Obama en de ongelovigen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[i]GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Dit kunnen stukken zijn die we -uiteraard met toestemming- overnemen van andere weblogs, of die via onze mail binnenkomen. Hieronder een stuk van Eddy Bonte.[/i]
Obama tijdens de inauguratie (Foto: Flickr/Kaptain Krispy Kreme)

Mevr. Sonja Eggerickx, voorzitster van de Unie Vrijzinnige Verenigingen, laat de Vlaamse pers weten (zie o.a. De Standaard 22/01) blij te zijn dat President Obama de ‘ongelovigen’ heeft vermeld in zijn inauguratietoespraak. Nieuw voor Amerika, volgens de UVV-voorzitster. Dat klopt, maar kunnen we als atheïst nu echt opgetogen zijn? Neen, als we ook de rest van de context bekijken.

Samen met een reeks niet-christelijke godsdiensten, word ik als atheïst door Obama enkel vernoemd in een passage over de sterkte van verscheidenheid, duidelijk als onderdeeltje van een strategisch plan waarbij “Amerika zijn rol moet spelen om een nieuw tijdperk van vrede te introduceren.” Dat is alles en de rest is hiermee in flagrante tegenspraak. Overigens: exporteurs van vrede, dat verhaal kennen we nog van Somalië, Afghanistan, Viëtnam en zowat heel Zuid-Amerika. Nog nooit voerde Amerika de ‘vrede’ uit zonder wapens, zonder haar uniculturele kijk op parlementaire democratie, annex cultuur en ‘waarden’ ? zoals godsdienst.

Ik word als atheïst op mijn plicht aangesproken door de president van een rechtsstaat en niet-theocratische republiek, die de eed aflegt op de Bijbel, de inauguratie laat gepaard gaan met een eredienst, de lunch laat voorafgaan door een gebed en een tweede eredienst laat opvoeren ? dit alles per definitie van christelijke inspiratie.

Misschien vormt dit voor de leiders van andere religies – met name de joodse en de islamitische – een sympathiek gebaar, een herkenningsmoment dat diploma- tieke goodwill oproept ‘onder gelovigen’. Atheïsten hebben daar geen boodschap aan. Voor hetzelfde geld zien theocratische leiders van een andere religie, bijvoorbeeld de islamieten van Gaza, Afghanistan en Iran, die christelijke outing als een zoveelste bewijs dat Amerika een land is van aanhangers van het foute geloof en dus een bedreiging vormt voor het ware geloof. En daar heb ik als atheïst al helemaal niets aan, want het bedreigt bovendien de vrede die Obama wenst te exporteren. Monotheïsten hebben de onhebbelijke gewoonte elkaar naar het leven te staan, ook binnen één strekking (zie Ierland en Irak).

Maar stel dat we een en ander symbolisch bekijken met die enorm grote portie tolerantie die van ons, ongelovigen, altijd geëist wordt. Dan nog zie ik een president die zich tijdens zijn speech beroept op God als bron van ethisch handelen (“om onze onzekere levensbestemming vorm te geven”). Sterker nog: de gelijkheid, vrijheid en gelijke kansen zijn “Gods belofte”. De kern van Obama’s beleid berust dus op een typische monotheïstische invulling. Hoe en waar sluiten niet-gelovigen aan bij een goddelijke belofte? En kan Obama déze mensen gebruiken die buiten god om vorm geven aan hun levensbestemming? We worden vermeld en opgeroepen tot, maar van erkenning is absoluut geen sprake.

De ‘ongelovigen’ worden ook alras vergeten, want wanneer het einde van de speech nadert, worden enkel “mannen en vrouwen van elk ras en elk geloof” herinnerd aan de viering op de Mall.

Tot slot: ‘ongelovigen’ is blijkbaar een restcategorie, wat overschiet wanneer alle hindoes, moslims, joden en christenen (als dusdanig genoemd) zijn geteld. De oorspronkelijke bewoners van Amerika zullen het graag horen.

Overigens wil ik mevr. Eggerickx bedanken voor het feit dat ze hierover een mening heeft geformuleerd. De rest van vrijzinnig en atheïstisch Vlaanderen was waarschijnlijk zijn spiritueel aan het kicken op een christelijke mis ondersteund door swingende, maar daarom niet minder oud-testamentische gospel.

Reacties (1)

#1 Frank

Tja tel je zegeningen zou ik zeggen. Tijdens hoeveel inauguratie speeches zijn de ongelovigen vernoemd? Geen! Amerika is een christelijk land, god wordt te pas en te onpas gebruikt. Obama zit nu eenmaal gebonden aan de Amerikaanse cultuur en kan niet van de ene op de andere dag het hele zaakje omgooien. Zo zei Obama ook dat Amerika wederom leider van de wereld zal worden. Obama weet dat dit niet het geval zal zijn maar one step at the time. Als een bevolking decennia op een bepaalde manier tegen zaken aankijkt kan dat niet van de ene op de andere dag veranderen.