1. 1

  Ik heb het rapport net gelezen, en het is ontluisterend dat dit het bureau van de minister van BZ überhaupt nooit bereikt heeft. Het zoveelste voorbeeld waarin onze regering het besluit om de lijn van de VS te volgen al genomen heeft voordat er überhaupt naar argumenten is gekeken.

  De afgelopen jaren verschenen er geregeld fraaie spotprenten van Blair als de poedel op de knie van Bush. Wordt het niet eens tijd voor een fijne tekening van Balkenende als de chihuahua op de andere knie?

  Een volkenrechtenlijke procedure tegen deze trojka en hun handlangers zou een meer adequate reactie zijn (heeft de VN daar niet een apart gebouw voor in ons eigen Den Haag?), maar dat zal om politieke redenen natuurlijk nooit gebeuren.

  Misselijk makend.

 2. 2

  Net alsof er hier sprake is van nieuws. Ik weet nog heel goed dat zo’n beetje alle hoogleraren internationaal recht voor de oorlog ook al aangaven dat juridisch gezien er geen rechtvaardiging voor een invasie bestond. Dat heeft Balkenende toen ook gehoord, maar in zijn wijsheid besloot hij het beter te weten. Het zou me ook niet verbazen als Jaap destijds tegen zijn ambtenaren gezegd heeft dat hij geen feiten die tegen het kabinetsbesluit in gingen wilde zien en dat hier sprake is van gezagsgetrouw handelen.

 3. 3

  Ik geloof er geen reet van. Volgens mij is het CDA zich aan het ingraven ter voorbereiding van een evt. parlementair onderzoek die ze al die tijd heeft tegengehouden.

 4. 6

  Die Frank Majoor (CDA) is nu permanente vertegenwoordiger voor Nederland bij de VN. Ik vraag me af of iemand die zo zijn eigen koers vaart wel te handhaven valt. Maar ook of dit gegeven voor de VVD een rol speelde, maw als het om een VVDer zou gaan, zou de VVD dan nog ook voor een onderzoek zijn?

 5. 7

  Zeg… m’n aluminiumfolie is helaas op maar is het CDA niet gewoon bezig zich alvast in te dekken omdat dat onderzoek er op een gegeven moment toch gaat komen?

  “Jaap en Jan-Peter konden er echt niks nie aan doen nie. Die rottige amtenaren ook altijd!”

 6. 8

  Dat gaat dus zo: de minister wordt van de conclusies van het rapport mondeling op de hoogte gesteld. Hij zegt: “Heel mooi allemaal, maar ik heb dit dus niet gehoord. Mijn naam is Haas.” De ambtenaar zet een kruis door de ‘M’ van ‘minister’, de geadresseerde, bovenaan het document en archiveert het.

  Onschuld op maat. Hear no evil, nicht gewußt.

 7. 9

  #8: Ja, dat was mijn idee van een mogelijkheid dus ook wel zo’n beetje ja. En de ambtenaar, van dezelfde politieke partij, groeit door naar een volgend mooi baantje.

 8. 10

  Bovendien vond DJZ het bezwaarlijk dat zij moest zorgen voor voor „een zo goed mogelijke juridische onderbouwing van het Nederlandse standpunt” en dat haar niet een „objectieve volkenrechtelijke inschatting” werd gevraagd.

  […]

  Daarom nam DJZ daartoe zelf het initiatief, omdat de minister anders „onvoldoende geïnformeerd” zou zijn

  Ik vraag me af of het de minster van BuZa wel bereikt had als het Bot betroffen had. Maw: hielden de ambtenaren dit rapport bij hem weg omdat ze wisten dat de Hoop Scheffer er niet op te wachten zat, of was het een autonome beslissing van ambtenaren? Of de alu-hoedjes mogelijkheid: de regering/minister had de opdracht gegeven om a la Bush/Cheany/Rumsfelt alle tegengeluiden te smoren?

  Hoe dan ook: nog een reden om dat onderzoek wél te houden.