Onderwijs in onrust

Foto: SP (cc)

de school is een wereld waar rust heerst en orde, in regelmaat rijpt daar het pril intellect
slechts klinkt er de heldere stem van de meester,als aan ’t jonge volkje iets moet uitgelegd

Zo opende de cabareteske voorstelling “Een vier is een vier” (1971) van toneelwerkgroep Proloog, een stukje ‘vormingstheater’ voor onderwijzend personeel, onderwijsvakbonden en pedagogische academies.

Het onderwijs is al (meer dan) vijftig jaar geen wereld “waar rust heerst en orde”, waardoor acties zoals die van vandaag, altijd nodig blijken.

De voorstelling ging over de noodzaak tot onderwijsvernieuwing en over “de illusie van gelijke kansen in het onderwijs van onze maatschappij . Onderwijsvernieuwing dient in het licht te staan van maatschappelijke veranderingsprocessen.”

Het sprak een nieuwe generatie onderwijzend personeel wel aan om, in navolging van studenten die twee jaar daarvoor in Tilburg en Amsterdam (Maagdenhuisbezetting) de afbraak te eisen van paternalistisch, regentesk onderwijsbestuur.

In 2015 werd dat Maagdenhuis voor de elfde keer bezet, in 2018 werd een rood vierkant op de deur geschilderd, het protestsymbool uit 2015, ten teken dat de studenten de bestuurscultuur van de universiteit weinig democratisch vonden.

De 50-jarigheid van de eerste Maagdenhuisbezetting werd ruim 6 maanden geleden gevierd met een demonstratie tegen de renteverhoging op studieschuld rond het roemruchte beeld Het Lieverdje.

En nu het kabinet rust in het onderwijs dacht te brengen door de sector eenmalig 460 miljoen euro toe te stoppen, gaat dat onderwijzend personeel toch nog staken. Ze leren het ook nooit af. Een greep uit (de laatste) 50 jaar onderwijs in actie:

1969 – In Tilburg bezetten studenten van de Katholieke hogeschool de rectorskamer en de telefooncentrale om inspraak in het bestuur te eisen. Snel daarna volgden soortgelijke acties in Nijmegen, Amsterdam en Wageningen.  In 1969 begonnen ook de protesten tegen de ‘Nota Posthumus’, die de inkorting van de studieduur beoogde van vijf naar vier jaar.

1970 – Bezetting van het bestuursgebouw van de Universiteit Twente. Protest tegen de onduidelijke gronden waarop werd bepaald of iemand wel of niet verder mocht studeren en tegen het aannemen van researchopdrachten uit de industrie.

1971 – Demonstraties van studenten en onderwijzend personeel tegen plannen van minister De Brauw tot verhoging van het college- en inschrijvingsgeld van 200 tot 1000 gulden. De Brauw werd   opgevolgd door minister Van Veen, die het genoegen mocht smaken van o.a. een massaal protest in de Utrechtse Jaarbeurs tegen  het onderwijsbeleid.

1972 – Protesten tegen bezuinigingen en lesgeldverhoging.

1980 – Allereerste landelijke staking in het onderwijs in Nederland 1 oktober 1980
1982 – Leerlingenstaking tegen salarisvermindering van leraren, 5-daagse onderwijsstaking in november.
1987 – Acties tegen maatregel om leerkrachten tijdens eerste twee ziektedagen niet te vervangen

1999 en 2000 – Leerlingenstakingen tegen 2e fase in het middelbaar onderwijs

2010 – December bezuinigingen hoger onderwijs
2011 – Hele jaar acties tegendoor bezuinigingen hoger en passend onderwijs

2013 – Petitie voor een burgerinitiatief tegen volle klassen
2014 – Protesten tegen sociaal leenstelsel
2015 – Protest tegen beleid UvA

2016 – Basis- en voortgezet onderwijs: protesten tegen lerarenregister
2017 – Demonstraties voor beter en minder werkdruk
2018 – Protesten bij opening academisch jaar; demonstraties i.v.m. salaris, werkdruk, klassengrootte

2019 – Na eerdere acties vandaag opnieuw een landelijke actie.

Wordt het niet eens tijd dat het kabinet structureel rust in het onderwijs brengt? Want alle bezuinigingen en andere beperkende maatregelen ten spijt, is het 50 jaar lang niet gelukt het volk zodanig dom te houden dat maatschappelijke onrust van het toneel is verdwenen.

Beste heer Rutte, toen u staatssecretaris van hoger onderwijs was, hekelde u de ‘zesjescultuur’ onder studenten en zei in het actualiteitenprogramma Netwerk dat ze wel een faculteit konden bezetten als ze niet tevreden waren met de kwaliteit van het onderwijs.

Toen ze in 2005 het Maagdenhuis weer bezetten (o.a. tegen de verhoging, alweer, van het collegegeld) en u te spreken vroegen, bleef u weg. Natuurlijk om de ME niet in de weg te lopen, die de boel hardhandig ontruimde. U heeft nooit uw excuses aangeboden voor uw oproep tot maatschappelijke onrust.

Misschien kunt u het vandaag voor eens en altijd goed maken?

Reacties (9)

#1 sikbock

Met dank natuurlijk aan decennia PvdA beleid met als doel ” gelijke kansen” (nivellering)

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Parlementair_onderzoek_onderwijsvernieuwingen

 • Volgende discussie
#2 P.J. Cokema

@1: Probeer je een verantwoordelijke aan te wijzen? Dan wel graag in deze context:
De 30 na-oorlogse kabinetten (w.v. 19 een CDA premier, 8 een PvdA MP en 3 een VVd’er) telde 20 CDA-ministers van onderwijs, 7 waren er van de PvdA, 2 van de VVD en DS’70 en D66 leverde er elk 1.

Langszittende onderwijsministers: KVP’er Jo Cals (4 kabinetsperioden), CDA’er Wim Deetman (3 perioden), CDA’er Maria v.d. Hoeven (3 perioden).
De PvdA’ers Jo Ritzen en Jos van Kemenade waren elk 2x onderwijsminister. Chris Veen, Isaäc Diepenhorst en Theo Rutten (allen van CDA-huize) waren elk ook 2x onderwijsminister.

Zoek zelf maar uit waar ze verantwoordelijk voor waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 sikbock

@2: Beste PJ, lees onderstaand artikel maar even.

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-de-pvda-het-onderwijs-vernieuwde~b4982fb1/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 P.J. Cokema

@3: Ah ja die meneer Prick. Schrijft best interessant over van alles en nog wat aangaande onderwijs en komt zeer zeker op voor de onderwijswerkenden. Recent (5 nov.)schreef hij in de Volkskrant: “Leraren zijn indertijd, toen ze geen kant op konden, door een harteloze overheid uitgeknepen.”

In 2016 beschreef hij voor D66 hoe het onderwijs er in toekomst uit zou kunnen zien en hoopt “Omdat onze economie afhankelijk is van excellentie en creativiteit, zal de ontwikkeling hiervan de speerpunt worden van het onderwijsbeleid van de komende vijftig jaar.”

In 2006, het jaar waarin ook dat stuk uit Trouw, bracht hij een stemadvies uit: geen advies want VVD, CDA, PvdA zijn niet goed voor het onderwijs.

En dat kan kloppen, want de huidige staat van het onderwijs danken we niet alleen (of: is niet alleen te wijten aan) de PvdA. Dat stuk in Trouw is wat dat betreft te eenzijdig, want het vergeet de onderwijsveranderingen van conservatieve zijde te noemen. Het noemt wel hoe PvdA-plannen niet doorgingen of in uitgeklede versie werden ingevoerd (dankzij weerstand van VVD en CDA).

Nogmaals: zoek zelf maar uit wie waar verantwoordelijk voor was (vanaf het eerste kabinet na W.O.II tot nu).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 sikbock

@4: bedankt voor de zoekopdracht, maar naar aanleiding van onderwijsvernieuwingen van conservatie zijde (de mammoetwet van Cals uit 1968 is de enige noemenswaardige), heeft men (zie @1 ) geen parlementaire enquête ingesteld.

Die 20 jaar vernieuwingsdrift door de PvdA heeft een gigantische puinhoop opgeleverd.

Maar de VVD en het CDA gaan zeker niet vrijuit, want die hebben de PvdA ( in afgezwakte vorm) gesteund en daar bovenop bovendien nog een dikke laag boekhouden ( bezuinigingen) en marktwerking gesmeerd die de situatie verder heeft verslechterd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Ankie Molensteen

Zinsbouw en spelling van #0 onderstrepen de teloorgang van het onderwijs in ieder geval nog eens onverbiddelijk. Of is dit stuk met een biertje teveel op getypt??

“Het onderwijs is al (meer dan) vijftig jaar geen wereld is “waar rust heerst en orde”, waardoor acties zoals die van vandaag, altijd nodig blijken.”

“Het sprak een nieuwe generatie onderwijzend personeel wel aan om, in navolging van studenten die twee jaar daarvoor in Tilburg en Amsterdam (Maagdenhuisbezetting) de afbraak eisten van paternalistisch, regentesk onderwijsbestuur.”

“In 2015 werd dat het Maagdenhuis voor de elfde keer bezet, in 2018 werd een rood vierkant op de deur geschilderd, het protestsymbool uit 2015, ten teken dat de studenten de bestuurscultuur van de universiteit weinig democratisch vonden.”

“De 50-jarigheid van de eerste Maagdenhuisbezetting…”

Redactieslagje, anyone???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 P.J. Cokema - Reactie op #6

Verbeterd. Dat “50-jarigheid” laat ik staan, zijnde “dichterlijke vrijheid” of “creatief met taal”…

Bedankt voor de feedback. En nu van mijn nek af a.u.b.

P.S. Reageren met telkens een andere nick vind ik ook niet zo leuk.

#7 Cycloop

@5: Er is nooit een parlementaire enquête gehouden over het onderwijs. Wel een parlementair onderzoek. Een tijd lang werden geen parlementaire enquêtes gehouden. Dit veranderde eerste helft jaren 80.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 beugwant

@8: Jaaa, toen was Dijsselbloem nog veelbelovend. Met dat onderzoek is door de struisvogels van dienst bitter weinig gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie