1. 5

  @seven, leuk linkje: mooi satirisch gedicht, vol van humor – wijs me nu even de humor aan in het stuk van Wilders’ nieuwe speechschrijver graag… die kan ik er niet zo goed uit halen geloof ik.

 2. 7

  Zo, de formatie is ten einde, het demoniseren kan weer beginnen. Misschien kan het NRC eens een vrijdagavondje uitgaan in Molenbeek of Schaerbeek?

 3. 9

  De quote / kop @0 van Carlos klopt niet, staat nergens in het orginele verhaal.

  Verhaal gaat enkel over rovende moordenaars, nav een roofmoord, die mag je (specifiek) geen roofdieren noemen?
  Moslims staat nergens in het verhaal, quote van Carlos is verzonnen en NRC plaats alleen het woord “roofdieren” tussen aanhalingstekens en verzint zonder aanhalingstekens een valse aanloop waarin ze zelf de (allo?) roofmoordenaars als het woord moslims samenvatten, dit staat er echter niet. NRC neemt dus een loopje met de waarheid en dikt het aan.
  Originele verhaal zegt kort gezegd niet meer dan die (door justitie zelf als gezochte Marokkaanse (bleek onjuist) daders neergezette) moordenaars/berovers zijn roofdieren.

  Verderop wordt er nog een andere case aangehaald waarin 5 Marokkanen betrokken waren. Er wordt geadviseerd je te verdedigen tegen roofmoorden (met pepperspray) als je naar Brussel gaat.

 4. 10

  ps Verder, dat je rond een station rondhangend moordend straattuig die oa een 16 jarige (donkere) jongen vermoorden voor 30 euro van de staat geen roofdieren mag noemen omdat je dan kwetst/haat zaait, dat is grove censuur.

  Je mag het zeker grof en niet kies vinden, een nare vergelijking die alle moordende straatrovers (straatrovers idd daar ging het stuk over) kwetst en over een kam scheert etc, maar het is geen oproep tot geweld of een bedreiging dus dit censureren gaat erg ver.
  Ondanks de harde (wat losstaande) polemiek over de met name misdaad in de multiculturele samenleving die daarop volgt, kortom vergaande en benauwende staatscensuur.

  “Ik beaam met geen woord wat ge zegt, maar ik zal het recht dat ge hebt om het te zeggen tot de dood toe verdedigen.” http://nl.wikiquote.org/wiki/Voltaire

 5. 11

  @Seven: Lezen wij hetzelfde artikel: ‘Geef Ons Wapens’?

  Over het artikel: Wel een typische PVV-houding. Altijd vinden dat de staat zich nergens mee moet bemoeien. Als er echter iets gebeurt dan is het niet onze verantwoordelijkheid om iets te doen, maar moet de staat het ineens allemaal maar opknappen.

 6. 15

  Ook al staat er niet letterlijk “moslims zijn roofdieren”, een fragment als “De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend.” doet toch vermoeden dat de schrijver dat leek te willen insinueren.

 7. 16

  Het past allemaal perfect in het schema “8 stages of genocide”, deze column is fase 3 op weg naar volkerenmoord:

  3. Dehumanization. “One group denies the humanity of the other group. Members of it are equated with animals, vermin, insects or diseases.” http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/8stagesofgenocide.html

  Ik heb destijds al gewaarschuwd voor het schimmige Brussels Journal. Toen waren het onbeduidende bloggers nu zijn het inmiddels naaste medewerkers van een politicus die bijna was gaan meeregeren. Als je deze lijn doortrekt vrees is voor waar we over vijf jaar staan.

 8. 17

  @9: Het ging zeer duidelijk niet over de specifieke moordenaars, die overigens later Polen bleken. Naast de niet mis te verstane anekdote over het offerfeest, kun je over de hele column aanwijzingen vinden dat Belien het heeft over migranten (en welke migranten precies, daar laat hij geen misverstand over bestaan in de quote die #15 geeft).

  Daarnaast stelt hij dat de Belgen onverschillig zijn omdat ze niet (zoals de Israëli’s) collectief straffen, een puntje dat ook wel aandacht verdient.

 9. 19

  @seven: De verhaallijn in het stuk rept allereerst over roofdieren die tijdens het jaarlijkse offerfeest (islamitisch feest) hebben geleerd om warmbloedige wezens af te maken. Vervolgens wordt de gevestigde politiek verweten dat zij deze moslims hebben toegelaten. Er wordt een duidelijke link gelegd tussen het geloof van “de roofdieren” en de moorden die zijn gepleegd.

  In de laatste alinea wordt wel degelijk opgeroepen tot geweld (pepperspray uit de een-na-laatste alinea zie ik niet als geweld maar als verdedigingsmiddel)

 10. 20

  @15, 17, 19
  Het gaat (als je het originele verhaal @ archive.org leest) dus specifiek over groepen allochtone islamitische roofmoordenaars, niet over dé (alle) “moslims.” een beeld dat Carlos en NRC wel proberen te schetsen. Verdraaiing vd werkelijkheid. Dat zelfs de NRC dit zo probeert te suggereren, krant onwaardig.
  Verschil tussen ‘moslims’ en een grorep islamitische moordenaars / roofdieren is nog te snappen?

 11. 21

  It gets worse: “Belien […] schreef zijn column op 21 april 2006. Hij deed dit naar aanleiding van een roofmoord in Brussel. Op grond van videobeelden vermoedde justitie dat de daders van Marokkaanse afkomst waren. Later bleken het Polen. “

  Wat een stakker.

  [Self update:] oh nee, wacht: op de videobeelden was te zien dat het om jongens met een licht-getinte huidskleur ging, dus ‘Marokkanen’ was vast metaforisch bedoeld. /sarcasme

 12. 22

  @20 Wat een BS.
  1. Zoals de NRC al aangaf, ging het al helemaal om moslims.
  2. Al zou het wel om jongeren met een Marokkaanse achtergrond zijn gegaan, dan nog zit de generalisering hem impliciet in de veronderstelling dat de jongens tot hun daad kwamen omdat ze in hun jeugd het slachtfeest meemaakten:
  De daders maakten het slachtfeest mee -> dat maakte ze tot roofdieren -> er zijn dus duizenden andere potentiele roofdieren (lees: moslims).

 13. 23

  @20 Hoe je alinea’s als deze kunt lezen en toch kunt blijven beweren dat hij met “roofdieren” alleen de moordenaars bedoelt is mij een raadsel:

  “De kuddedieren hebben de roofdieren zelf in hun biotoop toegelaten. Onze politieke, geestelijke en intellectuele “herders” hebben ons wijsgemaakt dat dit een “verrijking” voor onze samenleving ging worden. Door roofdieren bij de kuddedieren te zetten zouden onze herders immers op aarde het hemelse Utopia kunnen verwezenlijken, de multiculturele welvaartsstaat waarin, naar het Bijbelse woord, de leeuw zich vreedzaam naast het lam zou vleien.”

 14. 24

  @carlos: inderdaad, het is ook typerend dat een religieus ritueel verdacht gemaakt wordt. Ben werkelijk geschrokken van dit stuk, zeker ook gezien de loopbaan van de persoon en zijn huidige werkkring.

  @steven: je bent zo langzamerhand niet meer serieus te nemen. Zonder expliciet te zijn is de tekst heel duidelijk, wat nu juist ook een kenmerk is van deze categorie teksten en ze zo gevaarlijk maakt.

 15. 25

  @22 Justitie zelf zette de dader als Marokkaan neer in hun opsporingsberichten zoals je al kon lezen in het NRC. Die vergissing was dus van justitie en moet je justitie aanrekenen.

 16. 27

  @24 Dus alle schrijvers van ‘deze categorie teksten ‘zijn een gevaar? En roept je nu zelf niet op tot haat jegens dat soort schrijvers?

  (ps meer van dat soort schrijvers Zie 3, of lof der Zotheid, Koran (etc) en dus ook maar direct verbieden die boeken?)

 17. 28

  @20: De enige die iets verdraait ben jij. Belien suggereert dat alle moslims in België roofdieren zijn, die het moorden immers met het offerfeest aangeleerd wordt. Bovendien geeft hij aan dat de Belgische politieke/religieuze elite deze roofdieren binnenhaalt (of wil jij beweren dat zij selecteren op roofdierheid van de potentiële migranten?). Als je het hele stuk leest, komt er overduidelijk uit dat Belien helemaal niet precies de moordenaars bedoelt (die immers helemaal geen offerfeest hebben meegemaakt), maar de hele groep moslim-immigranten target. Lees anders zelf even:

  “Wij zijn de kuddedieren, zij zijn de roofdieren. De kuddedieren hebben de roofdieren zelf in hun biotoop toegelaten. Onze politieke, geestelijke en intellectuele “herders” hebben ons wijsgemaakt dat dit een “verrijking” voor onze samenleving ging worden. Door roofdieren bij de kuddedieren te zetten zouden onze herders immers op aarde het hemelse Utopia kunnen verwezenlijken, de multiculturele welvaartsstaat waarin, naar het Bijbelse woord, de leeuw zich vreedzaam naast het lam zou vleien.”

 18. 29

  “geef ons wapens”

  LOL ik moet zo lachen om die titel. Ik kan
  wel begrijpen waarom die extreem-rechtse zeikerds dat willen, ze zijn namelijk doodsbang voor allochtonen.

  Wilders zei een tijd geleden nog dat als er ooit rassenrellen zouden uitbreken in Nederland hij dat niet bij voorbaat negatief zou vinden.

  Als die bange rechtse mietjes zich willen bewapenen dan doen ze dat maar, ze moeten echter wel weten dat zij niet de enigsten zijn die aan wapens kunnen komen.

  Allochtonen zijn niet van plan om die racistische rechtse shit te pikken en zich te laten behandelen als tweederangsburgers.

 19. 30

  @26 @21 ps op 25 Justitie maakte die fout (Marokkaanse daders ipv Poolse daders) en brengt die feiten naar buiten, hij (net als de rest van de pers) neemt die feiten enkel over.
  (De andere aangehaalde casus 5 Marokkanen vermoorden een (negroïde) man voor 30 euro) is wel geheel juist.

  @23 Uit de context halen kan iedereen, je laat de aanloop waarin specifiek gedoeld wordt op misdadigers weg. (ps de tekst overnemen vindt de schrijver (en Belgische justitie cq Belgisch Centrum voor Racismebestrijding) niet goed, je maakt je daardoor kennelijk “medeschuldig aan het “aanzetten tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming.” *

  *zie


  “Deze tekst werd verwijderd op vraag van het Centrum voor Gelijkheid voor Kansen en voor Racismebestrijding dat ons bij aangetekende brief van 10 mei laat weten dat onze “uitlatingen een aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming betreffen (art 1 par3, 3° van de wet van 30/07/1981). Bijgevolg verzoeken wij u om de betwiste tekst te verwijderen of te laten verwijderen. In het tegengestelde geval, behoudt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zich het recht voor om dit feit aanhangig te maken bij het gerecht.”

  Hoewel ik de beschuldiging ontken, wordt aan dit verzoek hierbij gevolg gegeven. Als auteur van de bewuste tekst verzoek ik alle websites en/of andere publicaties die de tekst, buiten mijn weten en zonder mijn toestemming, overgenomen hebben of passages eruit citeren, deze eveneens te verwijderen. Indien zij dit niet doen, is dit niet alleen een inbreuk op mijn auteursrecht maar maken zij zich volgens de door het Centrum ingeroepen wetgeving eveneens medeschuldig aan het “aanzetten tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming.” http://www.brusselsjournal.com/node/1001

 20. 31

  @25 “Justitie zelf zette de dader als Marokkaan neer in hun opsporingsberichten zoals je al kon lezen in het NRC.”

  Wederom sla de plank volkomen mis:
  1. “Op grond van videobeelden vermoedde justitie dat de daders van Marokkaanse afkomst waren.” Die kerel sprong vervolgens maar al te graag met zn gehijg op dit bericht. Dat kun je hem 100% aanrekenen.
  2. Lekker convenient dat je mijn punt2 @22 overslaat.

  Kortom: je hele verdediging van die fascist is gebaseerd op cherry picking, het verdraaien van wat er geschreven staat en spinning.

 21. 32

  @28 Als roofdieren puur een vervanging is voor geïmmigreerde islamitische misdadigers ? Kan er ook bedoeld mee worden en is het ook gezien de aanloop. De ‘immigratie’ van islamieten laat immers ook ten dele die misdadigers binnen en daar doelt hij wellicht op, (roofdieren) dat je de associatie maakt met alle moslims is echt je eigen geest. ;)
  Ergo met immigratie van islamieten komen ook ten dele de toekomstige criminelen binnen die kunnen slachten.
  Ook voor @22

 22. 35

  @26: bestempelen als ‘gevaarlijk’ in de zin van ‘zweept op tot een gevaarlijke maatschappelijke ontwikkeling’ is natuurlijk geen oproep tot geweld. Ik roep immers niet op tot ‘bewapening’, zoals de auteur van de column, en ook beschrijf ik hem niet als ‘adder’, ‘roofdier’, etc.

  Verder: wat een vreemde reactie om dan gelijk te denken dat ik het ook zou willen verbieden. Integendeel: laat men maar zo expliciet en open mogelijk op schrijven wat men vindt. Dat maakt het alleen maar makkelijker om de verwerpelijkheid van deze denkwijze aan te tonen.

 23. 36

  @30 Totale onzin, de context verandert niets aan de alinea die ik citeer. Hij zegt dat politici en anderen hebben opgeroepen de “roofdieren” binnen te laten omdat die een verrijking voor de samenleving zouden zijn. Heeft ooit een politicus gezegd de samenleving te willen verrijken met meer roofmoordenaars? Nee – en dus betekent “roofdieren” hier iets anders en iedereen weet wat.

  P.S.: Wat de schrijver vindt van het citeren uit zijn oeuvre interesseert me niet zo en met de Belgische justitie heb ik ook niks.

 24. 37

  Ik heb medelijden met ons Nederlanders. En ben op dit punt jaloers op Duitsland. We krijgen les van de Duitsers.

  Notabene van dat land die ik de afgelopen tientallen jaren met de nek aangekeken heb om WOII.

  Zij weten wel hoe je met dit soort racisten om moet gaan………..

 25. 38

  Ik heb medelijden met ons Nederlanders. En ben op dit punt jaloers op Duitsland. We krijgen les van de Duitsers.

  Notabene van dat land die ik de afgelopen tientallen jaren met de nek heb aangekeken (WOII).

  Zij weten wel hoe je met dit soort racisten om moet gaan………..

 26. 39

  Als er nou nog mensen zijn die niet doorhebben hoe onaanvaardbaar Wilders en zijn kornuiten zijn geef ik het op. Zelfs HP/de Tijd, altijd grote fans van Pim Fortuyn, hadden laatst een artikel over ‘de krankzinnige vrienden van Geert’, maar alles wat in dit verband bekend wordt, wordt afgedaan als ‘hetze van de linkse kerk’. Als ik even een (naar twee kanten toe) oneerbiedige vergelijking mag trekken: zoals vroeger de stalinisten alle negatieve informatie over het communisme ‘CIA-propaganda’ noemden.

 27. 40

  Opmerkelijk dat dit pas (nu hij een baan heeft bij de PVV) nu nieuws is en jaren ervoor niet. (bericht is immers al van 4,5 jaar geleden en op last van autoriteiten openlijk verwijderd. Hij was daarvoor immers (in België) geen onbekende en schreef zelfs eerder de beginselverklaring van de VLD, de Vlaamse liberale partij http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Belien

 28. 41

  Tja, misschien omdat België mij géén reet scheelt, omdat ik Nederlander ben en hij nu werkzaam is bij een Nederlandse racistische politieke partij?

  Is maar een suggestie hoor………

  Als hij weer “vertrekt” naar België zul je mij in ieder geval niet meer over hem horen.

 29. 42

  @37 De media is niet de Duitser http://www.artikel7.nu/?p=30433
  ” 46 Prozent der Bundesbürger teilen Sarrazins Furcht ”

  ps
  “Viel Zustimmung erhält Sarrazin demnach von Menschen mit Hauptschulabschluss (68 Prozent) und FDP-Anhängern 66 Prozent) Die wenigsten Anhänger hat Sarrazin mit einer Zustimmungsrate von 23 Prozent bei den Grünen.”

 30. 43

  @40 De Belgische en Nederlandse journalisten vonden het iig 4,5 jr niet nieuwswaardig. Hij was echt niet onbekend bij de media (z’n vrouw is nb parlementslid, dus erg dichtbij media-aandacht) en schreeft zelf als journalist voor veel titels w.o. NRC ! Maar vooral voor de Gazet van Antwerpen, ’t Pallieterke, Doorbraak, Nucleus, Secessie, Trends, The Weekly Standard, The American Conservative, The Spectator, The Wall Street Journal, The Independent en The Daily Mail. Zit ook in wat Denktanks Centre for the New Europe is van hemzelf maar zit ook in Islamist Watch een onderdeel van een grotere denktank. Ook nog senior editor van the Hudson Institute en vicepresident van de International Free Press Society.

 31. 44

  @42

  Je weet blijkbaar precies over wie ik het heb, zonder dat ik een naam heb genoemd. Dat zegt genoeg………..

  Ik heb het niet over de Duitse media. Maar wat de gevolgen waren van zijn uitspraken bij zijn werkgever, hoe zijn partij over hem denkt en dat hij terug is gekomen op zijn uitspraken.
  Degenen die hem “veroordeeld” hebben, hebben gewoon het probleem benoemd zoals het is:
  Hij discrimineert.

  En blijkbaar mag je dus van jou discrimineren als je bang bent……

 32. 45

  @43 Een boek schrijven met louter ( statistische en economische ) feiten is geen discrimineren, dat is informeren. Hij heeft alleen zijn deel over dna beter uitgelegd. Was niet bedoeld als neerzetten, maar om aan te geven dat de immigratie van non Europeanen nooit groot is geweest, tot nu. Hij zou de immigratie van (oost Europese) Joden juist verwelkomen, zijn volgens hem een verrijking
  Zie 21 en 22 en 2 https://sargasso.nl/archief/2010/08/30/bestuurslid-bundesbank-ontpopt-zich-als-islamhater/
  Dat Duitsland volgt na NL die weer achterliep op Frankrijk en Oostenrijk heeft wel met schuldcomplex te maken.

 33. 47

  Het lijkt me heel logisch dat het in Nederland nieuwswaardig is als de schrijver van zoiets van 4,5 jaar geleden bij de PVV gaat werken. Zou jij toch ook vinden als een Brit die 4 jaar geleden gewelddadig dierenactivisme pleegde bij Groenlinks in dienst komt?

 34. 49

  Volgens mij is seven gewoon een alter ego van Carlos, om de andere reacteurs te dwingen scherp te blijven. Zit steeds op de grens van trollen, maar blijft nog net geloofwaardig in zijn rol van zelfbenoemd fact-checker en roept de nodige intelligente reacties op. Knap gedaan.

 35. 50

  @39: Het lijkt er anders op dat dit in 2006 in België ook nieuws was, aangezien het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding zijn artikel toen al is opgevallen. Zijn connectie met het VB ligt trouwens geheel in lijn met zo’n column. Nu hij ineens in Nederland opduikt, is het niet meer dan normaal dat zijn beerput hier ook in de openbaarheid komt.

 36. 51

  Schreef Belien dit over klimatontkenners (ook net als moslims een groep mensen gebaseerd op een gedeelde visie) stond het met ronkende instemming van Carlos op de frontpage, nietwaar? ;)

  Een snelle greep uit het archief van mn Carlos en zijn strijd voor een zuivering van sceptici uit de klimatologie ;)

  “Vandaag geeft Moeder Natuur even een dikke middelvinger aan de klimaatontkenners”

  “Zal het gezanik van de zelfverklaarde skeptici en andere klimaatontkenners nu eindelijk verstommen? Waarschijnlijk niet, pas als hun vingers verkleven aan hun smeltende toetsenborden zal er eindelijk stilte zijn…”

  “de vaak narcistische types die met hun morosofische evangelie het voortbestaan van het leven op aarde in gevaar brengen.”

  “Hoorzitting over klimaatonderzoek van IPCC inclusief beruchte nationale klimaatontkenners / morosofen” (Bring out the trolls)”

  “(..)klimaatontkenners voor het verspreiden van misleidende en foutieve informatie””

  “Miliband is nieuwe Churchill in ‘War on Denial’ In tijden van crisis wordt duidelijk aan wie je wat hebt. Wie houdt zijn rug recht en durft te vechten en wie capituleert en vlucht? De strijdvaardige Britse Milieuminister Ed Miliband (40) is iemand met wie je de oorlog kan winnen: de oorlog tegen klimaatontkenning ”

  “(criminele) aanval op het IPCC (..) Lieden met onzuivere bedoelingen kunnen ongecontroleerd hun leugens en valse verdachtmakingen op de voorpagina kwijt. De Umwertung aller Werte waar de klimaatontkenners op uit zijn krijgt zo een voet tussen de deur bij de politiek.”
  “roepen de gemarginaliseerde klimaatontkenners” [LOL dat was nog herfst 2009, A little truth repels much falsehood ;) ]

  ” Klimaatontkenners in de gehaktmolen”
  https://sargasso.nl/page/2/?s=klimaatontkenners

 37. 52

  @16 En hoeveel stages is de anti-PVV / PVVkiezers bash-operatie al op weg? Als je net als hierboven een greep uit het archief haalt wat gaat over de PVV (fascisten, rascisten, xenofoben, extreem-rechts, nazi’s, tokkies, en ja ook het nu relatief onschuldige klimaatontkenners) als PVV-ers worden bedoeld en “vrees is voor waar we over vijf jaar staan.”

  De enige die in NL recent zijn vermoord zijn geen islamitische of linkse opinieleiders maar Fortuyn en van Gogh. Degene die met name verhuizen voor buurt-terreur zijn de autochtone bewoners, fascisme recht onder je neus (in de krant, cijfers etc) maar je ziet het amper en staart je blind op een door oude politieke belangen aangestuurde mediahype over de ‘gevaarlijke’ PVV-ers waar je aan mee doet. Dat is puur populisme van de gevestigde politiek en gevestigde belangen die kennelijk zelf geen enkel ander antwoord heeft, sterker zijzelf en de achterban leeft van die problemen haalt er overheidsbanen en stemmen uit. Willen nog niet toegeven dat ze qua immigratie ondanks 40 miljard subsidie voor alleen integratie extreem gefaald heeft en het anders moet. Politici die de vorm van een politicus bestrijden ipv het reële probleem wat die politicus neerzet. ‘Henk en Ingrid’ (pun intended )die hun buurt zien verloederen door een veel te grote mono-instroom islamitische immigranten die om diverse culturele redenen er niet in slagen te integreren en ook zelf geen vooruitzicht krijgen en juist in die achterstellende cultuur worden gehouden en zichzelf juist bedreigd voelen door met name allochtone jeugdbendes. Die H&I zien dat ze op Bolkestein (en Drees) na 30 jaar lang weggezet zijn als racsist en hun verhaal neergezet als onbestaande problemen of een kleine uitzondering. Maar wat weet Wassenaar (pun) daar nou van?
  Drees – Bolkestein – Fortuyn – Wilders -?
  Zie je de lijn? Beter eens echt starten met de oplossing, (ala Denemarken, Frankrijk) uitstel vergroot de problemen alleen en ooit zal de wal het schip dan keren. Want als het nu niet tijdig opgelost wordt met alle demografisch te verwachten sterk krimende welvaart.. Delen (met de onderkant) is als volk makkelijker bij welvaart dan bij armoede en delen met diegene die vooral ontvangen en minder bijdragen en ook nog toeneemt in aantal zal nooit eeuwig duren.
  Dat is imho ook de reden dat het in de US beter gaat qua integratie, de welvaartsoverdracht is kleiner dus minder reden voor het idee dat de een meer ontvangt dan geeft en dus geen reden voor polarisatie. Wederkerigheid moet immers altijd in gelijke mate van meerdere kanten komen.

 38. 53

  @52

  Oh ja wat zegt de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble over Wilders (en Schäuble is echt rechtervleugel van CDU en slachtoffer van een eenslag).
  Uit de telegraaf van 25 augustus:
  “In een gesprek met buitenlandse journalisten woensdagmiddag noemde hij diens politiek „de totaal verkeerde weg voor de wereld in de 21e eeuw”.

  De bewindsman beloofde dat Duitsland zo goed mogelijk zal samenwerken met een nieuwe Nederlandse regering, ook als die afhankelijk is van steun van de PVV. Maar, zo voegde hij eraan toe: „Of het nou een Duitser of een ander is, we moeten iedere aanzet tot xenofobie bestrijden.”
  …..
  De christen-democraat Schaüble, die als een van de invloedrijkste politici in de Duitse regering geldt, ziet in de opkomst van Wilders een bewijs dat racisme een probleem is van alle landen. „Tien jaar geleden had niemand zo’n verkiezingsuitslag in Nederland voor mogelijk gehouden.”


  In het buitenland zie je het beter wat voor vlees men in de kuip heeft mbt Wilders.

  En ik word echt moe van kreten als het zijn mn autochtone bewoners die verhuizen voor de buurtterreur. Autochtone bewoners zijn verhuisd uit de de oude stadsbuurten om diverse redenen. De gemeente met het hoogste aantal stemmen voor Wilders was nb de gemeente Rucphen: geen achterstandsbuurten daar.

 39. 56

  16. Carlos
  De volkerenmoord komt vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Er zijn inmiddels meer Nederlanders door Marokkanen vermoord dan andersom.
  Verder zijn je Godwin’s behoorlijk populistisch.

 40. 57

  @56

  Oohhhhhhh, zeg dat dan!

  Dat maakt de discriminatie van Geert Wilders en zijn aanhangers weer goed……..

  En als straks bij wet moslims in een trein worden gestopt op weg naar “hun thuisland”, kunnen we altijd als reden opgeven:
  “De volkerenmoord komt vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Er zijn inmiddels meer Nederlanders door Marokkanen vermoord dan andersom.”

 41. 58

  57. Roos
  Erg vreemde conclusies trek je hieruit. Jij zegt het, niet ik. Hou eens op met dat zielige bashen, ga eens inhoudelijk op iets in. Die gemaakte verbolgenheid is een slechte eigenschap.

 42. 59

  @56: Hou je een stand bij?

  Verder begrijp ik dat je er geen probleem mee hebt dat moslims zo (als roofdieren) geframed worden als Belien doet, nota bene naar aanleiding van een incident waar ze op geen enkele manier bij betrokken waren?

 43. 61

  @60: het is een beetje het één of het ander. Als je Carlos van Godwinnen beschuldigt, ontken je dat het dehumaniseren een stap op weg naar genocide is. Overigens hoef je helemaal niet terug naar 1933 voor een voorbeeld: De eerste stappen naar de Rwandese genocide begonnen ook met het hernoemen van Tutsi’s naar kakkerlakken.

  Maar je mag je ook gewoon zelf duidelijk uitspreken. Ik betwijfel trouwens of ik je iets ergens in de mond kan leggen dan je zelf zegt: “De volkerenmoord komt vanuit de Marokkaanse gemeenschap”. Marokkanen genocideren het Nederlandse volk?

 44. 62

  Anton je hebt jezelf met je opmerking: “volkerenmoord komt vanuit de Marokkaanse gemeenschap” onsterfelijk belachelijk gemaakt. Maar eigenlijk had ALO dat ook al aangetoond door jou te betrappen op de bewering dat “de moslims die in Srebrenica zijn vermoord plannen hadden om de sharia in te voeren”.

  Als jij roofmoord niet van volkerenmoord kan onderscheiden ben je het niet waard om hier te discussieren.

 45. 64

  61. Bismarck
  En hoe denk je dat Marokkanen zich uitlaten over Nederlanders? Ik begon niet over volkerenmoord maar een ander forumlid denkt dat we afglijden naar volkerenmoord op allochtonen. Lekker walgelijke gedachte is dat. Ik gebruik vervolgens dezelfde term om de zaken weer in het juiste perspectief te plaatsen. Te vaak krijg ik te horen dat ik generaliseer maar niemand is bereid naar verdere nuancering te luisteren. De duivel zit in de nuances krijg ik dan te horen. Ik kan dan concluderen dat bekrompen hokjesdenken hier volkssport nummer 1 is.

  62. Carlos
  Nou nou, helemaal onsterfelijk belachelijk? ‘T is wat. En ALO heeft geen gelijk. Kijk maar naar Kosovo. Geen gelul dat het niet zo is.
  Volgens jou ben ik het niet waard om mee te discussriën en wil je mensen de mogelijkheid bieden mij voortaan te weren. Best wel de weg van de minste weerstand ten opzichte van andere meningen. Waar hebben we dat in de geschiedenis der mensheid meer zien gebeuren.

  63. Stickzeiker
  Best knap dat jij niet inhoudelijk kan discussiëren en je het er weer makkelijk vanaf maakt met een one-liner. Dat was toch Wilders’ territorium?

 46. 65

  @64: En waar was jij de laatste jaren waarin Sargasso standvastig het ‘wegjorissen’ weigerde terwijl alom onwelvallige postings zonder schroom werden verwijderd? Wat dat betreft verdienen ze alleen maar kudos, dom blatert.

 47. 66

  @58

  Als je mijn commentaar op meerdere posts leest dan merk je dat ik géén onderscheid maak tussen radicale moslims en radicale niet-moslims, politici, etc. Radicale moslims discrimineren en dat doet Geert Wilders ook.
  Zelf beroepen op vrijheid van meningsuiting, maar datzelfde recht alle moslims willen onthouden, omdat radicale moslims mensen vermoorden. Terwijl hij zelf net zo radicaal is als de radicale moslims.
  Wat hebben de niet-radicale moslims met deze moorden van radicale moslims te maken?
  En alsjeblieft, ga niet zeggen:
  “Geert Wilders heeft niets tegen moslims, maar hij bekritiseert de ideologie Islam”.
  Allemaal laffe argumenten van laffe mensen. Net zo laf als radicale moslims……..

  Ik ben een Nederlander, maar heb de Koran meerdere keren gelezen op verzoek van Islamitische vrienden en omdat ik wil weten waar ik over praat. Islam is een geloof en géén ideologie.

  Maar, oké, Anton Haris ben Arm.
  Nou, leg mij dan maar eens uit wat je bedoelt met je commentaar van @56 op de post van @16Carlos.

  Grijp je kans.

 48. 67

  5. su
  Het wegjorissen geldt op andere sites niet voor onwelvallige meningen maar voor beledigingen en dreigementen. Maar jij, en velen met jou, weten niet wat het verschil is tussen vrijheid van meningsuiting en een belediging of bedreiging. Als Carlos hier de mogelijkheid gaat bieden om onwelvallige meningen weg te jorissen dan valt dat onder een zeer verwerpelijke categorie van handelen. Wie is hier nu de domme blatert?

  66. Roos
  Moslims hebben in Nederland alle vrijheid, ik heb me nog nooit beknot gevoeld in mijn moslim zijn maar als moslims exposities, films en andere zaken gaan verbieden onder dreiging van geweld dan hebben politici alle recht om ze eruit te schoppen. Ook jij begrijpt een aantal principes betreffende vrijheid van meningsuiting, Islam als religie, Islam als ideologie en Islam als instituut niet helemaal.
  Wilders heeft het ook over radicale moslims en wil de ideologie uitroeien. En gelijk heeft hij. Iedere niet-radicale moslim heeft namelijk genoeg aan het geloof Islam. Ik ben wars van iedere ideologie binnen Islam omdat het politieke instrumenten zijn die niet in deze tijd passen.
  Verder heb ik mijn commentaren al uitgelegd, lees de draad nog even na.

 49. 68

  darwinisme zegt dat het een survival of the fittest is, wij zijn beschaafd dus bedienen ons niet meer van roofdiertechnieken, wij hebben andere manieren – denk eens even na, wel zijn ze gelegitimeerd, net zoals de sharia ook van alles goedpraat.

 50. 69

  @67: Jij bent de domme blatert, Anton. Ik weet heus wel wat wegjorissen betekent, en als Sargasso op GeenStijl had geleken was je al lang en breed weggejorist.

 51. 70

  Ik vind het getuigen van kinderachtig gedrag dat mensen als Anton en su zo in conflict met elkaar zijn, en het intellectueel plezier bederven. Kan er aub weer normaal gedaan worden? Dank u!

 52. 71

  @67

  “maar als moslims exposities, films en andere zaken gaan verbieden onder dreiging van geweld dan hebben politici alle recht om ze eruit te schoppen”
  Niet iedere moslim is een buitenlander, zoals jij, dus het gaat moeilijk worden als ze alleen de Nederlandse nationaliteit hebben, Anton. Hier discrimineer je weer, want je impliceert dus dat (alleen) moslims die exposities, films en andere zaken gaan verbieden onder dreiging van geweld het land uitgeschopt moeten worden.
  (Maar ik zal er wel weer niets van snappen…..)

  “Ook jij begrijpt een aantal principes betreffende vrijheid van meningsuiting, Islam als religie, Islam als ideologie en Islam als instituut niet helemaal.”
  Dat klopt, want ik discrimineer niet, zoals Geert Wilders en zijn aanhangers die hem achterna lopen als trouwe honden.
  Mijn vrijheid is er voor iedereen die anderen niet discrimineren en iedereen die binnen de wettelijke kaders in Nederland blijft.

  “Wilders heeft het ook over radicale moslims en wil de ideologie uitroeien.”
  Dit is de grootste onzin van allemaal. Citeer mij één stuk uit de PVV-programma, waaruit bovenstaande blijkt. Geert Wilders heeft het nooit over “de radicale moslims”. Hij heeft het altijd over de Islam, dus alle moslims.
  Als hij het over radicale moslims zou hebben, zouden Henk & Ingrid & Anton niet op hem stemmen.

  Wilders ziet de Islam alleen als ideologie. Hoe wil hij een ideologie uitroeien zonder de volgers van deze ideologie fysiek noch geestelijk pijn te doen? Is dat niet wat hij “de Islam” verwijt?

  Het enige wat ik in je commentaar kan lezen is dat je net als Geert Wilders alle moslims over één kam scheert en dus discrimineert……

  Als jij daadwerkelijk een moslim bent en leeft naar de 5 zuilen van de Koran (ps. gelukkig Suikerfeest!) dan ben jij al het levende bewijs dat Geert Wilders ongelijk heeft dat de Islam fascistisch is, want jij lijkt mij géén radicale moslim. Net zo min, als mijn Islamitische vriendinnen…….