1. 6

    @5 Ja, en na een ‘incident’ vaststellen dat de info inderdaad in de databank was verscholen maar er gebrek is aan goede analysesoftware / hulpmiddelen / mankracht en er dus budget bij moet om het voortaan beter te kunnen doen.

  2. 7

    . De AIVD sloeg de sms’jes tot voor kort op in haar eigen digitale systemen, maar gaat die nu apart registreren. De politie voegt de sms’jes toe aan het strafdossier, zodat duidelijk is wat er binnen is gekomen,

    Maar ze mogen ze niet lezen volgens de minister.