Ouderbetrokkenheid op school

ACHTERGROND - Annemarie van Gaal schreef vorige week in haar FD-column dat ze zich stoort aan de zin ‘Uit onderzoek blijkt….,’ die te pas en te onpas wordt gebruikt. Bovendien wordt er enorm veel geld verspild met onderzoek dat geen duidelijk doel dient. Ze roept op om te stoppen met zinloze onderzoeken. Als je de vraag “Wat ben je van plan te gaan doen met de uitkomsten?” niet kunt beantwoorden, moet je je echt afvragen of dat het belastinggeld waard is.

Ik moest er onwillekeurig aan denken, bij het verschijnen van het rapport “Samen Scholen” (pdf) van het SCP. Prachtige titel, dat zeker, maar het lijkt toch het zoveelste onderzoek naar ”Ouderbetrokkenheid”. De onderzoekers geven zelf ook aan dat ze voortbouwen op bestaand onderzoek. Onderzoek onder ouders van mbo-leerlingen is wel nieuw zeggen de schrijvers (klopt overigens niet, kijk maar hier).
Inhoudelijk zijn er een aantal interessante observaties te maken. De overheidsplannen voor meer techniek en excellentie worden maar door een klein percentage ouders ruimhartig ondersteund.

Maar wat zegt dat nou? Misschien is die 10% “helemaal mee eens” op het doel: “stimuleren dat leerlingen uitblinken”, wel precies voldoende. De managementgoeroe Jack Welch constateerde immers al dat in iedere populatie van werknemers steeds 10% excellent is. Als dit de ouders zijn van excellente, hoogbegaafde of zeer ambitieuze leerlingen, dan is dat dus precies goed.

“Leraren vinden ouderbetrokkenheid te laag”, is een andere conclusie die op Twitter werd getrokken. Bij het lezen van dit rapport dringt zich ook de vraag op: wat hebben we aan deze wetenschap?

De realiteit is dat scholen er niet alleen zijn voor kennisoverdracht, het aanleren van “burgerschapscompetenties” of het voorbereiden van kinderen op de maatschappij. Scholen bieden ook plat gezegd onderdak aan kinderen, waarvan de ouders moeten werken om de hoge hypotheek te kunnen betalen. Dat geeft ouders weinig tijd om op werkdagen naar school te komen. De onderzoekers zeggen het zelf zo:

Ouders moeten uiteraard zorgen voor hun gezin, moeten bij voorkeur beiden participeren op de arbeidsmarkt, moeten meer mantelzorg bieden aan de oudere generatie, en moeten zich meer bezighouden met het onderwijs van hun kinderen. Ouders zullen zich genoodzaakt voelen afwegingen te maken en prioriteiten te stellen; aanspraken vanuit het onderwijs zullen concurreren met aanspraken op andere gebieden. (p. 145).

Het rapport bevat heel veel informatie, en dat is op zichzelf waardevol. Maar wat we concreet met de uitkomsten kunnen is me niet echt duidelijk geworden.

Verder las ik ergens dat dit onderzoek nog niet het laatste is naar ouderbetrokkenheid. Er is geld gereserveerd voor zogenaamd praktijkgericht onderzoek, waarbij scholen zelf voorstellen kunnen indienen om onderzoek te doen. Het totale budget loopt in de tonnen. Misschien goed om even de column van Van Gaal te lezen, en ten minste één aflevering van “Dubbeltje op z’n kant”. En dan even goed formuleren (van te voren) wat we met het onderzoek willen.

Via Onderwijs in Grafieken.

 1. 1

  De ouderbetrokkenheid zou zienderogen toenemen als ouders daadwerkelijk invloed op het reilen en zeilen van een school zouden hebben.

  Geen “medezeggenschap” maar zeggenschap. Niet “samenwerken” met ouders maar de ouders aan het roer zetten.

 2. 3

  Het enige wat ik van school zie, is ’s ochtends 5 minuutjes de juf. En soms krijgt zoonlief wat papierwerk mee “de komende 3 maanden krijgt uw kind door de EU gesubsidieerd fruit”, dat soort spul. That’s about it.

  Nou wilde ik ze onlangs iets voorleggen dat niet in die 5 minuutjes past (iets met hoe het uitdelen van spekjes na een evacuatieoefening paste in het nogal rigoreuze standpunt dat deze school heeft over gezond eten en waar ze ook “reclame” mee maken). Dus ik toog naar de website. Voor het laatst in 2011 geupdate. Heb toen maar een mailtje gestuurd. Dat was twee weken geleden en ik heb nog geen antwoord.

  Nou is deze school natuurlijk niet echt representatief maar echt moeite voor meer betrokkenheid doen ze in ieder geval niet.

 3. 5

  Willen ouders die invloed wel?
  In een vereniging hebben alle leden invloed maar slechts een handjevol – en steeds hetzelfde handjevol – heeft daar interesse in. De rest laat het zich aanleunen.

 4. 6

  Ach een vriend van mij leeft rijkelijk van elke nieuwe onderzoeksopdracht van het Rijk. Tja ook een manier van leven, en dan krijg je dus dit soort lachwekkende momenten (wel even blijven kijken!) in de Tweede Kamer: http://www.youtube.com/watch?v=Y8GVbHqWroM
  Onderzoeken, onderzoeken, rapporten, rapporten, regeltjes, regeltjes en nog eens nieuwe regeltjes. Het is van een lachwekkend soort totale seniele stupiditeit die gewoon angstaanjagend is maar helaas de realiteit. Wen er maar aan want het wordt nog erger met ‘The generation of idiots’.

 5. 7

  Zoals ik het zie en heb meegemaakt, willen Nederlandsche ouders zich niet inhoudelijk (lessen) bemoeien met de school waarop hun kinderen zitten. Wel komen ze er zeuren als hun ongenietbaar kind ten slotte van school wordt getrapt, of de getergde onderwijzer dat rot ventje eindelijk eens een verdiende muilpeer verkocht. Dan gaan die ouders krijsen.

  Alle studies over ouderbemoeienis met het onderwijs van hun telgjes zijn saai, vergeefs en verspilling van geld.

 6. 9

  Wat ik van docenten in primair onderwijs heb begrepen is dat ouders extreem mondig zijn geworden richting de klasdocent wanneer het het welzijn van eigen kind betreft. Ze zijn slecht in staat om een negatieve boodschap over hun kind (pesten of achtestand bijvoorbeeld) in gezamenlijk overleg op te lossen en komen snel met verwijten richting de school. Er is dus wel degelijk sprake van betrokkenheid, maar niet de betrokkenheid die scholen wensen en ook niet een betrokkenheid die haalbaar is. Het klinkt wat soft, maar opvoeden is iets dan een samenwerking tussen schoolen ouders is. Onvergelijkbaar met een commerciele dienstverlenende organisatie, terwijl scholen in toenemende mate zo benaderd worden.
  Scholen vragen vaak aan ouders deel te nemen aan schoolreisjes, schoonmaken, etc. Deze zaken worden ingepland met een totaal gebrek aan inzicht in leven van de ouders. Een werkelijk voorbeeld is een school waar een ouder gedurende een week elke dag ingepland staat om tijdens de lunch schoon te maken. Vrijwel onhaalbaar voor een werkende ouder. Scholen leven wat dat betreft nog in het jaar 1950.
  In plaats van klagen over gebrek van ouderparticipatie, zouden ouders en docenten wat beter naar elkaar moeten luisteren en een weg zoeken die past binnen beide behoeften, anno 2013.

 7. 10

  @3: Jij bent niet betrokken, je hebt alleen wat te zeiken over iets benulligs. Immers, als je betrokken was geweest had je zelf met die brandoefening mee gedaan. Heel mooi dat een leerkracht dat al door had. Betrokken zijn is niet langs de zijlijn opmerkingen gaan merken over wat wel en niet mag.

 8. 11

  @9: Of misschien wordt het tijd dat werkgevers zich een klein beetje aanpassen aan de maatschappij. Als iedereen dient te werken dan mag een werkdag ook wel flexibeler ingezet worden. En dan eens een keer niet in het voordeel van de werkgever.

 9. 12

  @3: zmmmmc,

  dus u kunt niet in 5 minuten zeggen:
  “ik vind het niet zo leuk dat jullie mijn kind spekjes geven als beloning na de brandoefening?”