Nederland niet racistisch vanwege het grote aantal gemengde relaties? Martin Sommer laat zien dat hij niet kan rekenen

ANALYSE - Vaste columnist van de Volkskrant Martin Sommer voegde afgelopen weekend in een artikel weer veel onzin toe aan het toch al oververhitte zwartepietendebat.

Sommer meent te moeten concluderen dat er nauwelijks sprake is van racisme in Nederland vanwege het grote aantal huwelijken dat autochtonen sluiten met allochtonen. Dat percentage is namelijk volgens Sommer zodanig hoog dat daaruit blijkt dat er geen sprake kan zijn van racisme.

Maar Sommer kan niet rekenen of hij belazert de boel. Of allebei. Want het klopt in ieder geval van geen kant.

Sommer in de Volkskrant:

Trouwen

De moeilijkheid met deze denktrant is uiteraard dat je niet kunt aantonen wanneer Nederland níet racistisch zou zijn. En dat terwijl daarvoor een hard criterium bestaat, gehanteerd door een echte wetenschap: de demografie. Dat criterium luidt: trouwen mensen van verschillende herkomst en kleur met elkaar? De laatste CBS-cijfers leren dat een klein kwart van de allochtonen trouwt met een oorspronkelijke Nederlander. Dat is internationaal gezien hoog.

Ik heb de volgende tabel gemaakt van allerlei groepen allochtonen en hun trouwgedrag:

Trouwgedrag 1

Bron

De tabel is wat uitgebreid, maar het gaat vooral om het aantal gehuwden in 2013 en hoeveel daarvan met autochtonen. De tabel die Sommer laat zien in de link gaat over niet-westerse allochtonen (NWA) – dus niet over ‘de allochtonen’, zoals hij schrijft. We zien dat 21% van de NWA trouwt met iemand die autochtoon is. Bij alle allochtonen – dus inclusief de westerse – is dat 36%.

In 2013 huwden er 122.200 mensen. Daarvan waren er dus 17.940 (15%) NWA en 12.640 (10%) westers allochtoon. Er huwden dus 91.620 (75%) autochtonen. Als het nu volledig door elkaar geklutst zou zijn dan zou je verwachten dat 75% (13.450) van de NWA getrouwd zou zijn met een autochtoon. In werkelijkheid waren dat er dus 3.720, 21%. Volgens Sommer is dat dus internationaal hoog. Waar hij dat vandaan haalt wordt duidelijk als hij in de volgende paragraaf (zie verderop) verwijst naar dit stuk van ene Adjiedj Bakas vorig jaar geplaatst op de website van De Dagelijkse Standaard.

Bakas schrijft:

Ook Amerikanen en andere Europeanen die Nederland recent racistisch noemden, zouden beter moeten weten. Vorig jaar betrof 1 op de 3 gesloten huwelijken in ons land een huwelijk tussen een blanke en gekleurde partner, en als je ook LAT-relaties en samenwonenden meetelt, is praktisch de helft van de nieuwere duurzame liefdesrelaties in ons land etnisch gemengd. Het feit dat de autochtone bevolking op zo’n grote schaal de liefde bedrijft met immigranten laat zien hoe open de Nederlandse samenleving is. Ter vergelijking: in de VS, waar veel kritiek op o.a. Zwarte Piet vandaan komt, is het aantal gemengde huwelijken minimaal: de etnische groepen leven langs elkaar heen in parallelle werelden. Zebrahuwelijken komen er veel minder voor, en dat geldt ook voor Frankrijk en Engeland. De open Nederlandse samenleving is een voorbeeld voor de wereld. Laten we wel wezen: een voordeel van de multiculturele samenleving is dat je op sekstoerisme in eigen land kunt, toch?

Een op de drie een gekleurd huwelijk? In tabel 2 zien we dat een op de drie allochtonen met een autochtoon trouwt, maar allochtoon is iedereen die tenminste één ouder heeft die buiten Nederland is geboren. Daar zijn dus nogal wat witte allochtonen bij. Zijn die allemaal gekleurd? Wat een onzin.

Maar het wordt nog gekker: Bakas wil bij die een op de drie ‘gemengde’ huwelijken ook nog iedereen optellen die samenwoont of een latrelatie heeft. Dan komt hij op de helft. Wonen niet-westerse allochtonen ook niet onderling samen of hebben een latrelatie? Natuurlijk wel. Je kunt dus niet een – verzonnen – aantal relaties tussen autochtonen en allochtonen optellen bij de ‘gemengde’ huwelijke en dan het percentage nemen van het totaal aantal gehuwde allochtonen.

De formule zou dus moeten zijn:

(met autochtonen gehuwde allochtonen + allochtonen die samenwonen of een latrelatie hebben met autochtonen) / (alle gehuwde allochtonen + alle latrelaties én samenwonende allochtonen)

Misschien kom je dan zelfs nog tot een lager aantal dan een derde. Vervolgens gaat hij voorbeelden noemen van landen waar het aantal ‘zebrahuwelijken’ veel lager zou zijn dan bij ons. Ja, als je zo creatief aan het rekenen bent als Bakas dan kan je alles bewijzen.

Ieder vergelijking is sowieso twijfelachtig omdat de samenstelling van de verschillende allochtone groepen in elk land sterk verschilt.

Daarnaast zijn er geen cijfers te vinden bij het CBS over lat- en samenwoonrelaties die door de verschillende groepen zijn aangegaan. Bakas steekt dus een natte vinger in de lucht.

Ik keer terug naar Sommer:

Trendwatcher Adjiedj Bakas, zelf gekleurd en naar eigen zeggen nog nooit voor Zwarte Piet uitgemaakt, meent dat het aantal ‘zebrahuwelijken’ nog hoger is, namelijk een op drie. En dan moet je er ook nog eens de LAT-relaties en samenwonenden bij optellen. Hij denkt dat Nederland het minst racistische land ter wereld is omdat praktisch de helft van de nieuwe liefdesrelaties etnisch gemengd is. Hij zou best eens gelijk kunnen hebben, aangezien allochtonen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, niet meer in de CBS-statistieken terug te vinden zijn.

Het was simpel voor Sommer om te zien dat de een op drie van Bakas niet klopt want hij heeft zelf de CBS-tabel gevonden en aangepast (zie eerste citaat) en dat is dezelfde die ik ook heb gebruikt bij het maken van tabel 1.

Hij neemt vervolgens de zotte berekening over van Bakas van het verzonnen aantal lat- en samenwoonrelaties van allochtonen met autochtonen en Sommer sluit dan af met een uitspraak waarvan ik me afvraag hoe iemand het voor elkaar krijgt om zoveel onzin in één enkele zin te proppen.

Allereerst is iemand waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren autochtoon en niet allochtoon. Als die persoon een x-aantal grootouders heeft die in het buitenland is geboren dan wordt zo iemand ook wel ‘derde generatie’ genoemd. En omdat zo iemand autochtoon is, zit hij dus in de cijfers van de autochtonen in tabel 1. Het aantal ‘zebrahuwelijken’ – als je puur op de huidskleur afgaat – is dan dus juist lager. Precies het omgekeerde van wat Sommer beweert.

Nu wordt er heel veel onzin geroepen over de derde generatie – waarvan de PVV (net als Sommer blijkbaar) vindt dat het allochtonen zijn. Allereerst bestaat er geen officiële definitie. Hoeveel grootouders moet je dan hebben die in het buitenland zijn geboren? Eén, twee, drie, vier? Als het één is dan kan ik vol trots verklaren dat ik een allochtoon ben, want ik heb één grootouder die in 1885 als tweejarige naar ons land kwam.

Het CBS heeft cijfers, maar alleen van niet-westers. Tabel 2 laat die zien:

Trouwgedrag 2
 
Ik heb het jaar 2000 genomen, omdat dat het eerste jaar is in de tabel en je hieruit dus het maximale aantal niet-westerse allochtonen van de derde generatie in Nederland van 13 jaar en ouder kunt afleiden. Het waren er maximaal 26.058 met tenminste één grootouder geboren in een niet-westers land. Als je echter vier grootouders als criterium neemt, dan kom je op slechts 3.477. Er zijn in totaal ruim 1,5 miljoen NWA van 15 jaar of ouder. De derde generatie speelt dus geen enkele rol en is ook nog jong.

De afgelopen jaren heb ik in allerlei varianten op hoge toon horen beweren dat er zus of zoveel derde generatie allochtonen zijn. Geconfronteerd met de echte cijfers, riep men dat dat niet kan.

Toch is er een redelijke verklaring voor dit kleine aantal. Nederland is dol op allochtonen verzamelen. Een kind geboren in Nederland met maar één ouder die eerste generatie allochtoon is, is zelf tweede generatie allochtoon. En dan maakt het niet uit of de andere ouder nu tweede generatie allochtoon is of zelfs autochtoon. De groei van tweede generatie niet-westerse allochtonen bestaat nu dan ook voor het grootste deel uit mensen die één ouder hebben die in Nederland is geboren.

Aangezien er tot het begin van deze eeuw veel migratiehuwelijk waren, kreeg je veel tweede generatie allochtonen, maar nauwelijks derde generatie allochtonen.

In ieder geval praat ook hier Sommer onzin, want het aantal derde generatie allochtonen stelt niets voor. Dat had Sommer eventjes op kunnen zoeken voordat hij maar wat uit de losse pols opschrijft.

Conclusie

Sommer gebruikt de statistiek om aan te tonen dat Nederland niet racistisch is. Dat doet Bakas ook bij DDS. Er klopt helemaal niets van en dat was toch echt niet moeilijk om te zien. Als je beweert dat 50% van de verbintenissen van NWA ‘zebrahuwelijken’ zijn, terwijl die in werkelijkheid nauwelijks de 20% halen, dan heb je of heel veel problemen met cijfers of je bedondert de boel. Omdat 75% van de gehuwden in 2013 autochtoon is zou je verwachten bij een gelijke verdeling dat 75% van de niet-westerse allochtonen gehuwd is met een autochtoon. Dat is dus slechts een op de vijf. Dat wijst juist op het tegendeel van wat beide heren beweren met betrekking van het racistische gehalte van Nederland. Dat zal je mij echter niet horen zeggen. Marokkanen en Turken bijvoorbeeld, zoeken hun partner dicht bij huis.

Je kan dus niets afleiden uit de cijfers die beide heren gebruiken.

De afgelopen jaren ben ik dit soort onzin vaker tegengekomen. De een schrijft onzin en dan komt de tweede die dat overneemt en vervolgens nog erger maakt. Zie bijvoorbeeld Thierry Baudet die de onzin van Joost Niemöller omarmt.

Via flipvandyke.nl.

Reacties (55)

#1 Derpjan

@0

Racisme is geen discrete eenheid, het is, zeker voor een land, een continuum. Je zou dus met de huwelijkscijfers wel aannemelijk kunnen maken dat Nederland MINDER racistisch is dan een aantal andere landen en je hoeft echt niet 100% racisme vrij te zijn om het minst racistische land in de wereld te zijn, ik denk dat dat is waar Martin Sommers naartoe wilde. Maar ja, dan blijf je nog steeds zitten met het feit dat een gebrek aan “zebrahuwelijken” niet volledig aan de etnische meerderheid hoeft te liggen, de etnische minderheden kunnen er zelf voor kiezen vooral binnen de eigen kring te trouwen, technisch zou je dan kunnen zeggen dat de etnisch minderheden racistisch bezig zijn en je het dus gewoon mee moet tellen in de racismo-meter, maar wanneer we het hebben over racistische landen bedoelen we meestal eigenlijk landen waar de etnische meerderheid sterk racistisch is, dus wat we bedoelen met een woord in de spreektaal hoeft niet per se overeen te komen met de definitie in het woordenboek en daarin verzandt zo’n beetje iedere sociologische of politicologische discussie.

 • Volgende discussie
#2 Prediker

@1 Blablabla.

Wat was ook alweer het punt? Volgens Martin Sommer zijn wij in Nederland helemaal niet racistisch. Daar heeft hij een argument voor: zo’n beetje de helft van alle nieuwe relaties die nu worden gevormd zijn gemengd, dat wil zeggen: tussen blanke Nederlanders en niet-blanke Nederlanders.

Iedereen voelde natuurlijk wel op zijn klompen aan dat die bewering niet kon kloppen en het argument dus kul is.

Flip van Dyke toont dat nu met cijfers aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Anton

@0 Je mist de crux. Waar het om gaat is dat de Volkskrant, bij penne van Sommers, afstand neemt van het linkse dogma de autochtone Nederlander racistisch is. Dat is een keerpunt in het bestaan van de qualiteits coourant die al decennia niet veel meer was dan het huis aan huis blaadje van PvdA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

“qualiteits” nuff said.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Derpjan

@2

Nee, dat maak jij ervan. Martin Sommers zegt helemaal niet dat er 0 racisme is in Nederland (hoe zou je dat uberhaupt kunnen aantonen?) Hij heeft het over “internationaal hoog” en vergelijkt Nederland met een aantal andere landen. Hij beweert dat Nederland nog zo slecht niet is vergeleken met de landen die het de les proberen te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Prediker

@5 Stropop: niemand maakt ervan dat racisme überhaupt niet voorkomt. Sommer niet en ik ook niet.

Zullen we Sommer er zelf even bij pakken?

De moeilijkheid met deze denktrant is uiteraard dat je niet kunt aantonen wanneer Nederland níet racistisch zou zijn. En dat terwijl daarvoor een hard criterium bestaat, gehanteerd door een echte wetenschap: de demografie.

Vervolgens beweert Sommer via een aantal kronkelredeneringen dat de helft van het aantal nieuwe relaties gemengd is. Impliciete conclusie: Nederland is objectief gezien nauwelijks racistisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bookie

Is 3e generatie niet een kind van een 2e generatie (on)gehuwd met een 1e generatie? Een kind van een 2e generatie in duplo is een 1e generatie autochtoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Flip van Dyke

Redactie: er zijn een paar linkjes weggevallen.
In de eerste regel een verwijzing naar het artikel van sommers
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6235/Martin-
‘een artikel’ moet de volgende link hebben:
Sommer/article/detail/3751127/2014/09/21/Nederland-racistisch-Helft-van-nieuwe-liefdesrelaties-is-etnisch-gemengd.dhtml

Ook in de zijn ‘In 2013 huwden er 122.200 mensen’ moet de volgende link hebben:
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37772NED&D1=5,10&D2=l&VW=T

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Sjap

Saaaaai en Moeieluk. Heel veel woorden nodig dus het zal wel gewoon waar zijn wat er in de krant stond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Flip van Dyke

Ook de Dagelijkse Standaard besteed aandacht aan Sommers: http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/09/martin-sommer-zet-de-zwarte-piethaters-schaakmat Na precies dezelfde quotes als ik aanhaal staat er:

Touché. Schaakmat. Dit argument is zo briljant in z’n eenvoud dat je afvraagt waarom niemand anders dit nog naar voren heeft gebracht. Nederland moet dus ophouden met die aangeprate zelfhaat: we zijn helemaal geen racistisch land, en hoeven geen culturele iconen van onszelf neer te halen om ons te verbouwen tot ‘fatsoenlijk.’ Dat zijn we namelijk al.

Ben benieuwd of er nog een rectificatie komt dat we toch wel hartstikke racistisch zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bookie

@10
Nederland is sowieso niet racistisch net zo min als dat de islam terroristisch is. Er is wel racisme, maar dat beperkt zich weer niet tot 1 bevolkingsgroep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Prediker

@8/@10 De man heet overigens niet Sommers maar Sommer. Doet verder aan de argumentatie weinig af, maar het staat wat slordig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Flip van Dyke

@7 Nee, dat is een tweede generatie. Definitie tweede generatie: geboren in Nederland en tenminste een ouder geboren in buitenland.

Derde generatie zou je zo kunnen definiëren: beide ouders geboren in Nederland en tenminste een van die ouders is tweede generatie, maar er bestaat geen officiële definitie van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zmoooc

Dat criterium luidt: trouwen mensen van verschillende herkomst en kleur met elkaar?

Volgens mij hanteren beide kampen dat criterium. Right?

Nou dat criterium lijkt me onzin. Er is een gerede kans dat een statistisch opvallend hoog aantal niet-interraciale huwelijken slechts gebaseerd is op een correlatie. Omdat de werkelijkheid te complex is een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel mensen zoeken (onbewust) partners die lijken op hun moeder en een afweersysteem hebben dat juist zo min mogelijk op dat van hun lijkt. En stel dat dat variatie in afweersystemen redelijk gelijk verspreid is over de verschillende rassen maar de uiterlijke kenmerken van je moeder vooral in je eigen ras voorkomen. Vervolgens kom je uit bij een partner van je eigen ras. Ben je nu racist? Of is er slechts een correlatie tussen het uiterlijk van je moeder en het ras van je partner?

Als je de basisregels van de logica niet onder de knie hebt, blijf dan svp verre van statistiek.

Los daarvan vraag ik me af in hoeverre er sprake is van “partnerkeuze”. In mijn beleving is het volstrekt onmogelijk om welke vorm van rationaliteit in het proces van verliefd worden in te brengen. Als je al rationele inbreng kunt hebben speelt dat zich af op het vlak van het afwijzen van een potentiele partner waar je wel verliefd op bent (geworden). Ziet u dat voor zich?

Partnerkeuze speelt zich volgens mij af op een niveau dat zich ver onder het onderbewuste bevindt. Afgezien van voorkeur voor sexe en een bepaalde behoorlijk grote leeftijdsrange heb er nog geen enkele vorm van logica, lijn of raciale voorkeur in kunnen bespeuren. Je brein/lichaam komt sowieso met de meest idiote onmogelijke keuzes op de proppen. Hoeveel mensen wel niet de halve wereld over hebben moeten verhuizen vanwege ontzettend onhandige strategische keuzes van hun onderonderonderbewustzijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gbh

Jammer dat het belangrijkste punt van Sommers door cijferfetisjisme onderbelicht blijft; namelijk dat er geen sprake was van discriminatie op basis van artikel 1 van de Grondwet maar dat de rechter het racistisch vind puur op basis dat mensen zich gekrenkt voelen. ”Het komt erop neer dat wie zich gediscrimineerd voelt, vanzelf gelijk heeft.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 EricvdB

Klein detail dat menigeen is ontgaan: in de wereld van Martin Sommer is iedereen met een kleurtje allochtoon, hoeveel generaties er ook in Nederland wonen. Waarmee meneer Sommer glashelder laat zien dat 1/ hij zelf iedereen met een kleurtje blijkbaar nimmer als een gewone Nederlander ziet en 2/ dat hij zelf dus racistisch als de neten is. Dat hij het racisme in Nederland niet ziet kan dus geen verrassing zijn.

Overigens wordt Sommer steeds meer de Martin Bosma van De Volkskrant. Hij vertelde ook trots bij de Europese verkiezingen op de CU/SGP gestemd te hebben, vooral vanwege de anti-Europa-houding van de SGP. Waar kwam Bosma ook al weer oorspronkelijk vandaan? Precies, van die reactionaire partij die apartheid lange tijd als van God gegeven zag.

Sommer heeft ooit een stuk geschreven waarin hij bloggers neersabelde, omdat ze taalfouten maakte. In de weken ervoor stonden in zijn krant ‘aardbijen’ en werden mensen ‘gescheerd’. Sommer redeneert bijna per definitie naar een uitkomst toe en is daarmee het schoolvoorbeeld van een slechte journalist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Derpjan

@14

Je kunt dan echter wel relatieve verschillen, dus tussen landen, bekijken. Dan weet je natuurlijk nog steeds niet of het minst racistische land nog steeds heel racistisch is of juist vrij van racisme, maar dat land kan dan wel roepen dat andere landen de balk uit hun oog moeten halen, en dat kunnen zeggen is waar het de meeste mensen om gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hans Custers

@15

Dit is de samenvatting van dat vonnis:

In het kader van de finale geschillenbeslechting beoordeelt de rechtbank of de figuur van Zwarte Piet leidt tot een negatieve stereotypering van zwarte mensen. In de aanvraag en de vergunning is niets opgenomen over de figuur van Zwarte Piet, zodat deze er niet aan in de weg staat dat gebruik wordt gemaakt van het stereotype Zwarte Piet (zwart, dikke rode lippen, dom, knecht). De rechtbank komt tot op grond van e-mails van het College voor de rechten van de mens, een onderzoeksrapport van het bureau statistiek van de gemeente Amsterdam en de verklaringen van eisers tot de conclusie dat deze figuur van Zwarte Piet een negatieve stereotypering is van zwarte mensen. Omdat sprake is van een zekere mate van ernst, leidt dit ook tot een inbreuk op het privéleven. In dat geval dient een belangenafweging plaats te vinden tussen de belangen van de zwarte eisers en van de maatschappij. Het is aan verweerder om die belangenafweging te maken.

De rechter zegt niet dat “wie zich gediscrimineerd voelt, vanzelf gelijk heeft“, maar alleen dat de gemeente rekening zou moeten houden met die gevoelens bij een afweging van belangen. Ofwel: de gemeente mag niet doen alsof die gevoelens helemaal niet bestaan. Volgens mij zegt de uitspraak niets over hoe de belangenafweging uit zou moeten vallen.

Wat artikel 1 betreft, dat is eerder een juridisch-technische kwestie dan dat het iets zegt over het al dan niet racistisch zijn van Zwarte Piet.

Sommer neemt het ook hier dus niet zo nauw met de (genuanceerde) feiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hal Incandenza

Vraag ik me weer af of bij het bepalen of een relatie gemengd is, de one-drop-rule eigenlijk nog geldt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 MrOoijer (Jan van Rongen)

Zonder de echte cijfers te kennen weet je ook al direct dat het niet kan. Neem twee groepen A en B, |A| > |B|, en huw maximaal gemengd: dus elke B huwt met A, dan blijft er |A|-|B| over die onderling moet huwen. Als dat (ook) 50% is, dan is (|A|-|B|)/2 = |B|, ofwel |A|=3|B| ofwel |A| is 75% of minder van het totaal. Die 50/50 kan alleen als er 25% allochtonen zijn van mensen in de huwbare leeftijd. Het lijkt me veel te veel, zeker als je je beperkt tot de niet-westerse, ergo het is opgeklopte flauwekul.
Hetgeen ik 3 dagen geleden dan ook twitterde.

PS misschien klopt het een beetje voor Amsterdam, maar dan is dit vooral een voorbeeld van de bekende Amsterdamse blindheid voor de rest van het land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Inkwith Barubador

De hele vergelijking slaat sowiso helemaal nergens op. Je hebt mensen die racistisch zijn, die niet racistisch zijn en een heleboel ertussenin. Het is best mogelijk dat veel mensen gemengd trouwen, maar dat er een harde kern van racisten is die dat niet doen. Hoe groter en luidruchtiger die kern van racisten, hoe racistischer een samenleving wordt ervaren, ondanks dat de rest mogelijk helemaal niet racistisch is.

TL;DR: het gedrag van een kleine groep kan geheel afwijken van wat de grote massa doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Sjors van Beek

Los van de cijferbrij – snap er geen hol meer van inmiddels.

Los van het feit dat trouwen/relatie niks m.i. zegt over racisme – zie de oude Westerse mannen die in Afrika of Cuba een ‘vriendinnetje’ opscharrelen, alsof daar geen racisten tussen zitten. Dacht ’t wel.

Maar wat ik wel kwijt wil: als autochtonen niet trouwen met allochtonen, aan wie valt dat te verwijten? Al herhaaldelijk heb ik hier geschreven dat (bijv) NL autochtone mannen niet kunnen/mogen trouwen met (bijv) een Marokkaanse vrouw, TENZIJ die man eerst moslim wordt. Dit gaat veel verder dan culturele voorkeuren, je partner vinden in eigen kring etc. Dit betreft hele groepen (autochtonen) volledig buitensluiten als partner (door allochtonen). Wie is er dan racistisch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Amateur Commenter

Supertriest hoe heel Nederland over elkaar heen blijft vallen vanwege Zwarte Piet. En masse blijft ze voorbij het feit gaan dat ouders op nationale schaal kinderen voorliegen en dat zij beiden een spel zijn voor de commercie om steeds weer troep te kopen. Je koopt immers die troep niet omdat je je kinderen liefhebt. Nee, je koopt het omdat Sinterklaas in het land is. En die kinderen? Die vinden het helemaal geweldig dat er een magische kliek is die snoep en cadeau’s brengt. Beter dan die vrekkige ouders, fuck hun.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Flip van Dyke

@12 Au. Ik kan natuurlijk wel zeggen dat ik dat expres heb gedaan om te kijken of jullie wel opletten, maar dat geloof je denk ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 De echte Rob

@10 Interessant gedachtesprongetje van DDS. “We zijn niet racistisch, dus het is volstrekt ok om ractistische stereotypen te vereren'”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Flip van Dyke

@25 Het meest interessante vind ik ene Henk die het volgende commentaar heeft:

In Nederland is de meerderheid van de rechters vrouwelijk. Dan krijg je inderdaad rechtspraak gebaseerd op gevoelens en meningen en niet op feiten. Zie bijvoorbeeld ook de familierechtspraak.

Niemand reageert daarop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Hal Incandenza

Overigens in het kader van de vraag of en wanneer een relatie gemengd is:

Mijn vriendin is autochtoon. Maar zij heeft een Nederlandse vader en een Molukse moeder (geboren in Vught). Allebei haar ouders zijn moslim, maar zij niet. Ze heeft dus een ‘kleurtje’. Op haar werk (in een verzorginghuis) beschouwen de (oude) bewoners haar als autochtoon, maar op straat (op basis van wat je ziet) kunnen de meeste mensen niet zien wat haar afkomst is. Dat gaat van Marokkaans tot Spaans tot Zuid-Amerikaans maar meestal niet Indisch. Maar eigenlijk altijd ‘allochtoon’.

Zit ik in een gemengde relatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Joost

@amateur: Ik heb nu toch wel enige medelijden met je eventuele kinderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 De echte Rob

@26 Zo is men daar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

Het was te verwachten natuurlijk… Als het om criminaliteit gaat, zijn en blijven het allemaal allochtonen en wordt er een probleem van dubbele paspoorten gemaakten. Als het er om gaat te bewijzen dat Nederlanders niet racistisch zijn, wordt alleen nog maar naar het (Nederlandse) paspoort gekeken. Dan hebben we ze het niet meer over 2e of 3e generatie, die altijd allochtoon blijven, of over verschillen tussen niet westerse en westerse allochtonen.

Dan slaan ze zichzelf weer op de borst: zie je wel, ik ben geen racist…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bismarck

@0: Fijn om weer eens wat van je te lezen! In tegenstelling tot #22 sta ik namelijk liever niet los van cijfer”brij” en feiten. Je vergeet overigens nog één trucje dat Bakas (en ik denk ook Sommer) toepassen: Ze doen alsof het gaat over alle huwelijken, terwijl ze alleen cijfers gebruiken over huwelijken waarbij minstens één allochtoon betrokken is. Zie bijvoorbeeld:

“Vorig jaar betrof 1 op de 3 gesloten huwelijken in ons land een huwelijk tussen een blanke en gekleurde partner” en “Hij denkt dat Nederland het minst racistische land ter wereld is omdat praktisch de helft van de nieuwe liefdesrelaties etnisch gemengd is. Hij zou best eens gelijk kunnen hebben”

Maar voor je met zulke uitspraken kunt komen, zou je ook eens de aantallen huwelijken met autochtone betrokkenen erbij moeten pakken. Helaas krijg ik dat niet uit het cbs geperst. Ik vermoed namelijk dat er veel meer autochtonen dan allochtonen bij huwelijken betrokken zijn geweest (#20 wijst daar volgens mij ook al op).

Het percentage “gemengde” huwelijken op het totaal zal daarmee vermoedelijk heel wat lager dan 20% worden (want tenzij ik me vergis trouwen autochtonen in veel minder dan 20% van de gevallen met niet westerse allochtonen). Maak dan die vergelijking met het buitenland (ik mis trouwens cijfers) nog maar eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 rj

@27: Gaf iedereen z’n onderduikers maar net zo netjes aan als jij je gekleurde vriendin!

(Het is eigenlijk te walgelijk voor woorden, racisme meten aan met wie je trouwt.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Flip van Dyke

En zo gaat het maar door.
Nieuw Volkskrant artikel: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11304/Vonk/article/detail/3755065/2014/09/25/Wat-nou-racisme-Sommige-rassen-zijn-gewoon-slimmer-of-niet.dhtml
Waar veel discussie over zal volgen.
Mij gaat het om wat hij over dit onderwerp schreef:

Zijn Nederlanders racistisch? Volgens de nieuwe CBS cijfers valt dat wel mee want een kwart van de allochtone Nederlanders trouwt met een autochtoon. Het percentage ‘zebrahuwelijken’ ligt daarmee boven het internationale gemiddelde. Maar voor iedere buitenlander die de Zwarte-Pietdiscussie in ons land volgt lijkt het antwoord duidelijk. Het ogenschijnlijk tolerante en kleurenblinde Nederland kan het gebruik van het racistische stereotype van de onderdanige, domme, en soms kwaadaardige Afrikaanse neger Piet maar niet van zich af schudden.

En onderaan:
Dus weg met Zwarte Piet, en leve het zebrahuwelijk!

Wat zie je dat vaak: iemand schrijft wat op en vervolgens schrijven hele volksstammen het gewoon over en nemen het voor waar aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Flip van Dyke

@31 Dank

Kan je na gaan. Een op de drie huwelijken heb ik gelezen als een op de drie huwelijken van allochtonen, maar het staat er niet.
Het was te absurd en ik hen automatisch aangenomen van het aantal allochtone huwelijken. Dat krijg je ervan als je de tabellen al kent voordat je het artikel leest.

Als je uitgaat van dat alle allochtonen gekleurd zijn en alle autochtonen wit dan is iets meer dan 1 op de zes huwelijken zebra. Ga je uit van niet-westerse allochtonen dan is het zelfs 1 op 16.

Het cijfer kan je wel uit CBS-halen want in de tekst heb ik genoemd dat er totaal 122.200 mensen trouwen. Dat zijn 61.100 huwelijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Bismarck

@34: Aha, 6% “zebrahuwelijken” dus. Is dat internationaal gezien nog steeds hoog?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Prediker

Al herhaaldelijk heb ik hier geschreven dat (bijv) NL autochtone mannen niet kunnen/mogen trouwen met (bijv) een Marokkaanse vrouw, TENZIJ die man eerst moslim wordt. (…) Dit betreft hele groepen (autochtonen) volledig buitensluiten als partner (door allochtonen). Wie is er dan racistisch?

@22 – Wat is daar precies racistisch aan? In Nederland was het lange tijd heel gebruikelijk dat, wanneer een katholiek en een protestant het huwelijksbootje stapten, één van beiden zich dan bekeerde tot het geloof van de ander. Was dat ook racistisch? Waarom dat niet en dit wel?

Het zou pas racistisch zijn als men de partner categorisch zou weigeren omdat die van een andere etniciteit is. Maar zoals je zelf beschrijft is dat niet het geval. Probleem is kennelijk niet dat iemand niet het juiste ‘ras’ heeft, maar dat iemand niet het juiste geloof aanhangt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Flip van Dyke

Ik ben opgevoed met: ‘Twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen.’ Dan hebben we het over de jaren vijftig en zestig.
Maar recenter nog weigerde de SGP goedkeuring aan het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander omdat Maxima katholiek was.
En vorige week nog klaagden de strengen in de leer dat Willem-Alexander het protestante geloof niet uitdraagt want dat hoort bij Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Noortje

@flip graag nog heel veel artikeltjes van jouw hand!

@36

Wat is daar precies racistisch aan? In Nederland was het lange tijd heel gebruikelijk dat, wanneer een katholiek en een protestant het huwelijksbootje stapten, één van beiden zich dan bekeerde tot het geloof van de ander. Was dat ook racistisch?

Natuurlijk is dat racistisch. Iemand wordt anders behandeld op basis van (in dit geval) huidskleur, achtergrond of geloof. Je zou hooguit kunnen zeggen dat geloof dominant is, en dat het dus geen racisme is, maar discriminatie. Net als bij 2 geloven op 1 kussen.

Aangezien we dag in dag uit onderscheid maken tussen mensen, kan je stellen dat dit niet erg is (zoals je het downplayed met je voorbeeld). Maar draai het om: autochtoon gezin wil niet dat dochterlief met een marokkaanse zoon thuiskomt. Ik ga ervan uit dat je dit labelt als racisme? Terwijl diezelfde bezwaren er aan ten grondslag kunnen liggen, van huidskleur, tot geloof, tot cultuur/achtgrond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Mario

“Maar draai het om: autochtoon gezin wil niet dat dochterlief met een marokkaanse zoon thuiskomt.

Duindorp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Prediker

Natuurlijk is dat racistisch. Je zou hooguit kunnen zeggen (…) dat het dus geen racisme is, maar discriminatie.

@38 Is het nu wel of geen racisme? Je spreekt jezelf hier nogal tegen, maar dat heb je kennelijk niet door.

Was het racisme van al die hervormde en katholieke gezinnen tijdens de verzuiling om te eisen dat hun aanstaande schoonzoon/-dochter zich zou bekeren tot hun geloof? Beetje rare gedachte wel, aangezien alle betrokkenen lid waren van hetzelfde ‘ras’.

Maar draai het om: autochtoon gezin wil niet dat dochterlief met een marokkaanse zoon thuiskomt.

De juiste vergelijking zou zijn: gereformeerd gezin eist dat Marokkaanse moslim zich bekeert tot het gereformeerde geloof, willen zij hem accepteren als schoonzoon. Niemand noemt dat racisme: hooguit religieuze intolerantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Noortje

@40 ik spreek mezelf niet tegen, maar wellicht moet ik het nog meer expliciteren. Racisme slaat natuurlijk alleen op ras en is een subcategorie van discriminatie. Aangezien we niet altijd weten of het onderscheid maken op basis van ras of andere zaken is, kan je het racisme noemen (met de aanname dat ras de moverende factor is), maar is discriminatie als overkoepelende term zuiverder.

Maak je nu werkelijk de denksprong dat een allochtoon gezin dat de aan te trouwen dochter verplicht zich tot de islam te bekeren (anders mag je niet trouwen) minder ernstig is dan een autochtoon zwarte kousenkerk gezin dat bezwaren heeft tegen een katholieke schoondochter?

De patronen zijn exact gelijk. Met dien verstande dat ik de indruk heb (geen bron of bewijsvoering) dat dit soort voorbeelden zich anno 2014 vaker voordoen is de islamitische hoek dan in de gereformeerde hoek. Statistisch zal dat vast heel logisch zijn gezien aantallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Prediker

Maak je nu werkelijk de denksprong..

@41 Lezen is blijkbaar moeilijk. Ik stel die twee zaken in mijn voorbeeld keer op keer aan elkaar gelijk: dat is nu juist precies mijn argument waarom het géén racisme is.

Een gereformeerd gezin dat een katholieke schoondochter niet accepteert tenzij ze zich bekeert tot het gereformeerde geloof is niet ‘racistisch’. Een moslimgezin die een aanstaande schoonzoon enkel accepteert indien hij zich bekeert tot de islam dus evenmin.

Toch is dat het argument waar Sjors in #22 mee komt om aan te tonen dat allochtonen (lees: kleurlingen) heus net zo racistisch zijn als blanke Hollanders:

Al herhaaldelijk heb ik hier geschreven dat (bijv) NL autochtone mannen niet kunnen/mogen trouwen met (bijv) een Marokkaanse vrouw, TENZIJ die man eerst moslim wordt. (…) Dit betreft hele groepen (autochtonen) volledig buitensluiten als partner (door allochtonen). Wie is er dan racistisch?

Dit is een kul-argument: Sjors zou van katholieke Brabanders die van een aanstaande schoondochter zouden verwachten dat zij zich zou bekeren tot het katholicisme, immers nooit zeggen dat zij ‘racistisch’ zijn.

Sterker nog, het tegendeel is waar: het gegeven dat Marokkanen bereid zijn een blanke Hollander op te nemen in hun familie mits hij zich tot hun religie bekeert, bewijst nou juist dat ze niet zo racistisch zijn dat ze hem categorisch uitsluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Noortje

He Prediker, wat kom je toch altijd vriendelijk uit de hoek… ;)

Ik stel die twee zaken in mijn voorbeeld keer op keer aan elkaar gelijk: dat is nu juist precies mijn argument waarom het géén racisme is

Uitsluitend uitgaand van de voorbeelden die je noemt: je mag trouwen, mits. Is er inderdaad geen sprake van racisme. Ik trok inderdaad e.e.a. Wat breder.

Volgens mij zijn we het op hoofdlijnen wel eens hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 mark3000

@42mits hij zich tot hun religie bekeert

En toch vind ik het bezwaarlijk, ook van katholieke gezinnen of van situaties die het verleden gebeurd zijn. Er wordt vaak beargumenteerd dat het “moslim zijn” niet een keuze is. En dat is het ook niet, zoals het atheïstisch zijn van mij ook geen keuze is. Ik geloof niet in god of allah of wat voor opperwezen dan ook. Dat is niet een keuze die ik gemaakt heb omdat het even goed uitkomt.

Dus het is onzin dat ik mij zou moeten bekeren tot wat voor een geloof dan ook als ik een leuk meisje tegenkom en we besluiten te trouwen.

Bovendien wordt de argumentatie maar al te graag gebruikt in de politiek

Je mag hier wonen…

… mits je je aan de Nederlandse wet houdt.
… mits je geen dubbel paspoort hebt.
… mits je geen hoofddoek draagt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Prediker

En toch vind ik het bezwaarlijk…

@44 Jaja, het is allemaal erg vervelend en dom en achterlijk.

Maar dat is een ander hoofdstuk. Het ging er in dit draadje om of het een deugdelijk argument is om het racisme van allochtonen mee aan te tonen.

En dat is het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 okto

@41: het is niet racistisch, maar “religistisch”. Is dat net zo erg? Misschien wel.
Voordeel bij religisme is dat mensen zich nog kunnen bekeren, dus er is tot op zekere hoogte een keuze. Hoewel daar natuurlijk heel wat op af te dingen valt.

Je kunt je niet bekeren tot een ander ras.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Jeroen Laemers

@46:

Je kunt je niet bekeren tot een ander ras.

O, jawel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 pedro

@43: het maakt niks uit of je het racisme, discriminatie, of om het even wat noemt, zo lang je het maar zo consequent mogelijk hetzelfde benoemt. Sjors noemde de autochtoon die moslim moet worden om te kunnen trouwen racisme. Hij komt hier dus zo meteen ook verklaren, dat de SGP een racistische partij is, omdat zij weigerden het huwelijk van onze koning met Maxima goed te keuren. Tenminste, ik weet niet of hij dat komt doen, maar dat zou wel consequent zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Hal Incandenza

@32
Misschien ben ik een beetje dom, maar ik snap hem niet. Ik bedoelde alleen maar de absurditeit van de discussielijn te illustreren met mijn voorbeeld.

(Overigens was het een reactie met haar welnemen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Sjors van Beek

@36: Och och och.
Moet je eens kijken wat de gemiddelde Sargast zou zeggen als ik hier schreef: “Ik wil niet met een Marokkaanse trouwen”.

‘Marokkanen’ is geen ras. Eens?
Maar wedje dat het weer racistisch zou stormlopen?
M.a.w.: die racisme-kronkel wordt telkens zó ingezet als het het beste van pas komt. Zoals nu door jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Sjors van Beek

@48: Nee, Pedro. Ik had het over moslima’s die stelselmatig niet met een autochtone man mogen trouwen. Niet over één of andere splintergroepering binnen de islam die dat voorschrift hanteert.

Je vergelijking met de SGP is – alweer – dolkomisch. Een klein groepje protestanten dat graag een protestantse koning ziet vergelijken met honderdduizenden moslim-vrouwen die ALLEMAAL niet met een kaaskop thuis hoeven te komen. Je moet het maar weer verzinnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Olav

@51:

honderdduizenden moslim-vrouwen die ALLEMAAL niet met een kaaskop thuis hoeven te komen.

Honderdduizenden, hebben we daar cijfers van?

Het recht op vrijheid van partnerkeuze geldt natuurlijk ook voor gelovige moslimse dames. En het lijkt me wel logisch dat zij die het drukst bezig zijn met hun geloof er de voorkeur aan geven met een medegelovige te huwen. Voor zover ik weet (want heb dat wel eens gehoord/gelezen) mag het vaak ook best een bekeerde zijn. Dus kaaskop is in dat geval het probleem waarschijnlijk niet, als hij maar islamiet is.

Ik vind het allemaal best. Zou ik ooit weer vrijgezel worden dan zou ik er nl. geen seconde over denken om een relatie aan te willen gaan met zo’n strenggelovige. Dat zou immers maar een drama worden, derhalve: geen interesse. Zo’n moslima (of anderszins religieus behepte) hindert mij dus ook totaal niet met haar voorkeuren, wij hoeven elkaar absoluut niet in de weg te lopen. Leven en laten leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Prediker

Moet je eens kijken wat de gemiddelde Sargast zou zeggen als ik hier schreef: “Ik wil niet met een Marokkaanse trouwen”.

@50 Kennelijk snap je het verschil niet tussen:

“Ik wil niet met een Marokkaanse trouwen” en “Ik wil niet met een Marokkaanse trouwen tenzij ze zich bekeert tot mijn religie“.

Je argument dat allochtonen net zo racistisch zijn was namelijk dat “(bijv) NL autochtone mannen niet kunnen/mogen trouwen met (bijv) een Marokkaanse vrouw, TENZIJ die man eerst moslim wordt”.

Waarom is dat racistischer dan een gereformeerd gezin dat een aanstaande schoonzoon of -dochter niet wil accepteren TENZIJ deze eerst gereformeerd wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 AltJohan

@Sjors van Beek: Ik zie het “niet kunnen trouwen tenzij” ook meer als een vorm van discriminatie dan van racisme.

Het is echter wel positieve discriminatie. Wat dat betreft is het te vergelijken met wat KPN* doet. Zij doen ook aan positieve discriminatie van minderheden (niet meer van vrouwen). Weinig mensen begrijpen overigens nog hoe het zit met negatieve (gewone) discriminatie, positieve discriminatie en de interpretatie van artikel 1.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3756137/2014/09/26/KPN-gestopt-met-vrouwenquotum.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Olav

Terzijde: Zou Sommer het stukje van Van Dyke gelezen hebben? Kan iemand hm om een reactie vragen? Lijkt me interessant.

 • Vorige discussie