Omroeplidmaatschapsmoeheid

Mooi woord om het scrabble-bord mee over te steken, maar dat terzijde. In het op zich hevig vermolmde omroepbestel tekent zich, naarmate de datum van 1 april dichterbij komt, een heuse media-crisis af. Zelden waren er zoveel nieuwe omroep-initiatieven die in de race waren voor een aspirant-omroepschap en nimmer waren de vooruitzichten zo slecht. Als ik het goed heb is er een zevental kandidaat-omroepjes bezig de benodigde 50.000 leden bijeen te harken.
Zeven weken voor de fatale datum heeft géén hunner echt reëel zicht op een omroepstatus. Op PowNed na dan, maar ook daar blijven de aanmeldingen achter bij de verwachtingen.
Naast de nieuwelingen bevindt ook ‘stagiaire’ Llink zich in de gevarenzone: 32.000 leden gezocht om deze groenige omroep in de lucht te houden. Alle campagnes ten spijt wil het daar maar niet vlotten. Nederland lijdt dus aan OLM (zie kop). Is het de kredietcrisis, die mensen weerhoudt van het aangaan of continueren van financiële verplichtingen? Is het de ontzuiling of de afnemende interesse voor dit door commercie en a-musement verrommeld medium? Wie zal het zeggen…

Lidmaatschapscampagnes

Persoonlijk ben ik nog lid van de VPRO, vooral uit gewoonte en omdat ik het omroepblad als weekblad kan waarderen. En velen zijn lid van de EO, al schijnt het na de ontboezemingen van Andries Knevel daar afzeggingen te regenen. In het algemeen merk ik dat alle omroepen zich weer in eigen zendtijd heftig roeren met lidmaatschapscampagnes. In het huidige concessiesysteem moet men weer even aan de bak om de eigen omroepstatus voor de komende jaren vast te leggen. Harde cijfers kan ik niet vinden maar ik vermoed dat ook de gevestigde omroepen last krijgen van het OLM-virus. Bekend is dat ook het lidmaatschapsbestand bij omroepen ernstig vergrijst en dat de jonge generatie veel meer richting internet neigt. Waarom een omroepblad (voor veel leden de enige reden om lid te zijn) aanschaffen, als alle gegevens ook online te vinden zijn? En waarom kiezen voor een omroep, als ze allemaal zo ongeveer hetzelfde aanbod hebben? En waarom kiezen voor publieke omroep als de commerciëlen ongeveer hetzelfde doen?
En waarom kiezen voor PowNed, PopNed of Piep!, als het medium van publieke televisie toch vooral in een zap-cultuur is verzopen? Is BNN zo onderscheidend, is Llink zo bijzonder? Nee, absoluut niet. Alles meer van hetzelfde, want ze moeten overleven in een systeem waar netcoördinatoren de dienst uitmaken. En maak je onderscheidende programma’s, die geen goede kijkcijfers trekken, dan word je naar de incourante uitzenduren verbannen. En dus kiest men eieren voor zijn geld. Op een paar omroepen na dan, zoals VPRO, RVU en IKON.

Verschaald gerstenat

Nederland is naar mijn mening duidelijk omroeplidmaatschapsmoe: het huidige omroepbestel is al op sterven na dood en daarom is er ook weinig kans op nieuw leven in de brouwerij. Het publieke omroepbestel is verworden tot één pot verschaald gerstenat. Na twee slokken hou je het voor gezien. Eigenlijk schenkt alleen de VPRO nog klare wijn, al is het soms ook al uit een fles met schroefdop.
Laten we nu eindelijk eens de stekker eruit trekken en het BBC-model van stal halen. Weg met de STER-reclames, weg met die verbrokkelde zuilen. Op naar een geïntegreerde publieke omroep, die eerste klas waar voor ieders geld biedt.

 1. 1

  Hoe verschaalder de bestaande omroepen zijn des de makkelijker het is voor iedere willekeurige criticus om zelf een omroep te beginnen en tv te maken waar Nederland wel op zit te wachten. Het omroepsysteem houdt zichzelf dus in stand, ook in mindere periodes.

 2. 2

  Ik vind het polderidee dat zuilen/belangengroepen zendtijd kunnen verdienen heel waardevol. Met omroepgelden (eventueel naar rato ondersteund vanuit de overheid) mag dat wat mij betreft in stand blijven.

  Maar de gevestigde zuilen-omroepen zijn zulke grote instituten geworden dat ze druk zijn om hun eigen werkelijkheid te bewijzen. Ik kan het onderscheid tussen een socialistisch of roomskatholiek spelletje niet zien. Bij actualiteitenprogramma’s wil ik het niet zien. En ik wil niet via de belasting gedwongen worden mee te betalen aan die instituten. Het commerciële deel van de programmering kan prima door ‘de commerciëlen’ worden verzorgd.

  Dus graag:
  – een BBC-model voor kwaliteits-TV,
  – in combinatie met gefaciliteerde zendtijd voor de belangen-omroepverenigingen
  – en alle ruimte voor commerciële omroepen.

  Is niet per sé goedkoper (alhoewel…), in ieder geval wel zuiverder.

 3. 3

  @ Vastgoed

  “Ik vind het polderidee dat zuilen/belangengroepen zendtijd kunnen verdienen heel waardevol. Met omroepgelden (eventueel naar rato ondersteund vanuit de overheid) mag dat wat mij betreft in stand blijven.”

  Jij hebt de workshop “Balkenendetaal 2.0 ” met succes afgerond zie ik! Proficiat!

 4. 5

  @ Jelle

  Jij hebt een vast omlijnd idee van wat “on topic” is hier, zie ik, dus vertel het me maar! Tenminste, jij pretendeert het criterium te hebben.

  Of is jouw criterium, herhaal willekeurige woorden uit het artikel in je posting en dan is het “on topic”.

  Blaas me weg met je hermeneutiek! Misschien kunnen we dan weer eens een discussie van het “ikvinnutgewoon niveau” wegtillen.

  Voor je me weg wil zetten in een hoekje, ik las de interessante posting en las vol verwachting de commentaren. Zelf heb ik geen specifieke argumenten voor of tegen het een of het ander. Dus ik wilde me laten invullen door de mensen die menen wel wat zinnigs te kunnen melden. Helaas. Vandaar mijn comment.

  Overigens, als jij mijn opmerking ten aanzien van vastgoed volstrekt belachelijk en onkies vind. Leg me dan eens uit wat de beste man in die twee zinnen wil zeggen. Anders dan “ikvinnutgewoon” in ambtelijk containerterjargon.

 5. 6

  Ik wil ook wel een BBC model hebben, echter de Belgen hebben ook dat model en dat is de meest ingeslapen omroep ooit!

  W8 ik heb het!, daarbeneden zijn ze zo omdat je ‘economy of scale’ moet hebben.. Ik pleit dus voor een geintegreerde NL-vlaamse omroep volgens BBC model!

  (Misschien zijn de ingegraven omroepbobo’s daar zelfs wel voor te porren, biedt immer zicht op meer macht.)

 6. 7

  @5 lees eens een boek over de geschiedenis van ons land, zodat de begrippen ‘polderen’ en ‘zuilen’ je iets zeggen. Kom daarna terug en motiveer me om nogmaals te reageren op je ikweetutooknietendatmoetjijwetenook-post.

 7. 9

  @5: Niet lullig bedoeld hoor, ik constateer alleen dat een goede inhoudelijke reactie wordt gedegradeerd tot het resultaat van een cursus Balkenende taal, aka: vorm belangrijker dan inhoud. Geeft niet overigens, maar veel discussies ontsporen wel door offtopic reacties, dus ik dacht, laat ik daar eens iets over zeggen.

  Wat Vast Goed zegt is: “Ik vind het polderidee dat zuilen/belangengroepen zendtijd kunnen verdienen heel waardevol.”

  * Ik neem toch niet aan dat dat onduidelijk is?

  Met omroepgelden (eventueel naar rato ondersteund vanuit de overheid) mag dat wat mij betreft in stand blijven.”

  * Subsidies aan omroepen hoeven niet te verdwijnen maar kunnen eventueel aangepast worden aan de hoeveelheid leden die zo’n omroep heeft.

  Groet, de ontbalkenender

 8. 10

  @ Vastgoed

  Aha, wat bedoel je nou Vastgoed? Zeg het nou eens.
  Probeer eens aan te geven hoe de ene stap in je redenering op de voorgaande volgt. Als je “dus”gebruikt, dan bedoel je daarmee een conclusie die logischerwijs voortvloeit uit het voorgaande. Er vloeit niks voort uit het voorgaande bij jou, in ieder geval niet logisch en daarom wijs ik jou daar op.

  Dat jij daar dan direct uit afleidt dat ik het idee van de verzuiling niet ken is uiteraard een droef zwaktebod.

  Ik zal nog een keer goed inzoomen op de eerste twee zinnen van je raaskal partijtje. Laat me even kijken, ja:

  “Ik vind het polderidee dat zuilen/belangengroepen zendtijd kunnen verdienen heel waardevol.”
  Wat is hetgeen dat de waarde creeert? De meerwaarde van dit model? Wat stel je nou eigenlijk?

  en de tweede zin:
  “Met omroepgelden (eventueel naar rato ondersteund vanuit de overheid) mag dat wat mij betreft in stand blijven.”
  Wat bedoel jij, jij dus niet men, met “omroepgelden”? Wat bedoel jij met “Met omroepgelden mag dat wat mij betreft in stand blijven.” Wat mag in stand blijven?
  “eventueel naar rato” klinkt heel mooi maar wat bedoel je ermee in deze context. ” Naar rato” in tegenstelling tot wat? Wat weeg jij tegen wat af?

  Vragen vragen vragen.

  Probeer dus eens een behoorlijke redenering uit te werken voor hetgeen je stelt, dan heb ik er ook nog eens wat aan. Kan ik misschien wat van je leren.

 9. 11

  > Op naar een geïntegreerde publieke omroep, die eerste klas waar voor ieders geld biedt.

  Niet onbelangrijk: Hier met die 750 miljoen jaarlijkse subsidie voor goededoelende linksers en hulpsinterklazen die hun wanstaltige nare ideetjes bij mij door de strot willen douwen.

  Want zij weten het beter! Goddelijk beter! Socialistisch Beter!

  Wel eens opgevallen dat alleen in nl er een berg god-is-goed-onderwerp-u-meteen-zenders zijn?

  ncrs, kro, eo, nmo, etc

 10. 13

  @Richard#11
  Wel eens opgevallen dat alleen in nl er een berg god-is-goed-onderwerp-u-meteen-zenders zijn?

  Is het jou wel eens opgevallen dat als die religieuzen commercieel gaan – zoals bv. in de VS – de gevolgen nog veel erger zijn?

  @Bianconero#12
  Je ergo is erg KUL.

 11. 15

  Ja beste Bianco.

  Als jij roept: scheiding van kerk en staat dus (ergo) scheiding van kerk en omroep dan is de omroep gelijk aan de staat.

  En dat is KUL.
  En dat ik je dat uit moet leggen is nog veel erger.

 12. 16

  @15 De publieke omroep wordt gefinancierd uit de staatskas, uit publieke middelen. Tegelijk geldt een scheiding van kerk en staat.

  Daaruit volgt dat de staat zich afzijdig zou moeten houden van omroepen die zich openlijk aan religieuze stromingen verbinden.

 13. 17

  @16: Sorry hoor, maar hierin moet ik HansR toch gelijk geven. De staat is slechts faciliterend. In verhouding tot Auntie’s verborgen agenda* is er hier meer ruimte voor verschillende standpunten.

  * Docu’s over de grootsheid van god op BBC 1 prime-time, docu’s over de standpunt van de atheïst na de watershed op BBC 2.

 14. 19

  Iedereen wijst altijd naar de BBC als ideaal en toegegeven er is maar een omroep die bereid is om twee maanden op een bergtop te zitten om een berggeit te filmen en dat heeft prachtige documentaires opgeleverd. Het is echter niet zonder prijskaartje.

 15. 20

  @17 Bij de BBC gebeurt dit in een mix van programma’s en vergeet niet dat in Engeland de verwevenheid tussen kerk (church of England) en staat anders ligt. Queen Elisabeth is officieel ‘supreme governor’ van die kerk. Daar liggen die zaken dus anders.
  En toch kun je de BBC niet van overmatige religie-dwang beschuldigen.

 16. 23

  Als je religieuze zenders weert van de publieke omroep, dan maak je een oneigenlijk onderscheid. Want wie bepaalt wat wel en wat niet religieus is? Is atheisme en humanisme een geloofsovertuiging en religieus? Waar trek je de grens? Dan gaat de overheid dat bepalen en juist dan krijg je vermenging van staat en godsdienst.

 17. 24

  #23 Daarom het pleidooi voor een geïntegreerde publieke omroep, zonder zuilen naar religieuze of politieke richting. Het BBC-model, waarin aandacht is voor alle stromingen in de samenleving, los van elk cliëntelisme.

 18. 27

  @bianconero

  Een van de betere opiniebijdragen die ik de laatste tijd gelezen heb op Sargasso. Goed zo! Of de VPRO zo onderscheidend is, weet ik echter niet zo zeker. Het blad zeker, maar de programma’s beklijven niet echt meer. Nooit meer Schmidt en Doebele, nooit meer iets schokkends, nooit meer de Moordlijst en de `verkennende gesprekken` met Daphne Bunskoek over een nieuw tv-programma vond ik ook erg dubieus. Al jaren ben ik daarom al OLM en t is mooi dat jij daar ns een stukkie aan wijdt, want dat moest nodig ns gebeuren. Dat de publieke omroep zoveel geld vangt via allerlei kanalen (kijkgeld, adverteerders, rechten, etc.) is ook schandalig en rampzalig voor t journalistieke landschap (wat ervan over is) in t land.

 19. 28

  @Bianco#21
  Wat laat want ik kon na mijn #18 lange tijd niet meer bij Sargasso. ???

  Je klinkt niet alsof je open staat om iets te leren. Verder hoef ik jou niet te vertellen dat weblogs en internet de grootste bron van KUL zijn die er op deze aardkloot te vinden is. Leren? Jou?

  Maar wat linkjes en wat citaten mogen wellicht. Misschien dat je de moeite neemt wat [logisch] na te denken. Want het begint natuurlijk met je ‘ergo’ die niet klopte.

  Links zullen ongetwijfeld weer de opmerking ontlokken dat de Wiki ook niet waar is en dat allabouthistory niet door universitaire geschoolde historici is gemaakt oid.
  Whatever. Zoek het verder maar uit.

  1) Wiki
  2) Allabouthistory (NL op pagina 3)
  3) Notitie van Amsterdam.nl
  4) Stukje kerkrecht.

  Uit de Wiki:

  Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn en zij geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen.

  en

  De scheiding van kerk en staat betekent dus niet de scheiding van religie en politiek, al is dat een gangbare misvatting.

 20. 29

  ”Laten we nu eindelijk eens de stekker eruit trekken en het BBC-model van stal halen. Weg met de STER-reclames, weg met die verbrokkelde zuilen. Op naar een geïntegreerde publieke omroep, die eerste klas waar voor ieders geld biedt.”

  Helemaal mee eens! Alleen gaat het nooit happenen. Niet zonder stevige stampij. De laatste minister die iets met omroepland probeerde, was Medie van der Laan en die werd ook niet bepaald met open armen ontvangen.

  Ik zag trouwens toevallig gisteren een reclame van de NCRV voor ledenwerving, waarbij ze zichzelf profileerden als ‘de Man-bijt-hond-omroep’. Toen dacht ik ook: *zucht* hoe ver zijn we gekomen dat een omroep op één programma moet draaien. Voeg de boel alsjeblieft samen.

 21. 30

  Lijkt me niet verstandig van die enge gristenen van de EO om hun abootjes op te zeggen. Als ze al de Silly Silly *fweet* Stark Raving Mad Broadcasting Corporation verlaten, waar moeten ze dan naar toe?

 22. 31

  Geen BBC-model, asjeblief! Wat een saaiheid daar bij de Britten. Schaf de netcoördinator af, laat de omroepen weer doen waar ze zelf zin in hebben, dan komt er weer variatie. Weg met de horizontale programmering. Dat geldt voor radio en tv.

 23. 32

  Is Llink niet onderscheidend? Ik ken geen andere omroep die een geheel vegetarisch kookprogramma op de tv heeft gebracht. En nog leuk ook! Misschien niet zo journalistiek verantwoord als zeg Tegenlicht of Argos van de VPRO maar daarvan is één dosis per week toch wel genoeg om op te kauwen…

 24. 33

  Wat voor een kookprogramma?

  Niet een snel kook programma, niet een exotische keuken kookprogramma, niet een topkok kook programma, niet een uitsluitend vis kookprogramma, niet een kookprogramma op een knotsgekke locatie, niet een koken met bekende gasten kookprogramma, niet een lifestyle kookprogramma, niet een kijk eens bij de mensen thuis kooprogrammaspel, niet een een help dit sos mislukt mij altijd kookprogramma, niet een kinder kookprogramma, niet een vrijgezellen kookprogramma, niet een dating kookprogramma maar:

  EEN VEGETARISCH KOOKPROGRAMMA

  wat?

  VEGETARISCH

  Echt?!

  JA!

  Wauw wat onderscheidend! Daarmee steken zij wel met KOP EN SCHOUDERS BOVEN het maaiveld uit!

 25. 34

  Ik krijg er geen genoeg van, van kookprogrammas.

  Vooral die onderscheidenheid spreekt mij zo aan. Echt ReinoutS, ik vind dat zo origineel he, en prikkelend vooral.

  Of bedoel je dat reisprogramma van Floortje dessing dat op rtl en Llink wordt uitgezonden?

  Of het radioprogramma dat een kopie is van vroege vogels?

  Of bedoel je dat ze wel eens een documentaire inkopen?

 26. 35

  Dat valt alleszins toch redelijk mee @ Pebbe, BBC heeft b.v. prachtige (natuur)docu’s. En @Bianconero (“pianoconcert”, doet de spellingscontrole?), in een model geënt op de BBC zie je w.s. helemáál niks meer terug van b.v. een VPRO. En niet te spastisch over die Verzuiling graag ja. Dat is (was) nou juist zo onderscheidend en uniek nergens anders ter wereld te zien.

  Hoe het allemaal precies werkt?, maar er is sowieso te weinig concurrentie op de Nederlandse kabelmarkt. Analoge kabelaansluiting zou doorverkocht moeten kunnen worden aan andere bedrijven zodat ook digitale aanbieders hun signalen kunnen aanbieden:

  http://www.digitalekabeltelevisie.nl/nieuws/archives/2009/02/europese_commissie_keurt.shtml

  Eenmaal (Neelie/ OPTA) die flessenhals flink gedotterd…worden de mogelijkheden legio natuurlijk toch. Dan standaard iedereen voor b.v. 5 eurootjes per maand een Basispakket PO + b.v. BBC/ARD/Ketnet/Canvas (deels gesubsidieerd, 2 netten Ned. zonder sport met ouderwets verticale programmering alleen voor omroepen die aan eisen van gevarieerde programmering kunnen voldoen, met beperkte reclame b.v. rond de journaals). Doe je nieuws/actualiteiten (Netwerk, NOVA e.d.) horizontaal en daarnaast elke omroep de rest van programmering een vaste avond. Ik wil die ouderwets prikkelende VPRO (of VARA) weer terug, verticaal vast op de zo. avond. De huidige horizontale programmering zorgt voor teveel hijgende navelkijkcijferstaarders in de nek. Netcoördinatoren houden zodoende niet van programmamakers met volstrekt nieuwe ideeën en ongerept en ononontdekt…enzo…

  En dan daarnaast keuze uit een x- honderdtal (digitale) thema(kanalen) waar alle denkbare groeperingen/ gezindten 24 uur per dag naar hartelust kunnen ravotten: Powned, Sorensen, Llink, of de hele dag JezusRedt of dwergwerpen of andere extreme sports…eurootje per extra kanaaltje, en apart een NOS sportkanaal (alles optioneel)…

  Knip eens op den Duitser vanavond of de komende week: 24u Carnaval…zgn. grappig achterlijke Duitsers in een regenton (Buttenredners) AAAAARGHHH…

  *primal scream*

 27. 37

  Knip eens op den Duitser vanavond of de komende week: 24u Carnaval…zgn. grappig achterlijke Duitsers in een regenton (Buttenredners) AAAAARGHHH…

  Da kenne ons krek gère ok.

 28. 39

  Die Darwinreis, ja, die was ik ff vergeten. Eindelijk dan toch weer een uniek VPRO-project, naar t schijnt. Met veel voorbereidingen enzo (ze zouden zelfs wetenschappers willen gaan kidnappen om ze op de boot te onderwerpen aan een interview).