Nederland zoekt biomassa in Brazilië

olifantengras De Nederlandse regering lijkt eindelijk de onvermijdelijke energietransitie serieus te nemen. In november zal er een handelsreis naar Brazilië plaatsvinden waarbij de nadruk zal liggen op bio-energie. Vanwege het Kyoto-protocol heeft energie uit biomassa de interesse van de overheid omdat het CO2-neutraal is: bij de verbranding van biomassa wordt er immers geen extra CO2 aan de atmosfeer toegevoegd. Biomassaproductie is echter niet areaal-neutraal. Brazilië is een warm overwegend vochtig land met voldoende areaal en is dus ideaal voor biomassa productie. Of het echter wenselijk is dat omwille van onze energie-intensieve economie daar de natuur wordt omgezet in monotone velden vol soja of olifantengras is nog maar de vraag? Tevens zal het benutten van restafval uit de landbouw expansie van het landbouwareaal eerder aanwakkeren dan afremmen. Goed inititatief, maar dient nauwlettend in de gaten gehouden te worden.

Brazilië kent een grote beschikbaarheid van onbenutte biomassa, zowel in de bosbouw als in de vorm van agro-residuen zoals suikerbagasse, rijstkaf en organisch materiaal uit de fruitteelt. Doelbewuste ‘energy-farming’, met eucalyptus-hout, bamboe, en andere gewassen, lijkt niet ver meer weg (AgriHolland)

 1. 2

  Hmm, ik dacht dat die mug juist welig tierde bij al die leuke vijvers en slootjes die je weer overal ziet verschijnen in nieuwbouwprojecten?

  Maar er lijkt mij sowieso te weinig areaal in Nederland voor biomassa. Zet de Flevopolder vol met eucalyptus en je kan er hooguit de helft van alle stadsbussen in Almere op laten rijden, of ben ik te pessimistisch?

 2. 3

  Biomassa is een leuke toepassing als het gaat om het gebruik van afval uit landbouw, voedselindustrie en huishoudens.
  Als je er speciaal voor gaat verbouwen ontdek je al snel dat je meer energie kwijt bent aan het produceren van iets dan dat je er uit kan halen en/of dat je veelste weinig land hebt om serieus impact te maken. Tenzij we liever autorijden dan eten natuurlijk…

 3. 5

  Peter, volgens mij is de lage energie-dichtheid en de groeitijd (met name bij bomen) momenteel de bottleneck bij energie uit biomassa.

  Pelayo, ik had al zo’n vermoeden, de digitale malaria-mug!