Nationaal Vrijheidsonderzoek: Tegenstellingen troef

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

logo Nationaal Comité 4 en 5 meiGisteren kwam het Nationaal Vrijheidsonderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei uit.

Hieronder pak ik een aantal uitkomsten van dit onderzoek:

Nederlanders vinden de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste van onze democratie (60%, tabel 6), maar zodra ze kunnen kiezen wordt dat direct ingeruild voor een goed inkomen en een veilig land (tabel 12). Als er kan worden gekozen voor minder veiligheid of minder vrijheid kiest zelfs 47% voor minder vrijheid tegen 19% voor minder veiligheid (tabel 14). 65% vindt het bestrijden van terrorisme belangrijker dan de persoonlijke vrijheid (tabel 18).

De overheid is vooral verantwoordelijk voor deze veiligheid, vindt bijna de helft van de respondenten (tabel 20,21). Ze kwijt zich op het gebied van de dreiging van buitenlandse mogendheden, rampen en ongelukken en bescherming van grondrechten heel aardig van haar taak, maar laat steekjes vallen bij criminaliteit en terrorisme (tabel 23). Van al deze onderwerpen vindt men dat ze moeilijk te bestrijden zijn. Criminalteit is het makkelijkst te bestrijden, en terrorisme het moeilijkst.

Qua maatregelen die de overheid kan nemen vindt men cameratoezicht op de openbare ruimte één van de minst privacyschendende mogelijkheden, terwijl het standaard afluisteren van telefoons en monitoren van internetverkeer als een grote inbreuk van de privacy wordt ervaren. (tabel 26). Toch vindt nog meer dan de helft van de Nederlanders dat ook dat laatste aanvaardbaar is (tabel 27). Een interessante constatering is dat men ook vindt dat nieuwe veiligheidsmaatregelen automatisch moeten vervallen na een jaar als deze niet effectief zijn gebleken (tabel 28).

Militair gezien willen Nederlanders dat ons land meedoet aan VN-missies om de wereld veiliger te maken (tabel 32), maar vindt een groot gedeelte dat ingrijpen in andere landen onverantwoord is omdat het de kans op aanslagen in eigen land vergroot. Daarnaast is men niet bereid Nederlandse soldaten gevaar te laten lopen in andere landen (tabel 33).

Al met al geeft dit onderzoek een tamelijk schizofreen beeld van “de Nederlander”. Aan de ene kant onderschrijft men de normen en waarden van de democratie, maar geconfronteerd met praktijkvoorbeelden is Nederland behoudend en gaat men vooral voor zekerheid en schuift men de eerst nog vurig beleden standpunten met het grootste gemak opzij. Opvallend vind ik daarnaast de grote (en in mijn ogen ongegronde) angst voor terrorisme. De overheidscampagnes hebben hun werk wat dat betreft goed gedaan.

Reacties (15)

#1 Mark

Dat schizofrene beeld kan meevallen, dit zijn alle gemiddelden. Sommige mensen denken A, andere mensen B. Zou interessant zijn om clusters van meningen te zien, en die te relateren aan achtergrond.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Ik heb het over het NL’se volk als geheel. De individuen spelen daarin geen rol. Daarnaast zijn er weldegelijk vreemde verschillen, als in het ene geval 70% A zegt en in een ander geval 70% niet A. Er zijn dan mensen die een vreemd beeld hebben van de problematiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arnoud

Er is nog geen terroristische aanslag geweest in Nederland, in de zin van een gerichte aanslag op grote groepen mensen zoals 9/11, Madrid of Londen. Ik begrijp de angst ook niet zo goed. Maar misschien ben ik wel te nuchter en niet vatbaar voor overheidscampagnes. De overheid heeft daarnaast ook geen flauw idee wat de werkelijke dreiging is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Wat ik vooral schokkend vind is de mate waarin mensen bereid zijn om hun vrijheden op te geven voor hun eigen veiligheid.

Hebben Nederlanders dan zo’n vertrouwen in de overheid dat ze geloven dat het opgeven van je vrijheiden niet zal leiden tot een toenemende “overheidsonveiligheid”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

http://en.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin

Dank voor de samenvatting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Peter

“Ik heb het over het NL’se volk als geheel”.
Blijkt uit de resultaten niet dat ‘het volk’ eigenlijk niet consequent kan kiezen? Men wil van alles en nog wat en is daar tamelijk onsamenhangend in.
Doet me een beetje denken aan mijn buurman, die vindt dat de normen en waarden flink hersteld moeten worden. Maar je moet hem eens horen als hij beboet wordt als zijn auto verkeerd geparkeerd staat. In dat geval vindt hij dat zijn belastinggeld verkeerd wordt gerbuikt, want de politie-ambtenaren kunnen hun tijd beter besteden aan het najagen van terroristen.
Dat mensen bereid zijn zo een stuk vrijheid in te leveren voor een goed inkomen en een veilig land, neem ik onmiddelijk voor waar aan. Het is het verlangen naar het zorgeloze paradijs. Goed te eten hebben en niet bang hoeven zijn dat je morgen tekort hebt omdat je koelkast is leeggeroofd.
En zolang niemand ze voorrekent dat meer welvaartsspreiding minder inkomen betekent, maar wel een grotere, echte veiligheid, zal men er in blijven geloven dat alleen wapens, bunkers, prikkeldraad, camera-toezicht en afluisterpraktijken het paradijs op aarde brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@peter: Dat is precies het schizofrene dat ik beschrijf :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 prometeus

@5 Mooie quote!

Damn, dit doet pijn, zeg. We zijn al verder heen dan ik dacht…

Maar ik ben het wel met Peter eens: mensen beantwoorden die vrijheidsvragen vooral met de gedachte dat het hun niet treft, maar vooral “potentiele terroristen”.

@Spuyt: dat is niet schizofreen, maar gewoon dom en kortzichtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

Nou ja, het is een tegenstelling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

Ligt het misschien niet in de enquete waar deze resultaten uit rollen? Dubbelzinnige vragen, waar de mogelijkheid tot dit soort antwoordgedrag uit voortvloeit?

Daarnaast is het inderdaad eng hoeveel men wil opofferen voor de jacht naar terrorisme, terwijl nederland met veel grotere problemen te kampen heeft. Misschien moet er eens een keer voorgerekend worden hoeveel “terrorismebestrijding” nederland kost (de uitzendingen naar Irak en Afghanistan, de campagnes, de kosten van alle telefoontaps, de opslag van internetverkeer, de beveiligingskosten van de ambassades enzovoort).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

@10: Dat is nog eens een goed idee. Dan nemen we dat mee met de volgende bezuinigingsronde. Alleen jammer dat de gemiddelde Nederlander het ermee eens zal zijn :-(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Peter

‘Het is allemaal angst…’zong Robert Long ooit.
Ik ben bang dat het niet helpt om mensen voor te rekenen dat er giga-veel is uitgegeven aan terrorisme-bestrijding met als netto-resultaat dat er hier nul teroristen zijn opgepakt. Hoewel, zijn er niet wat dubieuze randfiguren in de kiem gesmoord?
Angst is een genetisch erfenisje uit de tijd dat we nog amper een bewustzijn hadden. Dat stuurt nog heel wat gedrag aan, inclusief denken (als je dat gedrag mag noemen).
Dus je kan voorrekenen wat je wil, maar dat angstige gevoel blijft. Iemmand die dankzij voorlichtingscamapgnes alle preventieve maatregelen in en rond huis genom,en heeft die de overheid adviseert, zit vervolgens in angst af te wachten of er iemand die voorzieningen een keertje komt testen. Of is op zijn minst bang dat-ie de code van de beveiliging vergeet en zijn huis niet meer in kan.
Wat een wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Troebel

Merkwaardig vond ik de lage waarde die men hecht aan het kiesrecht terwijl men democratie als het hoogste goed ziet.
Op blz. 18-19 vindt men dat voor het daadwerkelijk verwerven van veiligheid de rol van de overheid veel belangrijker is dan de rol van de burger. Als het moeilijk wordt moet de politie optreden en doe je zelf je mond niet open cq ben je bang je mond open te doen?

Van de afdeling mierenneuken een paar stijlfouten:
op blz. 8 staat ?Opvallend daarbij is dat degenen die van mening zijn dat de vrijheid van meningsuiting beperkt is bij de onderwerpen allochtonen, de islam of asielzoekers, zich evenveel zorgen maken over discriminatie dan de groep die dit niet vindt.? Dit moet zijn (—)over discriminatie ALS de groep die dit niet vindt.
Op blz. 22 in tabel 24 staat ?mate waarin de overheid onze grondrechten beschermd? dit moet zijn mate waarin de overheid onze grondrechten beschermT.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 micha

Ik zou eerder over paradoxen willen spreken. Over veel zaken hoef je niet lang na te denken om het logische keuzen te noemen in de opzet van het onderzoek.

Neem het gevalletje democratie en vrijheid van meningsuiting. In het eerste geval word me gevraag wordt gezegd wat je algemeen belangrijk vind. Democratie, zelf iets te zeggen hebben over je leefomgeving.

Verderop wordt je gevraagd om een volgorde aan te geven van 4 zaken. Veiligheid, eten, zeggen wat je vind of godsdienst. Redelijk logisch dat de meeste mensen als eerste de 2 zaken kiezen die de hoogste biologsiche waarde hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AnderePeter

Ik vraag me af of mensen uit landen waar de vrijheid beperkt wordt ten behoeve van de veiligheid zich zelf nou zo veilig voelen.

Ik vind bovendien dat in de vraagstelling ‘vrijheid voor veiligheid’ al een stellingname zitten (vrijheid is tegengesteld aan veiligheid ).

 • Vorige discussie