Ossama en ik

Ingezonden door: Mihai Martoiu Ticu – (Mihai’s weblogorigineel artikel )

De communisten beroofden mijn opa van zijn boerderij. Van zijn land verdreven, verloor hij zijn identiteit als één van de rijkste mannen in de streek. Als eenvoudige arbeider mengde hij voor de rest van zijn leven deeg in een broodfabriek. Uit zijn omgeving weggerukt, in een betonnen stad tussen wildvreemden neergepoot. Ik herinner me hem nog steeds in zijn laatste jaren, met zijn twee centimeter zilveren haren, gebukt over zijn druiven en gladiolen, in zijn minituin, als troost voor zijn landerijen. Hij bleef tot op het laatste moment een boer, geworteld in het land. Op zijn sterfbed gaf hij mij zijn oude soldatenschoenen.

Het lot van mijn opa was in Yalta bezegeld, na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de conferentie waar Stalin, Churchill en Roosevelt de wereld onder elkaar verdeelden. Door hun buitverdeling zijn mijn ouders en mijn generatie onder het juk van Ceausescu opgegroeid.
 
Vroeger ging het inderdaad zo: de machtige rovers bogen zich over een wereldkaart en markeerden met een rood potlood de grenzen van hun macht. Op dezelfde manier werd het lot van het Midden-Oosten bezegeld door middel van het geheime Sykes-Picot akkoord: verdeeld tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Wat veranderde was de rover die een andere rover zijn invloed benam. Een mens van vlees en bloed had, net als mijn opa, niets te vertellen.
 
Nu is het anders. Technologie heeft de machtsstructuren in de wereld totaal veranderd. Het individu is zo machtig geworden dat de wereld tijdens geheime ontmoetingen niet meer als een schaakbord kan worden beschouwd. De internationale instituties en de mentaliteit van de mensen die denken dat het lot van miljarden mensen door weinigen kan besloten worden, zullen moeten veranderen. Maar laat ik eerst twee technologische ontwikkelingen noemen, die deze veranderingen hebben gebracht. Daarbij denk ik vooral aan het Internet en terrorisme als twee belangrijke factoren.
 
Terrorisme
 
Vroeger kon je een dictator in Saudi-Arabië kweken en van je Nintendo in je oval office genieten, terwijl de olie dagelijks, stipt om zes, bij de dienstingang werd bezorgd. Tegenwoordig kan iedereen een virus in zijn keuken maken en een atoombom in zijn schuur. Nu zijn er de bin Ladens, die elk individu, met behulp van technologie, de macht geven om zich te verzetten. Het is een macht waarmee de machtigen rekening moeten houden.
 
Internet
 
Tijdens de eerste Golf-Oorlog, toen Papa Bush zijn hete adem over het brandende Arabische zand uitblies, was ik aan CNN gekluisterd. CNN was toen DE WAARHEID. Het duurde jaren en het vroeg de bereidheid om boeken op te zoeken, om te ontdekken dat ook deze oorlog doorgestoken kaart was. Saddam, bleek achteraf, wilde zijn jachthonden vreedzaam uit Kuwait terugtrekken, maar Papa Bush had een nieuwe oorlog nodig.
Amerika kon eindelijk een pleister op haar de in de jungle van Vietnam opgelopen wonden doen.
 
De waarheidscheppende macht van CNN beruste op de marktwerking van de traditionele massamedia. Met “Freedom of the press is guaranteed only to those who own one.” vatte Liebling het probleem tientallen jaren geleden samen. De kosten voor het opstarten van een krant of televisiestation werden allengs steeds groter. De media raakten daardoor in het bezit van rijke blanke mannen, dezelfde mannen die ook de politieke macht hadden. Als gevolg daarvan was de kritiek in de media er slechts op gericht om de macht van de ene machtige naar de andere over te hevelen, maar niet om de macht in twijfel te trekken, niet om mijn landloze
opa een stem te geven. Niet om de belangen van elk individu te dienen.
 
Maar nu hebben we Internet. Internet heeft twee belangrijke veranderingen teweeggebracht: (1) men kan informatie veel goedkoper produceren en (2) de informatie is toegankelijker geworden.
 
Goedkoop medium
 
In het begin van Internet bezocht men nog steeds site van de oude, vertrouwde CNN. Nu ontstaat er een toevlucht tot alternatieve informatiebronnen. Elke onnozele kan nu met een internetverbinding informatie produceren. Ja, er is ontzettend veel troep, leugens en propaganda op Internet. Desondanks vinden steeds meer mensen hun weg naar betrouwbare sites met informatie van kwaliteit. Gewoon op gevoel.
 
Dit geeft de traditionele mediaproducenten te denken en leidt tot veranderingen. In de traditionele Washington Post kan ik bijvoorbeeld een artikel lezen waarin een serieuze, traditionele journalist een blogger op het Internet citeert. Ik lees iets in nieuwsgroepen en de volgende week staat het in Vrij Nederland. Het was vanwege informatie van bloggers dat Dan Rather, een belangrijke, traditionele journalist van CBS, moest aftreden. Het waren de bloggers die het gebruik van White Phosphorus in Falujah hebben aangetoond. De gewone media hebben dit ‘gewoon’ overgenomen.
 
Nog maar enkele jaren geleden, toen Joegoslavië gebombardeerd werd, en het Internet nog niet op grote schaal als alternatieve informatiebron werd gebruikt, las ik elfhonderd artikelen in de gewone media, kranten en opiniebladen. Ik beleefde wekenlang nachtloze dagen, op zoek naar alternatieve informatie. Ik ergerde me er destijds aan dat de gewone media zo weinig informatie verschaften, informatie die op straat (of op de internetsnelweg) voor het oprapen lag. Ik ergerde me dat zoveel goede schrijvers geen stem in de kranten kregen. Nu lees ik kritische artikelen, van Robert Fisk bijvoorbeeld, op het Internet en zie ik die de volgende dag in Vrij Nederland of zelfs in Intermediair. Ze interviewen hem zelfs op Radio 1, om zeven uur ’s ochtends. Robert Fisk? Ja, dat was een paar jaar geleden gewoon “not done” in de mainstream media.
 
Met andere woorden, de op het Internet geproduceerde informatie dringt tot de gewone media door. Het is misschien toch de marktwerking, de angst om lezers te verliezen?
 
Beschikbaarheid van informatie
 
Vroeger had je je (opinie)blad, je radio en het zes-uur-nieuws. Tegenwoordig lees ik de New York Times, The American Conservative, Fox News, The Guardian online, Al-Jazeera. Online opslagplaatsen maken alle nummers van alle media beschikbaar en doorzoekbaar. Het nieuws van White Phosphorus stond in een specialistisch blad, slechts gelezen door militairen, als een onschuldige notitie van een embedded journalist. Ook overheden publiceren online. Na de bombardementen op Joegoslavië las ik de rapporten van de parlementaire enquêtes van Groot-Brittannië, Canada, Australië gewoon online. Daardoor wist ik dingen die nooit in mijn krant zouden hebben gestaan.
 
Gevolgen
 
De laatste verkiezingen in Zuid-Korea waren de eerste verkiezingen waar de kiezer meer informatie op het Internet dan in de kranten heeft gevonden. “You have to be more careful in a world that is saturated with all kinds of weapons in the hands of . . . terrorists. It’s all very dangerous.” – adviseerde Boris Yeltsin Clinton toen hij Irak bombardeerde. Bush droomt van een wereld waarin hij Al-Jazeera stiekem tot stomheid kan bombarderen. De machtigen verliezenen realiseren zich dat ze de macht verliezen.
 
Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken acht zich gedwongen om te reageren op wat bloggers schrijven. Er is een steeds grotere afkeer van de nieuwe oorlog en de opinie over Bush wordt steeds lager. De eerste Golfoorlog van Papa Bush en de bombardementen op Joegoslavië berusten op evenveel leugens als deze oorlog. Wat is er inmiddels dan veranderd? Ik zie drie belangrijke verschillen:
 
1. Bush’s onwil om de oorlogsbuit met de rest van de Westerlingen te delen;
2. De bewustwording van de Westerlingen dat de rooftochten vanaf nu terroristische consequenties zullen hebben;
3. Internet.
 
Technologie heeft zowel terrorisme als Internet mogelijk gemaakt en daarmee is de macht in de wereld van grote rovers als de Stalins, Churchills, Roosevelts en de Bushes, verplaatst naar elk individu in de wereld.

De machteloos wordende machtigen, een leegbloedend beest, liggen te stuiptrekken. Ik zal het beest niet de rust gunnen zijn wonden te likken.
Opa! Ik trek je schoenen aan en kom je wreken!

 

 1. 2

  Het individu wordt inderdaad veel meer gevreesd. We zietn George Bush dan ook de oorlog tegen het individu met kracht voortzetten. Vanaf het liegen, eromheen draaien, getuigen verdacht maken, wetteloosheid inpeperen in de USA army, de luisterende Linsey Englands opofferen tot het niet-meer-bestaan van het individu, enkelen zijn nog net zichtbaar in Abu Ghraib, Guantanamo Bay, andere houden voor altijd op te bestaan na een vlucht met het CIA-toestel.

 2. 5

  Ben toevallig Solzhentisyn’s Gulag Archipelago aan het lezen, leuk.

  Zoals Marx al leerde: technologie is de drijfveer van de historische ontwikkelingen. Zo zie je maar, je opa zou zich omdraaien in zijn graf van jouw stukje Marxistische propaganda. :-)

 3. 7

  Interessant stukje.. de interpretatie van informatie en je nieuwsselectie blijft echter een individueel (en gesloten) proces tenzij je “anders” gestemden opzoekt ;-)

 4. 12

  *Waar dat beetje belezenheid niet goed voor is*

  @Caprio, een verzetje na de Gulag is altijd welkom dunkt me. Sinterklaas nadert, ik ben toch al bezig met surprises dus bij deze alvast je echte kabouterspektakel: Roel van Duin, Schuldbekentenis van een ambassadeur. Nota’s, beschouwingen en vragen van een ambassadeur van Oranje-vrijstaat in de Amsterdamse nog wat. .

 5. 13

  @Mihai je hebt ongetwijfeld gezien hoezeer deze post van jou als kleinzoon zichzelf is en bewijst in deze wereld.

  Het dichtst bij ligt de grote Baron von Munchhausen die zichzelf met paard en al aan zijn pruik uit het moeras trekt.

 6. 14

  @ Mescaline: heel simpel: als je 100 bronnen tot je beschikking hebt, welke lees je dan? En hoe interpreteer je die?

  Zelfs mensen die maar op 1 krant geabonneerd zijn ( 1 bron dus eenvoudig) lezen soms nog selectief (pikken er altijd dezelfde berichten uit)

  Kortom: ik geloof meer in onderwijs dan in een internet-revolutie

 7. 22

  @Sickbock 14 Nieuws leren versus eigen voorkeur consumeren.

  Dat is waar.

  Maar op zo’n schaal als internet aan jou (individu) allerlei informatie geeft loop je als Bush’ spindoctor meteen vast. Een veel groter aantal mensen krijgt nu dus ‘verwarrende info’ met meer anti-spin als gevolg (gezien vanuit Bush). Anti-info in eigen huis is erg (kun je terugliegen met vlag achter je), anti-info op zo’n schaal tegen een buitenlands vijandig publiek, dat is wel erger.

  Het is de schaal, de omvang van internet die in dit verhaal inderdaad meetelt. Met recht.

 8. 23

  @Mihai, in 13 was ik je niet-dodenfundamentalisme vergeten (blijkend uit 19). Ik vat dat serieus op. Er lijkt een consequentie aan vast te zitten. Zet je 13 dan als niet conform de (jouw) werkelijkheid terzijde ?

 9. 27

  Ik had van de week een Perl-app waar ik ergens een Unix ‘/’ neerzette ipv de stadaard Windows ‘\’. Alles liep in de soep. Je houdt het niet voor mogelijk hoe diep dat dan zit en hoe eenvoudig DAAR de oplossing is.

 10. 33

  ja carlos heeft het ook druk, bij mij gaat het weer. Ik begin het in de vingers te krijgen en heb net toevallig gisteren een controle tooltje gemaakt waarmee ik 20 inkoop en sales mensen en 2 fabrieken in de gaten kan houden in 1 oogopslag. Tot nu toe maakten de uitzonderingetjes dit steeds onmogelijk maar nu heb ik het gefixt.

 11. 40

  Ik heb te weinig macht om het zaakje echt te regelen. Er was een tijd dat ze me voor veel geld inhuurden om wat te orakelen maar die tijd is voorbij. Ik moet nu semi-onderaan beginnen.

  Maar ik heb ze in de gaten; en wat ze doen is het zo moeilijk mogelijk maken, bewust of onbewust dat maakt niet uit. Ik heb nu iets gemaakt waarmee ik de “key performance indicators” automatisch kan verzamelen. Voor de uitzonderingen heb ik conversietabelletjes gemaakt. De meest excelsheetjes negeer ik gewoon. En ik heb het procesje nu perfect in de smiezen. Het is natuurlijk ook geen rocketscience al willen ze me dat graag doen geloven.

 12. 44

  Ik denk dat het grootste deel van de sheetjes overbodig is……. naast excel hebben ze ook nog een “echt ERP systeem”. Als ze het systeem goed gebruiken, wat het doel is, dan zijn er maar een paar lijsten die in de gaten moeten worden gehouden. Ik heb verder geen boodschap aan mensen die een excelsheetje uitprinten om het daarna op een andere manier over te tikken in hun eigen excelsheetje. Het bedrijf verdient geld genoeg om die bemanning te bedruipen.

 13. 51

  dit is echt een ontzettende babe……… een fotomodel……. zit tegenover mij…….. heeft iedere 3 minuten aandacht nodig…. normaal ben ik de beroerdste niet maar nu heb zelfs ik zoiets van “mag ik aub even 10 minuten ongestoord werken”.

 14. 53

  het is wel leuk zo……. de tijd gaat heel snel zo en ze is erg vriendelijk. Maar het is wel moeilijk zo om iets baanbrekends uit te denken in die 2.5 minuut rust die ik steeds van haar krijg. Want voor ik het weet staat ze weer rondom mijn buro te dansen of geeft ze me dropjes of thee of stuurt ze me onzinnige email en zo gaat het de hele dag door. Ik klaag niet. Waarom ze het doet is me een raadsel want de irritatiegrens begint toch wel een beetje in de buurt te komen.

  God die arme Mihai met zijn “ik en Ossama” topic en al dit gewauwel er tussendoor.

 15. 56

  DP, volgens mij heeft ze interesse in jou … Om je buro dansen: ze wil graag dat je naar haar kijkt (alhoewel dit ook een soort van bevestiging voor haarzelf zou kunnen zijn over haar uiterlijk. Ze is tenslotte pas 23). Dropjes en thee geven: ze wil graag voor je zorgen. Onzinnige e-mail: ze wil graag dat je (continu) aan haar denkt.
  Maar ik weet het niet zeker hoor: ik ben niet zo’n vrouwelijke vrouw. Mijn tactiek was een fles wodka en een chocoladetaart (nadat ik mijzelf had uitgenodigd om te komen eten) :-)

 16. 57

  Het lijkt hier wel een msn chatbox!

  Overigens verandert de technologische ontwikkeling al eeuwenlang de machtsverhoudingen. Niets nieuws onder de zon.
  En tegen wie gaat hij zich nou wreken? De communisten zijn allang weg.

 17. 59

  Hmm… De schrijver doet net alsof non-gouvernementeel terrorisme van deze tijd is. Net alsof vroeger het monopolie op terorisme in staatshanden was.

  Denk bijvoorbeeld maar eens hier aan:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gunpowder_Plot

  Ik denk dat het belangrijkste verschil in de media zit (ook in de dure ouderwetse). Tegenwoordig wordt nieuws direct je huiskamer ingeslingerd, zodat een aanslag veel meer impact heeft en mensen zich (onterecht) sneller bedreigd voelen. Het effect van een gelijkwaardige terroristische daad is daarmee vele malen groter dan een drie eeuwen of zelfs 20 jaar geleden.

 18. 60

  In dat kader was bijvoorbeeld de alomgehoorde uitspraak: “De aanslag op de Twintowers was een aanslag op heel het westen” vroeger voor onzinnig gehouden (zelfs als die torens er toen gestaan hadden en er vliegtuigen waren geweest die ze om konden kegelen), terwijl je nu voor gek wordt uitgemaakt als je dat niet voetstoots aanneemt.

 19. 61

  On topic; ja ik ben ook zeer benieuwd naar het soort wraak waar het in dit stuk over gaat. Mihai is een strijder met het woord als wapen maar hij heeft wel zijn opa’s soldatenschoeisel aangetrokken en gaat wreken. Ik neem aan dat dit artikel of zijn weblog niet het soort wraak is wat ie bedoelt. Maar wat dan wel. Mihai wil zich denk ik wreken op de machtigen die het individu ondergeschikt maken aan hun eigen gewin/doel. Wat dat betreft is er namelijk weinig verschil tussen de commies van vroegah en de neocons van nu.

  Off topic; die meid op kantoor…… ja ik weet wel wat foto’s online maar die ga ik dus zeer zeker NIET plaatsen hier. En of ze wat in me ziet ? Lijkt me heel, heel erg onwaarschijnlijk. Ik denk eerder dat ze graag druk bezig is met onzin om een beetje de tijd op aangename wijze door te komen. Ze past uitstekend in de bedrijfscultuur overigens. Het is echt lang leve de lol daaro. Voor iemand als ik die ooit verplicht was om ieder kwartier werk op een dag te boeken zodat het aan een klant kon worden gefactureerd, en die dus weinig tijd had voor dropjes en thee, is dit wel even een gewenningsproces. Maar ik begin er in te komen.

 20. 62

  @mescaline 23

  Ik heb op je 13 niet gereageerd omdat ik niet begreep wat je wilde. Maar, speculerend aan de hand van onze discussiegeschiedenis, aan de hand van hoe de wereld is, kan je niet concluderen dat de wereld zo moet blijven. Ik rijd elke dag op een snelweg die niet bestond voordat het gebouwd was. Op een bepaald moment kwam iemand die zei: “verrek, ik zie hier akkers tot de horizon. Laat ik maar hier asfalt walsen.” Alle voorwerpen om je heen zijn gemaakt door iemand die de wereld heeft veranderd. Alle sociale instituties zijn door iemand gemaakt. Als iedereen dacht dat de wereld zo moest blijven zoals het is, dan had je nu geen stemrecht, geen mensenrechten, geen rechtbanken, niets.

  Ik heb het vermoeden dat de mensen die denken dat de wereld zo moet blijven, omdat het in de menselijke natuur zo ligt, dat ze het door een psychologische trek zo denken. “Leuk, denken ze, we zijn aan de macht en we roven de rest van de wereld. Dat is helemaal oké, omdat zo is de menselijke natuur eenmaal.” Dat is een drogreden.

 21. 64

  @Bismarck 59

  Terrorisme is niet nieuw maar wel andere factoren:
  1. Technologie maakt grote aanslagen mogelijk.
  2. Technologie maakt het makkelijker en goedkoper te plegen.
  3. Technologie heeft mobiliteit bevorderd. De vroegere terrorisme was vooral binnen een land zelf. De machtigen konden hun vlot naar een ander land, tot een kolonie dopen en bij opstanden, op grote schaal genocide plegen. Nu neemt een bin Laden een vliegtuig en binnen een paar uur is ie in New York. Dus de machtige kan niet mer hetzelfde doen tegen de onmachtige en dat komt door technologie.

  Dus, in vergelijking met vroegere terrorisme, geeft technologie veel meer macht aan de individu, een macht waar de machtige rekening moet houden.

 22. 65

  @Degtyarev 61

  Die “wraak” was een stukje retorische gereedschap. Ik geloof niet in wraak. Een van de boodschappen van het stukje is dat de machtigen hun macht verliezen en dat we ons dat moeten realiseren. Deze individuele macht die we hebben gekregen moeten we verdedigen en vergroten, want de machtigen proberen hun macht terug te krijgen.

  Je vraag naar concrete handelingen. Ja, inderdaad, dit stukje was een van de handelingen en het is slechts een begin. De belangrijkste handeling, die iedereen kan doen, is echter een verandering in ons manier van denken. De oplossingen voor onze problemen worden door onze hersenen op achtergrond gevonden. Het zijn geen bewuste processen. Maar de bewuste houding die we hebben geeft aan wat de hersenen zullen doen. Als we bewust denken dat we niets kunnen veranderen, dan zoeken de hersenen ook niet naar een oplossing op de achtergrond. Als we een bewuste houding hebben waarin we denken dat we iets kunnen oplossen, dan zoeken de hersenen wel naar een oplossing.

  Alles wat we doen bewerkstelligt een verandering in de wereld. Het feit dat ik nu zo denk, mijn houding, hebben gevolgen voor hoe andere mensen zullen denken. Het feit dat ik schrijf verandert de wereld.