Meningsuiting onder vuur?

De eerstvolgende die opmerkt “dat je alles mag zeggen, betekent nog niet dat je ook alles hoeft te zeggen” en daar bij kijkt alsof er een onmetelijke wijsheid is gedebiteerd, die krijgt een corrigerende uppercut. Wat een nietszeggende open deur. Het zal een mengsel van angst en streven naar beheersing van de situatie zijn dat er voor zorgt dat een dergelijke oneliner zo aanslaat. De moord op Theo van Gogh is met de helft van Nederland aan de haal gegaan en heeft deze in een bijna permanente staat van verwarring gebracht. De andere helft van Nederland is aan de haal gegaan met de moord als bewijs van wat hij altijd al heeft gezegd. De omvang van de chaos doet vrezen dat mocht Nederland ooit iets vergelijkbaars als 9-11 overkomen, de ganse natie als een immense fluitketel de ondergang tegemoet zou gaan. Zo beschouwd verdient Bush een schouderklopje voor zijn beheerste reactie in de vorm van een inval in Afghanistan en een onrechtmatige oorlog in Irak. In retrospect mag het een wonder heten dat de VS na hun 3000 WTC-doden niet een algehele censuur hebben ingesteld, een immigratiestop hebben afgekondigd en een tiental lukraak geselecteerde landjes van de aardbodem hebben gebombardeerd.

Er is een chaotisch debat ontstaan waar het enige houvast nog de waan van de dag is. Het gaat over van alles en aan het einde van de dag beklijft alleen het gevoel dat het zo niet langer kan. Op het politieke podium lijkt iedereen te vissen naar de fictieve 28 zetels van Wilders. Volksvertegenwoordigers buitelen over elkaar heen in het opperen van daadkrachtige terreurbestrijdingsplannen. Dat de privacy het kind van de rekening wordt, staat al zo goed als vast. Maar daarnaast lijkt een ander slachtoffer gevonden, de vrijheid van meningsuiting. De moord op Van Gogh werd direct geduid als een aanslag op de vrije meningsuiting. Bij de herdenking op de dam riep Job Cohen nog fel dat de columnist openlijk, hard en veelvuldig met hem van mening verschilde, maar “dat mag in Nederland”. Dat er tegelijkertijd een stroming ontstond die ook vraagtekens zette bij de wijze waarop een debat gevoerd behoort te worden, is begrijpelijk. Toen minister Donner op de golven van deze stroming een in onbruik geraakt verbod op godslastering wilde opkalefateren, leek er nog sprake te zijn van een incident. Maar met de brief van alle fractievoorzitters waarin zij verzoeken om de doodswens van internetimam Abdul Jabbar van de Ven strafbaar te stellen en nu, als voorlopig hoogtepunt, het plan van PvdA-kamerlid Van Heemst om haatzaaiende sites door vadertje staat te laten hacken, heeft de wens naar meer censuur duidelijk politieke grond gevonden. Met name de achterliggende argumentatie, het beschermen van het volk tegen giftige idee?n, is huiveringwekkend.

Te zien aan de reacties op het plan van Van Heemst op webwereld en het onvolprezen Sargasso, is er genoeg kritiek om het PvdA-proefballontje in (de) lucht te laten opgaan. Maar de mensen die de moeite nemen om het plan af te keuren, zijn misschien ook wel de voornaamste criticasters. Zou het mogelijk zijn dat net als met privacy, de grootste groep mensen schouderophalend de plannen beziet? “Ik heb niets te verbergen, dus fouilleer me maar” laat zich makkelijk varieren tot “Ik heb geen controversi?le mening, dus weeg mijn woorden maar”. Er is al eens opgemerkt dat een veroordeling wegens godslastering mogelijk niet de Europeesrechtelijk toets zou kunnen doorstaan. Misschien is het ook nog eens goed te verwijzen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in 1976 in de Handyside-zaak duidelijk heeft uitgesproken dat de vrijheid van meningsuiting ook aanstootgevende meningen beschermt:

Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of [a democratic] society, one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to [legitimate restrictions] it is applicable not only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no “democratic society”.

Iemand vermoorden dat mag niet, maar Submission was wel heel erg. Hoe kan het in ??n zin worden gezegd? In dat licht vind ik de oproep aan Ayaan Hirsi Ali om haar toon te matigen ook nogal misplaatst. Een tijdje terug vond ik dergelijke kritiek op Hirsi Ali ook overtrokken, maar zag nog wel wat nut in het signaal dat moslims niet vogelvrij zijn om te beledigen. Maar nu begint het te irriteren. Als je daadwerkelijk naar haar uitspraken en optredens kijkt, dan verdient zij veel beter. Bij haar kritiek erkent zij zij telkens weer uitdrukkelijk ook de mooie kanten van de Islam. De felheid die ik bij haar tegenstanders zie, wordt op haar geprojecteerd. Zo wordt er een karikatuur gemaakt van Hirsi Ali, waartegen het steeds lastiger verdedigen is. De koningin wil haar niet openlijk steunen omdat zij ‘boven de partijen staat’. Maar wat zijn die partijen dan? Hirsi Ali strijdt tegen de elementen van de Islam die vrouwenonderdrukking vergemakkelijken. Dat komt haar te staan op bedreigingen van de extremisten en keiharde veroordeling door de fundamentalisten. Hier geen partij in willen kiezen, is zeer twijfelachtig. Hoezeer kritiek op Hirsi Ali ook met allerlei nuances kan worden goedgepraat, de geschiedenis zal haar gelijk geven. In een tijd waarin de islam gekaapt is door fundamentalisten is er een Somalische vrouw in Nederland die een belangrijk deel van hun werktuig aanklaagt. Hirsi Ali vecht verbeten door totdat de islamitische wetten naar hedendaagse maatstaven worden ge?nterpreteerd en weigert te accepteren dat een man met een verwijzing naar de profeet een minderjarig meisje huwt.

De extremisten zullen het allemaal ongetwijfeld met de nodige leedvermaak aanzien. Een beetje stoken op een website zorgt al voor druk op fundamentele vrijheden waar het westen zo prat op gaat. Bedreigingen aan het adres van kamerleden plaatst hen buiten de politieke arena (alhoewel deze polarisatie voor Wilders electoraal wel gunstig werkt, maar zulke polarisatie wordt ook door de terroristen verwelkomd). Een filmmaker is vermoord om een film, maar vervolgens gaat het debat niet over de inhoud, maar of je zoiets op zo’n beledigende wijze mag zeggen en of dat verstandig is. Dat je vrouwenmishandeling keihard bestrijden mag, wil nog niet zeggen dat je dat ook hoeft te doen. Signalen vanuit de politiek geven enerzijds aan dat de moordenaar van Van Gogh toch wel terecht zo boos was (godslastering afstoffen) en anderzijds dat de vrijheden niet zo fundamenteel zijn als eigenlijk is afgesproken en dat er wordt begonnen met het aantasten van de rechten van moslims (Van de Ven en haatzaaisites). Bovendien, merk ik nogmaals op, er zijn al middelen in het strafrecht om tegen beledigen van een bevolkinsgroep of aanzetten tot haat op te treden. In plaats van het bestaande strafrechtarsenaal te benutten en zich zelf bezig te houden met opsporing van terroristen (waarvoor ze van pragmatische Nederlanders al bijkans onbeperkt mogen aftappen), wil de politiek liever meedoen aan het maatschappelijk debat. Het stemt ongerust dat de signalen die worden afgegeven niet alleen niet werken maar ook dictatoriale trekjes vertonen.

 1. 1

  Erg goed stuk Mark :-)

  De Aanslag op Van Gogh was volgens mij geen aanslag op de vrije meningsuiting maar een aanslag op onze levenswijze. Ook bedreigingen “aan het adres” van Hirsi Ali en andere politici zijn volgens mij zo te kwalificeren. De politiek toont(weer eens)haar onvermogen om een antwoord te vinden op religieus extremisme en heeft schokkend weinig visie.. zorgwekkend..

 2. 2

  Goed stuk Mark, je hebt blijkbaar zin in discussie op de vroege zaterdagochtend.

  De koppeling op de vrijheid van meningsuiting en de moord op van Gogh heb ik een vreemde gevonden. Ik citeer (uit het hoofd) Marjolein Februari in haar column in de Volkskrant: als ik mijn mening geef en ik wordt daar voor op mijn neus geslagen, dan treedt de overheid op, niet vanwege het recht om mijn mening te geven,maar om het recht niet op mijn neus te worden geslagen.

  Het recht op vrije meningsuiting wordt beperkt door de wet en in mijn visie ook door fatsoen en respect. Dat eerste kan worden afgedwongen door naar de rechter te stappen. Het laatste is diffuus en afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en principes. Afdwingen is niet mogelijk, alleen discussie over het onderwerp. Die valt ook onder dezelfde grondwettelijke vrijheid.

  Ik vind dat Theo van Gogh, Ayaan en hun film best wat steviger weerwoord hadden mogen krijgen en ben verbaasd dat die zo weinig wordt geleverd. Ik heb mijn kritiek al eerder geuit, ik zal dat niet herhalen. Het komt er op neer dat ik Suggestion een betere naam vind voor de film, misschien voor deel 2?

  Terecht heb je de reactie van de hele tweede kamer, van links tot rechts, op de uitspraken van de iman bij Knevel, veroordeeld. De politiek is inderdaad in verwarring en ik denk dat zij daarmee een perfecte afspiegeling van de maatschappij is.

  Ik hoor deze week weer de roep om ingrijpen. Er is nog geen iman het land uitgezet, zegt VVD-kamerlid Griffith. Dat daar voor eerst iemand veroordeeld moet worden en dan niet door de publieke opinie maar door een wet, telt blijkbaar niet meer. De angst voor de islam is blijkbaar groter dan de angst dat overige grondrechten, zoals de privacy, worden aangetast.

 3. 3

  Is meningsuiting beperkt is tot het zeggen van je mening of mag je je mening ook uiten door te handelen volgens je mening en vormen de ‘hedendaagse maatstaven’ bij het handelen volgens je mening niet een fundamentalistische ideologie waaraan ieder zich moet conformeren?

 4. 4

  Het bizarre is dat de vrije meningsuiting niet alleen geschaad is op de meest voor de hand liggende manier, dat opiniemakers niet alles meer durven uit te spreken, maar dat het nu ook het slachtoffer is van een regering die het motto ‘de boel bij elkaar houden’ wel heel erg ver doorvoert. Het moet gezegd worden, de redenatie van de regering is zo simpel dat hij wel briljant moet zijn: als je niks mag zeggen kan je ook niemand kwetsen en is de boel zeer bij elkaar!
  De moord op van Gogh is een dubbele tegenslag voor de vrije meningsuiting geweest. Het blijkt dat zo’n aanslag bijzonder lucratief is voor de moslimfundamentalist. De regering heeft meegeholpen het doel van de fundamentalist te verwezenlijken. Wanneer de volgende aanslag plaatsvindt kan het de regering verweten worden dat ze het de fundamentalist aantrekkelijk gemaakt hebben.

 5. 6

  @toinerz

  Ik denk dat het een belangrijke taak van de regering is om de boel bij elkaar te houden. En zeker in de afgelopen november toen scholen, moskeeen en kerken het doelwit van brandstichting waren. Ik geloof niet dat de regering heeft op gereoepen om niets meer te zeggen.

  Persoonlijk vindt ik het verstandig om het kwetsen, voornamelijk door bevolkingsgroepen over een kam te scheren, te beperken. Niet alleen door de stigmatisering die er van uit gaat, maar ook omdat het extremisme in de kaart speelt. Zowel jij als Mark hebben hier op gewezen.

 6. 7

  Beste Mensen,

  De angst en verwarring heeft inderdaad bij het Nederlandse volk toegeslagen zolas ik uit column, zo ook bij Mark. Twee puntjes: De opschaling van een gebeurtenis zoals de moord op Theo naar een gebeurtenis in de trant van 9-11 zint mij sowieso al niet. De vergelijking gaat direct al mank doordat oorzaak en gevolg van een geheel andere orde waren. Verder wordt de angst en verwarring die in Nederland zou heersen kracht bij gezet door dat de ganse natie zijn ondergang tegemoet zou lopen. Het is juist dit soort insinuerende defaitisme dat mij misselijk maakt. Verkapte praatjes om duidelijk te maken dat Nederland een zwak land zou zijn (?). Na de moord zijn er ook juist een aantal lieden opgestaan die juist wel de juiste signalen wisten af te geven. Verder moge het duidelijk zijn dat er in Nederland een ontwikkeling aan de gang waarbij het meer op de buitenkant gaat dan om de inhoud. Zo was er inderdaad de rel rond de imam van de Ven en de imam die minster Verdronk geen hand wilde schudden. Liever dat dan de in u ogen verdiende schouderklop die Bush verdient zou hebben naar aanleiding van het uitblijven van straffe binnenlandse maatregelen (welke natuurlijk complete onzin is). Een algehele censuur is mogelijk niet ingesteld daarentegen heeft de Partiot Act ongekende vrijheden gegeven aan minster Ashcroft

 7. 8

  Redactie: reactie ‘approved’ (21.15) geen idee wat het filter triggerde..?
  Mark is allang voor zichzelf begonnen. Enfin, hierboven wederom een puik stuk van de best ge

 8. 10

  U leest volgens mij over de ironische toon van het eerste deel van dit artikel heen, SalonSocialist.

  Om AHA te verwijten haar situatie uit te buiten vind ik verschrikkelijk naief en hard. De moord op van Gogh toonde aan dat haar onderduiken van de afgelopen jaren geen electoraal drukmiddel was, maar bittere, levensbedreigende ernst. En ik vind het bewonderingswaardig hoe zij in deze situatie haar politieke werk probeert te doen. Of ik het nou met haar eens ben of niet.

  Overigens een goed stuk Mark. De verkrampte reacties op de schokkende gebeurtenissen van de afgelopen jaren vind ik beangstigend. Het is net alsof de Nederlandse democratie en rechtsstaat plotseling waardeloos is geworden. Terwijl we na dit soort gebeurtenissen juist het vertrouwen daarin nodig hebben. Er hoeft maar een debiele nep-imam wat te roepen, en iedereen, inclusief de minister van Justitie, vergeet pak-em-beet 3 artikelen uit de grondwet. .

 9. 11

  @MMaas
  Om AHA te verwijten haar situatie uit te buiten vind ik verschrikkelijk naief en hard.

  Ik ben dezelfde mening toegedaan, ik neem jouw kwalificaties daarbij voor lief.

  Ayaan heeft haar film vertoond in een blijf van mijn lijf huis. De daar aanwezige vrouwen hebben haar koppeling tussen de mishandeling en de Koran afgewezen. Eentje verliet daarbij de bijeenkomst, nagewuifd door een arrogante AHA. Het is inmiddels tenminste driemaal te zien geweest in Nova.

  Ayaan Hisrhi Ali zou effectiever te werk gaan als zij zich op de hoogte stelde van de werkzijze van haar franse tegenhanger. Sorry, ik weet niet hoe ze heet. Maar zij maakt duidelijk onderscheid als ze de plicht tot het dragen van een hoofddoekje aan de orde stelt. Zij erkent dat het ook kan zijn uit zelfstandige geloofsovertuiging. Of uit de behoefte zich bij een groep aan te sluiten. Het maakt haar roep om emancipatie van moslimvrouwen een stuk geloofwaardiger en daarmee sterker.

 10. 12

  Leest u nou eens goed! Wat heeft uw weerwoord met de bedreiging van AHA te maken?
  Men mag het eens of oneens zijn met Hirshi Ali, maar u kunt toch niet ontkennen dat ze zich in een levensbedreigende sutuatie bevindt? Daarom vind ik de verwijten – dat AHA haar onderduiken uit zou buiten – van SaS (en van u) grof. Er is niets fictief aan de bedreigingen van Hirshi Ali. Ik zou in een dergelijke situatie waarschijnlijk mijn politieke ambities vaarwel zeggen en een eilandje in de Cariben opzoeken. Maar zij niet. En dat bewonder ik.

 11. 13

  Ik mag toch kritiek hebben. Die had ik al direct na dat de film op televisie was. En kritiek op van Gogh had ik al voor dat hij vermoord was.

  Met kritiek keur ik geen moord noch bedreiging goed.

 12. 14

  Het boeit me helemaal niet wat u van de opvattingen van AHA vindt!
  Het gaat erom dat SaSo, en u, beweert dat ze misbruikt maakt van de levensbedreigende situatie waar ze in zit!

 13. 15

  Ik vind allang dat zij misbruikt maakt van haar situatie. Ik vind dat al sinds zij tegen de wet stemde die het mogelijk maakte dat mishandelde allochtone vrouwen binnen de drie jaar een zelfstandig recht op een verblijfsvergunning zouden krijgen. Dit ondanks een klemmend verzoek van de oppositie om voor te stemmen.

  De situatie van moslimvrouwen interesseert haar nauwelijks. Zie ook het arrogante gebaar op serieuze kritiek van uit haar doelgroep.

 14. 16

  Tijdens de Schriftlezing in de Oude Kerk te Delft van de bijzetting van Prins Bernhard’s lichaam in de koninklijke graftombe werd Psalm 139 aangehaald.
  De prins ‘zag dat het goed was’, de Heer omringt ieder in licht en duisternis, al wie gelooft, verheuge zich, hallehluja, etc., volgens de dominee die genoemde Psalm met de prins had gelezen. Vervolgens werd de Psalm bijna letterlijk voorgelezen door ter Linden, op versregels 19 t/m 22 na.

  Ik heb het erop nageslagen:

  Psalm 139 –

  19 : O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht
  -gij, mannen des bloeds, wijkt van mij-
  20 : die argslistig tegen U spreken
  en uw naam tot leugen gebruiken, uw
  tegenstanders.
  21: Zou ik niet haten, Here, wie U haten ?
  niet verafschuwen wie tegen U opstaan ?
  22: Ik haat hen met een volkomen haat,
  tot vijanden zijn zij mij.

  Vanaf regel 23 vervolgt de dominee zijn incomplete lezing van de heilige Psalm door David.

  Ik bedoel maar, er is lezing van feiten en uiting ervan.
  Wat mij zorgen maakt is de impact van de meningsvorming, het communicatie en opvoeding
  dignsproces, de vrije media, het recht op vergadering en vereniging, het vrijedebat,etc.
  Het gaat om burgerrecht en politieke vrijheid.
  Zelfcensuur zoals de pragmaticus ter Linden die controversiele versregels uit het heilige boek wegmoffelt, daar ben ik ook bang voor.

 15. 17

  De Nederlandse politiek en maatschappij moeten beseffen dat de Islam (in welke vorm dat dan ook moge zijn) deel is van de Nederlandse identiteit. Hirsi Ali, Wilders en Van Gogh voerden een kruistocht die erg dicht lag bij xenofobe stemmingmakerij. Het ophitsen van sentimenten die ten koste gaat van een minderheid in de Nederlandse samenleving kan ook als bedreiging gezien worden voor de zo hoog geschatte vrijheden (waar nauwelijks iemand ooit gebruik van maakte tot voor kort). In die zin zie ik Van Gogh, Ali en Wilders ook veel meer op 1 lijn met Mohammed B, en fundamentalisten.

  Dat mensen doodwensen te interpreteren valt als het aanzetten tot haat vind ik billijk.

 16. 18

  @caprio: Ik vond het bovenstaande stuk van Mark een scherpe analyse en goed verwoord. De dooropvolgende reacties on-topic en inhoudelijk goed beargumenteerd, wat een feest . Je bijdrage #16 is, in mijn beleving, nu precies waar jij je zo tegen verzet t.w. stemmingmakerij en ophitsend. Alhoewel het onderwerp mij zeer raakt, de implicaties zijn ongekend groot en ongewis, geef ik maar eens geen krimp op #16, want dat wil je te graag.

  Biertje?

 17. 22

  @Larie: da’s waar ook, goh ik was het effe vergeten, dit is het post-Gogh tijdperk op een weblog nota-bene, hoe naief van me! Mijn excuses daarbij dan ook aan alle man en jan die mijn mening niet ter zake vonden, ik zal weer in de pas springen vanaf nu met het nationale sentiment.

  uhuhum, kuch. Ik vind dat alles moet kunnen, persoonlijk zeg ik altijd wat ik denk, en dat je daar nu om vermoord wordt is typisch voor de situatie in het land. De inperking van vrijheden onder druk van het moslim fundamentalisme is een aantasting van onze fundamentele westerse vrijheden, waarin individuele expressie een verworvenheid is waar generaties lang voor gevochten en gestreden hebben, en die we nu verkwanselen. Daarom zou ik willen pleiten voor een wet die het mogelijk maakt om zonder aanziens van persoon alles en iedereen af te schilderen zoals het mij goeddunkt, en mocht het vallen onder het letterlijk aanzetten tot actie, dan zouden er directieven moeten bestaan om alternatief woordgebruik toe te staan zoals wensen, zou hebben, indien en als.

  zo, weer vrinden, Larie? Kop weer onder de maailijn?

 18. 23

  Caprio, wat je nog steeds niet helemaal begrepen hebt is dat als je tegen de islam bent niet gelijk een xenofoob bent. Ook witte “Nederlandse” mensen kunnen volgelingen van de islam zijn.Denk aan de heer Van der Ven. Iemand die tegen de islam is zal ook de idee

 19. 25

  @Sikbock: met xenofoob bedoel ik dan ook in het geheel niet wit of zwart, dat impliceert u blijkbaar . Ik weet niet zeker waar deze simplificatie precies optreedt, maar ik kan slechts bevroeden, dat zij plaats heeft als ezelsbruggetje naar uw vervolg in de tweede paragraaf. Daarin veronderstelt u dat ideeen afhankelijk zijn van de fysieke omstandigheden en die afhankelijkheid er een is van directe causaliteit (i.e. met de val van de muur is de ideologie voorbij), alweer zo’n simplificatie waarvan ik niet precies weet waarom zij plaats vindt.

  Ook uw associatie tussen het algemene denigrerende gebruik van ‘men’ dat u kenmerkt (u betoogt in de meeste van uw betogen ‘men’ als uw virtuele tegenstander) met intellectuelen (waar u tussen neus en lippen nog de connotatie zogenaamd aan probeert vast te plakken, ik neem aan dat u uzelf wederom als ideale tegenpool poseert hier?), versimpelt de dialoog verder onnodig. Ik deel uw conclusie ook versimpeld helaas niet.

  De Nederlandse xenofobie richt zich tegen de Islam als vreemd element in de NEderlandse cultuur. Wat u niet begrijpt blijkbaar is dat de ‘Nederlandse’ cultuur zich zelf hiermee een assimilatie probleem opwerpt, waarvan vervolgend de Islamiet de schuld krijgt.

 20. 27

  Caprio: xenofobie is een onberedeneerde ongegronde angst voor vreemdelingen (zie de Van Dale) Vaak wordt dat woord (door jou bijvoorbeeld) erbij gesleept om de tegenpartij lekker van rascisme of discriminatie te kunnen beschuldigen. Dat lijkt mij oude koek en niet interessant.

  Waar de discussie over zou moeten gaan (vind ik)is of de islam als ideologie past binnen de westerse cultuur. Mijn antwoord daarop is nee. Die twee zijn namelijk met elkaar in strijd.

  Ik zal een voorbeeld geven: het vrome deel van de moslims probeert bijvoorbeeld volgens de sharia te leven.. Als ze dat doen komen ze in conflict met onze wetten en handelen ze in strijd met de mensenrechten. Dat conflict wordt dus een gegeven en is onvermijdelijk zodra de moslim ideologie aan de oppervlakte komt.

  Dat integratieprobleem waar jij het over hebt wordt dan ook niet eenzijdig veroorzaakt door vermeende xenofobie van de nederlandse samenleving, maar door een onverenigbaarheid van ideologie

 21. 29

  Veelal gaan uw ‘buitenland’-correspondenten hun standplaatsboekje te buiten. Uw Amerika-correspondent vertelt wel even hoe het in Nederland reilt en zeilt. Uw Belgi

 22. 33

  @bicat: he alweer iemand die meent dat ie meer recht van spreken heeft dan een ander, welkom, leuk zo’n club. Ik moet u teleurstellen echter, mijn boekje omvat alles, er valt niets buiten, dat heeft iets met vrijheid van meningsuiting te maken, daar vertel ik u nog wel eens iets over.

  @Sikbock: “onverenigbaarheid van ideologie

 23. 34

  @caprio: ik lees Sikbock iets anders. Hij noemt alzijdigheid v.s. eenzijdigheid waarbij met het eerste xenofobie wordt bedoeld en met alzijdigheid de ideologische bari

 24. 36

  Carlos, gaat uw gang. Met name aan uw kant van het politieke spectrum gaan enkele bezoekers hun boekje te buiten. Begrijp ik het goed dat niet alle commentaren u bevallen? Sneu, maar karakteristiek voor een weblog met groeistuipjes.

  Caprio, wie is precies diegene die meent dat hij meer recht van spreken heeft dan andere? In uw poging om weer eens gevat uit de hoek te komen verliest uw opmerking aan duidelijkheid. Ik meen in ieder geval niets. Het bewijs dat invloed op onbekenden aan de andere kant van het scherm nihil is hoeft mij niet geleverd te worden. Zelfreflectie, dat zou iedereen moeten doen.

 25. 38

  Larie ik meen wat ik zeg, degene die de schoen passe trekke hem aen (of moet dringend heel veel meer emoticons gaan gebruiken om zijn/haar compulsieve fixatie voor het maken van valse insinuaties te verbloemen danwel naar een niveau van acceptabele ironie om te buigen).

 26. 40

  Oh, sorry..no offence Carlos ik vind het in ieder geval hier aangenaam vertoeven (take5 iedereen hier AUB, adrenaline nergens goed voor, etenstijd! vul die magen en laat het bloed uit de kop trekken)

  potjandorie

 27. 42

  @bicat: dat was u, die meende dat iemand zijn boekje te buiten ging, ik las dat alsof u vond dat iemand binnen een bepaald boekje had behoren te blijven, graag correctie en mijn excuses indien verkeerd begrepen.

  @larie: “Een ideologie is toch per definitie afgerond/afgeperkt?”
  In poreuze mate ja, maar in principe niet, een ideologie is een poreus geval dat fluctueert, en kent in beste zin slechts een losse samenhang, afhankelijk van de mate van abstractie waarop u het bekijkt.

 28. 43

  Toinerz het is meer een optelsom als bicat in de eerste alinea onder #8 suggereert dat alleen Mark zinnige bijdragen aan Sargasso levert, dat het mij in het verkeerde keelgat schiet (het borduurt voort op voorgaande commentaren)

 29. 44

  Een niets vermoedende bezoeker leest erover heen, maar voor de makers van Sargasso is het een zichtbare stroom van niet-aflatende ondergravende commentaren. Ik geef het je te doen.

 30. 45

  Kijk, dat is duidelijk. Maar bicat houdt van Sargasso, dat weet ik zeker. Weet je nog dat je 8 jaar oud was en verliefd op een meisje, en dat de enige manier waarop je je gevoelens duidelijk kon maken was door onaardig tegen haar te doen? Zo is het ook bij bicat.

 31. 52

  afzeikmodus aan ;-): @Larie: neem Caprio niet al te serieus alsjeblieft.. deze jongeman beschouwt zichzelf als de huis-interrectueel van Sargasso die overal verstand van heeft..Helaas blijft hij te vaak op een warrig KIJK-niveau hangen. Dat hindert hem echter niet om te blijven geloven dat ie de slimste en de beste is.. ;-) Als ie het niet meer weet gooit ie het vaak op zijn recht als “anarchist” om onzin te verkopen ;-) (afzeikmodus uit)

 32. 53

  @caprio: ik schreeuw niet, ken je een beetje inmiddels (1/2 mv2), merkte slechts op dat je vanuit een rekkelijke heterogene anarchistische levensinstelling in sommige reacties je precies opstelt. Die tegenstelling probeerde ik hier even uit te lichten.

 33. 55

  #29 door bicat:
  Veelal gaan uw ‘buitenland’-correspondenten hun standplaatsboekje te buiten. Uw Amerika-correspondent vertelt wel even hoe het in Nederland reilt en zeilt. Uw Belgi

 34. 56

  @Sikbock: speelde het spelletje even mee tis zondag beetje speels mag (niet verder vertellen want ik woon op de rand van de biblebelt), 1/2mv2 is gijntje gewoon aktie en reaktie, je ontvangt wat je geeft. Ik probeerde duidelijk te maken dat de impasse hier (onverenigbaarheid van ideologie

 35. 61

  @larie: geen enkele tegenstelling is onverenigbaar. U begreep me misschien verkeerd, ik ontkende juist dat ideologieen ingeraamd zijn, dat bedoelde ik eigenlijk met de poreuze mate, ik kwam u eigenlijk een beetje tegemoet daarmee omdat u begon te schreeuwen/capitaliseren.

 36. 62

  @caprio: begrepen, kleine letters van nu af, was onbezonnenheid, capitalen voegen niets toe maar breken af. Soms zie ik toch enige starheid in je (primaire) reacties, niet zo veel verschil met capitalen toch?. Doe ik ook mind you, die passie h

 37. 63

  Ik kan me helaas niet aan vormen committeren, maar ik sluit het ook niet uit. U schept afstand, dat verzacht soms.

  Ik heb inderdaad weinig op met overdacht geaarzel en rondgedraai van intellectueel libido.

  Er is niks mis met welke strategie die u ook in mij constateert.

 38. 64

  tja..stof is neergedwarreld. Deze pagina maar eens opgeslagen, weet nog niet wat voor naam ik het ga geven. Leerzaam in(door)kijkje Sargassobezoekers d.d.121204 misschien.