1. 1

  Pop star? Ireland? Hmmmmm… denk, denk, denk… zoveel popsterren zijn er toch niet in Ierland? Wie zou dat nou kunnen zijn… Geen idéééé…

 2. 5

  @3,

  Dat weet ik. Folk is daar groot. Maar als we het hebben over een pop star, dan blijft er naar mijn mening maar eentje over. Nouja… Twee dan. Want Steeph noemt daar ook een hele goeie.

 3. 11

  De fik erin, sluit ik me bij aan. Vooral als je dit dan weer leest:
  http://www.nrc.nl/digitaleeditie/20071016/pages/01009/articles/NRC-20071016-01009004.jpg

  Even de relevante artikelen uit de voorstelwet:

  Artikel 12a
  1. Tot de bevoegdheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, behoort tevens de bevoegdheid van de diensten tot het uitvoeren van geautomatiseerde data-analyse met betrekking tot
  a. gegevens uit eigen geautomatiseerde gegevensbestanden,
  b. gegevens uit voor een ieder toegankelijke informatiebronnen,
  c. gegevens uit geautomatiseerde gegevensbestanden waartoe de diensten rechtstreeks toegang hebben, en
  d. gegevens uit daartoe door derden verstrekte geautomatiseerde gegevensbestanden of delen van geautomatiseerde gegevensbestanden.
  2. Ten behoeve van de verwerking, bedoeld in het eerste lid, kunnen de gegevens in ieder geval:
  a. op geautomatiseerde wijze onderling met elkaar worden vergeleken dan wel in combinatie met elkaar worden vergeleken,
  b. worden doorzocht aan de hand van profielen, en
  c. worden vergeleken met het oog op het opsporen van bepaalde patronen.
  3. Gegevens afkomstig uit geautomatiseerde gegevensbestanden van derden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, die uitsluitend zijn verstrekt ten behoeve van een verwerking als bedoeld in het tweede lid, onder b of c, en na die verwerking niet meer relevant zijn voor het desbetreffende onderzoek van een dienst, worden vernietigd. Van de vernietiging wordt een verslag opgemaakt.

  Artikel 17a
  1. Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze betrokken Ministers, gedaan in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, kunnen bestuursorganen worden aangewezen, die verplicht zijn om desgevraagd gegevens te verstrekken aan een dienst ter uitvoering van de taak van de desbetreffende dienst, dan wel ter ondersteuning van een goede taakuitvoering.
  2. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval bepaald:
  a. op welke door het bestuursorgaan, dan wel een onderdeel daarvan, verwerkte gegevens de verplichting betrekking heeft;
  b. de termijn waarbinnen de gegevens dienen te worden verstrekt;
  c. de wijze waarop de gegevensverstrekking dient plaats te vinden.
  3. Onder de wijze van verstrekking als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, wordt tevens de mogelijkheid begrepen tot het verlenen van rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot de desbetreffende gegevens.
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de ter zake door het bestuursorgaan te treffen technische en organisatorische maatregelen.
  4. De verstrekking van gegevens ingevolge dit artikel geschiedt kosteloos, voor zover bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede lid, niet anders is bepaald.
  5. Op de verstrekking van gegevens als bedoeld in dit artikel is artikel 17, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

  Huuuuuuh

 4. 12

  Scherp oog en pen gewaardeerde Steeph maar weetje..wij (als ik zo vrij mag zijn wij te zeggen/stempelen ) bevinden ons een een niche van dieperdenkers en de geschiedenis leert slechts een ding dat we er niet van leren.nada.de dieperdenkers bevinden zich in de marge.

  Kennis zal altijd worden gebruikt en misbruikt..fact of life i’m afraid.

 5. 14

  Hmmm… Wat voor salaris krijg je als dataminer bij de AIVD? Lijkt me wel een leuk baantje! Klinkt alsof er binnenkort nogal wat vacatures voor gaan verschijnen…

 6. 15

  @Bismarck: Hoezo “binnenkort”? Die vacatures lopen al een paar maanden hoor. Deze bijvoorbeeld:
  http://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/detail/data-intelligence-specialist/index.cfm?vacature_id=Q6M4DHJH&adm_pin=01840

  Data intelligence specialist

  AIVD (Leidschendam/Voorburg)
  Vacaturenummer: AIVD 2007/095 – Sluitingsdatum: 24/10/2007

  Functie-omschrijving

  Als data-intelligence specialist bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van, en advisering bij complexe data-analyse projecten. U werkt in teamverband samen met onderzoekers en applicatieontwikkelaars om ruwe brongegevens te bewerken, te veredelen en te analyseren. Daarbinnen vervult u een actieve rol bij het onderkennen en onderzoeken van veiligheidsvraagstukken. U signaleert patronen, trends, verbanden en opmerkelijke zaken in veiligheidsrelevante gegevensstromen en -verzamelingen. Het gaat daarbij om grote gegevenstromen met ongestructureerde data. Tevens ondersteunt u onderzoekers met geautomatiseerde hulpmiddelen en methoden om gericht onderzoek te doen naar specifieke bedreigingen van de nationale veiligheid.
  Op basis van uw bevindingen adviseert u interne klanten door middel van overleg, presentaties en het opstellen van heldere en scherpe rapportages. Tevens geeft u advies over de interpretatie van analyseresultaten en -rapportages aan onderzoekers, aan de dienstleiding en aan betrokken belangendragers. Vanuit uw senioriteit kunt u op heldere wijze uw kennis en ervaring overdragen op de afdeling en binnen de gehele organisatie.

 7. 16

  @15: Voor wat ze eisen is dat salaris te laag. Iemand met die kwalitieten verdient een veel hoger salaris. Ik haal opgelucht adem, van die datamining gaat zo niet veel terecht komen.

 8. 19

  O ja hoor Bismarck. Kasteel Sargasso is bijna een feit.
  Vraag is enkel: in welk land dat gaat liggen. Wil je het onafhankelijke (van wàt onafhankelijk, pleegt een luidop mijmerende misfit zich wel eens in te beelden) Vlaanderen? Met +70 procent extreem rijke, extreem rechtse en extreem ontevreden, 15 procent gekleurde en 15 % blanke wereldburgers?
  Of lukken we erin de gedachte België – wat staat voor samenwerken en geloven in overeenkomsten ipv tegenstellingen – gaaf te houden?
  Het zou niet echt onlogisch zijn.
  België: staat op wiens grondgebied elke natie z’n geschil met een andere mogendheid kwam uitvechten.
  België: waar de staatsveiligheid uit een pedaalemmer en een matrixprinter zonder inkt bestaat.
  België: geplunderd door het fiere gekaakslagte Vlaanderen, en achtergelaten als een verkrachte moeder.
  België: als het kleine drenkelingeiland uit die goedkope cartoons, met één palmboom en twee mensen erop – die besluiten om samen te werken ipv een Iron Curtain op te richten.