Mits, tenzij en andere voegwoorden…

SargQdJ09,,Mijn standpunt heeft zich ontwikkeld van ‘ja, mits’ tot ‘neen, tenzij’” (Ruud Lubbers, oud-premier, CDA-lid, oud-informateur en liefhebber van voegwoorden)

Ruud Lubbers is tegen een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV en formuleerde het in brieven aan fractievoorzitter Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker met de woorden: “ja, mits, neen, tenzij”. Waar het ons aan doet denken? Aan een CDA-standpunt over kernenergie of genetische manipulatie in de jaren tachtig en negentig. Anderen denken bij Lubbers’ draaikonterij echter terug aan de LPF. Volgens ons hangt de formatie vanaf nu echter af van een voegwoord. U kunt kiezen uit: ondanks, indien, op voorwaarde dat, behoudens, ongeacht, ofschoon of alhoewel. Ofwel: welk voegwoord past volgens u het best bij het CDA?

 1. 2

  Mitsgaders vind ik altijd wel wat hebben. “Op voorwaarde dat we het samen doen” zou je kunnen zeggen – een ironische verwijzing naar de huidige toestand bij het CDA.

 2. 5

  Ultrabas: vriend! Mitsgaders is mijn favoriete in onbruik geraakte woord.

  Overigens denk ik dat Lubbers de onderhandelingen hiermee alleen bespeodigd heeft. Het wordt alleen maar steeds belangrijker om het CDA-congres al op 4 september bij elkaar te krijgen, vóórdat Wilders de boel weer op scherp gaat zetten in New York.

  Het CDA-congres zal met een goede regie (zoals D66 destijds bij de vraag of ze in het kabinet met CDA en VVD zouden blijven zitten) toch wel akkoord gaan, maar het wordt in hoog tempo een gevecht tussen principes en machtshonger. Waarbij het opmerkelijk mag heten dat al die oud-CDA-bewindslieden pas ná hun carrière ook daadwerkelijk principieel zijn.

 3. 6

  Zoiets?

  “Ondanks het feit dat wij de verkiezingen flagrant hebben verloren kunnen wij, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, toch nog wel een poging tot regeren doen, ongeacht de mening van enkele oudgedienden die nog een poging doen een vinger in de pap te behouden (ofschoon hun leeftijd hen er misschien beter toe zou brengen lekker in de tuin te gaan zitten), op voorwaarde dat de heer Wilders zich enigszins netjes zal gedragen, onafhankelijk van inhoudelijk beleid, behoudens enkele toch nog voor ons cruciale principes, alhoewel die er misschien toch nog wel tussendoor kunnen glippen.”

 4. 8

  Het wachten is op De Nieuwe CDA-Leider (premier, fractievoorzitter, partijvoorzitter) met genoeg zelfkennis, die een toesrpaask voor de Kamer, pers of congres zal beginnen met: “Dames en heren, voegwoorden schieten mij tekort om duidelijk te maken ……”

 5. 10

  @4, hier zijn ze allemaal:

  en
  of
  alsof
  maar, doch
  noch
  dus, derhalve
  daarom
  (door)dat
  terwijl
  omdat, aangezien, want, daar
  zodat, opdat
  sinds, sedert
  nadat
  voordat
  totdat
  toen
  zodra
  als, zoals
  als… dan
  zonder dat
  behalve
  hoewel, ofschoon
  mits
  tenzij

 6. 11

  Mijn favoriet is het woordje ‘Of’


  “We zijn bezig met de onderhandelingen, we zijn in een ver gevorderd stadium. We hebben de discussie teruggebracht naar een keuze tussen de enige 2 (reeele) opties. We gaan regeren met de PVV OF zonder de PVV.”

 7. 19

  Voorts @ Eric: “Waarbij het opmerkelijk mag heten dat al die oud-CDA-bewindslieden pas ná hun carrière ook daadwerkelijk principieel zijn.”

  Hear! Hear!

  In dier voege….

 8. 21

  Bij De Pers een opmerkelijk inkijkje in de beweegredenen van Lubbers: hij had verwacht informateur te blijven en Wilders in de nieuwe informatieronde kalt te stellen, maar Verhagen raadde óók Opstelten aan, en Lubbers´ opzetje mislukte. Was Lubbers dus ook gewoon met een machtsspelletje bezig en niet zo heel principieel.