Occupy Amsterdam

Eindelijk, er gebeurt wat. Na 3 jaar kredietcrisis komen mensen in beweging, nu ook in Nederland. Op zaterdag 15 oktober ben ik naar de demonstratie “Occupy Amsterdam” gegaan. Het Beursplein is om 12:00 uur nog half leeg. Er lopen wat mensen rond, sommige met een bord of spandoek, maar ook opvallend veel met camera. Maar het is mooi weer en het loopt al snel vol. Naar Amerikaans voorbeeld is er geen organisatie en geen plan. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Er is geen route voor een protestmars uitgezet die we straks gaan lopen. Het enige wat er is zijn de mensen op het plein.

Niet dat er niets georganiseerd is: er is wél een geluidsinstallatie. En zo begint het dan ook: iedereen die wat te zeggen heeft mag spreken, er was geen vooropgezet plan of programma. De eerste spreker is een clown, althans hij heeft een rode clownsneus op zijn neus. Hij vertelt – in het engels – hoe belangrijk het is dat we elkaar liefhebben. Het zijn mooi woorden, maar het meeste wat hij zegt vergeet ik weer. Hij gaat net iets te lang door. Na een ongeveer 5 minuten neemt de volgende spreker het over, en zo gaat het tot in de middag door. Een ding is zeker: er is geen gebrek aan sprekers. Het meeste dat gezegd wordt maakt weinig indruk op me, op een uitzondering na. De tweede of derde spreker is een vrouw. Ze meldt dat ze Amerikaanse is. Ze heeft een 100 jaar oude quote voor ons : “The best lack all conviction, while the worst / Are full of passionate intensity”. Dit is een regel uit Yeats’ “The Second Coming”. Ze spreekt de hoop uit dat vandaag in Amsterdam ander zal zijn, dat de besten nu wel een overtuiging hebben en gepassioneerd zullen zijn.

Ik heb het volledig gedicht opgezocht:

“The Second Coming” – William Butler Yeats

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

Anders dan bij de actie in New York mag er in Amsterdam wel gebruik gemaakt worden van geluidsapparatuur. Eigenlijk is dat wel jammer: ik had de “peoples mike” wel eens willen mee maken. Nu staat iedereen passief te luisteren naar spreker na spreker. Sommige zijn goed, spreken verstaanbaar, maar er zijn er ook die een onverstaanbare brij aan boze woorden spreken. “Kapitalisme, terrorisme, government, …” die woorden pik je nog wel op, maar het is een erg boze en onverstaanbare woordenbrij waar niemand wat van kan verstaan. Iemand die door een peoples mike moet spreken wordt gedwongen korte zinnen te spreken, niet te snel te spreken en moet na het spreken van een zin wachten tot zijn woorden herhaald worden. De mensen die de woorden herhalen nemen actief deel aan de speech.

Maar belangrijk is dat de sfeer goed is. Ik zie eigenlijk maar weinig boze mensen. Misschien heeft de crisis nog niet echt toegeslagen en gaat dat nog komen? In Nederland is het meeste leed vooralsnog aan ons voorbij gegaan. Al begint het bij veel mensen nu toch wel te knagen. Aan onze regering kan het niet liggen: die doet erg haar best om het leven zo moeilijk mogelijk te maken met de harde bezuinigingen die nu opgelegd worden. En er komt nog meer aan schijnt het, want die crisis is nog lang niet voorbij.

Ik ben slecht in het schatten van aantallen maar er zijn zeker zo’n 1000 man op het plein. Als ik wegga is het plein vol en staan er ook veel mensen op het Damrak. Ik ben aan het einde van de middag weggegaan dus ik heb dus geen idee hoe het verder is gegaan vanavond. Ik weet ook niet of er mensen zijn blijven slapen.

Voor zo ver ik het heb meegemaakt is de actie zeer geslaagd. Heel anders dan de demonstratie waar ik begin dit jaar in mee liep is er een goede opkomst. De sfeer is gemoedelijk, het is zelfs gezellig. Ik raak in gesprek met een bejaarde vrouw die “niet uit Amsterdam komt” en een man uit Limburg, beiden zeggen ze speciaal voor de gelegenheid naar Amsterdam te zijn gekomen. Er lopen jongeren rond met een anonymus masker op, er zijn oude mensen, en hippies met grijs haar en baarden, moeders met kinderen en een enkele politicus – ik sta even naast Liesbeth van Tongeren – maar het is vooral heel gezellig.

Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen redenen om te protesteren, maar we zijn allemaal “tegen de bankiers” en “corporate greed”. De economie kan niet blijven groeien en we moeten ook aan de aarde denken. Kernenergie is slecht. Het is een dwarsdoorsnede van linkse grieven van deze tijd. Uiteraard was er ook actie tegen de Bilderberg, en kreeg ik en folder van de ZeitgeistMovement in handen gedrukt.

Wat het zal opleveren moet nog blijken. Het belangrijkste is dat er eindelijk wat gebeurt. Het is nu nog maar een clubje mensen dat onwennig zoekt naar een manier om te protesteren. Nu is de stemming nog prettig, maar dat kan nog veranderen als de tijden grimmiger worden. Dat is natuurlijk ook de reden dat in Nederland nog maar een klein aantal mensen is dat zich echt druk maakt over economische crisis. Ik heb een rondje gelopen door de straten om het beursplein, Kalverstraat, Oude Kerk, de Oude Zijds Voorburgwal en Damrak. Daar is niets van het protest te merken. De hoeren en terrasuitbaters doen nog even goede zaken, de rondvaart boten zitten nog vol met toeristen en varen nog. Gelukkig maar.

Reacties (104)

#1 Frank

Mooi sfeerbeeld, prachtig gedicht. Plusplus

 • Volgende discussie
#2 keest

Uitgebreide tijdlijn met tientallen aanvullingen over acties in Nederland bij indymedia

http://www.indymedia.nl/nl/2011/10/79023.shtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 salvatore

Bedankt voor je getuigen verslag.
was er graag bij geweest mar mijn ernstige claustofobie/agrofobie; Doet me mensen-
massas vermijden.

Volg het wel zoveel als mogelijk via mijn motorische schotel,van belgie, via spanje, zuid amerika,africa, en new york. Als ook WWW.

Waarbij de pers en media,vanuit holland,ook mondiaal( in verslaglegging) toch wel erg tekort schiet.
En liever zichzelf horen ,(als we ze al horen) in duiding (intellectuele) analyses, en,subjectieven eigen invullingen van ,en over de demonstrerende mensen.
Of degene die daar vanuit hen eigen duidelijke motivaties deel van uitmaken…
Of er middenin weliswaar subjectief,toch vandaar uit ,waarheidsgetrouw ,verslag van doen;
Niet gehinderd door wat (politiek) gewenst is of niet;ter beeldvorming.of uit superioriteit waan.

Wat ik de afgelopen tijd zoal, gehoord en gezien heb; zijn de ontmoetingen van, deze mensen, tijdens de ” bijeenkomsten” waardevol genoeg, een en ander al gaande verder vorm te geven. wat ik persoonlijk, een goede zaak vind.
(Zoals ook allen anderen wegen en middellen ,mensen tot hen beschikking hebben)

Canvas, had gister en vandaag ook,een veelzijdige verslaglegging; waarbij mensen zowel in nuevo york,als spanje , italie, en cetera;
Voor mij is het duidelijk genoeg.en meer dan tijd; de handen in een te slaan;Boven allen meningsverschilletjes uit, en eigen belangen. Velen handen maken licht werk; en samen; bereik, je meer dan alleeen….
Het N.O.S journaal; was nogal incongruent; op veel vlak; zelfs, sprekend over ” 20 tigers” (over new york)

Onderwijl a bunch of hoogbejaarden en , 30 tot en met 80 plussers non stop achter hem in beeld, bleven lopen…” action speaks louder than words”,en beeld OOk , meer waarheidgetrouw.
(Al kon deze N.O.S ,verslaggever met blik in de camera en kijkers thuis,natuurlijk ook “niet zien” wat er al die spreektijd;achter zijn rug,gaande was…vol in beeld.
Best lachwekkend;gelijkertijd,die beelden, volledig onderuithalend ,wat hij beweerde…)

.Ieder met hen eigen beweegredenen, duiding daarvan; of kritiek omtrent het ontbrekern daaraan,….(voor zover ze deelname voor zichzelf niet duidelijk hadden,dan? warom dan meedoen?)
ZELF mochten zeggen; waarom en waarvoor; ze tot actie overgingen/daarvan getuigen waren,en verslag legde.

Wat ik persoonlijk dan van meer waarde vind; dan al ‘ de intellectuele” daar slechts een mening en analyse op , willen geven, op een wijze, ver boven staat, als waar ,en wie, ze dat over doen./spreken; natuurlijk…” hen vak uitoefenen,middels aangeleerd gedrag, concept…,.en mores.

In New york, waar dit al een maand geoorloofd wordt; stelde een spreker;
“hay, ik ben, moslim, en kom van de Arabische lente……”
(Welke, de gemeenschappelijke deler,….mondiaal,dezelfde is.. op sommige extreme ,vormen en gradaties na…voortkomend uit hetzelfde…etc..)

Op het N.o.S omtrent de Hollandse variant; verwoordde een demonstrante het zo;
” hier ontmoeten we elkaar, spreken we elkaar, en vormen we wat ons bindt; net zolang als dat nodig is”

CHAPEAU! EEn mooie open houding….voor nieuwe ervaringen, als begin punt van een nieuwe rechtvaardige koers; world wide…ieder op diens manier..Zonder,”ons” tot eenheidsworst,te laten maken.

MOOI ZO; eenheidsworst is geen must,noch garantie,noch gewenst voor het slagen van , een universele…noodzaak..
Wat ik begrepen heb,mag er in N.l wel gebruik gemaakt worden van geluidsapparatuur en megafoons, en snap, de beperking daarvan;
Zoals je stelt; ‘ mensen dus niet noodgedwongen creatief zijn,in het verspreiden, en eigen maken ” van het woord” bij gebrek aan ” massa media instrumenten,en hen roepetoeters…..

Goed te horen dat verder de sfeer goed was; ondanks wat boze mensen,die niet verder kwamen; dan de wetenschap zij boos waren…
En jammer dat juist in Rome,waar de meeste ,mensen waren samengekomen;hjet wel uit de hand liep door wat individuele relschoppers; een klein groepje die het vreedzame geweldloze karakter voor anderen verpesten.

Aan de andere kant, heb ik begrepen,dat ITT anderen landen, overnachten en bivakeren ,in nl dan weer,niet toegestaan is/zou zijn?
Wat jammer is;omdat gaandeweg,dit de weg is,meer mensen ,zich hierbij doen aansluiten..en ” de” beweging steeds groter,wordt en vastere vormen aanneemt; ook in diversiteit… (Naast degene die daar anderen manieren voor aanwenden)

-“Ik zie eigenlijk maar weinig boze mensen. Misschien heeft de crisis nog niet echt toegeslagen en gaat dat nog komen? In Nederland is het meeste leed vooralsnog aan ons voorbij gegaan. Al begint het bij veel mensen nu toch wel te knagen.” –

Vooralsnog aan ” de meesten” voorbij gegaan, op de mensen na; die anders hebben ervaren ( niet uit keuze) en daar specifiek in N.L ,te lang alleen in stonden….
‘ Want neen in nl…komt dat niet voor; de overheid zorgt daar wel voor; n.l vertegenwoordigt alleen het “goede en beschaafde’ Zoals te lang teveel mensen, liefst bleven geloven;PAS dan als ze `zelf anders ervaren/zien…Wat er achter de schermen ,onzichtbaar voor de meesten, al te lang en te wreed gebeurt..
En dat gaat zeker helaas,nog veel meer komen..
De slachtoffer daarvan echter ,nog niet massaal;en veelal in onze cutuur- eigen doofpotten gesmoord….

Duizend mensen, divers,jong oud, arm,rijk,links ,rechts,wit,zwart,of gekleurd,etc; is een goed begin voor ons kleine B.V eetje,en hen “toezichthouders”
Jammer dat dit op 2 /3plaatsen verspreid was….( Amsterdam,Den haag, en Utrecht?
Had ze liever ,allen ten samen, op het malieveld, gezien..
Volgens het N.O.S waren het door de dag heen, 2/3 duizend…die kwamen en gingen.
En of er mensen kunnen blijven slapen en doorgaan,zoalang als nodig is, nog maar de vraag..Of dat B.V holland kiest het schoon te vegen…voor ” de goede orde”

Mocht dat niet zo zijn, zou het ons sieren,in navolging van, de v.s, zelf zorg te dragen voor schoonmaak en onderhoud;onze eigen troep te ruimen.. (mocht dat,een reden zijn, als ook;die mentaliteit,tot….al een hele welkome verandering zou zijn; welke alleen al..deze demo rechtvaardigt..en piure winst is; de vanzelfsprekendheid, eigen troep op te ruimen;en eigen omgeving, naar eer en geweten te onderhouden.)

Leuk dat, je het naar je zin had;het gezellig was (een oeroude kernwaarde; we met zijn allen willen behouden, toch?)en zoveel diversen mensen gesproken hebt./
het beeld je daarbij schetst, kwam ook zo over bij het N.O.S , Canvas, en velen anderen buitenlandse verslagleggingen…

Alleen dat al vertegenwoordigt ,een waarde op zichzelf; naar buiten gaan,en anderen echt ontmoeten, mee spreken en begrijpen/horen wat hen beweegt,zowel in diversiteit, als overeenkomsten; mooi is dat….en jammer ,we te weinig., dat in ”
normale dagelijkse omstandigheden,onszelf e.a toestaan.
het zal wel een dwarsdoorsnede zijn geweest,wat ver voorbij ,links/rechts;of anderen ;fictief gefraamde hokjes,gaat wij onszelf opleggen,en alles naar indelen.

Zowel landelijk als mondiaal, heeft dit niet zoveel met links ,rechts, arm, rijk, aloch atoch toon, etc te maken.

Zoveel is me wel duidelijk.OOk in al die landen dit alles al begon ver, voordat….het hier naartoe oversloeg, en waar ik eerder in velen van die landen,bij toeval was.
Wel heeft het me verbaasd; hoe lang het duurt; HIERO, voor iemand ,eens opstaat..en liefst velen; ongeacht menings verschillen politieke kleur, etc…
Dit gaat daar godzijdank ver aan voorbij..
OOk dat kwam zelfs vandaag bij de N.O.S zeer kort en woordelijk beeldend ,aan de orde…

Heel erg bedankt voor je oprechte,ooggetuige, en deelnemende verslag,uit n.l.
ben erg hongerig,naar de verhalen van de mensen zelf, die deelnemen, daar zijn en HOE zij dat beleven.

Hoewel ik,niet op faceboek/hyves zit. Wel middels velen internationale fora,en netwerken me blijf informeren. Vindt ik vanuit n.l zelf bedroevend weinig echte info,( van binnenuit…)

Los van jouw waardevolle verslag, (en nogmaals ,bedankt je dat wil delen met de,niet aanwezigen,ik heb het met volle interesse, tot me genomen)
: Sprak me, de onderstaande Nederlandse,open aanvangs houding/benadering, wel aan ; Afkomstig van, de webside;

-www.occupyamsterdam.nl-;

Wij! Samen! Verenigd!

We zitten midden in een globale crisis”. Merk je het al? Terwijl problemen de wereld overnemen,

lijkt het wel of onze toekomst steeds donkerder word. De slechte economie, waardeloze politieke

spelletjes verspreiden onrust over de hele wereld, terrorisme, en lange nutteloze oorlogen –

leiden ons af van de vraag die we onszelf eigenlijk zouden moeten stellen. Het word tijd om

onszelf onder de loep te nemen en te onderzoeken wat er met ons aan de hand is en hoe we

kunnen overleven in deze nieuwe wereld – een wereld die in nood verkeerd.

Wij zijn “Globaal” niet alleen financieel gezien, maar ook sociaal en emotioneel gezien. Wij

beïnvloeden elkaar zo sterk dat we een wereldwijde golf van protesten hebben ontketend van

land naar land via de verbindingen van het wereld wijde web.

Wij kunnen niet langer zo doorleven in een schijnveiligheid en een verdeelde samenleving, we

moeten de veranderingen aanvaarden en er op een juiste manier op reageren. Zoals de wijze

woorden van Mahatma Gandhi:

“You must be the change you want to see in the world”.

Als mensheid, moeten wij de feiten onder ogen zien: de toekomst van

ons bestaan heeft de samenwerking nodig van al haar leden. De realiteit

is dat wij onze afhankelijkheid op moeten eisen

Laten we de harmonie weer terug

brengen in onze samenleving, en de

verandering zijn die we zelf willen zien

in deze wereld!

Namens de nedrlandse commissie; “velen handen maken licht werk”
En samen bereik je meer;dan…in je uppie…”

OOk nederlandse “intellectuelen” staat het vrij, een steentje bij te dragen; Al is het maar; om het vermeende gebrek aan/ventuele ‘ intellectuele armoede” de oorzaak zouden zijn van deze westerse beschaafde ,constructieve samenkomsten en ontmoetingen;
te compenseren….en aan te vullen;
TOCH?

De meeste ellende en rottigheid.,komt niet voort door degene ,die ze veroorzaken;
maar door ” de massa” , “goeden” die toekijken /wegkijken/meedoen/dekken ,beschermen, vergoeilijken,bagataliseren,etc..;etc..

Of,kortom, hoe dan ook niets doen; dat wijst heel onze geschiedenis uit; OOk de extreemste ellende,mensen,te verduren kregen.Zeker niet alleen door de daders….
Maar door al de rest; die…dat laten gebeuren.( en dus onderdeel daarvan, en dat betreffende foute systeem worden; Wetend of onwetend,macht kein flaus aus;in de gevolgen,en het voorkomen daarvan… Is beter dan genezen, en hoe lang dat duurt,wat in , no time vernietigd wordt; JA generaties lang,en langer..
Dis is het niet voor onszelf…dan voor anderen ,misschien????
Of is dat teveel gevraagd; in ons hoog verheven individualistische illusionair bestaan,welke zonder anderen;In levensvatbaarheid /houdbaarheid;geen schijn van kans maakt;
No execption on, that rule… we zijn onlosmakelijk ,afhankelijk en verbonden met ,en van elkaar. Onafhankelijk denken, en handelen is wat anders;en TOCH ook onderdeel van dat geheel; We deel van uitmaken;Of u wilt of niet,.kiest of niet;
Dan nog.

“ The significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking

with which we created them.” (A. Einstein). Als alle problemen zijn ontstaan vanwege

onze verdeeldheid, en egoïsme, misschien liggen de oplossingen dan precies in een

tegenovergestelde houding, die van samenwerken, verbinding, en gezamenlijke garantie en zorg.

Vind ons op Facebook United Humanity Nederlands

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Frank - Reactie op #3

tl; dr?

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Joris - Reactie op #3.1

tl; dr.

#3.3 knelistonie - Reactie op #3

tl; dr; ?

DIT GASTJE SALVATORE IS EEN FUKKING TROL!! +CIA!!

nothx graag gedaan
maar wel jammer dat enz. snap je

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.4 salvatore - Reactie op #3.3

@8, Een kadootje voor je,op een lullabully Sunday,vol onzin,waarop je vrijlijk, je fantasie en speculaties kunt loslaten. Ookal heeft dat geen “ fuck” Met salvcatore van doen.Bovendien heeft,de cia besloten over te lopen naar “normal” land.

Ze hebben er genoeg van,een leider te volgen,en nooit vrijuit te kunnen praten over hen “ werk” CIA zijn ook maar mensen…inclussief,aL hen gebreken.
De cia heeft verder unaniem besloten in de banken te infiltreren,van binnenuit te laten vallen wat niet deugt; Zodat degene; die wel betrouwbaar,en integer,beleid voeren over blijven.( en dat op deze vrije markt af te dwingen) OOk zegt de cia zijn vertouwen op,in politiek Holland.

De cia is ,verder van mening het dutch volk, de regie en heft ,weer in eigen hand dient te nemen; En niet over te laten ,aan de heersende machtswelustelingen, criminelen en rotte appels; Instituut en bv Holland teveel,onder zijn gelederen heeft,en de rest besmet. De zogenaamde leiding gevende rotte appels,eruit te kicken.

Bij een volkomen gebrek aan,zelfregulatie. Beter geen leiders ,regering woordvoerders,en “ vertegenwoordigers” van BV Holland;
Dan dit crimineel tuig;die pas van ophouden weten, als het verantoordelijke deel van het volk ze daar toe dwingt. En MISFITS; zoals Verhagen,en publiek ,vol in beeld eens stevig de oren wast; Op inhoud;handelswijzen,en gedrag; Met zijn “woedeaanvallen” ,zijn misdadig zin koste wat kost doordrijven etc;

Persoons gestoorde politici,/leidinggevende horen, in een inrichting,en niet op het pluche; Waar ze van B>V Holland een gestoorde inrichting maken. Indien we, Een “stress test” eissen voor allen, zittende politici,management en besturen; Besloten Venootschap Holland,rijk; Zijn er teveel die in aanmerking komen; extreme hoog scorend; op as 2 van de DSM; en de invloeden,en destructie; Dat voor ons heeft,is onaanvaardbaar. Die vrees, is dus volkomen terecht; en daar ,mag de maatschappij, Zich tegen beschermen.
Zij vormen een gevaar, voor de samenleving,met hen sluwe gif
en de bakken vol met onzin, Holland zich moet laten opdringen.

ERUIT, met dit destructieve walgelijke machtswelustige oorlogstuig!
Net zolang als nodig is; want de eer,aan zichzelf houden,en opstappen;
Na teveel ernstige misstappen en, ontoelaatbaren handelswijzen, zit er niet in.
OOk hierin is Holland uniek. En een bananenrepubliek first Class. Voor veel minder worden mensen die op invloedrijke posten,dermate grenzen overschrijden eruit gekickt; Met en celstraf op de koop toe.Hier wordt dat onschendbaar verheerlijkt…
So we move them asses,by moving ours, just to stop,the mischiefs! As long it takes; to keep the land; incoruptable and clean.

Vandaar dat de cia heeft besloten, nederland ,en den haag ,schoon te vegen;
Net zo lang als dat nodig is, en het weer gezellig wordt. En het kaft van het koren gescheiden; Ons vertrouwen, door word en daad, terugverdiend,kan worden.
Meedoen aan deze volslagen achterlijke, gestoorde, “ cultuur”/dat wel best vinden…
Is beneden allen peil; EEn opstand; idée,en uitwissellen,open transparante democratie eissen.En wie zich misdraagd ter verantwoording roepen,uit functie nemen;en waar aan de orde strafrechtelijk vervolgen.
We kunnen niet toestaaan; nedeland, zich laat (mis) leiden, door een bende, peuters en criminelen.
Al lijken velen burgers, zich “unheimlich” te voelen, daar,ze blijven zoeken ,en roepen om “leiders” En Iets/iemand, om te volgen. Anders weten ze niet,wat ze eigenlijk; op het malieveld doen? Dat moet iemand anders ze zeggen?
Mensen zijn als de dood, zelf verantwoordelijk te zijn, voor hen doen en laten;de gevolgen en hen keuzen. Complete verwarring; Nu er geen leider schijnt te zijn van” “ “ de beweging” ,weet geen men’s meer,wat ze eigenlijk doen,waarvoor,en welke richting,ze uit willen. Dat verklaart, de fascinerende wisselwerking; tussen wat op het pluche zit…en het “ klootjesvolk” het houdt elkaar lekker in stand.Het 1 kan niet zonder de ander; het lijkt de “ krediet” crisis wel; Hebzucht, en graailust, van instituut Holland,die misbruik maakt, van dezelfde hebzucht en graailust,hen “ slachtoffers”
onder het volk; voor/door gevallen zijn.
En op gedijt…tot het uit zijn voegen barst; dan is het tijd voor een andere koers te varen.

Namens de cia stel ik,n.l zo niet kan doorgaan,en dus gaan we daar, wat aan doen;
Ingrijpen waar,en zolang als dat nodig is.
Deze, ZOOI.wat fatsoen in hen flicker te brengen.
EErst een grote schoonmaak actie; Dan de wederopbouw.
De indeling, superieure,(n.l zich schaamteloos naar indeeld) en inferieure, aardbolbewoners,en hen beschavingen; zo n.l voordoet;
Bestaat niet en is een mindfuck!
Onbeschaafd Holland, hoe we met elkaar om menen te kunnen gaan; En de politiek, toe opruit, hebben allen grenzen,overschreden;reeds.

En ik laat mijn vrienden,buren,coleegaas, en kennissen, niet meer, op deze schandalige fascistische wijzen; kwetsen,beledigen,vals wegzetten,criminaliseren,marginaliseren,uitsluiten,kansloos,framen/maken,en mensonwaardig, inferieur behandellen;
Van de pot gerukt; hoe dat hier “ genormaliseerd “wordt!”,zelfs door “onze leiders” we niet zonder kunnen; Zo we ons laten wijsmaken
We heben gvd geen kasten systeem hier!

Meer dan genoeg geweeest; afgelopen uit; Keihard ertegen in gaan.Net zolang als nodig; van inhoudelijke repliek bedienen; ERUIT ermee.
Minimaal 1 jaar GEEN regring is gezond voor ons land; zich te bezinnen; en is het beste we NU gaan realiseren; net zolang als nodig.
CIA werkt dag en nacht, en weet;
De dutchy, arrogante superieure plucheplakkers,hen beste tijd gehad hebben.
To, dirty, to stay, they failed,and are just not big enough to concuer; The voice,and sreams of JUSTICE,and Humanity.

Yes we can change our mentality, when we find..we need to..
And I DO.

Yes it written by a rasberry for rasberries but also ‘others’ ‘out there in Normal Land’ to help them understand,its in the lyrics!;

Special present; from CIA to “ normal land” ; in answer @ 8;
DO IT YOURSELF;

http://youtu.be/FKyHLzS7EkI

http://youtu.be/UKnBgJG9A8E

http://youtu.be/MWyBwqf3MxM

http://youtu.be/RiU088ink_0

 • Volgende reactie op #3.3
#3.5 salvatore - Reactie op #3.3

Typisch dutch still; Madurodam, ieder zijn mening,in de MSM leest;
En zich ,onbeschoft gedraagt; in groepen op vakantie;
zelfs thuis, evenment, voetbal, als een kudde-beest;
Waar zelfs de kleine man;En hou ,die maar in de gaten,
want als het hem gevraagd wordt;heel goed schieten kan;

http://youtu.be/vEXIcSZnr5E

Er komen anderen tijden; en het verliezen ,van de comfort zone;
Is slechts een nieuwe uitdaging; good for development; by choiche;

http://youtu.be/pqeS4UTFUks

Holland, now a days; still seems the same;

http://youtu.be/O7fmr8psau8

de eeuwige soldaat; dutch culture; as small it is ,
in its self,and,and what, it contains…

http://youtu.be/A_rF522TPvs

de reiziger;

http://youtu.be/NwjG3076_KY

Via de lage landen ; achter de hemelpoort.;
Welkome ,just folow the light, of your hart.

http://youtu.be/cWEtvDQFISc

Mijnheer de persistent; ik heb het niet op, republikeinen,zelfs,die in n.l.
Lang leve onze monarchy; ; hoezee,hoezee,hoezee;

http://youtu.be/zxYXLcy6WP8

voor de overlevende;
De broer, van wilders; sings his own songs…and have a own fora;
To give a, sight inside; of the autobiografy…
wich is a matter for the future;
To discuss; on, a symposium;
just a matter of time.
And in between; we do protest; around the clock;
And know why we do that for; as i speak, for myself.

http://youtu.be/SlMxkUC8XZc

 • Vorige reactie op #3.3
#3.6 Arno - Reactie op #3

Hallo Salvatore,

hoezeer ik het ook met je eens ben dat er iets is gebeurd, toch vind ik het jammer dat ook jij voorbij gaat aan de initiatieven voor Occupy die in Heerlen en Maastricht werden en worden ontplooid…en die in tegenstelling tot wat het NRC doodzweeg door alleen nog Rotterdam te noemen, de echte hekkensluiters van de actiecentra voor Occupy in Nederland vormden. Het is mijns inziens ook niet een versplintering die hier heeft gesproken: het was juist het spontane van de acties die zowel in Holland ALS in Zuid-Limburg ontstonden wat aantoonde dat veel mensen eindelijk uit zichzelf een stem probeerden te krijgen. Niet de aantallen doen ertoe: het feit DAT er op DIVERSE plaatsen iets gebeurde en de lange termijn-effecten die deze acties in de hele wereld gaan krijgen. Je ziet het nu al: zelfs het bagatelliseren van kleinschalige acties door hen die critici op een graaicultuur zonder onderscheid meteen op de hoop van de linkse hobbyisten gooien, terwijl de beweging a-politiek is begonnen….dat je online zoveel minachting enerzijds en bewondering anderzijds terugleest toont dat veel mensen nu steeds meer hun ware gezicht laten zien…maar vooral dat ondanks of juist door deze vorm van meningen uiten de belangstelling voor veranderingen nog nooit ZO groot bleken te zijn, terwijl interesse in de politiek steeds meer dood leek te zijn (of dat wilden bepaalde instanties ons wellicht doen geloven). De tijd zal het ons leren.

 • Vorige reactie op #3
#4 salvatore

O ja die ” eerste clown” en ” elkaar liefhebben; zo je noemt; die eeste spreker; was dat toevallig 1 van de politici (het vertrouwen in OPGEZEGD is)
In denk aan Donner,vanwege zijn neus…

“De eerste spreker is een clown, althans hij heeft een rode clownsneus op zijn neus. Hij vertelt – in het engels – hoe belangrijk het is dat we elkaar liefhebben. Het zijn mooi woorden, maar het meeste wat hij zegt vergeet ik weer. Hij gaat net iets te lang door. Na een ongeveer 5 minuten neemt de volgende spreker het over, en zo gaat het tot in de middag door. ‘

Eind Januarie,2011 in chilie; een clown werd opgepakt; lid van HET/EEn internationale kinderporno producent. (dezelfde netwerken als waar de V.s ons op wees; inzake de internationale netwerken hofnar,directeur, robert m,en zijn maat.
Deze werkte niet bij een creche; maar verhuurde zich op parties,voor kinderen als clown.
gelukkig werd bij zihjn aanhouding in het , 2 uur durende journaal;agelijks;
uitgebreid,het volk volledig geinformeerd; Hoe wat waar, waarom etc.
Waarna,godzijdank ,ook de media en, zelf profilerende analyserende “deskundigen”
Geen profit uit deze ernstige zaak trachtte te halen.

En hoewel daders van internationale ,criminelen,netwerken: OOK hummaan behandeld worden,aldaar.
\Wordt het volk verder niet lastig gevallen,nog de nabestaande/familie van de slachtoffers;eindeloos maanenlang.
Neen hooguit; … na gedane arbeid, het volk geinformeerd;over vonnis,motivatie, en de feiten daarn ten grondslag;en zo hoort het;
Kan holland veel van leren.

Had al een aversie tegen clowns (is een gevoel en antipathie) en denk in Nederland,bij het woord ” clown” ,aan Donner.
Zou me niet verbazen dat de eerste spreker was?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Baron E

Ik was vanmiddag even wezen kijken, helemaal eens met deze beschrijving. Naast de enkele interessante kijk veel wacko´s die met leuzen als “alles moet gratis zijn” de kracht van het protest teniet doen.
Ik verwacht niet dat er in het gemoedelijke en welvarende Nederland iets van de grond komt, en zeker niet zolang het gedomineerd is door (radicaal) links. Dit zou een echte volksbeweging moeten zijn, maar wat ik gezien heb, staat daar ver van af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Harm - Reactie op #5

Gelet op de reacties hier, lijkt het me waarschijnlijker dat die wacko’s PVV-ers waren van het soort dat geen grotere lol kent dan alles in het honderd te schoppen dat naar links riekt.

#6 Share

Hoeveel mensen hebben daar gestaan die het water tot aan de lippen stond? Ik denk vrijwel niemand. En wat willen die politici die daar stonden eigenlijk occupyen? De beurs? Weg met de bankiers? Waar sloeg dit op? Oh wacht.. er was geen orga noch programma. Iedereen kwam gewoon maar een beetje daar staan, een of andere mening hebbend. Right.

Op de foto de overkant van het plein, het ranzige damrak. Het was er stikdruk met toeristen en heerlijk weer. De stroom mensen loopt op de kermis af, die verderop op de dam staat. De mensen vermaakten zich er prima en de middenstand had een prima zaterdag voor oktober, zover ik kon zien. Laat het vooral zo blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 salvatore - Reactie op #6

Dat kan toch ,ook zo blijven en gewoon doorgaan?
het 1 sluit het ander toch niet, uit, maar versterkt elkaar.
Over het algemeen, oet je in amsterdam met een loep naar Nederlanders zoeken;laat staan Amsterdammers… (op de pijp,de jordaan,en nog wat wijken na)
de overgrote meerderheid en rest; op straat is TOERIST.
En kennen, de domos en hen motivaties,vanuit eigen land.
Alleen hebben zij wat minder last van de links,rechts, oud jong,rijk arm, etc hokjes geest. holland eigen.

Maar IDD la,laat, dat IIg zo blijven; Niets mis mee.
En idd, zullen de mensen die daadwerkelijk ,nu al (ook hier in n.l) het water boven de lippen staat, het minst vertegenwoordigt zijn.
lLaten we dan zorgen,dat er niet meer worden….toch?
Begrijp wel je beeldschets; Datzelfde had ik bij de ” cultuur schreeuw elite” .
En mijn huisrats wist prima uit te leggen waarom zij niet; staakte….
Volledig navolgbaar;waarom zij niet meedeed…

Toch daarnaast, ontmoeten ,met wat ons verbindt ,en daar voor open staan; is zelfs voor ” DE CIA” een nieuwe en hoopgevende weg…
OOkal is dat, de combi van ” de dwaze dagen bijenkorf consumenten”
In gesprek met hoogbejaarden grijze, pensionadaas;
Die het toch juist nu;weer hoog tijd vonden; deel te nemen aan…

(Hoe controversieel dan ook,sommige uitingen, en terechte kritiek en vraagtekens daarop/bij…Dan nog….de diversiteit…en motieven;OOkal zijn degene, het nu en al langer omgaat; niet in de gelegenheid, hen stem te laten horen,en deel te nemen aan..)
Dat is aan de mensen.. die wel voor hen willen en kunnen opkomen;ookal is voor hen ,de noodzaak nog niet dermate; als datgene ,waarvoor,ze daar staan.

Er zitten zoveel kanten aan, en.wel zeker; ook de zienswijze je hier weergeeft,
aan de orde is.

Toch, in het geheeel ,en de langere termijn ,dit ontwakende bewustzijn,en opkomen voor onze kernwaarden,dat dient;
Denk ik daar anders over; OOK/juist mondiaal.

( als CIA ,kan ik niet anders….en neen daar snap ik niets van, FOKKING 8 , toch ergens iets mis met jezelf. Hoe irritant/onleesbaar/ boven je bevattingsvermogen,etc mijn schrifwijzen/uiting geven,aan wat ik vind, dan ook..
Jouw verklaring ; heeft alles met jouw van doen,en 0,0000 niets met mij.

Gelukkig, zoek ik geen bevestiging in mijn leven;integendeel;en dat scheelt alles,ben daar dan ook geenszins afhankelijk van; in mijn doen en laten,noch gebrekkig schrijfwijzen.

Hoewel ik dat laatste betreur, ook voor anderen. En als ze er last van hebben, dat kunnen skippen . (wat een luxe) er aan ergeren mag natuurlijk ook; Maar lijkt me zonde van de energie. De mate anderen zich daaraan wensen te ergeren; Geeft wel aan, hoe weinig tegenslag ze hebben/gehad/kunnen hanteren…Anders, is het onmogelijk, op zoiets onbenulligs,” zo hard te gaan”
Dan ben je heel weinig gewend, je echt uit je conform zone haalt; ik zou zeggen; houd dat zo!)

En hoewel ik volledig verantwoordelijk ben voor wat en HOE ik schrijf..Waarvan de strekking in grote lijnen iig wel duidelijk is en blijft;en de ene keer wat duidelijker is geformuleerd ,dan de andere keer;en daar doe ik het mee.
Allicht niet, voor andermans gevoelens,behoeften,en wanen.. .

#7 salvatore

dat zou jammer zijn;Ook ik had gehoopt; dit eindelijk allen fictieve en in stand gehouden tegenstellingen;l zogenaamde links rechts,arm,rijk etc…zou overstijgen.Jammer dat, je live anders ervaren hebt.
Ik ben er niet bij geweest; maar zover ik het globaal volg,wat er in diversen landen aan vooraf ging, en wat de diversen mensen drijft; heb ik juist el ervaren; dit elke vermeende/onbelangrijke/gecreëerde tegenstalling overstijgt.

Mar ja ik heb natuurlijk geen recht van spreken als zijne trol, en cia, krijg immers dikbetaald, voor mijn infiltraties. en, goed uitgevoerde, “onopvallende schrijfwijzen”
Toch door de mand gevallen door ,clevor trevor, de acht van het biljard?
Godmejaar @ 8 ;kan het nog DOMMER!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 L.Brusselman - Reactie op #7

die @8 leest waarschijnlijk je comments nooit.

#7.2 Olav - Reactie op #7.1

Wie wel?

#7.3 L.Brusselman - Reactie op #7.2

ik mag zijn anarchistische schrijfstijl wel .
hakken is zo makkelijk

#7.4 piet de nuttige idioot - Reactie op #7.3

eerlijk gezegd sla ik wel ’s een stukje over als het te lang wordt.
Maar ook ik heb er verder geen probleem mee, dat associatieve ken ik van mezelf, maar probeer het te bedwingen. Maar als iemand dat niet doet en helemaal leegloopt zoals Salvo soms doet dan geeft dat af en toe verrassende inkijkjes.

En als ik er geen zin aan heb: ik heb zo’n wieltje op m’n muis om er rap doorheen te scrollen. Ik heb niet het idee dat het ten koste van m’n bandbreedte gaat…

#8 erlise

Deze mensen richten natuurlijk veel meer schade aan dan de bankiers, de bonusgraaiers in de globaliserende bedrijven, de grote aandeelhouders en de politici die zich voor de kar van het bedrijfsleven laten spannen. Want deze mensen maken van postbodes postbezorgers. En deze mensen verstrekten hypotheekaanvragers tophypotheken, en dit zijn de mensen die woekerpolissen verzonnen hebben en opgedrongen hebben aan de “hebzuchtige burgers en consumenten”. Dit zijn ook de vertegenwoordigers van investeringsmaatschappijen (al dan niet anoniem) die zich inkopen in noodleidende bedrijven ten einde die door radicaal gesnoei “gezond” te maken om dan weer snel hun aandeel te verkopen. Deze mensen in hun tentjes zorgen er voor dat tienduizenden banen geschrapt worden zodat geld gepompt kan worden in het heilige Europa met vrij goederen, diensten en personenverkeer zodat de grote bedrijven winstgevender kunnen zijn. En dat landen die hun zaken niet op orde hebben met het geld van de burgers die hun zaken wel op orde hebben met alle macht binnen die unie gehouden worden (ook al hebben de gevestigde vertegenwoordigers van die landen gewoon gelogen over hun financiele situatie). Dit zijn de mensen die verzinnen dat illegalen recht hebben op uw geld teneinde in het arbeidscircuit in te stromen waar ze de goedkope banen wegnemen van dure oudere autochtone werknemers. Terwijl u als autochtoon voor uw studie steeds meer moet betalen en beboet wordt als u door een reden uw studie een jaar langer moet doen. Dit zijn de mensen die verzinnen dat de banen van professionals in stukjes gehakt en uitgehold moeten worden zodat straks niemand meer weet hoe een kapot eindprodukt echt in elkaar steekt. Dit zijn de mensen die alle privacy gegevens het liefst in kaart willen brengen (onder het mom : u hebt toch niks te verbergen) voor welke doeleinden dan ook. Dit zijn de mensen die klokkeluiders vakkundig uit het verkeer halen. Dit zijn de mensen die …. Zo kan nog wel een tijd doorgegaan worden. Er klopt zoveel niet in de wereld waarin geld verdienen tot hoogste doel gemaakt is. En waar dat geld verdienen ten koste van de fysieke (lees uitholling gezondheidszorg) en geestelijke gezondheid (burnout, depressies andere welvaartsziekten) gaat van de poppetjes die in de rat-race van enkelen van links naar rechts gestuurd worden, oftewel gebruikt worden als jojo’s voor de graaiende klojo’s. Dat is ook de reden dat mensen van de occupy beweging geen echt doel hebben maar diverse doelen. Het is makkelijk om van de zijlijn, kauwend op je boterham met pindakaas en kijkend naar de jongste voetbaluitslagen of de verrichtingen van proftennisers, bodybuilders, dream teams op de olympische spelen te oordelen over mensen die wel in weer en wind staan voor eerlijkheid en transparentie. Ben dan gewoon eerlijk en zeg dat je te bang bent om deze mensen te steunen omdat je te veel te verliezen hebt. Ben eerlijk en zeg dat je bij de profiteurs in deze maatschappij hoort en wel vaart bij de praktijken van uitvreters en hun stromannen in de politiek en media, ben eerlijk en zeg dat het je geen kloten kan schelen wat met andere mensen gebeurt. Ben gewoon eerlijk maar veroordeel deze mensen niet, die verder kijken als menige neus lang is. http://bit.ly/oWiD3K

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Sjiek - Reactie op #8

Een beetje oog voor perspectief is wel op zijn plaats. Het inkomen van bankiers is na 2007 flink gedaald.

#9 Sjiek

Het leukste zijn de politici die een kijkje komen nemen. Ze voelen aan hun theewater dat er stemmen te winnen zijn.

Obama en zijn strategisch team zijn er al mee bezig. Voor Nederland een uitgelezen kans om het tanende momentum van de PVV nog verder af te knijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Maxm

Kan er een inklap/uitklap functie komen voor de comments want mijn wijsvinger begint te protesteren tegen eindeloos scrollen over gezwam. Ik kijk naar jouw salvatore.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 L.Brusselman - Reactie op #10

Jij wilt er een elitair clubje van maken?

#10.2 Maxm - Reactie op #10.1

Juist niet, ik zoek slechts een manier om alles overzichtelijk te houden zonder dat iemand hoeft te stoppen met zwammen

#11 salvatore

En hier, een cadootje voor allen meelezende ,zittende, ouden rottenden in het vak;
Incompetente Politici,bestuurders, (mis) management; En “ leiders” .

Die denken ons te kunnen sturen,maar als ze dat ,dan gaan proberen;
In de dure auto van hen pa………….Kijk uit ! een hond!.
Oei, een kind, dooood.
Donner, don –don don donner..Kijk uit!

Al de mischief’s,achter het stuur; he,
Verhagen mi boy; er is een tijd van komen en een tijd van gaan;
Omdat het volk dat wil.En KIEST.
Verhagen denkt dat hij kan sturen; kijk dan idioot!
Maxime, max max max ime; maxime achter het stuur;
Neen, neen ,neen; die is echt gek geworden ,geloof ik;
Stop,stop stop; Die is zijn hersenen kwijt…
Please please please; Der UIT!;

http://youtu.be/yUjPe7DuYao

En Hier nog een voor allen MISFITS ,Mismanegment,mischiefs, big chiefs litle chiefs;
Wie de schoen past trekken hem aan; heren en dames; Time for change; has come;
Ons land opbouwen op normen en waarden; niet aan, Hebzuchtig,narcistisch,superieure inflatie onderhevig; maar duurzaam bestendig;
This is a message to u,… Den haag-vandaag;

I present for u; the one and only ,black president; Where we take our gasoline from;

http://youtu.be/1A-oZ_WmFSU

En gratis advies; aan de heren en dames, in bestuur van besloten venootschap holland;
We zijn het korte termijn gesuck, en winstbejag,behoefte gesuck ZAT.
Take the long run; to build, our country togheter; in a way, The fundament;
Can carry, the top. In landsbelangen; regering go home!
Take responsebility; `and say NO to this gedoogdengedrocht.
Meer dan tijd; the curtain fall; In stand houden van wat niet deugd,maakt medeplichtig.
Om te beginnen; Eissen wij; het kabinet vertrekt;

En ik wil daar best een hoge oprot premie voor betalen; als dat dan sneller gaat.
En wij ontzet worden, van dit destructieve tuig.
Van mij partt met xtra bonus;als ze maar gaan, liever gister dan morgen.
Al lijkt me een all in full pension, vakantie in griekenland; een leuk alternatief;
Voor elke bonus; onze cultuur; te vergeven heeft;geldt zat;
Maar dat kan je niet eten!;

En wat de corruptie betreft; en misdadig winstbejag en zelf verrijking, uit publiekelijke middelen; letterlijk ,diefstal van, degene waarvoor bedoeld! POLITICI, do your job; to save; and built our land; a proper, human ,justable way;
OR we just do i our selfs…we wachten niet meer; althought some going to fast;while some want go; en in the end; there is a confusion; it chaos komt orde.
WE dont need; leadres, messias,fuheres; Het land terug aan het VOLK!;
En zet, de mischiefs in hen hemd; just ,in a underpence; thats enough;

http://youtu.be/ZmUNe7xYOyI

And last but nog least;

http://youtu.be/RgJ-VC-IOrg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 L.Brusselman - Reactie op #11

Goed dat Fela ook weer eens in het zonnetje wordt gezet.

#12 Horst Grogmuller

Een beweging zonder woordvoerder is natuurlijk toch wat lastig als je wat wil bereiken. Maar normaal moet je voor Anargistiese Pinksterdagen naar Appelscha, dan is de locatie nu toch wat beter.

Ik hoopte dat me de afgelopen dagen wat duidelijker zou worden wát nu precies het punt is van de betogers, maar dat is nog niet gelukt.

Overigens ben ik ook voor meer gelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 vandyke

Jezus salvatore, donder eens op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 vandyke

Ik ben gisteren even langs geweest en vandaag ook.
Een vijftigtal tenten afgelopen nacht. Goede sfeer en veel mensen komen toch even kijken. Even geluisterd naar een vergadering o.a. over de financiën.
Een meisje heeft voor haar tent een klein handeltje met de verkoop van koffie en thee. Ze had het koud gehad vannacht. Ze had geen matras en moest op de betonnen vloer. Een wildvreemde heeft haar gisteravond nog een luchtbed gebracht. Iemand anders vertelde enthausiast dat iemand ook nog met dekens aan kwam zetten.

Ik ben van plan de komende tijd elke dag nog even langs te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Michel - Reactie op #14

Hou ons op de hoogte alsjeblieft. Ik kan helaas niet elke dag komen, het is wat te ver voor me.

#15 salvatore

Message to, politici,government,and mismanagment of B.V Holland;

Hear a say;
http://youtu.be/cCWDe2XO844

Stick a bush;
http://youtu.be/IbKsGNxnaIM

Belly full;
http://youtu.be/27DFM9b9cvo

The time is now;
http://youtu.be/qEgWVe7K2Tw

Eli Eli; best tjhing in life is when you are free….;real liberty;
http://youtu.be/1qnlSGxKaLs

En deze is voor,Verhagen; Every, body has the right to know them culture;
Be wise;and know your roots and culture; not deny;
or you get a blow; cause u try to say; so and so…;

http://youtu.be/FK-DqiDOYZA

Of hebben julie liever deze, een heuse, rap van DON Donner;
Piet heyn,piet heyn; en nu komt het refrein;
Don dis me, om my field; just ,cause you are born;
As a king ; doenst mean, you will ever serve, OUR QUEEN.
We dont want/choose, u to.
Cause you are not able,nor humble enough.
So take your bike ,and just go home, Piet heyn piet heyn,
Blijf op je eigen terrein,zonder jouw blijft Den haag rein.
Niet wat, je mond inkomt,maar eruit gaat; is too dirty,
To serve, our country, with your drek.
Donner pak je boeltje en vertrek!
Te voet, auto,je opoe fiets; de bus, helikopter of de trein;
piet heyn piet heyn
zijn (mis) daden waren groot;
En ook zijn ego, niet al te klein.
Piet heyn piet heyn; En, justice zal er zijn.
Nu allemaal; het refrein; not say hallo, but goodby.

Herinnert u zich deze nog? ; Ook zonder blowtje is hij duf; suf en muf;
en vol bad stuff.
http://youtu.be/VupY6U874gw

Dankzij zijn broeders en zusters, mede-rappers,
Een upgrade versie;
http://youtu.be/Y83ySAyUV0E

Why are ,me and I fed up, with, this govermental shit;
and wont quit,untill ,they have been done and gone.
I dont like, these kind of “ leadership” ; U show
Mister goverment man,dont sink our boats.
Be wise, dont mis- lead our country,just go.
Cause u have proofed enough; And i like,
To check things, for myself.

No need, mister govermant man; to indoctrinate;
What we must feel,think,say or may not.,
be scared of./from.And so on;
Just to blind our public eye;
With your dirty propaganda
We will never folow,you; Strange orders;
Just, we do respect, the law!
Cause what U do,Is defenitly wrong; not right.
The ways you move, to obscure our, light;
By, fool controlled, lying,manipulate,to hold them thight.

Too serve and work,in your, ugly; puppetshow.
We take our lives and future in our hand ,
and make you, Understand; Whats, on our demand
,Just as long, its needed, to serve our land.
To make the misfits,mischiefs,and destruction, go.
Out of these , abused thrust,in power,and give them a blow.
We can see,think, choose, decide, hear, feel,move
and speak for/by, ourselfes,indeed.
So , for your small Full sensed stupid raps, no need;
And we go, for another groove,and,justible, strong beat;

U mix up; to bring them, down under,and out, law;
And u think; you are alowed,
to work above,so u act.
Rules ,and law, made for “others” ; but you…
Cant be a way; in that fact,
,i think,there is ,much work to do.
BUT not for these,false kind like you.
Cause what u do; is wrong ,and not true.

http://youtu.be/ier_Xzq-tzk

We go our own way; and dont want to stay;
In a land, destroyed, by, incompetent;
vagebonds in power; no fokking way.
The day, these mischiefs, are ready
to leave, their,chair.Wich is fair;
I will rise the flag; do the klompendance,
in , traditional,culture wear.

To wave goodby , and say so long..
,by ,by…
Celebrate,on,the leaving mischiefs
,they,never ever, return,in power.
You, proofed, to be, unable,
to (de) serve,and,even, see;
A beautifull ,composed,colored flower;
As, we, know, our culture and history;

Our culture is, was ,and always will be.
And all facets,shining diverse,and bright.
Not , meant, to, reduce, in black, nor white
its built with,and from; al those ,it to belong
That fact, is why, we come, as one, so strong.
Full colored and mixed up, is beautifull;
Proud to be,a part of,whole,we do exist from.
To know, where, we belong,,,the time has,come
this far; in our way; we choose, to stay,
Untill, the mis-chiefs in power,
have gone away,changed by men,
worth, and de-serve,
our faith,and confidental thrust.,
Not to late,these duty,is, a must.

We, payed ,your salary,
by hardworking us,to serve, our land
Now we find, to many puppets, in charge..
NOT, competent,nor honest,
no fair ,but games they play
And, roby,mislead, hide,and lie.
So these, misfits,have to be reliefed,
from them jobs
.Not,any factual reason
,in word ,gesture,nor deed,
that shows,nor proofe
they”re working for us, as we believed.

So whats, in our best interest, right now.
To send these government man, out of monopoly,
And risk.
We choose,and know, ourselfes;
take our lifes, regie,in our own hand.
To do,whats, good for us, and for the land.
Whats in need, and,much more on demand.

So please ,we have payed, to much to long, your waste,
our time; So u are dismissed,discharged,and disgraced.
And, we will work, and find, better ways; who payes?
What, was spoiled,and, disapeared, in pockets,
it did not belong; and again we have to pay,
as long as you stay,
and make our hardworking money away.

Roby, stealing,..dealing, hussel, and wuzzzel.
Is not a free market economy, but forced,
Uprising; obligatory, fictieve, pressed
Ridicul amounts of money,not for, the,factual, costs.
But, the big robby, from the misfits; to satisfy, them,greedy needy adiction.
Never enough,end always, sucking,demanding, for more;
we inject these diseases;to keep them alife; And fed up;
And the only result is they want, need,and seek for more.
What the hell should we do that for?

Its not,in them right,so they, used to act,as long we accept.
Not, used, to,deliver, healtcare, and basic needs.
NOR where we payed it for.
But to ,make ,BIG profits; out of us..to bad.
like products, they can, abuse, as far we let.
And when they have gambled,once again,our money away.
They come back aggain, and want, us to pay.ETC!
But alle the profits,belonged to others,they took.
They dont ,return,to the owners.

So we pay, the rising,high price for them lust,
As focked up, dependend junks;By hook, or by crook.
Those who gain the money, we have lost.
Those who, lost,/rob, the money, that we have earned..
Is always, the price WE pay;and, on our cost.
Over death bodies, BUT,we dont live; to get burned.

It doenst matter, these way; we feed these sickness.
And as long we do, it grows, even more;
like Parasite,who lives for/in, the drug store.
Geen enkele meerwaarde, in peperdure kosten posten.
Noch enige reden, dat op deze wijzen in stand te houden.
So we will, and go,change; weather you like that or not.
Its the choiche, we will make, and these choice u will take.
Its not about mony,but our kwality,health,and lifes; to care for!

And at the moment; Holland is real sick ;
By, mentality; And,play,the rules ,as dirty trick.
We ,the people will take care of that.
Cure, and make a strong,fair, country,
meant, and made for ,and by, all of us.

Maar gelukkig kwam daar eindelijk ,die olifant, met zijn grote snuit;
Die blies, dit gedoogdengedrocht,,en hen nare verhaaltje uit.
Eind goed al goed; En de rest, kunnen ,en doen, we zelf wel weer.
Ja het is tijd; toch echt de hoogste tijd;
to fire these,, kluns kabinet; En
Niet, bedankt, voor ,de ongezelligheid.

leugens games, machtswellust, manipulatie,list en bedrog.
Het schuiven met poppetjes, in hen awfull ,puppetshow.
Not, must, go on ,these way; cause we will blow them away.
To change,in a descend, human, dignity,respectable,fair world
Wich is worth, , all of us, live,and reach out in touch; to stay
As we are, do, feel, see, hear, move, behave,
act,choose,think,,speak and say;
We did it ,our way.

http://youtu.be/A-2opUQPqVA

http://youtu.be/qE_ohKIZXec

Jah works;

http://youtu.be/LM4mQ_aOGMI

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Harm - Reactie op #15

Dit gaat te ver Salvatore.

 • Volgende reactie op #15
#15.2 warumbel - Reactie op #15.1

Okeeeee… die Salvatore heeft gewoon een manische episode, toch ? Even wachten tot het overdrijft en ‘ie weer depressief onder de dekens kruipt, dan is het weer rustig op Sargasso.

#15.3 dominique - Reactie op #15

Yeah! :)

 • Vorige reactie op #15
#16 Bullie

Meestal ben ik groot medestander van naïeve wereldverbeteraars, maar in het geval van deze verdwaasde massa’s heb ik de enige naar mijn mening juiste analyse (van Peter Verhaar) mogen lezen bij de roze buren

Ik voeg daar graag aan toe dat ik allergisch word voor zich Groen en/of Links (of zelfs niet links, “want dat is een achterhaalde indeling”) noemende hipsters, de meisjes van dertig met staartjes en Pippilangkous-laarzen, die met hun Heilige Sint Steve-Phone nepinstamatic jaren zeventig-foto’s van zoveelste hun zinloze incrowdfeestje uploaden en zichzelf wijsmaken dat ze op enigerlei wijze maatschappelijk relevant bezig zijn, de generatie Jelle BC, zeg maar.
Ik bedoel, hoezo ecologisch verantwoord.

Word lid van een partij, ga stemmen, protesteer of procedeer tegen onacceptabele ontwikkelingen, instituten of plannen, gebruik je democratische recht (ja, het klinkt heel stoer om te roepen dat dat niets voorstelt, maar probeer het eerst eens).

Maar ga geen Occupy WallStreetje spelen in Nederland om je revolutionair te voelen. Daar beledig je de Amerikanen mee. Inkomensverdeling, armoede, bestaansonzekerheid en spreiding van maatschappelijke kansen in ons land zijn onvergelijkbaar met de VS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Harm - Reactie op #16

“De 1% rijken in Nederland zouden wel willen dat zij 99% bezitten”????

Ik voeg daar graag aan toe dat ik allergisch word voor PVV-ers die van zichzelf vinden dat ze wereldwijs zijn en daarbij klakkeloos FOX en GeenStijl nablaten, alsof die de bron van alle wijsheid zouden zijn.

Vooral als ze suggereren dat stemmen het enige democratische recht is dat een burger heeft.

 • Volgende reactie op #16
#16.2 target - Reactie op #16

Hier kan ik het alleen maar mee eens zijn. Het is een bijna wanstaltige vertoning waarbij je stiekem hoopt dat er per ongeluk een groep verdwaalde mariniers komt om het plein schoon te vegen. De occupyamsterdam beweging is vanwege de argumenten die jij al aandraagt niet te vergelijken met de verschillende Amerikaanse bewegingen. En daarmee is het niets meer dan een tandeloze verzameling van netniet-personages die vooral heel blij zijn met het feit dat het een vreedzaam en ‘creatief’ samenzijn van gelijkgezinde zielen is geweest.

Juist het ontbreken van enige urgentie binnen onze samenleving, in vergelijking met de situatie in de VS, maakt van deze beweging een genante en hypocriete vertoning. Je kunt je zelfs afvragen of je door op deze manier aan te sluiten bij de beweging de zaak niet ondermijnt. Wat de vertoning in Amsterdam vooral aantoonde is dat we het eigenlijk prima voor elkaar hebben hier in Nederland.

We mogen daar ook best een beetje schuldgevoel over hebben omdat we niet eerder hebben bedacht dat onze stem op bepaalde politieke partijen heeft gezorgd voor een rigide beleid en visieloze bezuinigingen waar vooral de zwakkeren de dupe van zijn. Zou dat die 99% op de borden verklaren? 99% van de Nederlandse bevolking loopt met het schaamrood op zijn kaken rond. Dat zou al een behoorlijke winst zijn natuurlijk.

 • Vorige reactie op #16
#16.3 goochem - Reactie op #16.2

Ik ben zaterdag geweest en kan beamen dat het zaakje nogal stuurloos is. Ik had liever gezien dat er old style een mars was geweest. Lopen is beter dan hangen. Neemt niet weg dat kritiek op occupy te makkelijk is. Als het in Nederland niks voorstelt omdat het hier nog te goed gaat, laat ons/ze dan lekker? Vredelievend, stuurloos, plat, zonder doelen, totaal geen impact dus en ongevaarlijk? Dan is elk commentaar op occupy direct verdacht en ruikt naar angst. Val maar lekker door de mand dus.

 • Volgende reactie op #16.2
#16.4 target - Reactie op #16.3

Nou nee, angst is niet het goede woord. Het roept voornamelijk irritatie op. Gelukkig raak ik al vrij snel geirriteerd wanneer het gaat om mensenmassa’s met principes en idealen, dus wat dat betreft roept deze occupybeweging niets nieuws bij me op.

#16.5 dominique - Reactie op #16.2

“het ontbreken van enige urgentie binnen onze samenleving”

Dat lijkt me toch een overdrijving. Ook in Nederland zijn – voor wie politiek of maatschappelijk actief wil zijn – wat mij betreft de leugens , stupiditeit en de macht van politici en industrie (dat beiden overigens zeer sterk samenhangen met die van de V.S. hoeft toch geen betoog..) genoeg reden om wat dan ook voorlopig te bezetten..

 • Vorige reactie op #16.2
#16.6 target - Reactie op #16.5

klopt, ik heb het ietwat gechargeerd gesteld. Maar wat me vooral verbaasd en irriteert is dat we met zijn allen nu net doen alsof we jarenlang gegijzeld zijn door de politiek en het grootkapitaal terwijl we er al die tijd zelf bij waren en in meer of mindere mate daar wel de vruchten van hebben geplukt. Nu dat zich tegen ons dreigt te keren ligt het opeens aan een heleboel zaken, mensen en systemen, maar vooral niet aan onszelf. Ik mis in deze hele beweging een stuk introspectie.

#16.7 dominique - Reactie op #16.6

Eens. In de mate waarin je consumeert , produceert , en stemt (op tenminste een aantal partijen althans) hou je die dingen mede in stand.

#17 Bullie

Protesteren is een democratisch recht, dat weet zelfs een PVV’er, je weet wel zo’n kale MBO-er met tatoeage, hond en Androïd.

Wat ik zo jammer vind is dat het tegenwoordig zelfs onder weldenkend net-links (zeg maar Sargasso) bon ton is om “de politiek” en “de bestaande structuren” te wantrouwen of zelfs te zien als vijandig.

De grootste bedreiging voor de economie is het gebrek aan vertrouwen in de economie zelf. De grootste bedreiging voor onze huidige, redelijke, veranderbare, democratische samenleving, is het gebrek aan vertrouwen erin.
En of dat wantrouwen nu van rechts of van links komt, uiteindelijk gelooft iedereen dat de democratie in ons land niets voorstelt. En, hoe paradoxaal, is de weg vrij voor lieden als de voorman der PVV.

Je zaait wat je oogst, Occupy zaait wantrouwen, desinformatie en verwarring, al is het maar door de situatie hier te vergelijken met de VS of Tunesië.

Na twintig jaar desinvesteren in onderwijs zit links met intellectuelen als Jelle BC, politici als Esther Ouwehand en protestacties als Occupy Amsterdam.

Het kan kortom alleen maar beter worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 Harm - Reactie op #17

De grootste bedreiging voor de economie zijn de dieven die van ruilhandel (met als tussenstapje het geld) een kansspel hebben gemaakt. De grootste bedreiging voor onze democratische samenleving zijn de clowns die van Den Haag een circus hebben gemaakt. Dat maakt de weg vrij voor lieden als de voorman der PVV.

En als links de voorman van de PVV de wind uit de zeilen wil nemen, dan kan dat alleen door de onvrede onder de bevolking tot uitdrukking te brengen in linkse bewoordingen en zonder het verdeel en heers spelletjes waarbij de buitenlanders tot zondebok worden gemaakt voor een falend systeem. Socialisme in plaats van nationaal-socialisme.

En duurzaam natuurlijk.

Dat klinkt erg Groenlinks, maar dat is het niet, want die hebben de zaak verraden en zijn nu…..eh,
ik weet niet

#18 salvatore

Looking forward for our bright future to come.
And the children, will pass, and overcome; these hungry world.
Enough, to feed, all; butt to less; to furfill the adictioned, needing for more and more.
Our bright future; comes, and relies, in the past.
What we do, see, registrate,and choose right now.
Will be them histroy from,the past; THEIR future.

We care as much; as we do for the hard worked;!
needy, old,grey,couraged; wonderfull people;
And what they did for us; to make…our welfare, work.
We suck; what they, made,and left, for us;
and they dont see; a thing,nor share, a part; of them work.
.so all the time they worked for free.
And now they depend on us; we let them suffer, with not a thing.
And spoile their,money works and time; we only profit from;
and scream about our right; to take more;and never enough.
I think thats not fair, nor decendt at all.

Anyway,….now its time to make place; for the future, children, to come.
And take care; for, the children of the past;who worked so hard;
suffered a lot; to make it all posible for us…with not a thing;
we cant live without;
and to honeur them and take good,human care;
of them is a must, i shout out loud;
is a realy shame how we do treath; even our own people!
And even get used on that; little, places, can be find..
In these whole wide world;where they treath; old needy people;
That bad; as we ; do and are used to; A BIG SHAME; on
US; Also they deserve, a better way; and we will furfill; to serve them.

http://youtu.be/dFtLONl4cNc

http://youtu.be/dFtLONl4cNc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 Sjiek - Reactie op #18

Op naar de kilometer!!!

#18.2 Sjiek - Reactie op #18.1

47 x 20 cm = 9.40 m is dit topic al lang* met dank aan Salvatore. Zover als ongeveer Bob Beamon in 1968 sprong.

Uitgaande van mijn eigen

Kilometer gaat dus niet lukken.

#18.3 Share - Reactie op #18.2

Probeer een groter lettertype.

#19 Bullie

Dat zeiden Mao en Mussolini ook!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 P. J. Cokema

De openingszin “Eindelijk, er gebeurt wat”, wil ik toch wat nuanceren. Het goede van Occupy is dat er geprobeerd wordt een breed en gezamenlijk geluid tegen de oorzaken van de kredietcrisis te uiten. Dat ontbrak nog wel eens in de vele acties die er sinds het aantreden van Rutte I zijn gehouden.

Maar er is veel gebeurd sinds dat aantreden. In juni heb ik dat op GeenCommentaar (nu geïntegreerd in Sargasso) duidelijk gemaakt met de OnrustMonitor en daarbij geprobeerd duidelijk te maken dat lokale acties tegen gemeentelijke bezuinigingen, arbeidsconflicten en andere maatschappelijke acties veel van doen hebben met Rutte’s antwoord op de gevolgen van de kredietcrisis.

Toen stond de teller op 144 acties (100 tegen de bezuinigingen, 25 arbeidsconflicten en 19 overige acties), per vandaag heben we 264 acties (inclusief Occupy) acher de rug of nog gaande (195 tegen de bezuinigingen, 39 arbeidsconflicten en 30 overige acties). In de OnrustMonitor zijn geen acties opgenomen die door politieke partijen als de SP zijn geïnitieerd.

Er gebeurt genoeg in Nederland. En sommige acties zijn wel degelijk gericht tegen de mentaliteit die door de Occupy-beweging wordt aangeklaagd. Zo herinneren schoonmakers hun werkgevers er aan dat ze vorig jaar een overwinning hebben behaald met hun stakingen. Nu blijkt dat er werkgevers zijn die zich niet aan de afspraken houden en daarom staken de schoonmakers van de ministeries van Buitenlandse en Sociale zaken sinds vrijdag tegen de bezuinigingen waardoor ze twintig collega’s zullen verliezen. Ze hebben het ministerie een nieuwe naam gegeven (ministerie van Mooie Praatjes en Vieze Luchtjes).

Het is te hopen dat in Occupy nu al die verschillende, versnipperde protesten bij elkaar komen en iedereen een grondige herziening van het financiële stelsel eist en de omvang en aard van de bezuinigingen aan de kaak stelt. Maar zeg niet dat er eindelijk wat gebeurt, want het gebeurt al ruim 1 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 Share - Reactie op #20

Salvatore , wat goed helpt is een regelmatige levensstijl en gezonde voeding.

 • Volgende reactie op #20
#20.2 Michel - Reactie op #20

Ok, je hebt gelijk, er gebeurt niet niets. Point taken.
Maar dit is toch wel anders volgens mij: dit is niet gericht op een direct doel of belang. Het is veel fundamenteler dan bijvoorbeeld de actie van schoonmakers van vorig jaar die ik me nog wel kan herinneren (mijn toenmalige vriendin werkte in de schoonmaak dus ik ken de omstandigheden, het is soms beulswerk door de concurrentie). De meeste acties gaan bovendien onder de radar terwijl dit heel zichtbaar is.

 • Volgende reactie op #20
 • Vorige reactie op #20
#20.3 P. J. Cokema - Reactie op #20.2

Ik denk dat veel mensen wel beseffen dat het wat onrechtvaardig is om een plaatselijke bilbiotheek te sluiten, terwijl er, ondanks fraaie gedragscodes nog steeds extravagante boussn naar bankiers gaan. Occupy heeft de potentie dat bij elkaar te brengen, gezien de sympatie die er bij aardig waty Nederlanders is.

 • Volgende reactie op #20.2
#20.4 Share - Reactie op #20.2

Over al die 15-oktober steden wordt gezegd dat de overkoepelende factor is, dat ze ‘tegen de bankiers’ en ‘tegen het graaien’ zou zijn. Maar wat volgens mij veel meer waar is, is dat er wereldwijd een collectieve afkeer tegen politiek ontstaat. Het wordt steeds duidelijker dat het vooral een politieke crisis is. Dus.

 • Volgende reactie op #20.2
 • Vorige reactie op #20.2
#20.5 aynranddebiel - Reactie op #20.4

Onzin. Het hele punt is nu juist dat die twee onlosmakelijk verbonden zijn.

#20.6 Share - Reactie op #20.5

Ik wil aangepaste iteratie van politiek op de banken waardoor er geen chaos meer ontstaat :)

#20.7 JSK - Reactie op #20.2

Maar dit is toch wel anders volgens mij: dit is niet gericht op een direct doel of belang. Het is veel fundamenteler dan bijvoorbeeld de actie van schoonmakers van vorig jaar

“We are the 99%” lijkt mij zeer duidelijk gericht op een bepaald belang: het belang van de onderste 99%. :p

Of is het fundamenteler omdat deze vorm van marktwerking ook jouw soort mensen dreigt te treffen?

 • Vorige reactie op #20.2
#20.8 su - Reactie op #20.7

Of is het fundamenteler omdat deze vorm van marktwerking ook jouw soort mensen dreigt te treffen?

+1.

 • Volgende reactie op #20.7
#20.9 Michel - Reactie op #20.7

@056 Het is fundamenteler in die zin dat het niet gaat om actie met een concreet actiepunt, een natuurgebied dat bedreigd wordt, een CAO die niet goed is, een energiebron die vervuilend is. Dat is voor iedereen wel duidelijk.

Wat dan wel? Daar wordt het wat lastiger, want er is geen georganiseerde beweging, ik kan dus alleen maar namens mij zelf spreken.

Het is – wat mij betreft – om een protest tegen de “vermarkting” van de maatschappij, de steeds grotere dominantie van financiële wereld en de omgekeerd evenredige afname van democratie. Lees bijvoorbeeld de college serie van Ewald Engelen, met name deel 3 over manier waarop ook het bedrijfsleven is “gefinancialiseerd”. Ik omschrijf hier iets dat meestal gemakshalve wordt afgedaan als “neoliberalisme”.

Wat mij betreft gaat het daarom, maar zoals ik al zei, er is geen duidelijk omschreven actieplan met woordvoerders en een organisatie.

 • Vorige reactie op #20.7
#20.10 salvatore - Reactie op #20

Ben het geheel met je eens. En ook blij dat nu eindelijk al die versnipperde, acties en zorgen samen komen.OOk politie,het leger,onze veteranen, en cetera.
Begrijp alleen de vage rol van de media,weer eens niet;wat zijn die ingodsnaam aan het doen; ..al die tijd; en het afgelopen jaar?

Elke scheet van Wilders of, wat, irritante, rotjochies wordt eindeloos op ingezoomd en herhaalt;dan moeten mensen, weer wel verantwooordelijk zijn voor een geloof;wat 5 miljard, mensen op hen eigen manier al of niet prakizeren;en als er iets moois gebeurt dan mag dat weer niet want je bent;geen iniaan, atheist, vrouw, rechter, sociaal onderzoeks psycholoog wetenschapper journalist; Maar gewoon nedralnder ja?

de media had best ook wat actiever aandacht mogen besteden aan voorgaande versnipperacties; en in woord en beeld brengen wat deze mensen te zeggen,hadden.
I.P.V krampachtig wegwuiven… in eindeloze persberichten…die nergens over gaan.
We doen het zelf wel weer; en dat is universeel ,zeer poitief;met elkaar communiceren ook;

Je moet je pas zorgen maken; als dat…wegvalt…
Onze belangen zijn indirect ook,andermans belangen/direct.
Elke haneling we hier plegen,heeft weer gevolgen;op totaal andere plaatsen; neem trafigura; maar ook extreme linkse hobbies; zijn net zo , erg.
En dat heeft de wereld en diens bewoners maar al te goed begrepen;een weg terug is er niet; de geest uit de fles; en samen gaan we verder,en we will overcome.

De grootste kritiek/gezuer mensen/media hebben; is ..dat ze niet weten wat de reslutaten uitkomsten en doelen zijn;etc..Wat ik nu juist een sterk pluspunt vind.
het oude kennen we al en ook waartoe dat heeft geleid;vandaar we het nu anders doen…en, mensen willen n eenmaal graag houvast, zekerheid en schijnveliheid;

Ook dat is een oorzaak;hoe het zo ver kon komen…mijns inziens dan..
Er zitten zoveel aspecten aan’ toch is er een rode draad en die is zeer positief..wat mij betreft,dan.
En met eerlijk ondernemen en winst maken in de niet publieke sector,by choice is niets mis…als je maar weet wat je doet…en wat de gevolgen zijn.
Al 2 jaar geleden waren er mensen, die in zeer hoge functies; alleen mar voordelen haalde uit de kredietcrisis;en, onze omgang daarmee; in het bestuur van OV;
hij , zich schamde; 40 procent ; bonus verhooging en 20 slaris had gekregen;hij dat belachelijk vond; en zei; als liks wint wordt ik rijker;als rechts wint ook;
maar ik ben het ier niet mee eens.

OOk, innovatie bedrijven,die subsidies helemaal niet wilde of nodig hadden;daar ze toch al vanuit zichzelf die onderzoeken gingen doen;niets met de overheid van doen..
Maar dat automatisme; routinematige zonder mensen nog nadenken waar we nu eigenjjk,mee bezig zijn en voor wie, En deze terechte vraag is nu eindelijk gesteld
en de itwisselinge in volle gang;en zo hoort het in en open transparante samenleving;
laat ook economie, studenten, rechten studenten artsen,etc gewoon eens aan het woord..

En dat gebeurt daar eindelijk of de mainstram media; dat nu, wil of niet;interessant vind of niet; Ik hooor en luister liever naar verhalen en ervaringen van mensen zelf; dat van commentatoren verslagleggers, deskundigen, politici, etc.
TO hear the man in the street; and, we are aal the man in the street;in many different ways; depending on..

http://youtu.be/ozL1rmcI-eY

En zeg nu zelf wie zit er dan precies te wachten op , 1 leider van heel de werel;d en al die landen en demoos occupy? europees? regionaal;of per plein en land.?
Wie wil nog een neiuwe messias,imam, etc..juist anders …

Wie zit er te wachten op een redder; een verlosser? O de media? SO?
Die tijd zijn we voorbij;en ja eng he we; zelf; ons leven en samenleving in de hand hebben en verantwoordelijk voor zijn; ieder als radartje van dat geheel; Geen controle, en grip willen hebben op democratische processen en vernieuwingen/ontwikkelingen;in de lange weg,naar evolutie;onszelf te ontstijgen
Vogelvluchten voelen dat ook zelf aan; daar komt geen afpraak bij aan de pas; beweging; massa x energie= beweging.
Al of niet in fysieke ruimte; en fictieve ” tijd”.

http://youtu.be/Jw9x1uUOlck

 • Vorige reactie op #20
#20.11 salvatore - Reactie op #20.10

De universele one world one octopus; with many long arms,around the world.
heeft, zojuist unnaniem,belsoten,zonder 1 brase/tak…zijn vetorecht,uitsprak.
We een woordvoerder en leider;hebben gevonden,die beridt is,de komende tijd; de pers, te woord te staan; in 1 duidige, heldere, verslaglegging.

Ze komt uit ;het zweede departement; maar vooor, de nederlandse tak van octopus;
is ,het na geschynchroniseeerd; zodat we allemaal elkaar, en onze leider;kunnen verstaan,en begrijpen waar ” zij” en wij heen willen…;met ,en op ,deze wereld/aarde;en luchtruim..
;met goede buren en verre en nabije vrienden in ons hart,en soul.

Onze nieuwe leider;weet alles,kan alles, zelfs van het dak afspringen zonder zichzelf te bezeren;en fokker, ging ook via zweden…; en beter dan al die lucht vervulings ballonetjes; onze regering, laat lekken;onze neiuwe leider; heeft het overzicht;

http://youtu.be/YmHiYHEqqMI

#20.12 salvatore - Reactie op #20.11

Magnoena ;En zijn die zogenaamde, woordvoerders dan ook vrantwoordelijk voor wat allen ocupy..steden en mensen,individueel al of niet doen? Hier spreekt minster van justitie, in samenwerking met politie;en cia; alleen uw leider,en messias nemen we mee;
….en vervolgen , tot inde herbergen elk kind…
ook, in..china wat…wel eens de nieuwe lama zou kunnen zijn; lekker makkelijk..dan; toch?

From Chile;life in Barcelona; the roof the roof the roof is on fire; we dont need no water…folw the leader folow the leadr; stop;and left,and right; The socca boys..

http://youtu.be/WghI5NABZXM
http://youtu.be/IlZFahgCL1s

from aribia, de chile,to barcelona,

http://youtu.be/XMqGjFsu-EU

 • Volgende reactie op #20.11
#20.13 salvatore - Reactie op #20.11

Om 9 uur opende de beurs vanochtend.
in de “publieke opinie” voor zover ik lees, is er veel kritiek.( wel van het soort,we al te lang, geklaag over horen, ongeacht welk subject)

Toch van allen kanten wereldwijd; veel steun en breed draagvlak’ Omdat al die mensen ook wel weten en zien; waar ook binnen hen, organisaties; zaken;..de verkeerde kant uitgaan…en beter ten halve gekeert; Zijn ze naast hen functie ook regelmatig en op diversen manieren van de ” partij”..

Bovendien;allen daklozen, papierlozen etc…nu ook effe er bij kunnen en mogen horen;
god jas eng zeg zon tenten…kamp.

In kenia; hebben ze er; ..een paar miljoen…self made tentjes; dus…
En ook, de oenernemers in den haag en amsterdam,toerisme;ov etc; vaart er zeel wel bij; dus niet zeuren en klagen; dit creëert werk, banen, zelfs voor het journaille;hebben ze weer iets om kapot te kaderen ,
in hen zelfgenoegzame colums; over…
De middenstand is blij zo in deze,” lauwe” dagen, tussen, prinsjesdag; en sint en kerst; voor carnival.
Tot dusver zie ik alleen maar positieve kanten;en geen schade/ anderszins;ongemak…voor wie dan ook.
maar ja in onze klaagcultuur valt altijd wel wat te zeuren; als eigenheimers; en is het pas echt crisis; als we niets te klagen hebben; het weer, heeft ook geen leider; doel, ..
En ook met hardwerkend, kun je delen; en toch, ook met werken; alleen maar geld kosten en verspillen plus heel veel schade aanrichten; DUS;een coby en je leven ; je werk is;en vici versa…elk werk is leuk en verantwoordt te maken; het nut van schoonmaken is duidelijk; verpleging ook; ondernemen ook;
maar van sommige ” functies” volstrekt vaag; Donner? piet heyn? verhagen?
En wat dat kost; ..nog meer dan een voetballer; ..
\maar dat moet wel;anders gaan ze in het buitenland aan de slag;
ha ha,zie je het al voor je Donner;Verhagen, in Libie/..in noord korea….?
Wilders in Dubai….want daar kunnen ze meer verdienen; ga dan!
En laat ons met rust.

http://youtu.be/N4MtpBu68Z4

 • Vorige reactie op #20.11
#20.14 salvatore - Reactie op #20.13

Al moet ik eerlijk zeggen; dit , impressie filmpje er nogal troosteloos,en armzalig uitziet,ha ha, maar dat is een moment opname…
Change will kom…from many ways…,we even have no clue.
Dit lijkt wel; op, de vroege ochtend van een carnival;als je kantjes rondbrengt;
of new years ochtend..

ha ha, zou toch liever in brazilie/ een plaza, in ecuador/zo staan.
kwa klimaat; mambo, cumbia; sfeer beheer; en ambiance; als ook kwaliteit van de life muziek; sorry wil niet een cynische zeurpiet zijn..maar vind deze, clip niet representatief; voor…..
” de beurs” ben wel benieuwd hoe die daar wereldwijd op reageert;
Good will hunting; werkt er ook, nog steeds, en weet vast wel raad; met een ; maaimachine motor; voor elke kop; boven het malie veld uitstijgt..

Zodat , minesterie van justitie, in samenwerking met justitie; even in google maps kaart kan brengen; en alleen de leiders hoeft te elimineren//
ha ha lijkt me vrij kansloos aan de hand van dit filmpje;
al pleit het wel tegen de bezuinigingen; in de, ..ja nu wordt ik echt flauw…
” nachtopvang: crisisdienst en gzz, voor verlopen, verlaten; daklozen; en street walkers..
Zo goed promotie filmpje tegen d e bezuinigen,en de gevolgen, had zelfs..de kunst en cultuur sector niet; Arme bibliotheken…..

Ggz, in actie
tegen bezuinigingen;want dit willen we toch niet op straat/in uw backyard?
De hema weet wel raad;en zo gaan we het doen en zelf weer voor onze mensen zorgen! velen handen maken ligt werk; soep en brood voor allen daklozen met/zonder papier/bestaansrecht; bejaarden, gehandicapten etc;
daar kunnen we PRIMA zelf voor zorgen, voor al onze kinderen ook;

so we do..van oudsher werkt dat ook het beste; in landen en volken die sociale cohesie; nog vanzelfsprekend is; is de kwaliteit van leven tot de laaste snik;
in welke positie dan ook; iig, meer kwalitatief en de moeite;\dan dat decennia vegeteren we hier bieden; BRRRRRRRR.,moet er niet aan denken;
ik sterf wel in de natuur; vanaf ik niet meer voor meself,en omgeving kan zorgen.
En laat niet nog eens 10 jaar zwaar op mij verdienen;in handen van gemarteld;en geen kant op kunnen in lichaam geest ruimte, etc..

Ach over een week klinken de eerste belletjes, en kerstmannen gluwwijn etc; op het beursplein,de dam..en in rome; …
Zolang als nodig is en de seiszoenen komen en gaan;
1 ding, beloof ik uiterlijk maart; is deze regering en CDA; gevallen.
En elk beetje dat proces versnellen kan; is mooi meegnomen.
En zo niet strot ik 200 euro opsargasso;en neem mijn verlies,van deze speculatie;
vooralsnog ,allen vertrouwen, in oorzaak,omgang gevolg; dit als resultaat heeft.

En in mei; op naar de stembus…alles is beter dan dit; laat de mensen in de regering verantwoording nemen EN afleggen;wij zijn er om te TOETSEN.

#21 Naam

Voor hen die geinteresseerd zijn: er wordt voorlopig elke dag tussen 17.00 en 18.00 een protestbijeenkomst gehouden op het Beursplein waarbij mensen opgeroepen worden om te komen.
Ook hoorde ik vanmiddag iets over een rode loper maandagochtend voor de ingang van de Beurs voor de medewerkers met aan weerszijden vredelievende demonstranten.

Ik was vandaag getuige van de ‘peoples mike’ tijdens een vergadering op het Beursplein en dat was toch wel bijzonder grappig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21.1 salvatore - Reactie op #21

Zijn,daar filmpjes/beelden van?

#22 salvatore

To our government;

Chess is a battlefield. Org.

The games u play and force us,in your game;
Is just, a battle of chess ; i will confess.
To me it does not matter;
if im, pushed,in black or white;
To play your game; like you want me too.
Long aggo, i made by myself; from wood;
the playfield; Bordered suround by that;
The peaces; made out pf clay
With red necks; white and blue.
But even the indiganoos …peaces of long agoo
Concuer with; the spanisch ,peaces; chess is still played.
Likei t was; long agoo; and i do likei t also.very much.
Chess, in Greece looks a different; in a greece culture his-story tell.

Yes sometimes when i think in chesss; SO, i even (think,i) can spell’
like a stotterar,On the stage; forget, to be shy; but not know, his name.
and all what he say, as a stream :streaming;
vloeibaar; No stucking way,When we crack,under the dreck,of glaze;
We do not skate, nor chess; but KNOW; we have, to; SWIM! To the dark
Breath ,energy,dosed; and dont panic ~(denk niet aan een roze olifantje;
Wow; nu had ik dat kronkeltje dsnkzij een motorisch; mankement..““`~~~~~~~~
Deze dus Montag~ne; maar hoe krijg ik die leestekentjes dan boven een letter?
But even, then in a split second; he , let involve other neurons,maps; blue ray
In his brain; thats quite insane; how may that ,cached,in memory;short; CUT
Or Long termine stay.

But, soy perdido, ver muchas calles, a caminar, mia montan(j)a (j,vanwege +( 90 graden naar rechts gedraaid; Graden = procenten;en waar de hell zitten die? Op mijn toetsen bord?Of acaladex 90 graden/procenten teken;naar rechts gedraaid; Met zon en klock mee;
Maak dat kronkeltje op de N, welke ik in leestekens ,niet kan vinden en motorisch,
Nauwelijks kan gebruiken; als ik ze al vind….en in deze spaanse n=j…= kronkeltje boven de n;klinkt als j =montagn{j)e + El= de spaanse maat..Ik wijk af…zelfs van mijn eigen draad; en is mijn grote,boze, misdaad;
Mea culpa, mea culpa,todas las cosas .

Beste, directie en bestuur van b.v holland.
Bij deze; wil ik kenbaar maken dat;
While you pusch me, in your game, to
Play, a home run,(la/el valicacion)
Or, just play, footbal,around the world;
Basket ,and even ping pong= common;
In slams, and even richy; environnement;
Everywhere; wellknown; even on the street.

I do like chess;but not the games, you play;
But as i stay on (your~) battlefield; no matter;
Nor im black or white; but in spite of your weaked propaganda;
We refuse; to, give up on our queen; we will defend; with our lifes;
As long that will take;…is..up ….to..whatever.
Neither, i would be,a horse, negro or white; or the prince,above..
Nor,a walker worker courer,loper; or even two, of that kind and skills.
If i was the bomb or/nor the ingenieur; the spy, or the maarschalked flag.
A verkenner; of zelfs, in de front linies als pion; en met mij velen soortgelijken.
Do~our jobs; like a banana tree ,can never,ever, produce, an apple, EAST,,meats west;
Like north and south;…before; and….that supose to be;..ingnorant; about;
That fact.

Even i would be , my last pion on my own;
I will do, and have been made; to, protect our queen.
I even, can,and be abled by law,and rules; to change,my pion
IF ,i reach te border of the opposite (black or white;red;,nor blue;
Rogo y azull;oragine, or manderine ,all ,
in many different forms and colours; we come trough.

So in these stupid games, some of you play.
I know my duty,rights,rules,and,job.
And you can take my life; if thats needed;and last i have done;
To save my;and the queen; cause; ..its in these game,as it is.
Myabe ,maybe; with or without,any sense of time,nor clock.
I can, and be able; to; turn; a mate, in a state; of my pad.
If, thats all i can do; to change, a matt, into a pad; And the queen
Has been saved as long for the time being; vanuit dat oogpunt;
Acht ik het mijn taak; U erop te wijzen; ~het onaanvardbaar is;
Mister/MIN ister/ DON whatever; he have done; Donner.
In de nabije buurt; en, werktraject, toko, van onze koningin, enig functie te vervullen. Noch het adviseren;van democratische, rechtstaten en hen vertegenwoordigers.
Omdat dit zich niet leent voor enig dictoriaat; in welke corm dan ook!
Geldt voor Verhagen, zoel als DONNER; Lieve koningin;
Als Donner komt soliciteren ontsla hem dan! Voor uw eigen welzijn;
En dat van ons; en onze democratie; mocht dat niet lukken
Bent u van harte welkom , te vluchten;en vanaf ecuador; te seinen in morsen;
Radio free;…on a bike..engeland lijkt me dan te dichtbij; dit soort holland;
……….welke net als donner en verhagen riekt; naar….something,not even to long agoo;
SO; dear queen; im just a peace of chess;…
Some pions; but from the bottom of my hart; i mean; what i say;
I will do all for you; cause..,u oure the real face,of holland; also abroad.
I change, my form, on the other side; in the ;game of black and white
Come as, a; black or white horse;; every collor ; and even king/queen.
A tower,.no..thats to linear straight..less,multitasked.As it might asked.
So,but you know what; im out of the stupid games; on i pad.
Cause arrived at the other side; i find; there is no chess; at all,
No game; no hokjes fields, nor killing fields; de rode kmrr;handelde ook niet vanuit religie; net zo min als franco, Adolf, Mao,en velen velen anderen..Mughabe.
Het land van de bomen,de aarde en de lucht= een mooi waardevol boek.

Bij dezen laat ik de regering der staten van de lage nederlanden,
Weten, ik op kom ,voor ons koningshuis; welke zich en facto; niet verweren kunnen;
~tegen de laffe aanvallen van links en (tot en} met rechts onder en boven.
Zij te verduren krijgen; en voor al de nuttige dingen ze doen; non stop! Horen we niets,
Zien we niets, en weten de meesten niets; PRMA, en ik ben natuurlijk OOK,niet verantwoordelijk,voor de daden, van een vader,of landgenoot; dat zou eruit zien!

Hoewel bij machte , reeds eeuwen lang het parlement; en de kamers; de formatie ZELF m,ogen en wettelijk knnen regelen; kiezem ze tot dusver;DAAR geen gebruik van te maken..en willen dan toch….lekker afwentellen in een ; nutteloze nieuwe wet;
Hen eigen falen/keuzen…niet omdat het niet mag of kan; maar ze het niet doen.
Weet je wat; ook als mens; ga ik dwars voor uw liggen/staan;
Vang de kogels op; waar ze ook vandaan komen;
En bij mij;bent u newt als; vortijds; uw ouders in engeland
Welkom; mits; u; ons volk en land; ik toebehoor; mee in communicatie blijft; onpartijdig;in landsbelangen;
Geen ander belang; elk eigen belang ondergeschikt; aan het team, land, of
Bij individuele sporten en trajecten; dan weer niet; en toch uiteindelijk
Als onderdeel weer wel.

Geachte, majesteit,
Mocht u,of de uwen, toevallig meelezen;
Is mijn wens; Als een of andere Piet Heyn Donner, zou komen
Soliciteren;op de vacature; die eerstonds, voor, november (naar eigen zeggen) nog verschijnt; neem hem dan NIET aan; voor uw,de uwen en de onzen; veiligheid en welzijn;
En behpud van uw en de uwen, tvens onze open transparante tollerante democraty; informatie en communicatie..
Sorry; dat ik u niet twitteren kan;…ik trek het niet in 140 leesteken;
Dat is concreet de enige reden; en de rst, spreek ik wel,in real life..=
Wel zo gezellig; ..na de mosterd met bittrerballen; een glas goede witte wijn.

En als het niet binnen uw, en de uwen, hen macht ligt; zijn solicitatie;als een van de velen op de vacaturen; the shippen, gebrek aan skills;en motivatie=puur de kwestie van eer..en het blauwe bloed ,wat in deze kruipt waar het absoluut niet gaan kan; hij is zelfs geen schatser; UW eigen zoon WEL; onze elf steden tocht; wel we will sleep on your eyes; mean ICE, just; to, sepak and advise you as a important, member of out government .far above; them egoos appart.neutral.
So, discharge him, and if you can; do that for berhagen too.
De rest kunnen we met zijn 17 miljoen in, gsprek en communicatie,zelf wel an;
En lost zich wel; natuurlijk op; zijn plaats; as long as we, can communicate; and…
Hear,understand,listen to each other; what ; do we wisch for holland?
Next time to be?

Met vriendelijke groet,
En Hoogachtend,
De C.I.A
En een (s) pion.
Of 2, adrogyne dubbelzijdig,
Changed our, operating names;

code xswifigmail4all free unlimity
proteckted, by DIGIT.for “ our” savety..
Dige me/Dice me,vengo a notar. El bosque escondido~
La gardinera esconderai/las gardines esnodera(i)n.
Escondermos, escodereis/ais?
Escondo, esconde,bestaat niet.

This, esta contramin~acition.
Sent the nota/biljet, to, the ambasadeur,of “ octopus”
Subsidyde, me, donnar, tuttie monaye, en 1.01.01.01.0 etc
On my acount,at my number of bank(§§§§)
And i will be as a leader; save at my desktop ,niet op het malieveld;
Of de dam; zal ik als woordvoerder; over hen praten…as you seem to wich and need; as…
A progress???? Or so? What is it you want exactly..? Leiders, en woodvoerders,richting
In 1) one –liner..how you expect us that would/could/should be?
Ik betaal voor allen kosten,en maak het gratis schoon, en/of
Compenseer ruimschoots de schade waar ik kan,en meer niet doen.

PS, hare majesteit, en de uwen,
Nog 1 laatste ,

O ja en voorkom, uitlevering van assenge en gongrijpen; as a human matter;
(of fact,in near prospect):
About life and dead art; in spite to show compassion…as a gift.
Say no to , like more european country, torture and death;epnalty;and unjustified; proces; of
Inacceseble;…ways to even reach the laws’ wich,
do count, as a, real fokking matter.
.not to by,beg boroow rent,lent nor steal,or even posses..

OUR values; or what it could mean; maby, not for, me, us, you or we; nor them.
But others…still, its a matter, of civilisation, to have to right,to respect,others feelings.
Verplaatsen, imn volstrekt anderen situaties en omstandigheden; inleven;
Gaat de hollander; en general gezien; niet al te best af….kritiek,incaseren,op vermeende; “ superieure, “ groep`’ is ook, een tamelijk ingeburgerd,kritiek, min puntje;
En verder valt het best wel mee;…vaak blij zijn met hollandse,typische eigenaardigen eigenwaarden; En het nuchtere niet,al te serieus nemen,daarvan; Humor,
Ook genoeg;en in veel waarden is holland nog best wel rijk; zelfs in natuur…
Landschappen,luchten,vogelconcerten,en soorten,vruchtbaarheid,diversiteit,biothoop,
En bitterballen..fietsen, mtb, voetbal en meer; een goede infra structuur,
Voor het verkeer. 130; dat staat er niet….tenzij je de rode lampjes..om de 5 meter met 100,negeert; ook op de 4 bans weg ja; ..niet dat..ik er last van heb; de weilanden en uitzichten zijn mooi genoeg;en de radio; ook ..entretainend en aangenaam..
De ruimte is, wel een vooruitgang;…maar die snelheid; heeft geen nut.
Al met al,
In blij burgerschap, en in duty,
Verblijf,ik onder uw, en de uwen,
In de vernegigden staten,der koninckrijk nederlanden
JE MAINTENDRAI!
Voor eeuwig; de UWE.

En praat eens met, dat gastje, en zijn, expressie, van koetshoutsnijwerken,bewerken…
Na een jaar,hij aan datgene ergens dwars zit kan beginnen; En wet dat niets met u van doen heeft….En wel wat gerichte , ondersteuning, in gepaste mate, en op gepaste afstand,kan gebruiken.
Tot zover mijn 3 wensen; voor,..komend jaar.
En als het niet kan, ook prima,
Komen we, ook zelf, weldaar.
Expect us.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 salvatore

Ik weet wel een kandidaat vanuit de cda, die competent is voor de taak; van onderkoning,en adviseur,van de zittende regering.Gezien; andere hoge posten al verdeeld zijn moet het,iemand uit de CDA zijn; van smetteloos en onbesproken gedrag.Wat Donner niet is ( IRT Affaire, en,bouwfraude,inzake schiphol uitzet brand)
Bovendien; hebben ook de cda leden,en het congres; zoals reeds ruim een jaar lang,geen enkle inspraak.

Toch, als adviseur,nu effe van,de laatste stuiptrekkingen van het cda, voordat ze voor lange tijd achter de coulissen verdwijnen,en zich bezinnen; een eenheid,en visie/doelstelling van,hen partij te herformuleren;zonder de rotte appels,en gluipers,zich,daar ingevreten hebben.

Hanny van Leeuwen is nog fit genoeg voor de job; CDA er puur sang;en met de meeste ervaring;Bovendien heeft ze al eerder;zowel de CDA,als.de regering van helder duidelijk advies gediend; Waar helaas, ook voor de cda, tot dusver niet naar geluisterd werd.
Voordeel; weer eens een vrouw, aan de top; en als maatje van onze hardwerkende koningin,en haar familie,ook niets mis mee.
Donner vertrouw ik voor geen meter; en zeker niet in haar buurt; de man, vertegenwoordigt de onreinheid zelfe; En mag la reina, niet besmetten.

Hanny van Leeuwen,doe me een plezier;en ga op de vrijkomende functie, van,onderkoning soliciteren…We hebben uw ervaring.en verontwaardiging hard nodig.
Verhagen kan het niet..en sleurt de cda; mee, in zijn val.
Niet dat ik dat betreur overigen; wel jammer voor de mensen.
Donner mag wettelijk niet,en zit bovendien zelf in de regering en die, snode plannetjes van hem moeten nog doorgedrukt worden;dus gaat ie snel popstje wissellen; van smokkelaar,en aan de andere kant van het poortjel als dounauer.

Hanny van Leeuwen is de Kanditaat,ze heeft nog energie zat; en, gezien de duur van dit kabinet; gaat het hooguit, om enkle maanden tot maart. Langer,zal deze constructie niet,meer draaien.

Ondertussen in de tweede kamer; …buigen ze zich over de sollicitatie procedure;
En of deze wel eerlijk verloopt.dat kan pas; als erstmal Donner en vrhagen de weg vrij hebben gemaakt; Voor donner;om met zijn onreine,rap,verpakt in een wrap, we dont eat ,nor dig these shit,
cause its crap; en he try to selll us, like crack, but its poison and doesnt taste,cause inside,its
pure drek; No shit! These is real rap;
Don Donner; is in the/our house, zelfs de last poets,..een puntje aan kan zuigen.
Welk land heeft nu een minsiter van justitie; die met zin doelgroepen,een rap battle aangaat? Ik ben daar trots,op.

Er staan vandaag, mooie fotoos in de nrc next; Van velen landen, waar de , demoos waren; van honk kong, tot autralie, spanje etc; maar dan alleen;de daar aanweige anyonymus maskers.
De uitleg over, het masker;en dat, nu ook, de occupy beweging; er mee aan de haal ging (????)Tsja,….er zullen vast ook overal vrouwen bij geweest zijn? Studenten? Scriptkiddies? bejaarden, etc..ja ik zeg maar wat..dus, niet vreemd er ook anyonymus onder de wereldbevoling huizen dan wel,maskers, gewoon,in het straatbeeld passen; vanaf de allaereerste eruopese demonstraties; in griekenland; nog voor die van spanje..

De stukjes , verder ,in de nrc next; en commentaren; waren wisselend en matig.
Op radio, i, wel wat bevlogenheid;en euforie, van,een gast,die het al helemaal voor zich zag…en gelijk heeft ie..
EEn goed begin is het halve werk’ geweldsloos heid, de kracht.Planken, en voice mails, in real live audio doorsturen ook.
En Hema bedankt! Jullie zijn een kanjer!
Lekker gezellig en ,end van de week ga ik hete chokomelk en erwtensoep brengen;
een beetje filosoferen,bij een vuurtje, gitaartje mondharmonica erbij; lekker knus..
a wake; we in estafette kunnen blijven wisselen zoveel we willen.
Met een gehele dwars doorsneden en ieder vertegenwoordig van al op dit aardbolletje leven;en samen, willen leven met; i.p.v tegen.

Verheug, me ook al op de komende kerst troonrede van de koningin..
en wat ze weer voor allen medelanders, op dit grondgebied,voor moedige,universelen, hoopgevende gastvrije boodschap,ons aanbied.
Nieuwe rondes,nieuwe kansen,…maar zover is het nog niet; eerst lekker onder, een wolkendek, ook zonder eigen huis;een plek onder de hete herfstzon.
En niermand,die er zeurt…la la la la la,…
Leuk een creatief werk, studenten bestuurs, innovatie, cultuur kamp..
bijna gratis ;op onze eigen publiekelijke straten en pleinen.
They even dance! En verwonder.

Zolang als dat nodig is; is een zeer sterke oneliner; !
Goed gevonden.
Expect us…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 salvatore

Op radio 1)weer diskussie;
_ wie neemt de verantwoording;waarom zijn we hier etc.
En mnesen, die bang zijn van de tentenkampjes, want, past niet in hen straat beeld.
Een mentaliteits verandering; een nieuwe ervaring; waarvan we leren uit de fouten in het verleden,met de kennis van nu; blijven we niet herhalen/voortzetten

En vergeet vooral niet ontychelijk veel, ondernemers, hoge pieven van de speculatie markten,in de, besturen van de ov; directeuren etc; volledig, dit initiatief; steunen.
want wie in de spiegel durft te kijken WEET dat we allemaal verantwoordelijk zijn als radertjes in dat geheel; en dat moet anders;zo ver zijn we al..
Allen zeurpieten ten spijt.. vlieg op als de wereld van nu je niet meer bevalt;want er komen anderen tijden.

En zinvol is; samen, te delen, en kijken hoe WE het anders kunnen doen;hervormen; bovendien is dat de oproep van onze regering zelf aan ons; We weer zelf de regie,en verantwoording voor ons leven,en samenleving, moeten opakken;en dat vinden wij ook.M<ens durf te delen, te zien; mirrors op reflectiones..klankborden, gezelligheid en plezier…wat valt er nu te zeuren; buiten een paar extreme relschoppers; sociaal netwerken; ..middels levende, dansende kettingen…
Of whatever; ik word er iig blij van; mag dat?

En beter dan groepjes intelectuelen,die het zo leuk vinden; volle prullenbakken etc; over de pas geboende vloeren van schiphol/ns om te trappen;wat een lol,en leuk voor; de hardwerkende schoonmakers.
Samen komen we een heel end; ..en zoveel hoeft het niet al laat ik graag mijn geld rollen…liever als, in die oude sok..het ook in devalueert,..
Zolang als nodig is….en uit allen lagen;hokjes…etc…heel MOOI.
Deze ,blauwe maandag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 salvatore

Deze gouden oude, en de meest bekende van zijn hand.
Al doet zijn zoon femi en diens band zeker niet onder kwa muzikaal talent.
daar hoeft pa- lief in heaven zich niet voor te schamen.( tijdje met femi meegereisd,was,effe, mijn werk,en ..de goodies…wereldwijd;daarbij horen;kwa muziek en paradijs.Zo ook L.K.J)

Maar het gaat mij om the footage…in deze oude clip…authentiek…
Dat moeten wij toch niet willen, hiero?

Toch zijn OOk dat de resultaten;dat wij met zeer dubieze regeringen, zowel in somalie; als daaro;
contrcacten maken hen wat steekpenningen/poen geven; en ons gang gaan; zowel in farmacie kaalslag en infrastructuur; van natuurlijke bronnen; als in deze….

In zuid amerika en afrika….het volk ziet niets terug..
zelfs in de slaverij waren het stamhoofden die voor een hand kleuren kralen;hen mensen verkochtte; stammen oorlogen; in indianen land; zijn ook, vanwege deze tweespalt het westen DUBIEUS! ZAAIT.

Dus ja een beetje bewustzijn kan geen kwaad;..
en handel,en ,vrije markt/ straateconomie;waar die werkelijk via vraag aanbod; etc werkt is niets goed mee. ben een keyniaan; maar dan wel als PURE formule; en niet;
Zoals wij juist het tegengestelde; doen in de zogenaamde vrije markt; gedwongen peperdure; zorgverzekering zonder keuze IK WI: EN HOEF geen zorg!
I better dy!..so; DRION! me. (maar dat is persoonlijk)

En ingrijpen…waar, dat juist niet moet;het principe van keynes is duidelijk;
en zoals met wel meet zaken; in theorie;;niets mis mee; en geniaal;maar hoe mensen; het in praktijk, toepassen en hen eigen draai aangeven..is dan weer wat,minder, mild uitgedrukt;In principe vallen bedrijven,banken e.a. als ze niet functioneren…ingrijpen in hoog en laag conjuctuur; wat REGULEERT verstoort het proces; en geld ;onder je kopieer machine leggen ook; voor de goede orde…

http://youtu.be/KMIM5mvh_uA

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Share

People, I double dare you to print out this page :o)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 salvatore

Just to keep the universal spirit; up
Pinta me corazon; veelzijdig geslepen saffiertjes/dia-man-tjes…
Wie kent ze niet…lala la la la la la, en..een of andere piet.
hey piet heyn zijn misdaden waren groot; maar zijn naam en sac; bleven onschendbaar klein; zijn ego te groot; en altijd is kortjakje ziek midden in de week,maar zondags niet;en nu ligt Donner in de goot (kon zijn hypotheek niet meer aflossen…
Noch leven op zijn schulden; in afruk rente/krenten uit onze pap.
Elke maand/ netjes op zijn bank gestort;…De rente aftrek; hij via onze belasting terug krijgt…en van leeft,/uitgeeft, zoner een cent af te lossen.
ja hallo; is this fokking mic working?
Ik hoef anbdermans schulden toch niet te betalen als ik zelf bewust halal niet kies voor hypotheek,een dubbeltje lenen/uitgeven wat ik niet heb; noch op de pof of af betaling…

kan iemand me vertellen waarom IK,en U allen voor Donners villa aan het betalen zijn;
neen nou dan?
Op het mment Donner zijn plek op het beursplein in de tentjes inneemt (brengen we hem wel soep en brood ,en ochtend gebed)

kan de rest van occupy nl gaan;
maar zover is het duidelijk nog niet….

\we zijn pas bij scene 1..To Cast, ” de onaanraakbare” is geen kaste; dus LUL niet mister government man; je weet niet eens WAAR je over praat..noch je rol!/taak..
van de 17 miljoen;dus wat net is;kan nog komen;
en ditmaal bepalen wij de weg/richting wij op willen; MEE.

http://youtu.be/Equ3QbFE6sI

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 salvatore

1979 but still recent to get the cool facts clear above;
Open your eyes ..idiots,…;

There aint be, some or, half of, clevor bastards, who would wait on taxi wich never come…;

http://youtu.be/xiTI8W6b2P4

http://www.youtube.com/watch?v=MWgkFRU0uLc&feature=player_embedded#t=430s

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 salvatore

Plagiaat en quote; van een doorsnee , Occupy medstander;

Aan de auteur,ivm kopie wright; heb deze effe opgepikt; en hier geplemd,
ter illustratie;wat ons zoals beweegt/niet.

En ja; de reden is; het gaat ook in ons land; al te lang; echt te ver;
And that does worry me, if; thats alowed?

” Ik ben architect en ook werkloos, wil absoluut werken, maar de hele bouw ligt stil. Dit komt door het kapitalistische systeem, die hebben de bouwsector kapot gemaakt. Donner doet nu namens VVD/CDA ook een duit in het zakje door door te gaan met afbraak van sociale huisvesting. Occupy: Ga vooral door!!”

occupy-den-haag-bezig-met-verlenging-actie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30.1 Bullie - Reactie op #30

Die architect had vast niet zoveel bezwaren tegen het kapitalistische systeem toen hij of zij nog wel opdrachten had…en veel te veel verdiende!

Je weet tog, architecten hebben altoos (ALTOOS) Apple-computers van die superkapitalist Steve Jobs die een soort messias blijkt te zijn geweest achteraf.

FUCK THAT SHIT

Democratie , kapitalisme, het zijn kutsystemen, maar als je wat aan een kutsysteem wilt veranderen doe je dat van binnenuit. Dus niet door alleen maar te roepen hoe kut het systeem is

#30.2 Sjiek - Reactie op #30.1

Een kutsysteem van binnenuit veranderen is een kutidee. En democratie is geen kutsysteem.

#31 Yevgeny Podorkin

Er gaan overigens stemmen op de noodtoestand te verklaren:

Dear President Barack Hussein Obama II,

As Chief Executive, please declare a state of national emergency to deal with the economic crisis. This is not a natural disaster or a war, but millions of Americans are now without means of supporting themselves through employment and are forced to file for bankruptcy and are losing their homes and life savings. The nation is threatened by economic collapse and many tax-paying Americans will soon become destitute, hungry and homeless. The Congress has failed to enact a jobs bill to employ the over 15 million unemployed and has also failed to extend unemployment benefits for the jobless who are now desperate.

http://www.change.org/petitions/declare-a-state-of-national-emergency-to-deal-with-the-economic-crisis

En dan een nieuw systeem (her)scheppen? Financieel/ banken, duurzame Energie, water & voedsel…gaat natuurlijk nooit gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Share

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Naam

Voor de sympatisanten van de Occupy-beweging die in Amsterdam wonen (of in Den Haag en inmiddels ook Utrecht, Groningen en Nijmegen). Er is een tekort aan materieel:

– slaapzakken, dekens, tenten, zeil
– ander campingspul als pannen, campinggas, bestek
– regenkleding, paraplu’s
– bouwmateriaal als hout en pallets
– gereedschap (zagen, hamers, spijkers, etc)
– donaties zijn ook welkom ter plekke

Dus als je nog wat oude spullen op zolder hebt liggen… breng ze dan even langs. Verder ziet het er gezellig uit op het Beursplein, zeker een bezoekje waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 salvatore

Zal zeker bijdragen en gaan. Zijn we de bouwplannen, van donner vast voor ( elke 5 appartementen,1 buitentoilet,en 1 douche)
We bouwen vast ons eigen gehtto; en voorzien ook onze assielzoekers van materiaal, eten, drinken etc; ik heb overvloed genoeg;
en of dat nu voor mijn neutralisatie; naar zuid amerika gaat, africa; of hier; Als het maar op zij plek komt;en gebruikt wordt. I.P.V. op de kast/bank.

EEn mooi dorp bouwen is iig al een antwoordt en oplossing op; de huizenmarkt;problemtiek; en, woningen tekort/te duur.
YES WE wil ,can and do; no matter in wich part of the world/circumstance we are; Binnen de mogelijkheden en situatie.
geven is zoveel bevredigender als nemen;en delen nog meer.
Alleen voor jezelf leven is zo armmoedig.en wordt je diep ongelukkig van..Hoe weinig/veel je ook hebt;dat maakt dan net uit.

http://youtu.be/WibmcsEGLKo

Persbericht; Aan allen media en kopieer machines,van onze huidige “journaille industry”
Vraag eerst eens aan de huidige politieke “leiders” van onze lage landen.
Wat hen doelen zijn;wat ze nu eigenlijk precies willen;en hoe ze menen dat te bereiken; voor wat wie en waarom? Waar ze mee bezig zijn, hen visie en welke kant ze willen,dat wij; het volk; de burgers; uitgaan?
Zowel in ons, dagelijks prive leven;die elke functionaris,ook heeft;als in ons beroep,vak,en werk.
En wij per mens ons ook die vraag stellen aan ons zelf! in werk,prive,levenswijze,en beroep..waar zij we mee bezig en met welk, gewenste/te verachte resultaat; middellen doelen etc..

Waar en hoe hadden onze huidige leiders die wij (te) dik betalen; met ons heen gewilt;
A) dat wij de verantwoording; OOK in ons werk en de instituties. De banken de gezondheidszorg de bejaarden zorg het onder wijs, het leger,uw OV, Uw opruimen en schoonmaken van onze troep.Uw landbouw,voor de export met hoge subsidies; en de import;met hoge tariefmuren; is dat een vrije marktwerking (?)
B)
Of vraag de hardwerkende telers,die dankzij e kortzichtige immer ondoordachten averrechtse, tante pastelia,extreme bemoeinissen, vam onze zogenaamde (!!!) vrije markt; welke dusdanig door “onze leiders” niet al;een extreem gemanipuleerd worden;maar ronduit onmogelijk gemaaakt;JA,onze hardwerkende telers waren dolblij;met; de komedy show van plan KAMP; zeker toen pas pas na 6 maanden(!!)

Na allen oogsten die,hierdoor wegrotte’ Alsnog gelijk kregen van de rechter; gezien de wetten op vrij woon werkverkeer,en hen trouwe, arbeiders ze al 15 jaar of langer mee werkte en op konden rekenen en vici versa . Dus niet de slavendrijvende uitbuiters; want beter is dat KAMP ,hier ingrijpt;naar de duidelijke wetten we ; nu eenmaal hebben; en OOK kamp; ondanks zijn sabotage van de vrije markt; de kosten van die peperdure grapjes; en nodeloze bezetting, van onze, rechters advocaten en magistraat. Plus de verspilling van heel veel geld; van die oogsten,l die dusdanig,mochten blijven,rotten; tot die malle molen; doorlopen was.
Om maar IETS te noemen; how destructief can we be.

Aan de pers en media,de journaille; u bent een lui laks, apparaat geworden. (op wat uitzonderingen na) de huidige klimaten; in diversen diciplines; maken;dat degene die van binnen uit; middels velen opleidingen ,ervaringen,en bedrijfsinzicht; Voor het gemak; i.p.v..er iets mee te doen; gelootst moeten worden. Dat is geen goede, basis. Voor geen enkle dicipline.Noch het voort laten woekeren van, misstanden/ niet functioerende,werkwijzen en cetera.

Aan de pers,media en huidige werkschuwe journaille;
‘ U heeft net zoals in elk ,werkveld, van laag tot hoog; een zeer belangrijke maatschappelijke rol; die u mogelijk vergeten bent.
Daar u inmiddels gewend, bent; de persvoorlichters, af te bellen; persberichten,te kopieren/herpubliceren. Relletjes en sensatie.
Hoewel uw werk ook zou moeten bestaan; uit actief, zaken benaderen,onderzoeken,vragen formuleren,dossier kennis, intervieuws; en cetera.

U bent de waakhond van onze democraty; en uw taak en rol;is meer nog dan die in andere werkvelden; Zich TUSSEN; al die diversen,gebieden, de politiek, en,de rechtsstaat, te bewegen; en als het ware; zorg te dragen; U juist,veelzijdig,`te informeren,uoor te luister leggen; geïnformeerd bent;en vervolgens daar iets mee doet; OPDAT; uw bijdragen aan onze samenleving,en rechtsstaat; zichtbaar is,op een wijzen; mensen juist en volledig geïnformeerd worden.En ook misstanden, aangekaart en,van geleert, kan worden.

Zeker in de huidige tijd; waar een en ander; met de razende snelheid; van een, nog niet afbetaalde jsf; al of niet wettelijke, en of verborgen,besluiten en keuzen,voor ons;genomen en uitgevoerd worden. Zonder een mens de tijd heeft,neemt, en,wil verantwoorden; de gevolgen daarvan; mee te wegen; en te bezien; of dit tot resultaten leidt,zo ja tot welke/gewenst of juist averechts,etc.
Je kan niet eerst de boel, vernielen/ obstructeren; wat 1 pennenstreek kost (zoals, in dit voorbeeld van kamp en de telers;maar geldt,op elk gebied.

En vervolgens; van al dat soort wan-bemoeinissen;verwachten;ieder door; de wettelijke mallenmolen moet; Om deze, huidige politieke “leiders” terug te fluiten; door de wet; die ze op allerhande mogelijke manieren trachtte te ,frustreren,ontlopen, en boven te handellen; Dat geldt zowel op europees en internationaal,als nationaal vlak.

Bejaarden en gehandicapten;die zich bijna moeten schamen, ze nog bestaan. ( en vaak mensonwaardig,en onterend, behandeld worden) Zich moeten verdedigen,tegen allen boze veroordelende blikken; schuld van onze ellende en wat dat kost.

Weet u hoeveel werkgelegenheid ,dit is? Hoe intens veel erop zieken en gehandicapten verdiend wordt? Zelfs op werkenlozen(hen uitkeringadministratie; etc) en assielzoekers;VERDIEND wordt; miljarden! Helaas, niet door de mensen die het werk doen; en op de vloer. En wij weigeren; deze mensen nuttig in te zetten;zoals ze willen;waar ze kunnen.

Het tegen elkaar uitspelen door politici van grote groepen mensen; waar ze maar kunnen; hen ondoordachte manieren van bezuingingen,en overheidsbemoeinissen, door te drukken; op een wijzen; we naar elkaar gaan wijzen..En de demonstrarties tegen de bezuinigingen,net als eerder wat tot onze crisis leidde; De versnipperingen,het weigeren samen te werken; de eigen toko en eigen belangen ; als enige zaligmakende. Bedenk, als u nog eens met uw 4 jarige kinders, op excursie gaat; de ruiten in te gooien en ,deuren te bekladden,te krijssen, bij mensen u niet kent. Zonder, u of uw, meegezuelde kinderen, enig ervaring,mee hebben.
Omdat u zich zorgen maakt…Dit niet gebeurt in die landen;waar politiek, justitie, en politie; het werk doen waarvoor en op een wijzen;zoals bedoeld.
Het is harstikke fijn; we nu overvallers, etc op filmpje en foto,moeten zetten.
Omdat, de politie is wegbezuinigd; en recherche gedrustreert wordt;na jaren werk; door 1 of andere PIPO; die mensen zoals Saban baran;…een vrijgeleidde geeft;vanwege ontroerend goederen belangen en chantage, inzake; b.v de walllen vol met slaven.

Het is prima beste, regering, zoals u ons blijft oproepen; het weer zelf te doen; de regie over ons leven.dat gaan we doen; we koken voor ONZE assielzoekers,ONZE daklozen.Doen boodschappen voor ONZE bejaarden en gehandicapten.En zorgen weer zelf voor ONZE kinderen waar we die zelf wilden.
Klaar met die wieg graf mentaliteit.maar ook met uw beleid!

WE negeren de politiek en regering; en doen het weer geheel zelf.
Op voorwaarden de politiek zich daar NIET in mengt.
Dan moet je eens opletten hoe snel onze samenlevingen; de banken de scholen , de zorg markt, de energie markt; de vrije handel,de landbouw etc; weer gezond wordt;en functioneert zoals nodig; en waar nodig;en dus niet voor wat roof,speletjes van enklen..En pas dan als onze samenleving, weer gezond is geworden; Heeft een regering, weer zin; mits zij weten; wat onze visie is en waar we met zijn allen heen willen. Wij zijn NIET bang van buitenlandse invloeden; /allen landen zouden dat moeten zijn;OOK voor die van ons.
Wij hebben verder geen zicht,op die buitenlandse invloeden u ons voor waarschuwt;zoals de chinese ,en inranese regeringen, e.a;
U al onze gegevens aan verhandeld/laat lekken.
Dus beste politici doe geen moeite,meer zoek eerst de leiders onder uwzelfe;
Per partij en regering.
Verhagen is geen natuurlijke leider en donner nog minder.
Wat wilt U concreet van uw kiezers en uw volk; meinem damen und herren PL:OITICI en bestuur van B>V holland; een bedrijf in ontwikkeling en dat is hard nodig… Wij werken daar graag aan mee gratis zowel als goed betaalt;

Want niets mis; waneer een mens zijn geld verdiend; met goederen/diensten;een ander ; de prijs in verhouding graag voor betaalt.het maakt niet uit; of we rijst ruilen, voor een dienst/ een wederdienst; of gratis en vrijwillig;of geld gebruiken;maar hoe. Overal werken en zitten mensen; en ook die hebben oren en ogen ook binnen hen werkzaamheden. Het is onze taak; zorgvuldig, dat in goede banen te leiden.

En waar, onze zogenaamde overheden en besturen menen in te moeten grijpen./mengen; die goed getoetst en gecontroleerd worden;en net als ieder; ter verantwoording, geroepen moet kunnen worden;ook degene uit zichzelf geen verantwording neemt; dan moet dat van buitenaf gecorrigeerd worden;dat geldt in een gezin;op straat; in huis ,instituut, werkveld; politiek; OVERAL.

De ;politiek staat niet boven de wetten en zijn burgers,maar zo misdragen zij zich wel. Dat is dus concreet een dictatuur in wording!Zker als we dat maar laten gebeuren en deze mensen geen halt toegeroepen wordt. Omdat ieder het te druk heeft; met al datgene in sneltreinvaart,via de betuwe lijn non stop; op ons afraast;dat is precies de bedoeling;dat geen mens meer tijd heeft zich bezig te houden;te zien, wat er allemaal gebeurt; onwettig! En als we dat gaan voelen merken en zien is het VEEL te laat; en zoals kwa zorg markt en daklozen markt;in de vs; is geen voorbeeld;maar die richting wil de politiek in verheerlijking van hen machtsgeile natte droom;koste wat kost uit.

Dat is wel het werk en taak van de media en journaliie; Of het nu de WOB, betreft; of de snode bouwplannen en huurverhoging van donner (wist niet hij, in de ontroerende goederen vrije markt zat) Zij eigen hypotheel van een miljoen af wentelt op de zogenaamde vrije markt van huurwoningen;
welke hij daarmee muur vast zet; en onbetaalbaar voor hardwerkende mensen; op minimum niveau.

En worden dan net als incompetente banken teruggefloten; en waar de overheden falen of aan banden gelegd worden; gemeentes verboden wordt, reddeloze mensen , een stuk brood te geven;en zelfs de kerken dat verboden wordt;..is het de HOOGSTE tijd onze volksvertegenwoordigers en leiders; terug te fluiten zolang als nodig!
En we met zijn allen gezamenlijk; …de richting inslaan we kiezen.
Momenteel kunnen we de destructie van de politiek en hen verslaggevers; daar niet bij gebruiken; negeren ,geen aandacht meer aan besteden;en niet allen kranten radio, en,tv actua mee vullen. Hoe we zelf ons leven en van onze omgeving richting kunnen geven;is veel interesaanter en beklijfd,beter dan die wisselende machts en ego graaiers; wisselen,als het weer.. ONS leven hangt niet af; van een stel maloten in den haag;die het ook iet weten;
Maar wel ,het beter willen weten dan degene , ze over beslissen, dat in hen eigen werkgebied weten.
En onze leiders ,die het zelf niet weten,geen richting,geen visie, hebben; geen afspraken, zich aan houden; konkelen en kruipen ..niet weten waar ze mee bezig zijn en de gevolgen; wat verwachten die dan van ons op het moment ze dagelijks roepen; we het weer zelf moeten doen.
Dat vind ik OOK; en gaan we doen; En aan de journaliie; sorry U zult het weer zelf moeten doen; i.p.v kopieren ,wat een ander u zegt, en gewenst is; zelfs voor de “ occupy” beweging.

En als u er niet uitkomt; kies dan uit de velen mogelijkheden; wij willen dat de regring opstapt;; menselijke zorg voor de weerelozen; de huismarkt niet defiinitief op slot gedraaid wordt door donner; De lanbouw, niet van zijn arbeiders verstoken wordt. En ingegrepen wordt bij slaverij,mishandeling verkachting,uitbuiting en misstanden; etc; zoekt beste journaliie,en u zult genoeg vinden;wat nu helaas bij uitstek in nl; te lang verborgen blijft; niet omdat het hier “ zo goed is”Maar moet lijken.En ja natuurlijk pas; al;s steeds meer mensen; dat ervaren, groeit ook;
“ De beweging;” die dat niet meer dragern kan;en vooral wil weten; het nut,doel,resultaat,van al die energie verspilling. Er is niet 1 oplossing; zoals se jager het stelt; maar 1 oplossing-moet je bij voorbaat wantrouwen;
Er zijn velen wegen naar rome; en met elkaar, op weg..bouwen we de velen oplossingen en mogelijkheden en kwaliteiten uit;
Zo hoort dat, bij elke wederopbouw; opruimen, bezinnen en opbouwen;
Dat doe je idd, met 1 bommetje,uit een jfs gooien, en dan tegen het volk zeggen;
Opgelost u bent weer veilig..dat kost tijd, en die nemen we, met al datgene erbij hoort werk zat;en dat weer leuk en vefrantwoordt maken is een goed begin.
De Hema begreep dat ook,en bracht broodjes; wel in argentinie en chili; zie je nauwelijks zwervers; en als je ze al ziet;bedelen ze niet.dat is niet nodig; de horeaca; dew burgers, zorgen daar nog voor elkaar;en ieder hoort erbij en mag erbij horen; no 1 exculded..die 1 peocent is goed..de rest 99 dat zijn WIJ internationaal.
GOT is mister, media pers?

en op uw beste regering en politici kunnen we dan te lang wachten;
Dat geldt voor ieder die meer met zichzelf bezig is; dan waar die mee bezig is.Die dragen niets bij; ook niet op hoge dikbetaalde posten;noch in de politiek;
Maar wat veel erger is;de immense, materiele en immateriele schade ze aanrichten; ver over grenzen;en generaties lang;
WAT een verspilling van arbeid en kapitaal!

Het geeft geen pas; op deze wijzen mensen hen werk/leven onmogelijk te maken.
Zeker niet als ondertussen de WOB; afgeschaft gaat worden; plus procederen tegen ONWETTIGE domme destructieve maatregelen; en, ingrijpen bemoeienissen met de zogenaamde vrije markt;en het effect dat heeft; Gelijkertijd; de toegang van die duidelijke wetten gebruik te maken, ook nog geblokeerd wordt (naast dat maanden ,en jaren heel veel tijd kost voor jan lul;dat ondoordachte, onrealistische GESOL!)
;en je heel rijk moet zijn; 1 van de velen wetsovertredingen ons land het laatste jaar,toenemend te verduren krijgt; van UW leiders/onze leiders.Die op de wijzen hen ondemocrtatische DICTATUUR, doordrammen. Donner en verhagen staan HOOG op deze lijst; van, democratie verkrachtende; wetsovertreders. En liever 10 wildersen;dan 1 van hen,ondergrondse achterbakse; narcistische persoongestoorden (naar de dsm) leiders. Wilders wat je er ook van vindt; is tenminste duidelijk en werkt zoals dat in een democraty hoort BOVENGRONDS; TOETSBAAR.

En al dat gefocus op degene het hardst schreeuwt; doet ons de echte gevaarlijke lonly wolfes; en terroristische/criminelen (organisaties) vrij spel geven…
De maatregelen,nu aan de lopende band genomen worden; kostte alleen maar veel geld;maakt alles duurder,en levert niets op. Dan veel ellende en ,kosten die de pan uitrijzen;plus nog meer graaiers; die daar hen voordeel mee doen. De doelgroepen bestaan voor; hen inkomen;en niet, dat inkomen er is; vanwege diensten/goederen aan die doelgroepen.
Daar bij ook nog eens elk initiatief; hoe onschuldig dan ook; zoals eten maken voor daklozen; (breda) Of een levendige straat economie;die werkelijk ; vraag en aanbod gericht is;en dus gezond blijft..Heb je een kip;wel dan bak je een eitje;ook voor je medemens. ( en dat,hebben ze dan in veel anderen achterlijke landen iig nog wel;
Naast heen zieke;economie; en incompetente regeringen/leiders/dictatoren,zelfs nu in china)

De vraag van de journaliie ; en de roep om leiders, doelen en visie; dient u dan ook aan de POLITIEK,en onze vertegenwoordigers te stellen.
Wat wilt; u; een missie, in Kunduz? OF; een totaal uitgekleedt (letterlijk) leger?
Want allebij kan niet; we kunnen niet alles hebben; economie is keuzen maken; en,hebben effect; op mensen levens. Er is geen onderscheid,tussen; de cijfers,beleidsplannen, etc op papier;en WAT dat daadwerkelijk inhoud,voor de mensen die dat treft.
En zo zou ik paginaas door kunnen gaan; en stel ; dat de taak van onze journaille is.
De vragen die nu zogenaamd aan “ occupy” afgedwongen moet worden;anders begrijpen we het niet meer; en nemen we niets serieus; geldt in deze nog meer voor onze dikbetaalde leiders;en daar moet u dan ook erstmal zijn.

Ik begrijp best; dat u het liefst 1 leider belt;van de internationale “occupy beweging”
En daar uw kranten en colums, oordelen, en duiding op los, laat.
Of liefst elkeonchtend, in uw mail boks ; een update van die leider, wilt.
Mijn antwoordt; is dan ook; ga eindelijk ZELF weer eens aan het werk i.p.v dat gezeur.

OOk china,ook iran, volgt..deze bewegingen met grote interessen. En ook bij ons wonen, onder ons velen chinesen,iranesen; Die OOK zowel werken, en studeren; op zeer hoge als, lage posten; en zeer praktisch werk; we allemaal niet zonder kunnen.
B>V, donner en verhagen; dragen velen malen meer bij aan onze samenleving;wanneer ze simpelweg; hen eigen stront op de toileten schoonmaken;en dat van, hen colegaas, aldaar’:Dan dat ze nu doen;aanrichten en blijven kosten; niet alleen veel te veel geld;maar generaties lang; we hen puinhopen weer mogen ruimen.

De mensen die gewent; zijn ; een korte termijn bevrediging;een pasklaar kant en klaar fast food; microoven, recpet van “ occcupy” Een aangeleverd pakketje.
Zouden mogelijk, deze mentaliteit ook eens,voor gezien kunnen houden.
En zelf op zoek gaan; met de vraag; waar we mee bezig zijn; voor wie;waarom,en me welk doel? (behalve je salaris strook,en hypotheek)

De mensen die menen dat veranderingen radicaal moeten, in 1 dag verwezenlijkt,en in 1 zin duidelijk; Zijn niet wijs; Rome is ook niet in 1 dag gebouwd; en onze huidige democrtaty; nog minder.En deze ontwikkeldt zich net zolang als dat er mensen bestaan op de wereld. Dat is nooit af.En als het goed is ontwikkeld die zich op grond van allen fouten we moeten maken;juist omdat , we alleen maar daarvan kunnen leren;waar we dan wel toebereid moeten zijn ; En da begint,met ernaar durven te kijken,benoemen, erkennen.

Als we met zijn allen in staat zijn; om nietige mannetjes, zoals hitler, en ghadafiie etc;
Groot en machtig te maken;met internationaal,veel invloed.
Zijn we ook in staat; met zijn allen; iets constructiefs; duurzaam, open, moois, met deelname en een plaats voor ieder (not 1 excluded!) te bouwen en daaraan te blijven werken,schaven, verbeteren;zolang we als mensheid bestaan.
Elke verandering heeft tijd nodig, inzet , veel werk,energie,en mensen.
Duurzame, en, constructieven veranderingen ,die ergens toe leiden; gaan meestentijds via de weg van de geleidelijkheid; en, gematigdheid.

Laten we beginnen met, communiceren en luisteren naar elkaar; en met elkaar meedenken. Er voor elkaar zijn. Beginnen, er bij stil te staan; waar we mee bezig zijn;en met welke te verachte/gewenste resultaten.
En ga niet ovder 1 dag ijs; of verwacht dat van het volk; hoewel hen leiders;
Daar ook te lang, weigeren, op te (ver) antwoorden/reageren.
Wat willen onze huidige leiders; dat we ons leven en verantwoording,voor ons zelf en anderen; in onze omgeving;op het werk; en in de straat; weer in eigen hand nemen?

Of ons blijven laten (mis) lijden; door een stelletje kippen zonder koppen; die het voor ons;en de bedrijven en de markt;toch beter lijken en willen weten;i.p.v de markt; en dus OOK de banken; dat zelfs te laten oplossen; Waarbij, de regulering bij een echte vrije markt; vanzelf komt; en, “ slechte” banken/bedrijven,maar ook politici; vanzelf vallen TENZIJ; we dat krampachtig middels een hele hoop onrust, angst aanjagen,en op ONZE kosten;op ingrijpen; en van ons vergokte/verbrasste geld; geinjecteerd en staande gehouden wordt; want anders..(en dan volgen de, manipulatie dreigementen)

Het is het 1 of het ander;dus vraag ONZE leiders;wat ze nu eigenlijk willen,met en van ons; want alles kan niet. En zo doen ze wel.
Vandaag in de nrc next verklaarde 1 sergant in Kunduz ( Sergant Iwan kamminga 32)het zo;
“ Dit is niet mijn missie, we zijn hier alleen vanwege de politieke,en economische belangen van een stelletje,immorele opportunisten in Den haag.
Blijkbaar vinden ze het daar normaal een hele organisatie uit te kleden,en die alsnog op “ politietrainingsmissie” te sturen.” ( en ik denk, dat dit,de kern wel aangeeft;ook op ander vlak; politie,(thuis) zorg,onderwijs, OV, etc etc etc
Terwijl Nederland een miljard,op defenssie bezuinigen; telt deze infantarist de dagen af tot hij naar huis mag. ( voor wie wat waar,en wat kost dah?)

Om te beginnen, mogen ze ONZE-LEIDERS ;luisteren; naar het CPB,naar hen eigen, wetenschappelijke raad, naar hen eigen economen; en naar hen eigen kiezers,en volk. OOK, als niet bevalt;wat duidelijk, aangetoond, is; niet deugt;en een destructief effect heeft op ons allen.
Dagtene onze leiders niet welgevallig is; omdat zij daar voor zichzelf,hen ego, en hen ziekte zitten; die, gevoedt en bevestigd moet worden; via allen middelen, ook die bovenwettelijke, doorgedrukt moeten worden;en wat dat kost aan tijd en geld;ook europees; na de hele mallen molen; rechters dit soort lieden,terug fluiten;
Waar ze niets van leren;maar dat een leuk spelletje vinden; hen en onze tijd en van velen bedrijven; mee te verdoen.

Dus beste Journaille,pers ,media, columisten en opinimakers; de vragen u stelt;en het ongemak; geen kant en klare oplossing, op uw vraagstuk,op een presenteer blaadje,en gesrpeid bedje, u aangereikt wordt.
BEGIN eens; precies dezelfde vragen aan onze echte LEIDERS te stellen;
I.P.V te zeiken; over leiders en doelen,u van uw medeburgers wel verwacht/eist.
En om te beginnen; stelt u deze vragen eens aan uwzelfe (en dat geld voor ieder van ons! “ waar ben ik mee bezig,voor wie, met welk doel/nut/wel resultaat;waar wil ik heen,visie, etc etc.
Processen beste mensen; laten zich niet claimen,kapen.opeissen, misbruik van maken;uitspelen; politiceren, in hokjes kaderen,;tot eenheidsworst vermalen;
(voor uw gemak)en cetera.
Hoe simpel u het ook wilt hebben allemaal; dat, is het nu eenmaal niet en nooit geweest. Verbindingen weer tussen mensen en hen werk/levenswijzen herstellen;evenals onze betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin daarmee.
De waarden en zin, betekenis we zelf; aan ons leven,werken, en maatschappij geven;\en formuleren.

Er is in deze gen links of rechts geen arm of rijk jong ,of oud, ziek/gehandicapt; of gezond. Door alllen ,lagen,klassen, beroepen, groepen, en diciplines;ziet met van hoog tot laag namelijk dagelijks de gevolgen;ieder op diens manier.
En is het volstrekt duidelijk; we niet op deze koers , stompzinnig door kunnen.
Het maakt daarbij geen verschil of we dat laten gebeuren; met dezelfde uiteindelijke destructieve resultaten.
OF dat we zelf; de regie in handen nemen;samen de schouders eronder en, verbeteringen en hervormingen, realiseren;op al deze gebieden;ons hoe dan ook allen bind.
Dan hoeven we ook niet meer de schuld te geven; aan de politie, de leraar, de arts, de buitenlander; etc. Kunnen we het ook bij ons zelf zoeken.

Ik zeg het niet graag, maar meen het wel; De missie ,momenteel, CURACEAU de les leest; omtrent “integriteit” van de bestuurders.
ZOUDEN beter dat onderzoek ,naar besturen ,overheden en politiek;includo de huidige regering, in eigen land, moeten afdwingen;daar zijn , helaas, allen redenen voor! En ook dat laat de journaliie liggen.
Want wijzen; naar anderen landen; of, naar anderen mensen ook in eigen land.Daar je kritiek,oordelen, morele vingertje;op loslaten in kranten colums;en actua;

Is zo typisch dutch; en ja ook op micro gebiedt. Je zou dus kunnen zeggen;dat de huidige occupy beweging in n.l ,een weerspielgeling,is van onze LEIDERS,en van onze mentaliteit. dus zoek die daar wel/niet tussen. En wie weet vind u dan iets, u niet zocht…dat is het MOOIE van open source; ieder deel van uitmaakt en mag maken no one excluded;binnen de wetten.
De mooiste zaken, uitvindingen; en, ontdekkingen; worden gedaan; …parralel;aan het onderzoek of;waar men mee bezig was; en wat er uit rolt;….van duurzame, inflatie bestendige waarde; wie weet…wat we samen met zijn allen ons zelf nog kunnen brengen en kunnen verwezenlijken.
Ieder hoort diens steentje naar vermogen aan, de samenleving/onze omgeving,bij te dragen. Dus ook de journaliie;en niet anderen jullie werk laten doen; En dan stellen;
“ zij weten niet wat wij willen” grip willen krijgen op/…. Leergierig en nieuwsgierig zijn naar; de mogelijkheden we allemaal binnen onze beperkingen hebben;
andermans “ werk” vorm/expressie, afkraken;is zoals u ziet;..geen kunst.

Geen bevestiging willen heben/zoeken;
Maar open staan voor nieuwe ervaringen;en eens een keer iets laten zijn voor eat het is,wordt en toe leidt…dat is “ het” doel…
IIG, beter, een visie met zijn allen te vormen; dan die visieloze destructieve shit;u van uw ware leiders wel accepeteert. En zonder,leiders u doet voorkomen dan alles en u reddeloos verloren bent/zou zijn;zelfs om uw werk te doen?
kijkt om uw heen werk zat;en zeker als geld,niet de ultime en enige motivatie is/status,en reputatie/ego.

Over onze eigen kleine, belangetjes, en schaduw heenstappen;
Het zijn en blijven de kleine dingen die het doen; een kop soep;een glimlach,een woord,een gebaar….en..al die kleine gebaren, samen,… duurzaam,met een ongekend,overleverings effect….no mic,nor leader needed. Wie dat wel wil;
Beste pers; staat het natuurlijk vrij; daar achteraan te hobbellen en diens, woorden te publiceren; BV de PAUS. Of zelf, een groepje te stichtte, met leider.

En anders gewoon niet zeiken; maar het doen met wat er is…en komen gaat..
Niet ons “ overkomt” maar we allen onderdeel, en radartje zijn; IN datgene we
“het systeem” noemen. OOK universeel,en internationaal hangt; alles met elkaar samen; en allen deelaspectjes maken en vormen dat geheel. Wij zijn DE mens.
En donner of verhagen geen sodemieter meer van waarden; dan UW kliko ophaler;
En uw schoonmaker; geen cent zijn zij meer waard! En kwa werk in deze zelfs het tegendeel; ze komen in hen bijdrage nog niet in de buurt; zelfs een vegeterende, creperende bejaarden; draagt meer bij in haar zijn;kost minder, rocht minder schade aan; Dan B>V lieden zoals Donner en Verhagen die NIET, in een democratie, thuishoren wat betreft hen wijzen van functioneren; Dat is CONCREET een afbraak en, bedreiging, van elke democratie..als je daarin zo te werk meent te gaan; met een minachting voor het ganse volk; en hen keuzen! En zelfs van je eigen achterban.
ONZE menaliteit van hoog tot laag,veranderen is een noodzakelijk proces; en daar zijn we met zijn ALLEN bij; in vrede; de belangen van politie, justitie,het leger, de zorg,het onderwijs,de economie; etc; zijn niet anders dan die van ONS.
ALS het goed is; en anders is er ergens iets FUNDAMANTEELS fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 salvatore

Ps in navolging van, de opdracht middels postbus 51; roofovervallers te filmen en fotograferen. (wat een goede zaak is;beter dan over hen sclachtoffers heen te rijden/links laten liggen;Omdat bij ingrijpen en hulpverlenen; Juist dat afgestraft wordt…

Dus zowel de misstanden op straat; in uw wijk; maar OOK op uw werk, bedrijven en in den haag; VOL op beeld en foto te zetten.
OOK indien deze roof overvallers/ roof bouw; ” onschendbare hoge posten/ambtenaren ” zouden zijn; di zich met roof bouw, en rof overvallen bezig houden. En laat ook hen zich verantwoorden.
Gelukkig zijn we niet meer afhankelijk van 1, staaats toeziend oog;onze beeldvorming uit te putten.

We hebben allemaal ogen oren en een mond; en de juiste apparatuur.
Elke misdaad/mistand;ongeacht wie die pleegt; te blijven filmen registreren observeren en delen. We beginnen,met de dictoriale bovenwettelijke spelletjes in den haag; het bankwezen; en de zorg.
Ondertussen bouwen we ons eigen onderkomens wel;kan de woningbouw weer doorstromen; naar de onbetaalde huurhuizen..waar,na sloop de minima uit weg, bezuinigd is; want dit is ,wat uw leiders willen althans; niet beseffen dat de gevolgen zijn; dus wilt u geen tentenkampen op het malieveld; ..Dan laat ons zorg dragen voor onze eigen woningen.

Moeten we het zoals u ons veelvuldig verzoekt weer zelf doen;
OOk goed materiaal genoeg onze woningen in your maileveld backjard te plaatsen; net zolang als nodig is eindelijk,eens; enige beweing te brengen in de decennia lang durende ; huizenmarkt ” en kantoren crisi; die net als ; de crdit crisis; etc NIET iut de lucht is gevallen;noch ONS overkomen is; maar simpelweg; de gevolgen van onze keuzen handelingen en prioriteiten.dat geldt dus ook voor al hetgeen we vandaag toe besluiten,…keuzen prioriteiten gedrag ,mentaliteit,en handslwijzen; dus ja; nadenken,en vooruit zien, is, regeren.
En om de porbelemen u nu nog verder veroorzaakt op de woningmarkt voor te zijn;sparen we u veel geld uit;en bouwen onze ghettos alvast zelf! handig genoeg materiaal; in overvloedt..want bij ons liggen zelfs bruikbare en eetbare spullen; op de vuinis builen; van onze fictieve doorgedraaide welvaart voor de; markt;parasieten: we moeten vernietigen zowel op de veilingen; van ons voedsel en overvloedt;om de prijzen kunstmatig middes destructief ingrijpen; hoog te houden=GEEN vrije markt; dus het 1 of het ander.

HOGE subsidies; om ons export productie; in anderen landen te dumpen.
En HOOGE tarriefmuren, die anderen landen hen productie niet kwijt kunnen.In 2008 oest spanje; 1 derde van zijn sinasaplles oogst laten hangen; geen afzetmarkt.
Maat zolang de veiling bestaat; staan duizenden mensen dag en nacht;net aangevoerde ,verse producten door te draaien; om kunstmatig schaarste te creeren; want; de prijs daalt; omdat we zoveel produceren;en dat mag dan weer niet dus vernietigen we het na het produceren;dat is geen vrije markt en zo wordt die ook nooit gezond.

Pas bij een volledig terugtrekkende regering/politici uit de vrije handelsmakt reguliert deze zich;vallen slechte banken en bedrijven om;
en dwingt de markt zichzelf tot verantwoordt transparant;te verdienen,wat ze kunnen;en wat nodig is; en mensen voor kiezen..

de bemoeinssen van regering en overheden; zouden de publiekelijke,basisbehoeften moeten gelden; waar ook de banken en pensioenen onderdeel van zijn (dat zijn GEEN private sectoren) En die in de vrije markt flikkeren ,maar wel gelijkertijd; zelf de prijzen opdrijven; de winsten,en buffer bepalen! En misbruik binnen die instituties aan zelfverijkkingen; ontroerend goederen, etc,stimuleren,en als het uit de hand loopt afwentelen op, degene; voor wie bedoelt;en door wie betaalt.
I.P.V. degene die misbruik maken op grote schaal van de gelegenheden ,hierdoor geschapen,en in stand gehouden, aan te pakken;en strafrechtelijk,te vervolgen; Doen onze leiders en regeringen,dat liberaal precies andersom;~OPDAT, de misdadigers zich ten koste van anderen;kunnen blijven verijken ;vrij spel houden; ze zelf hen graantje van meepikken en veiligstellen.

JA Zalm na de politiek een carriere,in het bankwezen de vruchten van je eigen wan beleid daar op te vangen/plukken;en dan gaan zeiken;
” neen de banken mogen niet meebetalen; want dan vallen ze om; en, is dat het armagedon en einde van de wereld”

ZALM Hoepel op en vind een baan in het bankwezen in dubai!
dan leiden wij onze kinderen en studenten;weer op; tot verantwoorde, bankeniers; die ,wel genoegen nemen met een hoog loon,en verantwoord,werk. MITS, we die doelstellingen,hebben en onze smaneleving,en opleidingen naar inrichten.Voorlke oude garde met de zieke destructieve mentaliteit; zijn er duizenden, bereidwillige;nu zonder baan; uit allen windstreken; die voor nog geen kwart; beter werk wilen en zullen leveren.

EEn dictator; zal ook altijd wijzen op de grote gevaren als hij/zij,moet gaan..Zolang dat maar zorgt die op zijn eigen geroofde buit kan blijven zitten;ten koste van mensen en hen levens; zolang die maar voor hen,vasle propaganda,blijven rennen….Omdat ze werkelijk menen dat zonder u hoogverheven godheden; de wereld vergaat.

Wij beginnnen,met na te denken wat we doen, en waar we mee bezig zijn; en waar nodig dat anders,te doen.
OPnertussen blijven we u filmen, fotograferen,registreren;en in kaart brengen; wat deze tijd nodig heeft,van ons vraagt;en vooral wat niet.
beste politici u hoeft ,het niet allemaal alleen te doen, wij doen het graag zelf; ook voor u. En zulllen u over, de resultaten, ontwikkelingen,
open en transparant op de hoogte houden.
Mogelijk, andersom ook? is wel zo respectvol voor uw achterban,kiezers, en werkvolk; TOCH?
U bent niet alleen; 17 miljoen burgers; staan achter u, voor u,naast u,onder u,en boven u; met en zonder papieren en wij kijken,luisteren,en beslissen;allemaal mee. En fluiten, mensen terug;waar zij, zich misdragen/wetten overtreden; ons overvallen, verkrachten en cetera.

Ongeacht wie dat waaar doet; dus ook in den haag; Filmen wij en maken fotoos; dat is de reden; we uw plein bezetten;in opdracht van uwzelve; u te filmen;…tijdens uw roof bouw;en roof overvallen; van ons geld,werk; en nut.U vraagt,wij draaien;en verder kunnen we het prima af zonder u; terker nog wordt de vrije markt en onze samneleving eindelijk gezond;en kan pas herstellen als u terugtreedt.LETTERLIJK;met uw bemoeinissen en dictatuurin die vrije markt; uw bovenwettelijke ingrepen daarop; verziekt in hoge mate de vrije markt;en niet alleen dat.
Wij hebben de plicht zelf zorg te dragen,voor onze gezondheid en levenswijzen; en wat dat kost..indien niet.
Zo hebben 17 miljoen burgers in deze lage landen ;ook de plicht onze economie en samneleving weer egzond te maken.
Straateconomie zoals in ecuador; is de enige echte vorm van een echte vrije markt;en ja dat werkt dat zelfregulerend en naar tevredenheid van ieder.
Dat zullen wij u de komende maanden; op allen pleinen laten zien;een levendige gezonde straateconomie;van vraag en aanbod; zonder inmengingen en manipulaties!Kan de bouwsector ook weer aan de slag.

En voor al uw oplossingen van onze crisis, de huizenmarkt ,OV (is een oplosssing zoeken voor een probleem er niet was,en wat dat kost!)
Bent u al, iets te lang aan het klungelen en wat dat kost!
de versnipperingen ij europa; u het nooit eens wordt want eigenbelang geldt boven ;gemeenschapsbelang,zo u handeldt.

precies dat probleem,en de gevolgen; die versnipperingen; zien we dus overal; en gaan we nu overbruggen;en het ditmaal wel samen doen;
Daar aanwerken,zolang dat nodig is. natuurlijk willen ook mensen gewoon,hen werk op de beurs binnen stappen;zonder over als die ghettos van u te struikelen; dan zoeken we dus daar andere oplossingen voor;en zo deed de mensheid voort;vanaf ontstaan…tot..zolang dat duurt;in eindeloze ontwikkelingen die stoppen nooit; en dat is maar goed ook;laten zich niet tegenhouden; uit eigenbelangetjes…
niet met mooie ideaalpraatjes;en wat u allemaal wilt horen; maar door daden; het voorbeeld geven….en waartoe dat leidt…….kunnen we de komende jaren blijven volgen; ook voor de huidige politici; met wachtgeld;of een overstap naar bank/bedrijf.

Als u er al niet uitkomt; met de anderen partijen;met de anderen mensen; binnnen u partijen; met de regeringen uit anderen (e.u) landen.
ETC. En van ons , eist u een pasklare oplossing; en onmiddelijke vereniging van al die 17 miljoen mensen samen het systeem vormen.
En 1 eenduidig doel en oneliner;..1 dag houdbaar;in de waan van de dag; zo u..in reageert.

HA HA HA; wat U kunt krijgen is een schop onder UW kont en de woorden;ga onderhand eens aan het werk! En val ons niet lastig met preken praatjes onzin,speletjes en poppenkasten en geruzie voor de buhne van gratis zendtijd.
En Voor de jorunaille geldt hetzelfde; het is tijd u het weer zelf doet;en zelf; ergens werk van maakt; I.P.V ieders tijd te verdoen; met gewenste shit…of propaganda; leveanciers.

We gaan het weer zelf doen,en,voor wie dat niet kan; En wie dat niet wil; heeft pech..en doet gewoon niet mee;ook prima;maar verwacht dan niet;we onze tijd blijven verdoen;met het kijken naar wat egoos en hen show;;en verwacht niet; we..u nog langers volgen;…in…die kronkelingen to nowhere…dan UW,ego, gelijk/ bevestiging van UW bestaan als politici/whatever…daar zijn wij en deze wereld niet voor.
Die zin mag u er zelf aan geven. We gaan het weer zelf doen; kunnen we tenminste ook op ons zelf mekkeren;onszelf in de spiegel zien en waar nodig een trap geven; i.p.v naar anderen te wijzen.
Al of niet op snoepreisje naar curaceau,op onze kosten en hen gastvrijheid.Of een tochtje, naar het maliveld; onder werktijd; /als werk;de journalist/pers.
De meesten zitten en zijn daar;NAAST,en NA, hen werk; en maken zelf wel de verslgagen fimlpjes intervieuws,entertainment,etc.
Waar de columisten, media pers en journaille; gratis uit meevreten,en dik betaald krijgen hen krantjes en
colummen, programmas vol te krijgen,met andermans ” werk” .

En daar dan dikbetaald op af te geven;af te kraken en veroordelen.
These mentality sucks a lot; en zo ging dat en gaat dat OOK met wiki leaks;daar dik pp verdienen en in meegraaien; Onderwijl jaloers,op afgeven; criminaliseren etc . JA dat werk had de ” journaille en pers” IDD zelf moeten doen en doen; maar ze laten dat liggen dus doen wij dat ook maar zelf.

En waar wij geen juiste volledige informatie krijgen;gaan we die zelf halen. OOk het journaille,is dus onderdeel van de vrije markt.
Vraag en aanbod; en bij falen….wij allang alternatieven hebben;
net als nu; voor de woningnood; die bouwen we; zelf..
en in mijn vrije tijd;naast mijn werk;zal ik komende tijd;daar zeker stevig aan doorbouwen; En allen mensen; die ekaar ontmeoten,communiceren; nadenken,uitwissellen en cetera.

Leert ons, veel over ons zelf;en lost zelfs “ons identiteits”en ” onze cultuur” vraagstuk;en bedreiging daarvan (???) op .
het lost zich vanzelf op; en valt samen, als geheel;waar ons systeem nu eenmaal ook uit bestaat; uit ons allen.Niet iedere burger,heet zijn eigen eilandje; al dachten we dat te lang..en sommige politici nog steeds.
Werken weer nuttig,zinnig en verantwoordt en leuk maken!
YES we can, en niet een ander moet dat voor ons doen, of influisteren;OOK niet voor de pers. Leiders zoeken/afdwingen;
natuurlijke leiders vind je overal; en kunstmatige; die geen leider zijn en ongeschikt; vormen toch onze leiders;en de puinhopen ze veroorzaken;
het velen leed; verborgen en niet zichtbaar; maar bestaat wel;en groeit;ongewenst….

Daarom grijpen we nu in; die puinhopen;… we al veel te lang hebben laten woekeren…en de “leiders” politici; ondanks beloften en praatjes,blufpoker,en podia spelletjes en kunsten..maken het alleen maar erger…en des te langer we dat laten duren;des te groter de schade; en werk, dat weer te herstellen.Voor dit soort besloten cultuur,betalen we niet meer; WE doen het zelf.

Want in een echte vrije markt; bepaald vraag en aanbod; OOK; Welke politici, het pluche dienen te verlaten;en niet kunstmatig; voor de show; van post naar popst en van puinhoop naar puinhoop;laten shoppen en hoppen.
Zonder regering en politici;zijn we momenteel beter af’ negeren, van deze leiders; Just folow the law;and our selfes; togheter; we can reach,en built; more then alone. Zonder,ons tot eenheidsworst,te moeten laten vermalen.
Juist al die kwaliteiten; diversiteiten; dragen; bij….naar en vanuit zichzelf.
Het is nutteloos,als men b.v in de bouwsector; uitsluitend met spijkers aan blijft komen;ladingen vol…en verder niets;dan is er wel kwantiteit;maar zal nooit een uis van de grond komen.
En dit is de politiek en beleid; onze leiders voeren; tot en met de kantoorpanden die leegstaan toe; de vraag; nut .voor wie, waarom, telt niet meer;en al wordt die gestelt; voelt geen mens zich geroepen;dat weer aan te sluiten op wat we nodig hebben in de huidige tijd.

Neen een 50 jarig plan van onze superieure ,westerse beschaving;
Ongeacht wie daar op zit te wachten; moet rucksichtloos doorgeramd blijven worden;en wij ten dienste van; geen mens; nodig heeft;
dat is verspilling van arbeid kapitaal kwaliteit,en mensenlevens.
Dus ookal zou ” occupy” nu een doel formuleren; Is het heel gezond;naar-gelang omstandigheden;steeds bij te stellen ,aan wat op dat moment nodig is.

Zo ook Macro; als je besluit;medicijnen te storten;op b.v Haiti; en stel daarna is er een overvloed en teveel aan medicijnen; maar b.v geen water.dan kan je daar wel stompzinnig mee dooorgaan omdat dit nu eenmaal, een, ( liefdadigheids ) doel was. maar dan is dat nutteloos en alleen voor onszelf, en onze behoefte;al worden die op deze wijzen ook nooit bevredigt; hooguit;net als bij een verslaving;met meer en meer wil;hoe destructief dan ook. Dat een doel an sich is;verworden

Zo zijn Onze leiders te lang bezig; en wij doen niet mee mee; uisteren niet naar hen onzin;en tante pastellia; behoeften; dat us zonde van ons leven;en van onze tijd; er is werk aan de winkel; we zijn uit gepraat en geouwehoert en gezwegen ;NU gaan we het gewoon DOEN.
waar,hoe en zolang als nodig…………immer.

Alsof deze democratie, de enige zaligmakende, is in vorm en inhoud;als een Gefixeert,waanbeeld; en..wie verder wil; over de rand; van dit platte- land en, aarde concept afkukelt; Zo zij, het voordoen.
de nieuwe religie;waar je wel in moet geloven;en dan NOG niet werkt;
DUSSSSSSSSSSSSS\\
folow the leader; stop;en to the left;and right; and up;and dpuwn;
and up aggain;and so on ,so long that takes; is just too much for now.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 salvatore

OOkal zouden de banken, hen speculaties en kopen van waardeloze papieren,helemaal zelf betalen.
Dan NOG, is dat ONS eigen geld;en wordt daarvan af gehaald/op af gewenteld.( niet op slarissen oprotpremies en bonussen van de crimninelen/slechtfunctionerende top;en hen toezichthouders/meegraaiers)
Zolang we dat niet van de “slechte” banken mogen afhalen.

Daarin heeft zalm gelijk; een gezonde vrije markt economie werkt dis alleen; Wanneer die banken OOK daadwerkelijk OM`vallen.

En dat schrikbeeld, van mensen, is wel logisch; maar zie wat de immense crisis; Argentinie ( waar mensen huilend voor de banken ,niet meer bij al hen spaarcentjes konden; OOkal hadden ze nooit geld geleend,noch een hypotheek!,nog op de pof; Neen ,on credits of out thrust!)

En tot wat voor mooie samernleving,dat heeft geleid; waar van arm tot rijk;van links tot rechts; men DIK tevreden is; HOE,men die crisis als kans; voor constructieve hervrmingen ; op ek gebied (zorg onderwijs woningbouw,werk etc) Heeft, aangepakt.

Daar kunnen wij heel veel van leren! En is dus niet het einde van de wereld,maar het begin van iets heel moois; waar ieder, jong oud, ar rijk links rechts; van allen culturen met en door elkaar leeft; in het straatbeelds;ook zichtbaar mag zijn; en geen mens zich hoeft te verbergen of door; de instituten uit het zicht gehouden worden.
Aan onze politici; het advies; ga daar eens een paar maanden op werkbezoek; te weten HOE het ook kan. Tot tevredenheid van het hele volk; van links tot rechts;onder tot boven OVER hen regering en beleid.

Anders vraag het aan maxima;uw toekomstige bazin…en haar familie; die ik hoop nog heel lang; boven al die wisselende egoos en gelukszoekers staat; ons den haag vervuilen.

Het land terug aan het volk RUTTE;Dat was UW belofte! Doe geen moeite ;WE komen het wel halen! desnoods, op het malieveld; WIJ weten zelf prima wat goed voor ons is;en hebben geen behoeften aan tante pastellia , met al haar ” goede” zelfbevestigende/ zelfverrijkende/dubieuze/valse ; bedoelingen.

OOk arcitecten kunnen weer aan de slag in de SOCIALE woningbouw;ook voor assielzoekers en daklozen,op het malieveld; deze gratis oplossing,wordt u aangeboden door het comitee; wij denken met u mee;
en lopen daar op vooruit…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 salvatore

En als ook multinationals zoals Shell, hen belasting betalen (waar ze nu van vrijgesteld worden) levert dat 20 miljard per jaar op; en let wel; dit zijn de normale belastingen; in de schijven we nu hebben; in verhouding dus;met wat ze; binnen harken;En los van de discussie;over, de wijzen waarop…

Ofwel , is nog steeds voor dergelijke internationale multinationals; van eigen bodem; een fee; op het geheel waar geen emns slechter van wordt. EEn deel kan dan gebruikt worden voor de burgers in die landen;we dat middels, corupte dictaturen halen.
EEn ander deel; voor onze gemeenschappelijke staatskas…scheelt om precies te zijn; allen bezuinigingen plus nog xtra winst.
Wat niet wegneemt ;ook dan nog HERVORMD moet worden;en de grootkapitaal graaiers ook in de ZORG industrie middels ontroerende goederen,en zelfverijking als ook ; misbruik maken; van duizenden clienten,zonder medeweten;en achter hen rug om!

En vast te moeilijk; dat strafrechtelijk aan te pakken; dus ontnemen we hardwerkende mensen; met zware fyssieke handicaps;die toch bij de UWV werken; als psychiater,in de advocatuur; en CETERA; elk middel om bij te dragen middels hen werk; en dat niet alleen;ZELFS de gelegenheid uberhaupt;te kunnen leven.
dat is nogal wat namelijk; om zo rucksichtloss, over 1 nqcht ijs te gaan;
en wat dat aan meerkosten ; kost.En al levens heeft gekost.
BE wise do it yourself; en; go to hell met de seconden quotas; bij het douche van de gehandicapte bejaarden; op uw werk; beter is; ZOLANG dat nodig is en duurt; vanuit ; de te douyche bejaarden; b.v.

Want ver voor deze peperdure PGB overhevelingen wat; pas 5 diversen instituten voor en naberekend hebben; onze samenleving; 5 maal zoveel kost dan nu..(neemt niet weg; de maffia;in de top die daar aan het graaien is; eindelijk een aangepakt wordt;OOK strafrechtelijk!)
waren het al , op de eerste plaats allen creperende en wegkwijnende bejaarden; waarvan de POLITICI beslisste; “het onzin was; met hen boodschappen te doen; of anderszins enig menselijke aandacht , mgelijk te maken:”

Want wat men niet ziet;dat is er niet (??) Niet op het malieveld neen; maar niet voor niets mensen doelbewust; stoppen met eten en drinken;daar wij; hen leven 15 jaar of langer! Nadat ze al 6 maal betaald hebben voor hen eigen zorg;plus al hen hardwerkende spaargeld; daaraan overgemaakt; onze welvaart we alleen maar van PLUKKEN voor ons met onmenselijk hard werken hebben mogelijk gemaakt.Wij hen laatste restje leven; tot een marteling maken elke seconde; van de decennia; ” wij ” er nog onbehoorlijk op willen verdienen; niet voor hen maar voor ons; iet de mensen die het werk doen; NEEN de mensen die daarop ingrijpen; om de winst an andermans werk; in hen verotte pockets van heb – ZUCHT= verslaving te blijven proppen.

dat is onbeschaaft en wreed; en tot en met 2004; ben ik 15 jaar getuigen geweest; hoe, dat razendsnel ontmenselijkt werd; TOT ik daar niet meer tegen kon; dat wij de mensen zo letterlijk fyssiek en geesteliojk martellen;zonder enig verweer mogelijkheden.
En die ziet men niet op het malieveld maar zijn er wel;
Ons land is meester in het verbergen van, zijn misstanden en de slachtoffers;zelfs uit de weg ruimen of mond dood maken.
(Spijkers, dutcbatch werknemers en velen anderen zijn daar slechts voorbeelden van)

Ter behoud van de suck mentality.. degene…die dat willen veranderen; gedumpt moeten worden ter behoud van d e roofzuchtige;
En de mensen op de vloer, voor een habbekrats; nog liever gratis; die emnsen niet in de steek laten; arbeidsethos hoger viert; dan..U politici te wijzen; op de ellende; en leed u veroorzaakt!
U werkt; from bottom- up..
i like the opposite.

En wie meent; dat , deze mensen ” niets te klagen hebben; en het toch zo goed hebben in ons land..”
Zouden daadwerkelijk, een reintergratie traject, nodig hebben; net als na langdurige deelname aan een sekte;De realiteit ; de ilussie en wanen, te laten inzien.
En best geen mens dat wat kan schelen; wel wil krijssen op elk tegenslagje, of verwende, “heb ik recht op” …..Maar ondertussen,al die mensen holland rijk die echt reden tot klagen hebben; niet wil horen,zien/vergeten;en het PRIMA vind;we dat gewoon wegstoppen..

Die mensen waarvan we elke seconde van hen leven; tot een martelende hel maen; fyssiek en mentaal;en dan duurt 15 jaar lang!
Enb vragen wij DRION; of een anderw wijzen; tot omgang;dan deze vernederende.

Donner en verhagen, en dat soort tuig; mag men pas weer serieus nemen;nadat ze ervaring opoen en eerdst minimaal 6 maanden in de poepluiers;gefixeerd mogen creperen;hoe helder hen geest dan ook;
als; een vuile dweil…in een hoek;die mag afwachten ;eens per maand een keer geraapt te worden;net hoe dat uitkomt;en elk verzoek afgestraft wordt.want als u dat normaal vind en zelfs beschaafd voor een ander; DAN OOK VOOR UW ZELVE.

En wie daar aan meedoet/.zich toe laat dwingen onder werkdruk;ik adviseer u’ dwars tegen die, zieke misdadige mentaliteit in te gaan en allen tijd te nemen die ZIJ, nodig hebben.En als ieder dat zou doen..
Zouden de graaiers, niet langer, van uw werk;en leed van anderen hen zakken kunnen vullen; Want dat is GEEN vrije markt economie;maar misdaad; ..Wat over mensenlevens gaat.

En dat we daar aan gewent raken;en alleen nog maar in cijfers, getallen, tijd en geld kunnen denken; is the sickness of out people;en dat voor het rijkste landje van de wereld; het vruchtbaarste en kleinste!
WEGSTOPPEN LOST DAT NIET OP: ER AAN EN VOOR WERKEN OOK.
En voor iedere diklbetaalde nitwit op het pluche directie of managment; duizenden assielzoekers goed opgeleid, met een hart en ervaring;dat voor veel minder wel bekwaam doen; ter ere en glorie van ons allemaal;
OOk hen kinders en ouders die het te DRUK hebben…en zorg voor kinders en ouders dus uitbesteden;dat is een keuze…maar dan wel,
opdat dit werkt; het kan niet zo zijn; dat de knderopvang waar er 16 zitten; per kind 3 maal zo duur kost;als wat 1 ouders kan verdienen;
want OK dan is het economischer; als ze willen ze weer zelf zorgen voor die kinderen.

SO mister governanman; BACK OFF
Het maile veld, komt naar u toe deze herfst!
En de woningmarkt en zorgmarkt ook;;;;;;;;;;;want daar zien ze u niet; alleen de buldoz`ers van uw destructie;KKLAAR ERMEE we doen het weer ZELF! En betalen u niet;maar HEN!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 salvatore

ONZE economie hoeft niet meer te groeien.
POLITICI, begin eens DAT valse uitgangspunt; tussen de jaren 50 en 2000, zijn nut;en nu DIE fase voor ons voorbij; los te laten;
We hebben NU geen groei nodog;WE hebben overvloedt van 6 dvd spelers P>P;..en druk met het doordraaien en vernietigen/dumpen;daarvan.
Reeds nu is weggooien,en new kopen goedkoper als repareren.

Begin eens met het FEIT; WIJ en ONZ samenleving niet , economisch hoeft te groeien;we zijn uitgegroeid; verticaal;
En dienen NU in te zetten; op KWALITEIT en NUT van onze productie; HORIZONTAAL

dat is het beginpunt; STOP met dat dwaze; gerkijs; we nu nog steeds moeten groeien; en alleen daar ons leven van af zou hangen;IDIOOT!
China, india, zuid amerika; die moeten groeien;
WIJ niet meer!
Wij hebben, ander werk nu te doen; dan overproductie ter vernietiging voor onze kunstmatige; ” vrije markt” .Wat geen vrije markt meer is;maar valse dictatuur;meer nog dan in die landen we dusdanig (achterlijk) bestempelen;

Met dat verschil; daar dat duidelijk is; en bij ons heel subtiel verborgen, tracht te worden; HELAAS zijn de bergen puinhopen dermate groot;dat niet meer te verbrgen valt; via allen kanten; dat uit zijn voegen barst.
net als wanneer; je, eindeloos je glas blijft vullen; al hetgeen overloop; geen nut/doel meer heeft; en o ja vast we werk creeeen; middels zo voortgaan; en 10 poeters langs u glas wijn; al hetgeen erover blijft stromen, zodoende; blijven…opdweilen…
maar nuttig, is dat niet noch gezond..

Temeer; omdat nadat het glas, overvol is; U niet eens tijd heeft al die overvloedt ooit van uw leven op te kunnen maken (geen tijd voor) En U 20 man nodig heeft;uw verspilling elke dag; weer op te ruimen.ja werkgelegenheid…

WE MOETEN NIET GROEIEN; die tijd hebben we gehad;net als een knd die moet groeien tot die volwassen is; fyssiek( = materieel)
Maar je ook niet na zijn 40ste; nog wilt laten groeien toch? Neen dan zijn er andere zaken die uitgebouwd,en verwezenlijkt moeten worden.
Zo is het OOK met ONZE economie; welke geen alleenrecht is van een paar suckers; geen verstand van economie;en te beroerd om naar onze en anderen economen te luisteren; Zo vol; van zich`zelf; ego,eigenbelang en eigen korte termijn doel ;in status, en cetera;
Niet alleen allen doelen voorbij schiet; maar linea recta; dit sooryt parasieten zich blijven volvreten; van andermans,nutteloos gemaakt werk; productie is GEEN doel op zich,natuurlijk.
Productie , in een vrije markt ,is om een vraag; te bedienen.
Dienen zijn hollanders niet goed in neen. Hoe gastvrij onze buren ons ook,ontvangen op vakantie; je betaald,in de horeca, niet alleen vor wat je tot je neemt; een glimlach, gezeligheid,etc anders ga je wel thuis eten en drinken.
Hier jagen wij de toeristen weg; omdat we nog te beroerd zijn;zelfs in ons werk; DEZ~E mensen, hen bestelde , menue/drankje; te bedienen;
daar zijn en voelen wij ons te goed voor.
En osn toerisme; zich zelfs ongewenst voelt; In een reataurant/terras; en OF we daar maar effe TROTS op willen zijn.

Evenals uiteraard hoe hoge ,intelectuele ballen zich in groep; op vakantie in den buitenlanden en eigen land misdragen;in vernielingen van andermans werk voor de lol; In griekenland; gaan we zo op vakantie op winter sport en cetera.OOk in eigen land; dat is ons vertier.

We moeten niet groeien;geen kwantiteit;kwaliteit is nu aan de orde
En vooral een andere MENTALITEIT!
Polityici stop met ons te brainwaschen naar UW destructie model;
dat we moeten groeien is een mindfuck;begin daar eens mee in den haag! We zijn het zo beu; al die verspilling en voor elke normaliteit; jarenlang een juridisch peperduur gevecht aan moeten gaan; voor de flauwe;kul uiteindelijk; toch, door kan gaan; wat vanaf minuut 1 al, zonder meer; wettelijk was; en elk moment in die lange wegen u steevast met ieder op wilt gaan; DAT ik 5 minuten opgelost kan zijn.
maar ach uw EGO gebeidt u nu eenmaal; eiondeloos UW en onze tijd; en die van onze rechtsstaat te blijven verspillen;met uw spelletjes; GODMEJAAR
BACK OFF! We DONT NEEN YOU!
Governmant man! OOk niet in een VRIJE markt ;dat regelt zichzelf prima; MITS die vrij mag zijn; znder uw sabotage en frustraties op elk gebied.WEGWEWZEN pret kabinet! en kort termijn GESUCK!
\We zien uw graag terug in de poepluiers; en mag u uw beurt afwachten tot wij tjd hebben en zin u naar het toilet te brengen; U bent geen haar meer waard;dan elie creperende bejaarde assielzoeker, gehandicapten;wel minder;en kost toch meer; how could that BE!

En vragen stellen we ons zelf! OOk journaille en politiek;als het goed is!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 salvatore

Zelfs voor mijn vrije tijds besteding betaal ik graag de gehandicapte en bejaarden medemens; dat ik met ze <mAG wandellen; naar de kinderboederij en eentjes.
En de kinderen voor wie ik werk in mijn vrije tijd en werk betaal ik graag dat ik dat mag! En koop graag zelf hen voetballen instrumenten of dsie maken we; ik betaal graag; voor het fijne werk ik mag doen;aan degene ik mee mag werken; Tot tevredenheid van mezelf;en die ander.

Ik kook al vanaf; ik kon lopen; voor minimaal 40 man en zal dat blijven doen; alleen eten is saai;en betaal ze er nog voor;dat ik dat voor hen mag doen;omdat dat eer en beloning teveel is; voor een nietig mens; dat te mogen en kunnen doen. Wat een LUXE!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 salvatore

En wat de bejaarden betreft; nog geen 15 jaar geleden konden we die ook met onze busjes nog ophalen; ze enige vertier te verschaffen.TOT de regering eisste; dat geroneemrde vervoersbedrijven; met allerhande ;”verpleegvaardigheden” moesten zzijn…gevolg….ze kregen geen uitstapje meer;want samen met de zelfverrijking van de inneens opdoemende interim en mangment industrie;die gaarme hen eigen werk creeren;ookal is e geen vraag, noch markt;

En gezien de bezuinigingen om hen hebzucht te blijven voldoen ;want o we o we anders lopen ze weg en vergaat de wereld;
Was er geen geld die peperdure;in het leven geroepen special bejaarden transpot; industry ook nog te betalen waar we dat met onze eigen bussen gratis en zorgvuldig deden
En zo kan ik nog uren doorgaan; is heen vrije markt economie; zeer destructief,duur en kost teveel levens!

Ik ga geen uren door; hier; maar wel de rest van mijn leven al levenslang weiger mee te doen aan de verspilling van mijn en andermans potentie en energie; En blijf zeggen waar nodig;zoals nu in holland aan de politiek; HET IS MEER DAN GENOEG GEWEEST; afgelopen uit;
Terug naar de menselijke maat,levns-kwaliteit, en waarden!
UW groei en kwantum; doe zo voort en stik erin;maar val ons er niet meer mee lastig; WIJ nemen; ns leven het heft en van al die anderen die dat niet kunnen en de voiceless; weer over;en in eigen hand;

en gaan niet meer wachten en begtalen van hen geld aan desze destructie;en voor mij duurt dat tot ik er dood bij neerval ik weigher met pensioen te gaan en zal werken tot ik dood ben OMDAT ik werken leuk vind; en graag doe; het is een verlengdstuk,van mijn leven.en vici versa.En verder zal me al uw; opgelegde; shit; worst wezen!
En tijd en public, van dit soort nit wits de oren eens gewassen worden;
DOORVRAGEN! En Bij incompetentie;en rewcidive daarvan; OPZOUTEN!
OOK, in overheden politiek en ambten; welke misdaden niet onachendbaar mogen blijven; Donner coa, toezichtsraad en directie , Wolfsen, Drent,,verhagen; etc.
UQW dag des oordeels kunt u prima zelf af; en ondergaan/op refelcteren…na of voor uw dood; volgens de natuurwetten en wetmatigheid…zult u pas dan beseffen al hetgeen; u doet en laat;
ondergaat u dan zelve.
PObns heeft u daar niet voor nodig; naar mensen luisteren wilt u niet;u gaat uw eien gang ten koste van ieder; en dat is prima.
We hebben u verder niet nodig in onze samenleving;dat is slechts een te dure kostenpost ;en peperdure gevolgen en mensenleed generaties lang;en daar willen we van af; op onze weg naar beschaving voor iedereen;en dit maal geen fake;

dioor het wegsttoppen en laten creperen in uw doofpotten van ieder; die niet in staat is; zich te laten horen of zien;daar zijn WIJ OoK voor!
Ons land aan terug te geven; Mister governmant man; your time is over;
anyway!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 salvatore

Die 1 procent = ” god`”
die naderen 99 procent van de wereld; dat zijn wij…
Allen als onderdeel van internationale systemen.
! procent is god;l 99 procent is ; de mens.

En wat geleerd zouden moeten hebben; is dat niet god (= die 1 procent) verantwoordelijk is; voor de aarde; het mooie en de ellende)
Dat zijn die andere 99 procent buiten god.
God observeert alleen maar; en ontvangt; de 99 procent; als ze daar al of niet naar hen dood aan toe zijn.
OOk zonder je gelovig bent/alwetend.

Ebn met die 99 procent zullen we het samen moeten doen; samen door de deur moeten;Zolang dat duurt/tot het einde van de menseheid.
mensen buiten sluiten/doen alsof zij niet bestaan; werkt dus niet;
WE gaan met zijn allken; evalueren ook; of niet;en ja we wachten op de traagste; die de boel onbstructeren;en dat is in allen landen de ;olitiek;en regeeringen.
En allen eigenbelangen lobyen; dat weten te bespelen;
DUS in mijn ptiek zijn we ALLEN de 99 procent;

en alleen god is die 1ne procent;
en al degene die zich dat wanen;
Zoals busch die als enige ooit van deze hele wereld’ persoonlijk habndelde in opdracht van god;aan hem persoonlijk gericht (naar eifgen zeggen van busch) en PRIMA we dat geen waan meer noemen noch zijn oorlogsmisdaden,tegen de menselijkheid (zoals bij zovelen we vrijuit laten gaan) Dan nog;..blijft dat hetzelfde en de aard en impact van (oorlogs) misdaden ook.
Ongeacht we er wel/niets mee doen/van leren;
dat is aan ons de 99 procent ZELF

En kan en zal god,godzijdank niet voor ons doen; NOCH welke fuhrer;
of sonja bakker dieet dan ook;we achteraan willen blijven hobbellen; alles; er voor over hebben; om maar niet verantwoordelijk voor onszelf daden en gedrag te hoeven zijn; maar die van een ander kunnen volgen.

Zekerheidjes afkopen/ de ilussie daarvan is dan ook verspild geld en enegrie; die zekerheden maken we met en voor elkaar om elkaar te helpen nietwaar?(en daarmee ons zelf en onze armoede; wie niet kan delen is intens arm; hoe arm of rijk, in materie die ook is…
” intelectuele armoede” wie vezrint dat? IIG een mens die niet dagelijks voor zijn kookhoutjes, en water de hele dag in de weer is; ookal is dat het moosite en bevredigenste je kunt doen op een dag; ter expressie van de kookkunst en voeden van de maag en ziel;

Wie verzint dat; ” intelectuele armoede” is ons enig probleem.
M.I; hebben we juist een overvloed;en teveel aan intelectuelen nit wits!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 salvatore

” intelectuele armoede: =

” alles op een presenteerblaadje aangereikt, te krijgen/willen/verwachten te krijgen,zonder daar en fok voor te willen doen; want dat is ” ons recht” ,

JOUrNAILLE, ga je schamen; en aan het echte werk!
Er is teveel te doen; ..voor die eindeloze bullshit…alles mee gevuld wordt, en opgeleukt. In de ” murdoch repyterie;en ander shit; we do not wanted nor NEED! wright now; HUMAN wright themselfes!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42.1 Sjiek - Reactie op #42

Met recht kunnen we nu zeggen: This was the page Salvatore owned.

#43 salvatore

EEn goede tip van, 1 van onze 17 miljoen burgers;

” Beste mensen, u hoeft helemaal geen tent op te zetten. Twee reusachtige tunnelbuizen liggen vlak voor uw voeten. Geen metro te zien. Dus plek zat voor een heel ondergronds leger.”
Lees meer: http://www.nujij.nl/algemeen/occupy-amsterdam-groeit-uit-zijn-voegen.14146745.lynkx#ixzz1bLMRGQcJ

het lijkt me dat fase 2 nu is aangebroken,.gezien het naderende einde van de herfstvakantie;en een koude winter,ons te wachten staat.

Gaan we over tot,het realiseren van permanente kinderopvang; midddels gediplomeerde; integere,vrijwilligers. Geheel tranasparant en open.`In estafette vorm; ook de middenklasse,en andere wernemers zzpers, arbeiders etc; kunnen komen en gaan; in een heeeele lange adem;zo lang als nodig. Kunnen allen politici voor dat ze; middels het mali prachtwijk; OOK hen kinderen, daar dumpen.Maar ook de middenstand, horeca, winkels en bedrijven ; hen personeeel en directies/besturen van ouders . Mogen gratis gebruik maken van deze, actiediensten. Op naar een ander klimaat. gezien de bezuinigingen; en misstanden in de kinderopvang; gegarandeerdt;elke dag en nacht; Meer dan 3 toezichthouders per kind; en niet in de ” achterkamertjes”

OOk realiseren wij voor de bejaarden, en gehandicapten; een dagbezteding;waar ze, kunnen genieten van een breed scala aan activiteiten; fotoalbums bekijken; van vroeger; kleuren; bloemschikken,
Kerststukjes maken; en we zetten een heuse kerstboom over een maand en levende en ,beeldende kerststal; met het evrhaal van naasten liefde; en wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet; zingen, skypen met kleinkinderen; die als expat ver weg wonen; etc.
We verzorgen verder 3 maal per dag soepen en anderen warme,zaken voor de interne mens; ook die zonder tanden/kunstgebit.
We zoeken veel dekens mar die zijn er ook zat overal; de kleding bakken lopen overal over vanwege onze overvloedt en zelfs het emma house kan ze niet meer kwijt…in holland.

We maken onze verborgen, geissoleerde medeburgers weer zichtbaar;tevens waar zij tegen aan lopen; Met geen mogelijkheid;dat te uitten;ze zien geen mens meer. Of onze statenloze; huidige anna franks; m/v; verborgen op hen zolderkamertjes; uit vrees voor…
het is altijd fijn voor die stilzittende oudjes in hen bed gefixeerd; of rolstoel een warm dekentje over hen benen.

Het goede voorbeeld geven we; in de voortuin van, onze leiders; daar waar, ze hen thuisfront hebben.
Verhagen zit tot in zijn nek in de aandelen van onze kernenergie lobyisten en bedrijven;en gues what? Hij is Tevens toezichthouders van de veiligheid;en vergunningsverstrekker;wat officieel sedert 12 jaar geleden; juist gescheiden was; om belangen verstrengeling te voorkomen.

In deze is dat het zwaar frustreren van innovatieve bedrijven; welke geen enkle subidie ontvangen; En een scala aan alternatieven energie bronnen, ontwikkellen; maar gesaboteerd worden; middels vergunningen welke minimaal 6 jaar duurt hier; D.M.V ONZE minister van economische zaken; die daar over gaat; Verhagen; verhagen mag op werkervaring stage; de volgende week; met schortje om; zorg dragen voor de schoonmaak; van sanitair; en ruimten; Waar hij zelf, ook verantwoordelijk voor is; inclusief het torentje; Kunnen de schoonmakers; bij ons; recreeren.
Het zou, de heren en dames politici sietren als ze gewoon een schoonmaakrooster maken; voor al hen leden;die gebruik maken van het gebouw; dan hoeven ze hooguit; 1 maal per, 3 maanden,hen beurt te volbrengen. En spaart npg meer uit; op e lastige kosten post van de schoonmakers; voor 3 euro per uur; OF zullen we ook hen vakbonden gewoon verbieden? net zoals naasten liefde; gewoon verbieden toch CDA?

Zo schulden afstempelen van griekenland; en veel meer bevoegdheden voor europa; Dat ook all onze reeeds gepleegde en veroordeelde wetsovertredingen,met fosre sancties bestraft worden.Er liggen nu pas 12; veroordelingen van het europese hof op de kast; Welke niet nageleefd worden; maar genegeert.
Ik hoop dat europa holland keihard aanpakt;OOk in de toekomst voor onze buitensporige hypotheek schulden pp, de hoogste per man van de wereld ( dus ook voor al die mensen die nog nooit een hyptheek,lening. of op de pof/afbetaling leefde.

TIJD dat europa; ingrijpt in nederland; OOk daar waaar we, al velen wetten overtraden ,die veroordeeld zijn;maar wij doodleuk doorgaan met die overtredingen; Dus tijd daar sancties opkomen;anders hebben wetten en afspraken geen enkle functie;ook niet in de toekomst; als wij weer , fouten maken en ons zelf boven de regels wanen;als enige…

Zal vast weeer; een mooi potje; tijd,en geld, verspillen worden; na visite van Rutte in rusland….( energie?) Meteen door met de jager; naar de trotse, vannacht geworden vader sarkosy,en merkel…Feest voor de speculanten; dit eindeloze gesol; NU afbpeken wat we al; vanaf aanvang hadden moeten doen; en per dag we dat nalaten duurder wordt; VERLIES nemen en effe door de pijn heen;dat is verantwoording nemen.
De IMF; met hen destructie; over the world; in belangenverstrengeling is dan OOK uitegespeeld; wat en voorwaarden is, voor een land; te kunnen herstellen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Harm

Salvatore is bezig met de actie “Occupy Sargasso”.
Op zijn eentje.

Het is me niet helemaal duidelijk wat de bedoeling is Salvatore.
Bezetten doe je namelijk gewoonlijk met zijn allen.
En in plaats dat je de aandacht vestigt op het doel van de actie,
vestig je slechts de aandacht op jezelf.

Echt behulpzaam ben je dus niet.
Integendeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 salvatore

http://youtu.be/DUcOSnINF4M

Voor onze buren….als ze onze pleinen, bezoeken;want dat kennen ze in eigen land niet?….Spaans vertaald; mensen passeren internationaal;al de “occupy” squares; De tram wordt 20 procent duurder dankij OV IT project;geen mens op zat te wachten,beter van wordt…noch op verdiend; 3 maal raden wie wel; het bestuur?/ mismangement;van bv;en allen besturen holland rijk; God wat ben ik blij dit gat eerstonds voorgoedt te kunnen verlaten en keer nooit wer om;alleen voor vakantie.Tot die tijd…nog werk zat.

In de vernieuwingswijken; sloop; en nieuw bouw ; dus sommige mensen kunnen niet eens in hen huis blijven zitten; wordt gesloopt; na nieuwbouw; nieuw contract getekend; en hoppa;…123 euro per maand duurder; OOK voor onze arme; zieke oudjes;en dat er nog boven op..
Zal vanavond ik de vergadering uitsluitsel vragen; deze, DONNER,streeek; voordat het hoogste gerechtshof/europese gerechtshof,deze obstructie;en lamleggen van de woningmarkt terug draaid; tevens hypotheek afrukrente aanpakt; Onze 123 euro huurverhoging pm; gaat linea recta naar hoofdrover DONNER zijn hypotheek, aftrek schulden,waar hij van leeeft; ofwel die parasiet leeft op en van ons leed; als een ware bloodsucker!
Onze 123 euro permaand; verhoging;worden niet geinversteerd;zoals donner, beweert; maar verdwijnen rechtstreeks op zijn bankrekening;die beschermt moet worden;ook,waar die tot in zijn nek in de waardeloze papieren van griekse banken zit;net als frankrijk; DOORGAAN jongens;
de oplossingen bouwen we ; in real life op het mali veld;

OOK voor de problemen in de huizenmarkt; hypotheek, gezondheids zorg (kinder) opvang;etc ; zichtbaar maken, DUIDEN;en iets aan doen; we wachten niet, op de politiek; en woonbond; procedeer door; en breng die parasiet donner voor het gerecht; desnoods in europa; waar die minder vriendjes heeft van de ons kent ons kent ons besloten onzichtbare ontroerend goed maffia cultuurtjes in de TOP= CORUPTIE ,met een grote C

http://youtu.be/QIoBg0G0Hho

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 salvatore

Ontslag nemen; als uitgebuit;wordt/zonder pasoort illegaal,in onze slavernij terecht kwam; op de wallen; in de landbouw; in de schoonmaak;van ambasades regeringsgebouwen; etc;
Hier de ontslag TIP en wijzen; voordat, en mass, het ook u beurt is; onze werkeloosheid;geen enkele dicipline meer spaart; zal nog druk worden op de malie pleinen; in europa en de vs; en de beursen koersen vrolijk mee; tegen de stroom ingaan; heeft weinig nut;we moeten tenslotte allemaal et de tijd meegaan;

OOit in voormalig yuguslavie; toen het slagveld en allen brokken;in het heetst van de strijd zich op de straten manifesteerde; Was er 1 violist; die wat er ook om hem heen gebeurde; maar 1 ding deed en daarme doorging; Hij speelde onafgebroken de prachtigste stukken door; onderwijl; de tranen over zijn wangen bleven biggellen; Om hem heen; totale oorlog; met veel geweld; maar op de een of andere manier; bleef dat volstrekt om hem heen; en hij daar midden tussen (heb ik net op video( Dit in het kader, machteloosheid) Moeten wij ons zorgen maken bij toetreden van servie en bosnie; omtrent voormalig yuguslavische fascitische toestanden; in reply; in europa?
Ik hoop grondig van niet;al zijn er in holland teveel akelige voortekenen;omtrent het uitschelden wegpesten, en kansloos maken;van, velen; doelgroepen en burgers; onder ons; de 17 miljoen..
Donner en verhagen zijn niet de enige eigenaaar van b.v holland ; toch?

http://www.bnr.nl/topic/waterkoeler/978463-1110/man-neemt-fanfare-mee-bij-ontslag-video
http://www.youtube.com/watch?

v=9A4UGtM4hDQ&feature=player_embedded

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 salvatore

http://www.bnr.nl/column/hoofdredactie/326304-1110/column-hoofdredactie-olijven-uitpersen

Uit de serie audio vertellingen; speciaaal voor onze dmente bejaarden;
en hen MAGNIFIEKE lange termijn geheugen; vergetend; ze het 1 seconde geleden nog koud…op hen dak hadden.

het mooie van en stadt is dat je overal op aarde in de verste uithoek; mits er mensen zijn; en in de 1 procent natuur na;
In het schammelste hutje; waat je een armzalig peertje, zwakstroom ziet hangen (mits er electriciteit; kabels zijn aangelegd; of/water etc..
Dan wijs je naar dat peertje, voor blinden; laat je het aanraken/speelt wat met het licht;en zegt dan trots; ” uit deze stadt; kom ik vandaan; De stadt van de man; die dit creerde; en waar er now we speak; 600.000 banen uitvliegen; behalve de tak van de bedrijven en hen bestuur want philips die is dood) Welke wel met de rusische coriuptie in onze handelsbelangen willen en kunnen samenwerken; want zo werkt die cultuur nu eenmaal in hen opruimings van stoorzenders diensten.democratie is erg lastig en strooperig; een tros banaanen onder tafel doosrteken scheelt me 10 jaar procederen met de corupte srtroperige burocratie van die top

In ecuador; richt je een hele schoool op;middels 1 tros banaan onder de tafel; en groenten verbouwen koken; onderdak ven werk voor de onderwijzers ;en koks en bodyguard/gidsen;

audio video muziek; schulder mtb trial;
wat en paradijs….voor zolang dat duurt en op; het regenwoudt na; die rechtszaken daar tehgen coruptie en texaco en schelll etc ,en hen wisselende zuster bedrijven olie namen;na elk falissement; na 20 jaar;…is het geld dan op,en kan je van binnenuit dat systeem weet opnieuw beginnen enz; al koop je het land op;waar die ,volgemnde lekkende oliepijp over en door gebouwt wordt ,infrastructuur over lijken..EEn lampje en groot licht,voor de donkere tijden europa tegenmoet gaat; een mens aan ontkomt;
Zal het, met mijn vermogen; webcams; etc op afstand aan te zetten; tot in detail volgen.
vanuit het veilige (reltief veilige) zuid amerika;..wanneer de hel; hier echt losbarts ,dals mensen niet tegen hen verlies kunnen want hoe da ook we zijn ons geld kwijt..en elke dag langer; we de schuklden niet afstemepelen; gaan we wredere resultaten tegenmoet; dat legt deze colum haarfijn uit;

het zal mijn tijd wel duren…zolang dat duurt.
http://www.bnr.nl/column/hoofdredactie/326304-1110/column-hoofdredactie-olijven-uitpersen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 salvatore
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 salvatore
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49.1 salvatore - Reactie op #49
 • Volgende reactie op #49
#49.2 salvatore - Reactie op #49

1 van de 17 miljoen burgers als onderdeel van het systeem;

-“Niet goed voor de stad? Ik woon hier en werkelijk iedereen die ik spreek is vol lof over deze mensen, en is er al even een half uurtje of wat langer langs geweest voor morele steun. Occupy is heeeeeel goed voor de stad, en voor de onderlinge solidariteit en en de verbroedering van de burgers, Zelfs de agenten maken grapjes over het feit dat ze tijdelijk campingbaas zijn! En neem maar van mij aan, er zijn hier al heel lang geen grappen gemaakt tussen burgers en agenten.”-

Mogelijk verdienen ze als camping baas ook meer dan, als agent; plus minder risico ; de onbeschoftheid van sommige hollanders tijdens hen werk,over zich heen te krijgen.
” Bezetten doe je met zijn allen” En ” democratie” ook,is een mooie boodschap aan de politiek,besturen en de ministers.
Ik speel donner/verhagen na/wilders.wat je wilt.

Mochten mensen,eerdaags van het beursplein af moeten is het mali veld mogelijk ” the place to be” (voor de 17 miljoen burgers;want bezetten doen we met zijn allen (??)En anders; de komende maanden/jaren of generaties;zolang als nodig..in allen gemeente op kleine schaal.
net zolang tot, het doel bereikt is want; ” bezetten doe je met zijn allen”
(en zover is het nog niet…) En democratie ook.

 • Vorige reactie op #49
#51 Harm

Salvatore is bezig met de actie “Occupy Sargasso”.
Helemaal op zijn eentje.

Het is me niet helemaal duidelijk wat de bedoeling is Salvatore.
Bezetten doe je namelijk gewoonlijk met zijn allen.
En in plaats dat je de aandacht vestigt op het doel van de actie,
vestig je slechts de aandacht op jezelf.

Echt behulpzaam ben je dus niet.
Integendeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #51

tip voor de Salvo:
http://wordpress.com/
Binnen een paar minuten je eigen webstek, en dan volstaan met een linkje naar de pagina die je onder de aandacht wil brengen.
Ik beloof plechtig af en toe een bezoekje te doen.