1. 2

  Wellicht interessant om te bekijken wat de verschillen in immigratie-beleid zijn. Immigranten in de VS, VK, Ierland, Canada en Spanje hebben geen (of nauwelijks een) achterstand qua taal. Hoe zit het met Italië, Frankrijk en Duitsland? Wat doen zij anders dan wij?

 2. 3

  Op zich is dit natuurlijk oud nieuws. Het klinkt wel slagzinnerig, als men zegt dat Nederland immigratieland is, maar dat slaat dus nergens op. Want je komt naar Nederland voor werk, toch?

 3. 4

  Dus wie geef je dan de schuld ? De hoogte van de uitkeringen, of breder: de inspanning die men zich moet getroosten om ergens bij te horen. En de EU natuurlijk, die een soort gatenkaas is, qua grens-controle, maar van wie je je grenzen niet dicht mag gooien, op straffe van een ‘foei’ van het hooggerechtshof.

  Je kunt niet EN een in-en-uitloop-land zijn, EN bijster veel solidariteit verwachten qua sociale zekerheid en arbeids-participatie (die daardoor duur wordt). En op het moment proberen we dat wel.

 4. 5

  “Immigranten in de VS hebben geen (of nauwelijks een) achterstand qua taal”

  Bedoel je de legale migranten? Want er lopen miljoenen migranten in de VS rond die geen Engels spreken. In de VS doen ze daar alleen minder moeilijk over en drukken de overheden documenten gewoon in een hele waslijst van talen.

 5. 6

  #4: Dat is nu juist de vraag: wat doen we anders dan bijvoorbeeld Duitsland? Is daar het integratie-beleid strenger?

  #5: Het gaat mij meer om een achterstand in werktaal. Haast elke legale of illegale immigrant in de VS spreekt wel Spaans of Engels, zeker op het niveau wat gevraagd wordt voor het werk.

 6. 7

  @3,

  Ruimhartige verzorgingstaat?

  -Verder in het algemeen… niet voor alles is een verklaring he… en bovendien betekent dit dat het met de autochtone werkgelegenheid dus heel goed zit.

 7. 8

  @7: Niet perse. Het zal mij niks verbazen als de werkloosheid voor lager opgeleiden ongeveer hetzelfde is voor autochtoon en allochtoon. Relatief hoge belastingen ontmoedigen vooral werkgelegenheid aan de onderkant.

 8. 9

  Ooit eerder gelinkt.
  Uit 2004 al
  “Is Nederland uitzonderlijk?

  Vergeleken met studies voor het buitenland die een gelijksoortige methode gebruiken is Nederland in negatieve zin gevoeliger voor de effecten van immigratie. Storesletten (2000) onderzocht de effecten voor de Verenigde Staten en concludeerde dat immigratie een substantiële positieve bijdrage kan leveren aan de overheidsfinanciën als deze immigranten kunnen worden geselecteerd op leeftijd en arbeidsmarktprestatie. Zelfs als niet wordt geselecteerd is het effect nog licht positief. Smith en Edmonston (1997) kwamen tot dezelfde conclusie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de arbeidsmarktprestatie van immigranten in de VS gemiddeld niet zoveel afwijkt van die van de huidige inwoners als in Nederland het geval is. “meerrr http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm03101.html (bron: de een na laatste kop, voor conclusie)

  ps Personen met werk, uitkering of pensioen; naar herkomstgroepering
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70986ned&D1=12&D2=0&D3=8,15,21&D4=1-2,7,12,17,22,27,32,37&D5=l&HDR=G4,G1,G2,T&STB=G3&CHARTTYPE=1&SWITCHLEGEND=1&VW=G