Onenigheid over wat uw mening is

Er is gedonder in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking enwel over ‘wat u denkt van de Nederlandse ontwikkelingshulp’. Vorige maand publiceerde het tijdschrift onzeWereld een peiling waaruit werd geconcludeerd dat bijna 60% van de Nederlanders het overheidsbudget van ruim 4 miljard euro voor ontwikkelingssamenwerking te veel vindt. Diverse media en politici -waaronder de Telegraaf en Arend Jan Boekestijn- grepen het onderzoek aan om te bevestigen wat ze al dachten. Zo reageerde Boekestijn als volgt: “Ik geloof dat de opvattingen over ontwikkelingssamenwerking kritischer worden. Nu zegt men: natuurlijk willen we helpen, maar dan moet er wel iets goeds met het geld gebeuren, en daarover hebben we grote twijfels.. ..Ontwikkelingssamenwerking heeft maar een beperkte invloed, het is meer een doekje voor het bloeden” (bron).

De Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) die jaarlijks in haar Barometer Internationale Samenwerking ook de Nederlandse samenleving peilt over haar opvattingen aangaande ontwikkelingssamenwerking was not amused...

De NCDO schakelde een onafhankelijk methodoloog: Robert van Ossenbruggen in om een analyse te laten maken van het onzeWereld onderzoek. In zijn reactie noemt hij het onderzoek verdacht en onderzoekstechnisch gezien zelfs zeer dubieus. Hij sluit zijn kritische bevindingen af met een advies aan de politiek: “Reageer in vredesnaam niet op elk spraakmakend onderzoekje dat claimt de mening van het volk te hebben gemeten. Als je onderzoek gebruikt met maatschappelijke relevantie, zorg er dan voor dat het degelijk gebeurt en neem op zijn minst een keurmerk gecertificeerd bureau in de arm. En ja, dat kost tijd en geld. Kwaliteit is niet goedkoop. Maar maatschappelijke onrust na elke willekeurige online poll lijkt me ook niet wenselijk” (bron).

Dat klinkt helder, maar laat het nu juist dat ‘gecertificeerde bureau’ zijn waar onzeWereld vervolgens kanttekeningen bij plaatst. Van Ossenbruggen was in het verleden namelijk werkzaam voor Motivaction: het bureau dat voor NCDO de Barometer Internationale Samenwerking produceert. In een reactie op de kritiek neemt onzeWereld hoofdredacteur John Verhoeven het Motivaction/NCDO onderzoek [.pdf] onder de loep en constateert dat het in feite zijn peiling bevestigt. Maar dat deze -voor een organisatie die werkt aan het vergroten van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking- negatieve uitslag wordt weggepoetst in de conclusie van het onderzoek.

Voor wie zich zelf een mening wil vormen over deze specifieke ‘rel’ en zich wil verdiepen in de wederzijdse inhoudelijke kritiek op beide onderzoeken staan hier nog even alle documenten op een rij:
onzeWereld-enquête: Doet u genoeg voor een betere wereld?
NCDO vindt uitkomst onderzoek Onze Wereld opmerkelijk
Kritische beschouwing enquête OnzeWereld – Robert van Ossenburg [.pdf]
Reactie onzeWereld: Onafhankelijk Onderzoek?

 1. 2

  Blij dat ik niet tot die 60% behoor.
  die 60% loopt ook te zeuren over economische vluchtelingen??
  Overigens ben ik van mening dat het afschaffen van de Landbouwsubsidies een extreem goede aanvulling zou zijn op de ontwikkelingshulp.

 2. 3

  Hier ontbreekt een poll ;)

  Overigens is de tendens om ontwikkelingshulp te discrediteren natuurlijk in lijn met de globale (letterlijk) tendens van ieder voor zich.

  Hoe je het ook wendt of keert: met alle energie en voedselproblemen, zoals recente logs hier laten zien, zie je dat de meningen die gevormd worden en de maatregelen die genomen worden steeds meer de kant opgaan van het voordeel van de groep waar men voor staat.

  Anders gezegd: alles van buiten de grenzen wordt steeds meer benadeeld ten gunste van binnen de grenzen.

  Protectionisme heette dat vroeger in engere zin. Anti-globalisme heet dat nu. Ik voorspel een versterking van het anti-globalisme en het einde daarvan binnen 25 jaar. Gewoon op basis van ikke eerst.

  [depripsychomode]
  Geheel in lijn met de neergang van het westers industrialisme, de stijging van de graanprijs en de explosie van energiekosten.
  [/depripsychomode]

  Zuiver altruïsme bestaat niet.

 3. 5

  Tel het eens op, onvoorstelbaar wanbeheer daaro, vette handelsprotecties hiero en door je brievenbus en op tv een sunami van allerlei zielige praatjes van Ivo Niehe over kinderen naar school, vaccin tegen malaria voor een weeskindje zonder benen zoadat je het end TOCH een beetje dr. Feelgood bent. De beeldvorming is door en door verrot.

 4. 6

  Bijzonder lastig. Er is een idee dat je met ontwikkelingshulp de migratie tegen kan houden. Volgens mij kan dat wel, als de donerende landen dergelijk geld anoniem storten en er geen publiekelijke eisen aan stellen.

  Zelf ben ik een soort antiblobalist. Ik ben niet zo voor ontwikkelingshulp, maar wel tegen uitbuiting (milieu/goedkope arbeid). Op dat laatste punt heeft het westen nog flink wat schadevergoeding te betalen.

 5. 7

  4 miljard euro?! In Nederland werken ongeveer 7,3 miljoen mensen die samen zo’n 5,9 miljoen FTE vormen. De gemiddelde Nederlandse arbeidskracht die fulltime werkt betaalt dus bijna 700 euro per jaar aan ontwikkelingshulp. De landbouwsubsidies in de EU, een belangrijke oorzaak van de ongelijkheid in de wereld, bedragen voor wat Nederland betreft ongeveer 2 miljard. Dat kost de werkende man dus zo’n 350 euro.

  Van de ongeveer 100 dagen per jaar die ik effectief tewerkgesteld ben middels de inkomstenbelasting, werk ik dus feitelijk 2 a 3 volle weken voor ontwikkelingshulp en nog ruim een week om de ongelijkheid in stand te houden middels landbouwsubsidies. En waarschijnlijk nog meer, want ik verdien wat meer dan de gemiddelde Nederlander. Vrijheid noemen ze dat…

  En met zijn allen maar zeuren over die 40 miljoen – een schijntje dus – die het asielpardon per jaar aan uitkeringen gaat kosten. Wat leven we toch in een onwaarschijnlijk zieke wereld.

 6. 8

  @ zmc: Huh? Je werkt 100 dagen per jaar voor de belasting en daarvan zijn 2 tot 3 weken voor ontwikkelingshulp? Dat zou betekenen dat 10 tot 15 % van het Nederlandse overheidsbudget naar ontwikkelingshulp gaat. In werkelijkheid is dat wel iets minder, dacht ik. Minder dan 1%, als ik het goed is. Ofwel 1 dag per jaar werken.

 7. 9

  @Oplawaai: Nee zo werkt het niet; het overheidsbudget is immers veel groter dan wat men aan inkomstenbelasting ophaalt. Mijn stelling betreft de hypothetische – maar zeker niet irreele – situatie waarin men de ontwikkelingshulp zou afschaffen en dat bedrag in mindering zou brengen op de inkomstenbelasting.

 8. 10

  @ zmc: Ja, zo kun ja alles wel opblazen. Terwijl je er natuurlijk ook wel wat relativering tegenover kan stellen. Zo komt er nogal wat geld voor ontwikkelingssamenwerking gewoon terecht bij het Nederlandse bedrijfsleven. Adviseurs, ingenieurs, leverancieers: er is een hele industrie die daar op draait. Dat geld blijft dus gewoon in Nederland en vloeit deels weer terug in de schatkist.

 9. 11

  @10: Ja maar niet in mijn schatkist. Ik vind ook niet dat ik het opblaas; behalve de vermogensbelasting vind ik de inkomstenbelasting de meest abjecte vorm van belasting. Van mij mag men de ontwikkelingshulp afschaffen (als men tegelijk handelsbarrieres wegneemt) en ik zou graag zien dat het geld dat overblijft in mindering wordt gebracht op de in mijn ogen meest abjecte belasting.

 10. 12

  Net als Xiwel ben ik tegen uitbuiting van ontwikkelingslande wat betreft milieu en goedkope arbeid. Het zou mooi zijn als veel consumenten hier tegen in zouden gaan door bv minder vlees te eten. Dat scheelt een hoop gevlieg met veevoer en CO2 uitstoot. Ook is het belangrijk om boeren in antwikkelingslanden een faire prijs voor hun landbouwproducten te betalen. Volgens mij is fair trade een goed begin wat dat betreft. Dat is een gelijkwaardige manier van omgaan met boeren in ontwikkelingslanden: zij leveren een goed producten en krijgen een loon dat genoeg is om het schoolgeld van hun kinderen of medicijnen te betalen. Zo kunnen ze zelf uit hun armoede komen. Hulp bij rampen en onderwijs lijkt me daarnaast ook wel zinvol.