NOC*NSF bouwt database met ontuchtplegers

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zit je even niet op te letten, maakt iemand weer een nieuwe database met allerlei privacy-gevoelige gegevens. Gelukkig werd ik hierop geattendeerd.
Het betreft hier een database waarin ontuchtplegers (trainers, scheidsrechters, etc…) met een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling voor een bepaalde periode komen te staan. Alle aangesloten bonden worden verplicht de meldingen aan te leveren. En ik neem aan dat de bedoeling is dat bonden bij het aanstellen van nieuwe mensen in verenigingen checken of er niet een openstaande veroordeling is.
Nu is het tegengaan van ontucht een nobel streven. En het is ook belangrijk dat bonden en de koepel samen kijken wat er gedaan kan worden om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Maar deze database lijkt mij een heel verkeerde keuze.

Een van de redenen om er niet gelukkig mee te zijn is uiteraard de privacy. Zoals de vragen in dit artikel al aangeven, is er nog veel onduidelijk. Toekomstig misbruik of “foutjes” zijn te voorzien.
Maar een heel andere reden is dat het onwaarschijnlijk is dat het gaat werken.

Er wordt gesproken over honderd gevallen per jaar. Van die gevallen zijn er maar een paar die tot een veroordeling leiden. Daarnaast is het aannemelijk dat van de veroordeelden slechts een deel opnieuw in de fout gaat (dat zijn dan wel gelijk de echte probleemgevallen natuurlijk). Laten we gokken op dertig registraties per jaar.
Er zijn ongeveer een miljoen vrijwilligers actief in de sport. Al die vrijwilligers moeten iedere keer als ze ergens aan de slag gaan getoetst worden. Een administratieve rompslomp is het gevolg. Veel verenigingen zullen dit mogelijk niet doen.
Dat wetende is het maar de vraag of er ook maar een heel klein beetje preventieve werking vanuit zal gaan en of het dus langs die weg mogelijk is om nieuwe gevallen te voorkomen. Veel gedoe, weinig lol.

Daarnaast vind ik het discutabel dat een sportkoepel zich bezig gaat houden met gegevens die eigenlijk alleen bij justitie en politie bekend horen te zijn. Wie binnen de koepel wordt dan geautoriseerd om met de gegevens te werken? Speelt die eigenlijk niet voor politie-agent?

Gerelateerd artikel uit ons archief | Dossier privacy

Reacties (36)

#1 kolly

Om het een en ander even te nuanceren:

Bij Scouting Nederland (120.000 personen) werkt dit al zo.

Zelf ben ik gegevensbeheerder van een lokale scoutinggroep, al onze leden worden in een landelijk systeem verwerkt.
Dit moet namelijk sowieso gebeuren, omdat we anders onverzekerde personen rond hebben lopen (geen inschrijving = geen verzekering).

Die “administratieve rompslomp” gebeurt bij ons sowieso al.

Bij het invoeren van een nieuw lid (mits die de juiste naam en geboortedatum opgeeft) krijg je een melding als die persoon al eerder lid is geweest.
Mocht deze op de “zwarte lijst” geplaatst worden, dan komt dit ook naar voren en heb je een reden om een nieuw lid te weigeren.

Zwakte van dit systeem was altijd dat je niet kunt controleren of iemand is die hij zegt dat hij is.
Maar ook dit is nu al wat verminderd, doordat nieuwe leiders een verklaring van goed gedrag moeten overleggen.
Die verklaring krijg je bij de gemeente alleen voor jezelf en iemand zou wel gek zijn om zijn verklaring door iemand anders te laten gebruiken.

Maar om eerlijk te zijn heb ik soms ook wel mijn twijfels over dit systeem, omdat er heel wat meer geregistreerd wordt dan alleen een naam en geboortedatum.
De reden om er toch gebruik van te maken is waarschijnlijk rompslomp voorkomen, oftewel een stukje gemak.

 • Volgende discussie
#2 dick

Bij genoemde (sport- en padvinders)instanties zal het wel nodig zijn. Prima! Mits er natuurlijk enkel bewezen feiten vermeld zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@kolly: Dank voor deze aanvullende informatie. Dat is een stevige nuancering. Hoewel in dit geval er een extra stap is. Scouting zou dus ook moeten toetsen bij de koepel. Daar komt een uitdaging op het vlak van gelijkhouden van data (formaat) bij.

(Ben al een tijd uit het verenigingsleven en wist dus even niet hoe ver de automatisering ging these days).

Vraag aan kolly: Is er bij jullie bekend of er door die verklaring ook mensen voortijdig afhaken. Niet vanwege een (vermeend) ontuchtverleden maar omdat ze geen zin hebben in dat gedoe?

@dick: Maar denk je ook dat het werkt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 dick

@ 3; Als er een beetje ruchtbaarheid aan zo’n database wordt gegeven zal dat voor zo’n potentiële hufter toch wel een extra afschrikwekkend beletsel zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 RonaldO

Mijn grootste angst dat fouten gemaakt worden door de aangesloten bonden (verenigingen) zit hem in het feit dat er door het NOC*NSF gewerkt wordt met twee categorieën gestraften.
De Tijdelijke en de Permanente en ik voorzie de fouten bij de tijdelijke categorie. Daarbij twijfel ik aan wettelijkheid van de registratie van persoonsgebonden gegevens van sporttuchtrechtelijk veroordeelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@dick: Het grootste deel van de overtredingen worden begaan als er nog geen registratie is (de eerste keer dus). Die kan je met dit systeem niet voorkomen. Je kan alleen de paar veelplegers het moeilijker maken.
Maar hoe gehaaid zijn die en staat de inspanning (en de problemen met de privacy) in verhouding tot het resultaat denk je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Remco Kouwenhoven

Twee emoties komen bij mij direct boven: enerzijdse, mooi om die ontuchtplegers buiten de deur te houden, anderzijds, hoe zit dat met de kwaliteit van dit soort bestanden? Hoe meer databestanden hoe meer fouten. De ervaring leert dat het zelfs (?) de overheid niet lukt hun bestanden op orde te houden, waarom zou het het NOC*NSF dan wel gaan lukken?

En als laatste bedenking. Als je je straf hebt uitgezeten, blijf je dankzij dit soort databanken toch voor de rest van je leven besmet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 dick

@ 6: Denk dat die veelplegende smeerzakken vast erg gehaaid zijn. Maar voor een centrale registratie (en bekendheid daarvan bij de andere leden (?)) zal voor hun toch ook heel vervelend zijn.

Al wordt er maar één ontuchtplegere mee tegengehouden!

Centrale registratie van veelplegers van (een veeeeeeeel minder ernstig delict als) diefstal werkt ook goed, zo vernam ik laatst.

Volgens mij is centrale registratie een goed middel om het doel te bereiken.

Persoonlijk vind ik die privacy bescherming absoluut niet doorslaggevend. Als ze willen weten ze toch alles al van je, heb ik laatst weer gemerkt in de persoonlijke omgeving.
Je kunt daar natuurlijk in doorslaan zoals die infantielen site doet, puur om commercieel gewin. Maar dat is hun zaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 S’z

Driftleven vs. non-tucht … Het valt in elk geval niet mee voor te stellen, post-Dutroux, dat recidivisten, en die heb je geheid in deze kwesties, zomaar terug zullen kunnen hervallen. De vraag is wel, in abstracto, wat je dan nog aan heropvoeding kunt doen zonder informatieveilige of zelfs chemische garanties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

@dick: Die centrale registratie van veelplegers is overigens bij de politie. Dit is bij de NOC*NSF. Maakt dat nog verschil voor je?

(Overigens denk ik dat je de kwalijke gevolgen van het enkele feit dat een database bestaat, onderschat).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 dick

@ 10, Nee al zou ik liever zien dat de mensen landelijk geregistreerd stonden bij de politie.
Hoeven de padvinders van kolly ook niet apart te registreren.

Onderschatting: Ken je veel negatieve bijwerkingen van de database/veelplegers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Kittekat

Ik denk dat je niet het emotionele argument moet onderschatten, zoals dick dat al aangeeft. Al hou je er een zak mee tegen, dat is winst in de ogen van ouders. Hoe gehaaid veelplegers zijn? wQ3 (KIKI, 1A1FBLIJVEN van het toetsenbord) erg gehaaid, driften niet onder controle kunnen houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 dick

Oeps Steeph, dat er fraude werd gepleegd met indentiteiten wist ik niet. Maar hopen (en eisen eigenlijk als er meer van die databases worden ingevoerd) dat dat “meldpunt identiteitsfraude” alle misstanden er zsm uitfiltert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sytz

@13: juist, hier springen de tranen van in mijn ogen. Ik moet er niet aan denken dat zoiets mij zou overkomen. Ik zou denk ik op zoek gaan naar een illegaal schietijzer en die hulpofficier even thuis gaan opzoeken.

Dit is erger dan het slachtoffer worden van een aanslag!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Steeph

@Kittekat: Ik begrijp de emotie, dat maakt dit onderwerp zo lastig.
Maar is het nog steeds goed als blijkt dat mensen dan onterecht beschuldigd worden wegens onzorgvuldig gebruik van de database?
En de vraag blijft hoe groot de kans is dat er daadwerkelijk eentje wordt tegengehouden. Geen vergelijkingsmateriaal voor de verwachting.

@dick: maar dat is nu juist het probleem bij dit soort zaken. Hoe meer databases, hoe meer misstanden. En die kan je dan misschien wel actiever opsporen en behandelen, maar dan is het leed al geleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 dick

@ 16; Blijf wel voor centrale registratie ontuchtplegers. Niet nadat de misstanden er uit gefiltert zijn. Moet toch mogelijk zijn, werken met zo weinig mogelijk databases is misschien iets. Het is verdorie 2008!

Over de registratie van veelplegers hoor ik anders alleen maar goede verhalen. Groepje experts bij elkaar zetten om een waterdichte systematiek te maken. Of gewoon eens over de grens kijken. Is het registratie-wiel al niet ergens anders succesvol uitgevonden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 RonaldO

@dick
Het gaat hier om het feit, dat iedere database die voor zoveel personen toegankelijk is, ook gevoelig is voor misbruik. Dan zou je kunnen denken aan het gebruiken van de gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn. Daarbij staan de databases er om bekend dat vaak niet alle gegevens kloppen. Het mooiste voorbeeld is de Amerikaanse Terrorist Watch List. http://www.aclu.org/privacy/spying/watchlistcounter.html
Daarbij gaat het NOC*NSF ook gegevens vermelden van plegers van een “milde vorm van ontucht”?, met een tijdelijke registratie. Wat denk je dat er gebeurt als iemand met die tijdelijke vermelding al van de lijst is verwijderd, maar toch wordt geweigerd bij een aangesloten vereniging omdat ze voor het gemak af en toe de lijst even hebben uitgeprint, waar zijn naam toevallig nog op staat? Een gang naar de rechter is in dat geval niet ondenkbaar (terecht).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Steeph

@dick: Realiseer je aub dat het veelplegers verhaal niet te vergelijken is. Dat gebeurt vanuit politie en justitie met een behoorlijke grote groep mensen wiens dagelijkse werk dit is.
NOC*NSF is geen politie. Verre van dat. Wie garandeert me dat ze daar zorgvuldig te werk gaan? Krijgen ze voldoende opleiding. Wie controleert of ze hun werk goed doen?

Dus ja, het kan. Maar daar moet je wel de juiste voorwaarden voor scheppen en de juiste controles op zetten. En dat kost dan weer geld. Geloof niet dat NOC*NSF dat er voor over heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 kolly

@3: ik snap je bedoeling, maar ik vermoed niet dat er ooit die uitwisseling komt tussen (sport)koepel en scouting. Probleem is dat de databases onderling niet kunnen communiceren, dus dat er geen enkele controle mogelijk is als iemand geweigerd wordt o.b.v. bijv. naam+geboortedatum.

Verder is het mij niet bekend dat de gevraagde verklaring mensen afschrikt, iemand komt eerst een aantal keren kijken om te zien of het bevalt. Als dat het geval is volgen de formaliteiten. Verder zullen we een nieuwkomer nooit alleen met kinderen laten werken, er is dan altijd een ervaren (gecontroleerde/bekende) leider bij aanwezig.

Maar de meeste leiders bij ons zijn eigen kweek, dus heb sinds ik de administratie bijhoud nog geen nieuwe leiders van buitenaf ingeschreven.

We zoeken trouwens nog wel mensen, graag aanmelden met verklaring van goed gedrag via onze website ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 dick

@ 19: Klopt, dit werk zou ook het best door beroeps moeten worden gedaan, wat ik ook om 15:53 meldde.

Zorgvuldigheid voorop. Geld heeft de maatschappij er volgens mij wel voor over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 kolly

Aanvullend: het is zelfs zo dat op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens het niet toegestaan is om informatie aan andere verenigingen te overhandigen.

Scouting Nederland heeft een aantal criteria laten vastleggen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Iemand kan op de zwarte lijst worden gezet als bekend is dat hij of zij zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de statuten en/of het huishoudelijke reglement van Scouting Nederland, een zedendelict, vermogensdelict heeft begaan of zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling.

De zwarte lijst is trouwens ook niet openbaar voor scoutingleden, je kunt wel navraag doen of een specifiek persoon op de lijst staat. Of bij het registreren van die persoon krijg je dus de melding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Freek

Een verklaring van goed gedragen vragen bij nieuwe jeugdtrainers zoals in #1 lijkt me een stuk betere oplossing dan een of andere megalomane database.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Freek

*gedrag

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Spuyt12

“De zwarte lijst is trouwens ook niet openbaar voor scoutingleden, je kunt wel navraag doen of een specifiek persoon op de lijst staat. Of bij het registreren van die persoon krijg je dus de melding.”

Hey, dat komt me bekend voor. Is dit geen grove privacyschending? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 kolly

Misschien in dit geval niet, omdat de gegevens alleen binnen de eigen organisatie verstrekt worden?

Je doelde zeker op de gs-checker van gc? :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Remco Kouwenhoven

@Kolly: Stel ik meld me aan bij de Scouting, inclusief officiele verklaring van goed gedrag. Ben ik dan de rest van mn leven volgens de scouting in orde? Of, met andere woorden, wie controleert de actualiteit van dit soort bestanden eigenlijk? Volgens mij creeeren ze een schijnveiligheid.

@Dick: je zei “al zou er maar 1 ontuchtpleger door worden tegengehouden”. Ja, dat zou mooi zijn. Maar als daar nu tegenover staat dat mensen onterecht op zo’n lijst terecht komen (of blijven staan). Kortom, heiligt het doel de middelen en waar ligt dan de grens?

Anonieme kliklijnen zijn een perfect middelen om iemand eens even flink zwart te maken. Voor je het weet komt zoiets in een of andere databank terecht en kom je dr vervolgens nooit meer vanaf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 dick

Dat is die zorgvuldigheid waar we het tot post 21 over hadden. Veel aandacht voor en corrigerend snelingrijpen bij “meldpunt identiteitsfraude”.

Je vertrouwt blijkbaar “kliklijnen” en “meld misdaat anoniem” ook niet?
Gister was er toevallig nog ergens wat op tv over het beheren van persoonsgegevens. Maar ik heb thuis met democratisch tv-kijken te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 kolly

@Remco: zolang je je niet misdraagt ben je in orde. Als je je misdraagt kan de groep je (gemotiveerd) op de zwarte lijst laten plaatsen.

Als je stopt en jaren later terugkomt, kun je weer opnieuw een verklaring van goed gedrag overleggen.

Oftewel, de actualiteit van de bestanden wordt bijgehouden door de lokale groepen. De lokale groepen leveren gegevens aan de landelijke organisatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 steeph

En als je bij twee verschillende verenigingen actief bent. je begaat bij 1 een overtreding, wordt de andere dan benaderd? Hoe gaan ze dat doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 kolly

Nee, dat gebeurt dus niet, dat toont ook direct het manco van het systeem aan.
Maar is het wenselijk om een nationale database aan te leggen waar tig organisaties navraag mee kunnen doen? Als het namelijk echt om misbruik gaat, dan is het belangrijk om zo iemand daar veroordeeld voor te krijgen. D.m.v. het vragen van de verklaring goed gedrag voorkom je dus dat zo iemand binnen komt bij een organisatie.

Je kunt trouwens ook op de zwarte lijst komen zonder een nationale wet te overtreden, maar door het overtreden van bepaalde huisregels!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 London Calling

Hier in Engeland mag een organisatie alleen iemand met kinderen of ‘vulnerable adults’ (bejaarden, gehandicapten)laten werken als er eerst een bewijs van goed gedrag is aangevraagd bij de overheid. Dat geldt voor werknemers (leraren, verzorgers e.d.) maar ook voor vrijwilligers (Akelas, voorleesmoeders etc.).

Iedereen die voor een zedendelict is veroordeeld wordt in het ‘Sex Offenders Register’ opgenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 RonaldO

Om even bij de les te blijven betreffende Identiteitsfraude.
Gisteren zijn er Kamervragen gesteld aan de Minister van Justitie n.a.v. een TV uitzending van NOVA op 25 oktober 2008.
Er zijn tenminste 128.000 gevallen per jaar van Identiteitsfraude in Nederland.
http://www.privacyinvasion.eu/index.php/topic,685.msg2893/topicseen.html#new

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 RonaldO

Vandaag 03-11-2008 heb ik een mail ontvangen met een antwoord(?) op mijn vragen aan het NOC*NSF.
Helaas vind ik in de inhoud geen antwoord op mijn specifieke vragen, maar heeft het meer weg van een standaard juridisch verhaaltje, zonder al te veel uit de doeken te doen.

De inhoud wil ik uiteraard niemand onthouden en is te lezen onder de link naar mijn artikel op Privacy Invasion, uiteraard vermeld ik uit privacy overwegingen niet de naam van de beantwoorder/ster.

http://www.privacyinvasion.eu/index.php/topic,667.msg2911/topicseen.html#new

Opvallend is het leggen van de nadruk op het verstrijken van het bezwaar termijn en de zorgvuldigheid die het NOC*NSF in acht heeft genomen m.b.t. de procedure die is voorgeschreven door het CBP bij het aanleggen van een Zwarte lijst.
Of een interne jaarlijkse toetsing van het registratiesysteem zal voorkomen dat er fouten worden gemaakt of misbruik optreed, betwijfel ik.
Overigens heeft het CBP het besluit tot op heden nog niet gepubliceerd.
http://www.cbpweb.nl/indexen/ind_reg_zwl.shtml

Groeten, RonaldO

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 ingiltere vizesi

Is er om het even welke informatie over dit onderwerp in andere talen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Staj

My german isn’t that good I’d hope there was an english version but couldn’t find it.. Tooo bad.. I am sad.

By, yuksek lisans universite

 • Vorige discussie