Nieuwsflitsen biobrandstof

Biobrandstoffen zijn hot, iedereen praat erover maar de realisatie van een volledige keten van gewas naar de pomp is vaak nog verre van voltooid. In Nederland wordt door de Commissie Cramer momenteel hard gewerkt aan het opstellen van controleerbare duurzaamheidscriteria voor grootschalige biomassa import, de verwachtingen hierover zijn verdeeld. Maar in menig ver buitenland lijkt men nu al grondig aan de slag te gaan met de productie biobrandstoffen ongeacht wat wij in het Westen hiervan vinden. De opkomende economieën in Azië hebben deze brandstoffen zelf hard nodig. Maar straks zal met een toegenomen schaarste op de oliemarkt uiteindelijk alleen de hoogste bieder biodiesel in zijn tank mogen gooien en of die dan ook in Azië woont? Vijf berichten van het biobrandstoffront:

Thailand – Eucalyptus: Thaise bosbouwdeskundigen willen op grote schaal eucalyptus gaan bijplanten. Deze voor Thailand uitheemse boomsoort wordt door ecologen ook wel de ‘Groene Hel’ genoemd omdat ze iedere ondergroei onmogelijk maakt een bodemerosie in de hand werkt. Nikhom Laemsak, director of Kasetsart University’s forestry research centre, said the university had been working with a Canadian firm on setting up a eucalyptus oil production plant after an initial study found that Thailand had the potential to become a bio-oil producer. (Biopact).

Indonesië – Jatropha / Palmolie: De Indonesische overheid investeert in de bouw van tientallen kleine biobrandstofcentrales. The government itself has dropped plans to build large-scale facilities and has instead chosen to decentralise biodiesel production based on jatropha, in 54 micro-sized plants, spread across the country. The OPEC member’s bioenergy initiative is expected to bring 2.5 million jobs in three years time. (Biopact).

Argentinië – Soja / Maïs / Graan: De Argentijnse overheid heeft een wet aangenomen die op tracht op twee manieren tracht de investeringen in biobrandstoffen te bevorderen. Het bedrijfsleven in Argentinië gaat 300 miljoen US dollar investeren in de ontwikkeling van biodiesel op basis van sojaolie. De investeringen zullen vooral met het oog op de export worden gedaan door grote producenten van soja, maïs en granen. Daarnaast willen (groepen van) kleine agrariërs de brandstof voor eigen gebruik gaan ontwikkelen (evd.nl).

India – Japtropha / Karanj: In 2030 wil de Indiase overheid dat het land 1.2 miljoen vaten biodiesel produceert (60 mln. tonnes/yr). According to the Chhattisgarh government, biofuel rich plants like jatropha and karanj have the potential to help India get over its annual oil requirements which currently stand at 124 million tonnes. (Biopact).

Nederland / Maleisië – Palmolie: Het bedrijf Golden Hope kreeg vorige maand groen licht voor de bouw van een biodieselfabriek in Nederland (mvo.nl). Golden Hope Plantations Berhad in Maleisië heeft ongeveer 200.000 hectare aan eigen palmolie plantages (Biox.nl). Bij de huidige olieprijzen van rond de US$60 per barrel is de onderneming winstgevend. “De marge ligt tussen de US$60 en US$100 bij de huidige palmolieprijzen”, aldus CEO Datuk Sabri Ahmad. (TheStar.com).

 1. 1

  Ik geloof het – biobrandstof dus – gewoon niet.

  Economische – monetaire – argumenten geven alleen een beeld van de status quo maar niet van de gevolgen.

  Ik denk nog steeds (ik geloof dat dat logje ook ergens op Sargasso is verschenen), dat de impact op de samenleving en de landbouw desastreus zal zijn: de aandacht verschuift van voedsel naar energie, extra gronden worden in gebruik genomen ten koste van op dit moment nog marginale gronden d.w.z. ten koste van natuur.

  Ik denk inderdaad dat het onbelangrijk is wat we er van vinden. Of we nu in het westen of in het oosten wonen. Zolang er geld aan verdiend kan worden zal dat gebeuren. En voorlopig is dat nog het geval.

 2. 2

  Ja er zijn grote risico’s aan verbonden, mooie plannen om marginale gronden opnieuw in gebruik te nemen met energiegewassen zullen wellicht ondergesneeuwd worden door de kracht van de markt. De ontwikkelingen in de gaten houden is het minste wat we kunnen doen.

 3. 4

  Het punt met “bio” is, dat je alles in evenwicht en met mate moet doen. Nu met zn alle als een gek bio-brandstof-grondstoffen gaan verbouwen zal misschien goed tegen C02 uitstoot zijn, maar de aarde alleen maar harder naar de verdoemenis helpen.

 4. 5

  @Carlos
  De ontwikkelingen in de gaten houden is het minste wat we kunnen doen.

  Het minste? Het enige zul je bedoelen.

  Sinds Nietzsche weten we wel waar de moraal vandaan komt. Uit de overleving dus. Uit het rijker worden oid. dus als het geld de normering is. Zijn we mooi klaar mee.

 5. 6

  Biobrandstof is vooralsnog zelfs erger dan fossiele brandstof.

  Op dit moment kost de productie van één liter biodiesel ettelijke liters gewone diesel.

  En dan heb ik het nog niet eens over de aanslag op het milieu die veroorzaakt wordt door landbouwgrond in te zetten om de grondstoffen ervoor te kweken.

  Biobrandstof is technologie die thuishoort in het lab en niet in de maatschappij.

 6. 7

  Je kan, afhankelijk van diverse factoren, best biobrandstof gebruiken zeg 8 %? van totaalverbruik wereldwijd maar dan lokaal verbouwen en verbruiken. Niet op export gericht gaan produceren en concentreren in ontwikkelingslanden. Dat spul moet in een tanker hierheen vervoerd. Anders schiet je in ieder geval het doel (belang) schone energie en tegengaan verwoesting natuur met gigantische monoculturen als gevolg voorbij. Niet de economische belangen uiteraard,..a.g.v. de markt, de hoge olieprijs. En neem het de genoemde landen maar es kwalijk. Maar áls je dan gaat importeren en hier vervolgens op TV enge beelden vertoond worden van creperende aapjes en kettingzagen moet je niet ”O o o wat erg” gaan liggen emmeren. Helpt geen moedertje lief tegen als je dan denkt dat je door een paar knaken te doneren je toch nog goed bezig bent. Een ”beetje” scheef allemaal.

  Wil je economische belangen gezond(er) dienen ben je m.i. gedoemd verregaand wereldwijd op héle grote schaal samen te werken. Te beginnen in Europa.

 7. 8

  @6 “Biobrandstof is technologie die thuishoort in het lab en niet in de maatschappij.”

  Als alles wat in de eerste plaats alleen maar in een lab werkte daar nooit uit gekomen was, dan leefden we nu nog in de middeleeuwen. Het punt is dat het goed doordacht moet worden en er niet gedaan moet worden alsof dit de Heilige Graal van CO2 reductie is.

 8. 9

  @7 “Maar áls je dan gaat importeren en hier vervolgens op TV enge beelden vertoond worden van creperende aapjes en kettingzagen moet je niet ”O o o wat erg” gaan liggen emmeren.”

  Dat is dus het hele punt. Misschien moeten we het dus maar niet doen. En bedoel ik niet vanwege zielige beelden op TV maar omdat je er misschien echt meer natuurlijke bronnen mee sloopt dan redt.

 9. 10

  ”Misschien moeten we het dus maar niet doen.” Met ”we” bedoel je Nederland zeker. Is te klein en economisch belang zal prevaleren. Moet m.i. in groter verband Europa,…maar ja,..wat is dat Europa??

 10. 11

  Zodra je de biomassa over meer dan 100 km moet transporteren verlies je je milieuwinst. Het kost dan al snel meer fossiele brandstof dan dat het oplevert. Om biomassa optimaal te benutten moet je echt je biomassa uit de omgeving van je centrale/omzettingsfabriek halen.

 11. 12

  @Prometeus #8: “Het punt is dat het goed doordacht moet worden en er niet gedaan moet worden alsof dit de Heilige Graal van CO2 reductie is.”

  oftewel: “hoort thuis in het lab.”

  Nog afgezien daarvan: CO2 reduceer je niet met biobrandstof, je maakt juist het erger.

  De kansrijkste alternatieve energiebron is op dit moment zonne-energie. Ja, het kost vooralsnog meer energie om een zonnecel te maken dan dat-ie oplevert, maar dat is een probleem waarvan je je kunt voorstellen dat het op redelijke termijn te verhelpen is (efficiëntere productie enzo).

  Voor biodiesel is de kloof tussen wat er nu beschikbaar is en een situatie waarin je ’t rendabel kunt maken zo allemachtig groot dat het zelfs nog maar de vraag is of-ie ueberhaupt nog eens overbrugd wordt.

  (eerlijk gezegd denk ik van niet: aardolie is ten slotte niets anders dan biomassa in zeer, zeer geconcentreerde vorm)

 12. 13

  We zullen af moeten stappen van het verbranden van brandstoffen, biologisch of fossiel.

  Ik heb vanmiddag een documentaire gezien over “Global dimming” kort samengevat is dat de afname van zonnestraling doordat de hoeveelheid fijnstof die we de atmosfeer inpompen meer wolken vormt, die op hun beurt zonlicht weerkaatsen.

  Nu er steeds meer maatregelen genomen worden om fijnstof uitstoot terug te dringen vermindert dit effect. wat als gevolg heeft dat de aarde sneller opwarmt dan door de Co2 uitstoot alleen.

  Een prachtige catch 22.

  meer info: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming