maurice

@17 Het is juist andersom: je krijgt per persoon minder als je samenwoont.
Daarom is het dus zo aantrekkelijk om bijvoorbeeld je partner een kamer bij je te laten huren; dan woon je officieel voor de wet niet samen en krijg je 2x een volledige AOW en ben je toch samen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 MareJane

Het is van de zotte en wie dit kan verzinnen heeft behoorlijke nazistische trekken. Kan er niets anders van maken. Ze komen er bij mij niet in. Moet trouwens nog zien of dit voorstel door de kamer komt, aangezien dit averechts staat op de rechten van de mens en ook tegen de EU regel is. Moet het nog zien, dan maak ik me wel druk. Maar dat het stinkt is in ieder geval zeker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 esgigt

MareJane, ik ben bang dat de kamer dom genoeg is om hiermee in te stemmen. Tenslotte lijkt het een geringe inbreuk op de privacy en het EVRM en zoals we inmiddels ervaren hebben hebben bij de huidige politiek de burgerrecvhten geen prioriteit, alleen de eigen machtspositie. Het nederlandse volk slikt het toch allemaal als zoete koek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hiram

Het is een fijne tijd om anarchist te zijn. Niets hoef ik te doen! Zelfs mijn blog kon ik opheffen. De staat verzorgt onze propaganda. Niet gratis, maar wel grondig. Iemand nog illusies?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 vandyke

@18 Dat is dus precies wat ik zeg.

@19 en 20 Controles aan huis worden al uitgevoerd zolang er de bijstandwet is en daarvoor de armenwet.
De overheid geeft iemand meer of minder geld omdat hij of zij in bepaalde omstandigheden verkeert.
Als een alleenstaande, 65-, een volledige bijstand uitkering krijgt terwijl hij/zij daar in het geheel geen recht op heeft dan kost zo iemand de gemeenschap 25 duizend euro, minstens.

Daartegenover staat iemands recht op privacy, maar gaat dat recht zo ver dat de overheid dan geen enkele controle mag uitvoeren op iemands woonomstandigeheden?

Stel iemand vraagt bijstand en beweert dat hij/zij alleenstaande is die een kamer huurt ergens drie hoog achter. Het blijkt een tweekamerwoning te zijn, maar de aanvrager beweert bij hoog en bij laag dat er echt twee gescheiden huishoudens zijn.
Wat zou jij denken als je dat verhaal hoort? Geloof je dat zonder meer? Vind je dan dat de overheid dan niet mag vragen om te komen kijken of er daadwerkelijk geen spraken is van een gezamelijke huishouden? Of vind je het zo principieel dat je maar moet zeggen wij betalen wel?

Ik weet wel heel zeker dat er heel veel mensen niet met de laatste niet eens zullen zijn en dat zou ook betekenen dat je het maatschappelijk draagvlak kan verliezen.

Ik vind echter wel dat de voorgestelde wet, voorzover ik het gelezen heb, te ver gaat.
Ik ben tegen het staandaard thuis controleren van mensen enkel en alleen omdat ze een uitkering aanvragen -wat dus standaard in Amsterdam plaatsvindt met de bijstand.
Ik het gegeven voorbeeld waarin je met rede kan twijfelen aan het niet samenwonen vind ik het zeer te rechtvaardigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 esgigt

vanDyke, het gaat er in de huidige rechtsituatie nog steeds om dat er een redelijk onderbouwbaar vermoeden van strafbare feiten moet zijn om opsporingsacties tegen mensen te kunnen ondernemen, waarvan huiszoeking er een is. Het gaat mij dus te ver dat via een wet de gestoorde bemoeizucht cq. nieuwsgierigheid van een stel ziekelijk argwanende ambtenaren bevredigd moet kunnen worden via een nazi-wet waarbij de burger ten gevolge van zijn/haar situatie automatisch aan huiszoeking blootgesteld kan worden. Het door jou aangehaalde voorbeeld vind ik geheel geen argument voor een dergelijke wet, daar ga ik dus ook niet inhoudelijk op in. De huidige (ook sociale) opsporingsbevoegdheden zijn MEER dan ruim genoeg om strafbare feiten te kunnen opsporen. De burger staat al zwaar op achterstand ten opzichte van de overheid waar het gaat om juridische mogelijkheden cq. opsporings- en expertise mogelijkheden. Bevoegdheid tot binnentreden ZONDER toetsingskader van een rechter oid is een overdreven zwaar middel en een pure schending van de mensenrechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Henk Daalder Windparken Wiki

Laat iedereen met een mobieltje, camera oid een video opnemen van de boezoeker.
Die zet je op youtube.
Zorg dat het gezicht van de ambtenaar zichtbaar is, en dat je zijn naam en de gemeente luid en duidelijk uitspreekt in het begin van het filmpje.
Dat zal het gebruik van dit wanprodukt wat dempen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 killerog

Dit artikel van het NRC gaat er iets verder op in. Daar staat ook een link naar het wetsvoorstel en het kamerdebat van 19 november over dit onderwerp. De staatssecretaris negeert de vragen over de privacy vrij vakkundig, maar ze zegt wel toe dat er een notitie komt samen met het CBP voor het zomerreces. To be continued dus…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Ron Ritzen

In feite zie je op verschillende fronten dat de overheid meer armslag eist. Steeds vaker zien we dat de bestuurlijke boete, een punitieve sanctie, in de wetgeving wordt vervangen door een herstelsanctie. De waarborgen die art. 6 EVRM biedt, kunnen zo worden omzeild. Dat is bijvoorbeeld ook bij de Wet Werk en Bijstand gebeurd. In de voorganger, de Algemene Bijstandswet, kon een bestuurlijke boete worden opgelegd. Maar de nieuwe WWB kent géén bestuurlijke boete meer en, zoals gezegd, daarmee wordt de rechtsbescherming van art. 6 EVRM in een klap van tafel geveegd. De controle geldt namelijk als een preventieve herstelsanctie en bij herstelsanctie is art. 6 EVRM niet aan de orde. Het gaat namelijk niet om het opsporen van strafbare feiten.
Gelukkig gaat het Europese hof (EHRM) niet met elke cosmetische aanpassing van de nationale wetgever mee. Ook al noemt de wetgever het geen punitieve sanctie, maar een herstelsanctie, dan nog kan het hof besluiten dat die sanctie wel degelijk een punitieve sanctie is (en blijven alle waarborgen van art. 6 EVRM gelden). Maar of het hof dat bij deze praktijk ook zal doen, is nog maar de vraag.
Feit is wel dat de huidige voorstel in dezelfde lijn ligt. De Rotterdamse ombudsman heeft een paar jaar geleden beschreven tot welke (onacceptabele) praktijken de controles – vergelijkbaar met die waarover het voorstel gaat – leidden.

 • Vorige discussie