1. 2

  Er treden tijdens de aanleg en na voltooiing van dergelijke projecten nadelige ecologische effecten op die echter op een andere manier weer pósitief werken. Tijdens: één grote onleefbare troebele omgewoelde soep waar aan de randen andere vissen dan weer ruimschoots van kunnen knagen. En na: paaiplaats of schuiloord voor jong grut. Maar een zeebioloog zal eerst een studie (moeten) maken hoe marine- life ter plaatse exact in elkaar steekt. Niet op plaatsen waar toevallig dat ene visje of rondzwemt. Maar e.e.a. opent perspectieven:

  [img]http://i58.photobucket.com/albums/g270/Y_Podorkin/perspectiefvooreensterkerekust-1.jpg[/img]

  Overal ter wereld zijn wij bezig met water, dammen, vaargeulen, dijken, eilanden en havens. Overal waar gehopperzuigerd moet worden zie je Nederlandse baggerboten de blubber opzuigen/ opspuiten. In het kader van de a.s. zeespiegelstijging is het misschien handig als we hier een core business van maken. I.p.v. stompzinnig arbeidsintensieve en landschappelijk onverantwoorde bloemetjes en tomaten in energievretende kassen te kweken. Of varkens onder dwang van het schietmasker vetgemest vrachtwagens in te trappen naar een slachterij in Italië. Nee, gewoon weer ons Oude Metier oppakken! De wereldzeeën bevaren. De NHC (Nieuwe Hollandse Compagnie) oprichten. Waarom niet? Oligopolie IN Nederland. Monopolie wereldwijd. Bedoel: élk metertje zeespiegelstijging erbij? Does it ring a bell? Alles is aanwezig: logistiek, techniek, kennis, vakmanschap, infrastructuur enz.. En laat b.v. de boten in Gdansk bouwen.

  Oké IPM, dit eilandenproject is op bevel van Putin…dus: “Wat is dat, een zeebioloog, doen we niet aan, slaan we over”…maar wij moeten in deze tussenfase geen kniesoor zijn. Ik krijg me daar toch ineens dollartekens in de ogen…andere munt of in o.g. uitbetalen mag ook…en zat een moment gezond zilt te glunderen. U?

  Eeeh…waar gaan we eigenlijk heen kap?

  “Maakt dat wat uit dan?…TROSSEN LOS!”

 2. 6

  Op beperkte/ kleine schaal dan toch Banner. Als Nederland nou niet zo druk bebouwd/ bevolkt was geweest. Alleen weilanden/ uiterwaarden/ achter duinen e.d. Maar dan hebben alleen de koeien droge voeten in het geval dat. Heeft dat zin?

 3. 7

  het argument van Van der Meulen (nova uitzending) is juist: Ophogen moet je met al die industrie en woonwijk-terreinen doen (nieuwe en renoveerde) de komende 50-100 jaar (op die tijdschaal is dat prima te doen, er is noordzee zand zat, en logistiek is het prima uitvoerbaar, en het is een onderhoudsarme duurzame oplossing – in tegenstelling tot ‘sterkere pompen’ en ‘groter risico afwerende dijken’ oplossingen).

  Uiterwaarden zijn reeds hoog. Direct achter de duinen (Den Haag) is reeds hoog. Haventerreinen en oude binnensteden zijn reeds hoog. Tussen de megaterpen van het groene hart kunnen de weilanden juist natter dan vandaag. De koeien (van permanent drassige poten worden ze maar ziek) die moeten zonaal wat opschuiven richting binnenland – de mensen kunnen blijven met terpen. Je gaat geen terpen bouwen om er koeien op te weiden.