Neemt ook Afstand van uw Verleden!

moskou 2006Op 25 februari 1956 gaf Chroetsjov tijdens het 20e partijcongres van de communistische partij van de Soviet Unie zijn inmiddels befaamde speech waarin hij de persoonsverheerlijking en de excessen van het Stalin tijdperk afkeurde. Frits Bolkestein probeerde jaren geleden links Nederland al eens voorzichtig te porren dat ook te doen. Hoe zit dat met u eigenlijk? Deed u inmiddels al afstand van het Stalinisme of bent u zodanig gehersenspoeld met Soviet romantiek dat voor u de koude oorlog nog lang niet afgelopen is zoals die Japanner die nog tientallen jaren doorvocht na de 2e wereldoorlog? In de commentaarcoulissen van het internet kunt ook u nu eindelijk en desnoods anoniem afstand doen van uw eigen troebele verleden. Nou, kom op Jan en alleman!

 • BBC – The Day Khrushchev denounced Stalin
 • Volledige tekst van de speech in het Engels
 • Wikipedia – Nikita_Khrushchev
 • A Speech to Stun Even a Daughter (Interview met dochter van Chroetsjov)
  1. 1

   Ik vrees dat elke zelfverklaarde Stalinist al afstand van Hem heeft genomen 30 jaar geleden.
   Denk ook dat, op een paar vliegtuigen na die zich in een kapitalistisch duotorenuitwas boren, weinig Amerikanen zich druk maken omtrent mohammedanen.
   Dàt voorrecht is voorbehouden voor het geschiedkundig vastgelegde slagveld Europa -je weet wel, die plek die steeds een poging tot onbevangen mentale vrijheid blijft nastreven, ondanks fanatische moslims/kapitalisten/onderbuikers, en die steeds maar weer aangevallen wordt. Hetzij door moslims, kapitalisten of onderbuikers. En dat HOUDT MAAR NIET OP, ook en zelfs door weldenkenden.
   Denk ook dat men zich eens wat minder zich moet fixeren op wat er fout was aan een verleden, en zich een tìkkeltje meer mag richten op wat er opgelost zou kunnen worden in het heden.

  2. 2

   Ik heb altijd al de pest gehad aan stalin,
   een van de redenen dat ik zo’n Tito aanhanger ben is omdat hij in 46/47 tegen Stalin zei dat hei heel gaauw moest optiefen met zijn Rode Leger.

  3. 4

   Frits Bolkestein had in 1995 in de Volkskrant een ingezonden brief gestuurd aan Gijs Schreuders (“Hoe is het nou toch mogelijk dat zo veel intellectuelen zich door een onmenselijk stelsel in de luren hebben laten leggen?
   Dat de zogenaamde ‘kritische generatie’ van 1968 zo ongelofelijk onkritisch was? Ze waren zo bevangen door ideologie dat ze geen oog meer voor de feiten hadden.”).

   Gijs Schreuders wees vervolgens op zijn in 1992 geschreven boek ‘De man die faalde’, herinner ik mij. Ik weet niet in hoeverre hij daarin al daadwerkelijk het gras voor de voeten van de Bolk had weggemaaid. Misschien biedt het interview uit1992 van Ischa Meijer met Schreuders nav dat boek opheldering:
   http://www.vpro.nl/programma/ischa/afleveringen/22066710/ [va 26:30]

  4. 6

   Brief van Bolkestijn was mosterd na de maaltijd. In het interview erkent Schreuders “ruimhartig” dat de misdaden die in naam van het communisme zijn gepleegd geen bijverschijnselen waren, maar wel degelijk met de ideologie samenhingen.

  5. 7

   @Ruud Oost
   Sommige mensen voorzagen die een-dimensionale ontwikkeling al een eeuw geleden. Wat natuurlijk geen excuus kan zijn voor een flirt met Stalin.

  6. 8

   Crachat: dat is net de makke, men meent dat het verleden de beste oplossingen voor de meeste conflicten problemen herbergt, dat het verleden altijd oplossing bracht..dus dezelfde medicijnkuren worden voorgeschreven dor de burgerlijke economen en hun politieke chirurgen. ( kabinetten in de EU )
   We moeten met zijn allen terug naar de koude oorlogen, de wapenwedlopen, de klassenjustitie, de rompstaten om nog meer privaat kapitaal die de macht en de wet uitmaakt ( bezit, status, rijkdom, markt en beurs).
   De anti- terreur oorlog is een wederuitgave, een GEKUNSTELD, artificiele ‘gemoderniseerde versie van het anti- communisme’ met ‘nieuwe oude middelen’. ( zelfmoord, autobommen, maar nog steeds moorddadig geweld boven het recht en de wet, nog steeds geldt als vanouds het recht van de sterkste, ziedaar de leugen van de christen en liberale democratie)
   Terug naar een scherper, harder , gemener, nog oppressiever en gewelddadiger cultuur van het kapitalisme en zijn wereldwijde concurrentieoorlogen tussen de elites van rijken, geestelijken , intellectuelen en grafdelvers. Terug naar een pre- fascistisch regime en dictatoriale aanpak van onaangepasten, anti-christenen, werklozen, armen, bedelaars, huurders etc. De Verelendung dwingt tot geweld en criminaliteit als de overheid zich nergens mee bemoeit, de markt laat reageren en passief en reactief reageert, in respons (achteraf , te laat) optreedt , des te beter, meer invloed en politiek door legers, politie, militairen. Dat is een thuiswedstrijd voor fundamentalisten, religieus en economisch.
   Hoe beter en scherper, harder en hartelozer exploitaitie van de arbeidskracht, de dagelijkse verkrachting en ontwrichting ( gehoond en bespot, vernederd en gekleineerd) van hun organisaties georganiseerd kan worden door de zaken wereld en hun politieke vriendjes in de Trias Politica, hoe gezonder onze wereld ervan wordt.

  7. 9

   Ik zei ook: bijna, fjord. Want de corruptie, nepotisme, manipulatie en een incompetent rechtsysteem waren toendertijd daar aanwezig. Maar word door het kapitalisme, na de overwinnig in ’89, dunnetjes over gedaan.

  8. 12

   Eigenlijk is dit hele stukje een grote knipoog naar het hedendaagse nationalisme in Europa. Het is zondermeer teleurstellend dat niemand achteraf fout blijkt te zijn en dat durft te erkennen, dat zal wel nooit veranderen.

  9. 13

   Kom, kom, als zelfs een minister uit het kabinet Balkenende al toegeeft dat hij fout zat en zelfs overwoog af te treden *kuch*, dan kan de rest toch alleen maar volgen ?

  10. 16

   Ik volg nove uitspraak @8 woord voor woord, tot de heilstaat in beeld komt. En beide, qua reden en moment, ook mijn probleem, gestolen weelde.

  11. 18

   Het is altijd fijn om de post gauw klaar te hebben, maar de Collectieve Schuld is een eeuwig reuzeding. Het is wat makkelijk om alleen naar Bolkestein te verwijzen.

   Ik heb ooit die buurman gehad, NSB-er in de oorlog, heeft daar een flinke douw voor gehad in ’45-‘ 47. Wel drammerd, geen slechterik, altijd nagewezen in Vlaardingen, en wilde toch nooit Zijn Ongelijk erkennen, want hij voelde wel dat het daarom ging, Caprio. Als je wordt gestraft ben je schuldig. Hij verdomde dat. Bleef erop hameren dat het met Nederland slecht ging in de crisis, de NSB ging daar iets aan doen, actie. Ik zeg er hier wel bij, hij was niet anti-joodser dan de anderen, heeft ook nooit iemand verraden. Het was wel een botte vervelende rotvent overigens.

  12. 19

   Ik heb Bolkestein nooit begrepen op dit punt. In dier voege dat ik mij niet aangesproken voel. Stalin was al overleden toen ik nog geboren moest worden. De 60-jaren heb ik meegemaakt als politiek onbewuste puber. Ik was toeschouwer bij de veranderingen op het wereldtoneel, zonder te begrijpen wat er allemaal gebeurde.

   Toen ik op 11 september 1973 naar een Delfts studentenhuis verhuisde, werd het overlijden van Allende die dag herdacht met een gerecht dat ik voordien nog niet kende: chili con carne. Tevens nam ik kennis van het links gedachtegoed dat toen bestond uit de Volkskrant, de Vrij Nederland en de VPRO, de 3 V’s die ik nog steeds trouw ben. Behalve dit ben ik ook gevormd door de urenlange discussies over politiek. Het rode boekje kwam daar echter niet voorbij. Er werd redelijk kritisch over Rusland en China besproken.

   Wel was het koude oorlog. Wij waren hevig verontwaardigd toen een Russische dissident op voorspraak van de CPN naar het Westen mocht reizen en de rechterhoek in Nederland een belangrijk aandeel claimde. De nederlandse parlementariërs die de muur in Berlijn bezochten en daar verklaarden dat het geheel een mooie barrière vormde van het gevaar uit het westen, werden niet met gejuich ontvangen. In de gesprekken met de omgeving waarbij op het rode gevaar werd gewezen met als voorbeeld de invallen in Hongarije (1956) en Tsjecho-Slowakije (1986) werden steevast gepareerd met de vraag of ze ook wisten waarneer de inval in Guatemala en de Dominicaanse Republiek waren geweest. Kortom links met een kritische blik naar beide kanten en zeker niet ideologisch. En ik denk dat het kenmerkend was voor links Nederland in de jaren 70.

   Andries Knevel heeft in een interview onlangs toegegeven dat de EO wel wat te lang achter de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika had gestaan. Het zou Bolkestein sieren als hij dit voorbeeld navolgde. En laat hij er dan gelijk Chili, Argentinië, Irak en nog veel meer foute dictaturen bij doen.

  13. 20

   @mescaline
   Mijn ouders trouwden in 1948. En gingen bij de buren inwonen. Bij een NSB-er. Het verhaal gaat dat hij mij voorlas bij het slapen gaan. C(K?)onrad heette hij. Toen mijn ouders het hele huis van hen kochten, verhuisden ze. Ik weet niet of hij toen nog leefde, mevrouw in ieder geval wel. We zijn nog een keer op bezoek geweest. In Vlaardingen.

  14. 22

   Uit de kast, grote schoonmaak, schoon schip, het wordt weer lente. Neem ik afstand van mijn verleden ? Dat is te meten aan de woorden voor lelijke dingen die men van thuis heeft meegekregen en nu zelf doorgeeft.
   Ik kreeg van va en moe: vieslak, op je mieter, in je poke, lamstraal, stommeling, mispunt, hou je bakkes, pak rammel, pak voor je broek, verdomme.
   Ik geef zelf aan het kroost: rotzak, rotmeid, sufkop, troela, stomkop, verrek, verdomme, hou je kop, tut, trut, pak voor je billen.

   Dus om nou te zeggen: neem ik afstand, nou nee. En toch gaat het de goeie kant op…

  15. 23

   Mijn opa was een oude communist die al in de jaren dertig zich er van afkeerde, en die zei: “Je moet niet naar de kleueren van de vlaggen kijken, je moet naar het gemarcheer van de laarzen luisteren.”

  16. 24

   Uit idealisme PSP gestemd en later PvdA, met mijn opa, een CPNer, naar Leningrad en Moskou, maar zag dat het communisme niet zo ideaal was. Heb in het kader van de PvdA dus wel meegewerkt aan de multikul samenleving, en pas spijt gekregen na de moord op Theo van Gogh, hoewel ik al jaren daarvoor een ongemakkelijk gevoel kreeg als ik geregeld in de tram en elders geconfronteerd werd met onverstaanbare en tamelijk agressieve “medelanders” en daarna ook nog las dat in 2010 ze de meerderheid zouden vormen in alle 4 grote steden in Nederland.
   Spijt daarover? Ja, maar achteraf, ik kan het mezelf in die tijd niet verwijten want ik wist niet beter. Het enige wat we nu kunnen doen is ons uit alle macht verzetten tegen het islamofascisme, maar dat heeft weer niets met dit topic van doen.

  17. 26

   @Carlos
   Aan welke kant? Degenen die de islam in Nederland hebben bevorderd krijgen spijt of degenen die de islam hebben bestreden krijgen spijt?

  18. 27

   Mark schrijft op February 25th, 2006 @ 11:20 (hierboven):
   “In het interview erkent Schreuders “ruimhartig” dat de misdaden die in naam van het communisme zijn gepleegd geen bijverschijnselen waren, maar wel degelijk met de ideologie samenhingen.”
   Zouden de misdaden door de islam gepleegd niet ook met de ideologie samenhangen? Het probleem is dat mensen wel afscheid kunnen nemen van een “ideologie”, maar volledig afscheid nemen van een “religie” lijkt mij veel moeilijker vooral als het gaat om een miljard mensen waarvan een behoorlijk deel toch behoorlijk achterlijk is.