Nieuw kinderpornoverdrag werkt contraproductief

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

foto: SatanyaEn nogmaals een ‘red onze kinderen’-initiatief dat er doorheen geramd wordt, gewoon, omdat het kan. Het Europese anti-kinderpornoverdrag dat minister Hirsch Ballin van Justitie vorige week tekende zal waarschijnlijk meer negatieve dan positieve gevolgen hebben voor degenen om wie het gaat: kinderen. En ook niet onbelangrijk, u en ik.

Het idee is even simpel als geniaal, lijkt het. Maak kinderporno kijken strafbaar. Dit zal klanten afschrikken en volgens aloude economische regels betekent minder vraag uiteindelijk minder productie. Ideaal toch? Nee. Zoals het verdrag nu staat zijn er een paar bijverschijnselen die het onderzoekers zelfs lastiger kunnen maken. De politie moet vanaf nu bij onderzoek zelf de wet breken, en vrijwilligers die onderzoek doen naar kinderpornonetwerken wordt het werken zo onmogelijk gemaakt. Een rechter zal immers niet gevoelig zijn voor de argumenten van laatstgenoemden. Uitzonderingen maken zal namelijk dodelijk zijn voor gehele wet.

Een bijkomend probleem is hoe je bewijst dat iemand kinderporno heeft gekeken. Het antwoord daarop in het huidige verdrag is de creditcard. Zodra er op jouw creditcard bedragen worden afgeschreven voor kinderpornosites ben je strafbaar. Ik hoef onze lezers waarschijnlijk niet te wijzen op de bendes die er hun beroep van maken creditcardgegevens te stelen en die vervolgens te gebruiken voor precies dit soort zaken.

Het laatste probleem dat ik wil aanstippen is dat van het misbruikte kind. Schiet deze met deze wetgeving iets op? Ik denk het niet. De wet gaat er wat al te gemakkelijk van uit dat dit een vraaggedreven markt is, maar volgens mij wordt er geen kind minder om verkracht. Hoogstens worden er minder vaak beelden van gemaakt of worden ze minder vaak doorverkocht, of het verdwijnt allemaal nog dieper onder de grond dan nu al het geval is.

En vooral met dat laatste is het misbruikte kind niet geholpen. Hoe je het ook wendt of keert, de afnemers zijn belangrijk om de business zelf aan te pakken. Zolang het niet illegaal is om kinderporno te kijken (zolang je het zelf niet opslaat) is de drempel voor de ‘kijkers’ om zich ermee in te laten minder hoog. Voor hen is het immers (semi-)legaal. Tegelijkertijd zullen aanbieders diezelfde drempel ook niet zo hoog willen leggen, en dus relatief makkelijk toegankelijke internetsites aanbieden. Dat laatste maakt opsporing en vervolging een stuk makkelijker en pak je uiteindelijk de mensen aan om wie het gaat: de makers van kinderporno.

Reacties (9)

#1 Mark

Ik zou wel willen horen wat de opsporingsdeskundigen van je laatste punt vinden. Als je het illegaal maakt kan de vraag toch ook afnemen, waarmee het kind toch geholpen is?

 • Volgende discussie
#2 Joost

@1: Ik behandel je laatste opmerking al in mijn stuk, maar nogmaals een korte samenvatting:

1. Het misbruik niet zal afnemen, omdat het maar in beperkte mate een vraag en aanbodmarkt is.

2. De kinderen zijn er niet mee geholpen als ook de vraag verder de illegaliteit in verdwijnt. Politie en justitie zullen veel meer moeite moeten doen om de aanbieders – waar het uiteindelijk om gaat – te pakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Mark

Dit zijn juist de veronderstellingen die ik in twijfel trek. Of althans, waarvan ik zeg: dat weten wij helemaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Adriaan Pek

Hoe illegaler je het maakt hoe beter, dan moet je er gericht naar gaan zoeken en dan kan je er niet meer toevallig, de smoes, mee worden geconfronteerd. De politie zal ze eerder weten te vinden dan de toevallige huis-tuin- en keukenpedofiel dunkt me.
Wat veel lastiger wordt is inderdaad het aspect van het creditcardmisbruik dat kan gaan spelen, waardoor je ten onrechte beschuldigd kan worden. Een goed voorbeeld is als de creditcardgegevens van Hirsch Ballin worden misbruikt en hij op basis daarvan vervolgd zal gaan worden. Echter, hij zal denk ik met succes de afschrijving ongedaan kunnen maken, net zoals dat nu ook gebeurt bij onterechte incasso’s, dus misschien valt dat aspect dan weer mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Klaas de Vries

De vrees bestaat dat kinderporno het excuus zal worden om internet te gaan censureren.
Nooit eerder beschikte de mensheid over een instrument waarmee over de hele wereld onmiddellijk en vrijwel zonder kosten gecommuniceerd kon worden.
Degenen die de publieke opinie willen beheersen zijn doodsbang voor internet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Drs. B

@Spuyt: ik heb het onderwerp ongetwijfeld niet zo goed gevolgd als jij, maar haal uit het ‘verdrag van Hirsch Ballin’ wat anders:

Personen die (met bijvoorbeeld een creditcard) betalen voor het bekijken van real-time aangeboden kinderporno, kunnen daar met de implementatie van het verdrag in Nederland voor worden vervolgd. Niet langer hoeft te worden aangetoond dat de bekeken kinderporno ook in bezit was (bijvoorbeeld op de harde schijf of dvd). Uit de betalingsgegevens van de creditcard mag volgens het verdrag worden afgeleid dat men zich weloverwogen toegang heeft verschaft tot de kinderporno, die real-time wordt aangeboden.

Hiermee wordt niet alleen het op de harde schijf hebben van pron strafbaar, ook het bekijken online (o.a. te traceren via betaalgegevens zoals de creditcard). Zonder tegen je betoog in te gaan dat het aanpakken van de aanbieders het meest effectief lijkt, is het wel degelijk een verbetering tov daarvoor.

Ook dit lijkt me een verbetering: Een andere opvallende strafbepaling is de bepaling inzake grooming. Onder grooming wordt verstaan het door een volwassen persoon op internetsites actief benaderen en verleiden van minderjarigen met als uiteindelijke doel het plegen van seksueel misbruik met die minderjarige.

Of mis ik iets/andere informatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@6: Dat is inderdaad de nieuwe situatie. Ik heb het over de oude situatie (waar het bekijken van kinderporno niet strafbaar is) t.o.v. de nieuwe.

Ik vind dat geen verbetering aangezien dit het circuit verder ondergronds duwt en het dus moeilijker maakt om de echte criminelen (de producenten) te pakken.

Wat betreft grooming: Die misdaad lijkt me onbewijsbaar. Daar heb ik het hier al eens over gehad. Voordat er iets is gebeurd kan je niets bewijzen. En als er iets is gebeurd is dat al strafbaar, dus die regeling is een onzinnige toevoeging die alleen maar ellende op kan leveren.

Overigens worden in NL al mensen veroordeeld omdat de kinderporno in de cache van de browser staat, dus op je harddisk, zonder dat je het bewust hebt gedownload.

Een beetje hetzelfde als iemand een rekening sturen voor het downloaden van een foto terwijl hij die foto alleen maar via je site bekijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Adriaan Pek

Het vonnis is geveld en verbiedt terecht het plaatsen van foto’s van kinderen op deze kwalijke site.

Volgens de rechter maakte de pedovereniging inbreuk op het portretrecht van de kinderen. Bij de uitspraak liet de rechter ook het karakter van de website van Martijn meewegen. Door de foto’s op de site te plaatsen worden de kinderen ‘in verband gebracht met pedofiele wensen en gedragingen’. “Dit is een ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van dat kind en van zijn ouders en in strijd met het portretrecht van dat kind”, oordeelde de rechter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie