Meneer Abdul moet blijven

“Meneer Abdul” noemen de kinderen hem op de basisschool. Abdul Momand is conciërge op de St. Michaëlschool in Hazerswoude-Dorp. Hij is een goeiige, aimabele en goedlachse man, waar geen kwaad in zit. Alle kinderen zijn dol op hem. Hij wordt door iedereen, ouders, kinderen en leerkrachten, op handen gedragen.

Maar meneer Abdul mag niet langer blijven. De IND heeft vorige week besloten dat Abdul zijn koffers mag pakken voor een enkeltje Kabul. In zijn eentje. Zijn vrouw is enkele jaren geleden plotseling overleden en hier te lande begraven. Zijn twee kinderen, tieners nog, waar hij zelf voor zorgt, hebben wèl de Nederlandse nationaliteit gekregen, maar staan nu voor de onmogelijke keuze: samen hier blijven of met vader mee naar de puinhoop die Afghanistan heet dat ze alleen kennen uit het nieuws waarvan ze de taal niet spreken.

Abdul was in Afghanistan sinds 1977 lid van de socialistische Democratische Volkspartij van Afghanistan (DVPA), welke een jaar later de macht zou grijpen en grootscheepse hervormingen doorvoerde op economisch en sociaal-cultureel vlak. Tussen 1980 en 1992 werkte Abdul voor het Ministerie van Defensie en de Staatsveiligheidsdienst (KhAD/WAD), naar eigen zeggen in ondersteunende diensten. Zijn werkzaamheden bestonden uit administratieve taken, het verspreiden van interne post en het begeleiden van bezoekers. In die periode is Abdul met enige regelmaat bevorderd, uiteindelijk tot luitenant-kolonel bij de Presidentiële Garde onder het Ministerie van Defensie en later het Ministerie van Staatsveiligheid.

In 1992 viel het DVPA-regime en in 1996 veranderde Afghanistan definitief in een fundamentalistisch-islamitische staat onder de mujahedin en de Taliban. Iedereen die werkte voor het voormalige DVPA-bewind was zijn of haar leven niet langer zeker. Abduls moeder, zus, zoontje en later ook zijn schoonvader werden door de Taliban vermoord. Een stroom vluchtelingen kwam op gang en in 1997 kwam ook Abdul in Nederland aan, samen met zijn vrouw en twee hele kleine kinderen, baby’s nog. In 1999 kreeg hij een voorwaardelijke verblijfsvergunning, welke in 2001 uiteindelijk resulteerde in een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Een jaar later werd hij aangenomen als conciërge op de St. Michaëlschool, waar hij tot op dit moment nog werkt.

In 2004 verkregen zijn vrouw en kinderen de Nederlandse nationaliteit. Abdul kreeg deze echter niet en bleef de verblijfsvergunning houden. Twee jaar later overleed zijn vrouw, een zware klap voor Abdul en zijn kinderen, voor wie hij vanaf dat moment alleen moest zorgen. De IND liet een jaar later, in 2007, aan Abdul weten dat ze van plan waren zijn verblijfsvergunning in te trekken, wat definitief werd besloten op 29 september 2008. De reden hiervoor was dat Abdul had gewerkt voor de KhAD/WAD, instanties waarvan aan (onder)officieren Artikel 1F Vluchtelingenverdrag (kortweg Art 1F Vlv genoemd) tegengeworpen kon worden. Op basis van dit specifieke artikel kan een land asiel weigeren wegens vermeende misdaden en mensenrechtenschendingen.

Aanleiding voor de intrekking van zijn verblijfsvergunning was een ambtsbericht van de Minister van Buitenlandse Zaken van 29 februari 2000, waarin botweg werd gesteld dat àlle (onder)officieren van de KhAD/WAD betrokken zijn geweest bij arrestaties, ondervragingen, folteringen en zelfs executies, van de koffiedames tot aan de bevoegde minister. De promoties die Abdul heeft gekregen zouden volgens het ambtsbericht alleen mogelijk zijn indien hij zich loyaal opstelde aan het toenmalige regime en dus actief zou deelnemen aan deze misdrijven. Dat was nogal een boude beschuldiging, waar het IND geen verder bewijs voor hoefde aan te dragen. Het was Abduls woord tegen dat van de IND.

Het desbetreffende ambtsbericht is echter tamelijk omstreden. Een rapport van de UNHCR uit mei 2008 over de structuur en het functioneren van de KhAD/WAD komt dan ook tot hele andere conclusies. Menig asieladvocaat maakt dan ook gehakt van het ambtsbericht, dat ten tijde van het Talibanregime is opgesteld en is gebaseerd op informatie die op dat moment uit Afghanistan kwam.

Nadat beroep werd aangetekend tegen dit voornemen van de IND oordeelde de rechter op 12 maart 2010 onder andere dat, gelet op de functie en de rang van Abdul in Afghanistan, hij mede betrokken moet zijn geweest bij mensenrechtenschendingen. Abdul kon niet voldoende aantonen dat hij de zogenaamde ‘significante uitzondering’ is geweest. In beginsel was de IND bevoegd om de verblijfsvergunning dan ook in te trekken. Iedereen, maar dan ook iedereen die voor de KhAD/WAD gewerkt heeft, is in principe zonder uitzondering schuldig bevonden op grond van een discutabel ambtsbericht. Zo wordt in Nederland gewerkt: schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Maar wie Abdul Momand heeft ontmoet en gesproken, kan niets anders dan het tegendeel concluderen. Dit is geen man met bloed aan zijn handen. Dit is een man die het geweldig vindt om met kinderen te werken op een basisschool. Dit is een liefhebbende vader.

Wat de rechter de IND wel kwalijk nam is dat zijn verblijfsvergunning werd verstrekt (2001) ná het verschijnen van het ambtsbericht (2000). Pas eind 2002 stelde de IND een onderzoek in naar de toepasselijkheid van Art 1F Vlv. De IND had Abdul dus het vertrouwen gegeven door de verblijfsvergunning te verstrekken. De rechter achtte het intrekken van de verblijfsvergunning in strijd met het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Tevens oordeelde de rechtbank dat het IND niet naar de letter der wet hoeft te handelen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dat zijn het overlijden van zijn vrouw in 2006 en het dragen van de zorg voor twee schoolgaande kinderen, die het land van hun vader alleen kennen uit de atlas en waarmee vader zelf alle banden verbroken heeft. De IND had, volgens de rechtbank, nagelaten hiernaar te kijken. De gevolgen van de intrekking van de verblijfsvergunning zou in geen verhouding staan met het doel van de intrekking. De IND had “het besluit niet zorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk gemotiveerd”. Het beroep werd gegrond verklaard en het besluit werd vernietigd. Abdul mocht blijven.

Tot januari 2012.

Abdul moet alsnog weg. Zijn kinderen, 15 en 16 jaar oud, mogen in principe blijven in Nederland, zij hebben het Nederlands paspoort. Maar in de praktijk betekent dit dat zij mee zullen moeten gaan met hun vader. Vanwege de oude betrekking van Abdul zijn ze hun leven niet zeker in Afghanistan. De zwaard van de Taliban hangt nog steeds boven het verwoeste land.

Abdul Momand is, zoals zoveel Afghaanse vluchtelingen, slachtoffer geworden een combinatie van Art 1F Vlv, een omstreden ambtsbericht en wanbeleid van de IND. Maar uiteindelijk gaat het wel om mensen van vlees en bloed. En wederom zijn minderjarige kinderen de dupe van een falend asielbeleid. Wanneer gaat Nederland zich nu eindelijk eens collectief schamen?
“Op school is hij een zeer gewaardeerde collega, waarbij iedereen kan aankloppen voor hulp. Nooit is hem iets te veel, ook al hoort het niet tot zijn taken. Hierbij moeten we denken aan buitenschoolse zaken, werkzaamheden tijdens vakanties en de inzet en deelname aan feesten zoals Kerst en St. Nicolaas,¨ aldus de verbouwereerde schooldirecteur Ad van Disseldorp in een schrijven aan alle ouders, waarin hij de ouders oproept om in actie te komen.

Een verontwaardigde moeder van een leerling verwoordt het gevoel dat in het Zuidhollandse dorp heerst: “Mauro-moeheid? Twee Nederlandse kinderen die net hun moeder verloren hebben mogen kiezen tussen de Afghaanse woestijn of hun vader ook verliezen. En het lokale suffertje van hun woonplaats schreeuwt op de voorpagina ‘Trendie Wendie bestaat 7 jaar’. Goddammit.”

 1. 4

  (Klaas-Carel) Faber woont in een flat in Ingolstadt, waar hij in de Audi-fabriek een kantoorbaan had. In de buurt stond de man bekend als vriendelijk, maar afstandelijk, „een keurige heer op wie niets, maar dan ook niets is aan te merken.”

  En toch is Faber (89) een in Nederland ter dood veroordeelde oorlogsmisdadiger.

  Meneer Abdul ken ik verder niet. Maar dat hij nu zo’n aardige meneer is, is bepaald geen bewijs van goed gedrag in het verleden. Maar wellicht is hij echt luitenant-kolonel geworden omdat hij de interne post keurig op tijd bezorgde.

 2. 5

  Faber is dan ook daadwerkelijk bij oorlogsmisdrijven betrokken geweest, heeft een proces gehad en is veroordeeld. Bij Abdul wordt klakkeloos aangenomen dat hij misdrijven gepleegd zou hebben op basis van een algemeen ambtsbericht en hij is door de IND al veroordeeld zonder enige vorm van proces.

  Bovendien hoeft Faber in feite niet bang te zijn om naar een hellhole als Afghanistan gestuurd te worden, met alle risico’s van dien, maar vertoeft hij vrij en blij bij onze stabiele oosterburen.

  Het zijn voor jou wellicht futiele details, maar die maken toch wel een verschil.

 3. 6

  “Maar wie Abdul Momand heeft ontmoet en gesproken, kan niets anders dan het tegendeel concluderen. Dit is geen man met bloed aan zijn handen. Dit is een man die het geweldig vindt om met kinderen te werken op een basisschool. Dit is een liefhebbende vader.”

  Hij vond het geweldig om met kinderen te werken. Bij de Afghaanse veiligheidsdienst?

 4. 7

  We kunnen dit niet aan de rechter overlaten! Laten we de asielrechtspraak dus afschaffen. Het Nederlandse publiek kan dit soort gevallen veel beter beoordelen!

  TV-show dan maar? Elke asielzoeker en/of zijn advocaat krijgt 10 minuten om zijn zaak te bepleiten. Als een asielzoeker geloofwaardig, zielig en sympathiek overkomt, mag hij blijven, anders moet hij weg..

  STemmen maar! SMS: “BLIJF” of SMS “WEG” . 50 cent per sms-bericht!! Het geld (na aftrek van kosten) komt ten goede aan Warchild!!!

 5. 10

  Als we het toch over drogredeneringen hebben is het stukkie van schuur een typische “ad misericordia”

  ==> iemand proberen te overtuigen door een beroep te doen op zijn medelijden

 6. 11

  Altijd prettig als je de links naar de gerechtelijke uitspraken in dit stuk plaatst zodat mensen ook zelf conclusies kunnen trekken.
  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN1650
  Raad van State vernietigd het hoger beroep

  Hoger beroep
  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BL8495

  Lees punt 2.4 en 2.5 van de uitspraak eens, dat gaat over zijn carrière bij de veiligheidsdienst in Afghanistan toen de communisten daar aan de macht waren in de jaren 80. De man was luitenant-kolonel en is 6 keer bevorderd wat alleen mogelijk was als je vuile handen maakte. Dat betekent dat het Vluchtelingenverdrag hem geen bescherming biedt, want dat maakt in artikel 1F een uitzondering voor oorlogsmisdadigers.

  Verder is hier opvallend dat Momand is hertrouwd met zijn nichtje (die geen verblijfsvergunning heeft)

 7. 13

  hij heeft gevochten tegen de Taliban/mujaheddin, die toen vriendjes waren van de USA. En dat is natuurlijk heel kwalijk.
  En heeft/had linksige ideeën (communistisch zelfs). Heenzending is nog heel humaan vergeleken bij de straf die hij eigenlijk zou verdienen…

  In die leerzame blog van Adam Curtis http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/2012/01/the_years_of_stagnation_and_th.html wordt nog één en ander daaromtrent vermeld (onder veel meer)

 8. 14

  Dank voor de helder uitleg. Ik ga geen oordeel vellen over deze man die ik helemaal niet ken. Ik gun hem het voordeel van de twijfel en vind dat hij en zijn twee kinderen door de Nederlandse overheid in een wrede, onmenselijke positie worden geplaatst. Die kinderen hebben sowieso nergens schuld aan, hebben hun moeder op zeer jonge leeftijd verloren, alleen al om die reden zouden ze meneer Momand een verblijfvergunning moeten geven zodat er eindelijk rust komt in dat gezin. Ik heb abdulmomandmoetblijven.petitie​s.nl petitie ondertekend. Ik hoop dat heel veel mensen dat ook zullen doen en wens meneer Monmand en zijn twee zoons heel veel sterkte toe en hoop voor hen dat minister Leers de onmenselijke beslissing van de IND zal terugdraaien!

 9. 15

  Waarom niet dit soort zaken nader onderzoeken? Waarom de halsstarrige houding? Is het zoveel werk om deze meneer even echt door te lichten om te chrcken of hij fout was?

 10. 16

  Abdul ‘is een goeiige, aimabele en goedlachse man, waar geen kwaad in zit.’

  Stereotiep geklets. Wacht maar totdat hij zijn verblijfsvergunning heeft gekregen. Kijk dan hoe hij zich gedraagt na al die jaren van opgekropte woede.

  Verder ook het eeuwige deuntje, en dan mijn klassieke vraag: wat vereist in de gegeven Hollandse context meer morele moed? Adul uit laten, of erin?

 11. 17

  “Wacht maar totdat hij zijn verblijfsvergunning heeft gekregen. Kijk dan hoe hij zich gedraagt na al die jaren van opgekropte woede.”

  Vertel eens wat meer over ‘m. Je kent hem dus persoonlijk en je kent zijn psychische gesteldheid ? Hij heeft je zijn diepste gevoelens toevertrouwd?

  Of ben je zoals altijd weer stom aan het lullen ?

 12. 19

  Ik ken deze case. Volgens mij heeft het radioprogramma Argos hier al eens een uitzending aan gewijd. Met als teneur dat het wel degelijk mogelijk en waarschijnlijk is dat hij alleen ondersteunende diensten verrichtte.

 13. 20

  Iemand uitzetten op basis van een ambtsbericht dat veels te algemeen is opgesteld voor individuele gevallen riekt naar groepsrechtsspraak en dat willen we toch niet in Nederland? De enige partij die voor groepsrechtsspraak is de fascistische PVV beweging.

 14. 21

  Toch wel jammer dat we al op het niveau zijn aangekomen dat de schrijnende gevallen die onder de aandacht worden gebracht betrekking hebben op een hoge officier van een communistische veiligheidsdienst die bekend stond om massale mensenrechtenschendingen.
  Toch niet echt het fotogenieke ‘mauro’ plaatje.

 15. 24

  Verwijt jij nou iemand anders van stereotiep geklets? Hoe noem je je eigen vooroordelen dan? “Wacht maar, die wolf zal, als de buit eenmaal binnen is, zijn schaapskleren afdoen!”

  Wat een harteloze zak ben je ook.

 16. 25

  Is er een aanklacht tegen hem in Afghanistan? Als de man voor oorlogsmisdaden wordt gezocht, kan hij onder 1F vallen (al mag Nederland best even toetsen of de Afghaanse rechter goede gronden tot vervolging heeft, want zover mij bekend is Nederland momenteel van mening dat het rechtssysteem van Afghanistan ruk is, we hebben er immers onze eigen mensen rondlopen om ze te leren wat rechtspraak is).

 17. 27

  Het Vluchtelingen verdrag F1 schrijft:
  Ten aanzien van alle (ex-)officieren en onderofficieren van de KhAD en de WAD zou sprake zijn van “personal en knowing participation”, dat wil zeggen een indirecte betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen als criterium voor de toepassing van betreffende uitsluitingsgrond, tenzij zou kunnen worden aangetoond dat in het betreffend geval sprake zou zijn van “een significante uitzondering”.

  Ik mag aannemen dat iemand die Luitenant-Kolonel is, deze rang niet heeft verkregen omdat hij de post uit de postkamer zo goed heeft rondgebracht.

 18. 28

  Ik heb n.a.v. Abdul weer laster en vuil over mij heen gekregen, protesteer ertegen en ga de spreuk ‘den reinen is alles rein ’ indachtig door. Pro patria.

  Abdul is lief voor kinderen. Kinderen: ze maken, lief voor ze zijn enz., is een hoge NL-waarde die buitenlanders makkelijk kunnen doorzien en dan exploiteren. Luitenant-Kolonel Abdul lijkt mij zo iemand. Eens in die hoge positie, zelfs als zij een voormalige is, word je niet makkelijk schoolconciërge! Tenzij je je terecht gelooft dat dat lage beroep je bij uitstek de toegang tot NL kan verschaffen. Heel halfzacht of halfgaar kinderminnend Nederland krijg je dan mee. Misschien zelfs wel de paedo’s! Abdul van de Presidentiële Garde is niet stom.

  020 ‘Iemand uitzetten op basis van een ambtsbericht dat veels te algemeen is opgesteld voor individuele gevallen riekt naar groepsrechtspraak en dat willen we toch niet in Nederland?’

  Srikt individualistische rechtspraak ten aanzien van Niet-Westerse massa-immigranten en i.h.b. t.a.v. asielzoekers, is technisch een farce, en doet toch toegepast meer onrecht dan recht. Enig nadenken over: ontbrekende echte, gezworen tolken, ginds afwezige of corrupte kadasters en idem burgerlijke standen etc., doet dit onmiddellijk inzien. Uitsluitend ideologische verblindheid c.q. partijdigheid of stuitende domheid of pure kwaadaardigheid staan dat inzicht in de weg.

  Verder dat ‘we’ in dat ‘willen we toch niet’. Daar houd ik niet van, van dat ingepakt (ingeluisd) worden. Zeker in dit geval suggereert het aanwenden van deze sociale techniek dat zijn gebruiker beter weet. Maar hij is partijdig en kiest tegen NL.
  Wat schiet NL met kindervriend Abdul op? Een legitieme vraag toch? Of niet soms op Sargasso? Volgens c. 011 is opvallend dat Momand is hertrouwd met zijn nichtje (die geen verblijfsvergunning heeft). We krijgen er dus een ongezond huwelijk bij en lijkt het mij ook een sterke indicatie dat Abdul nog steeds primair in Afghanistan is geworteld. Laat de man er heen gaan! Nooit denkt er iemand aan Nederland.

 19. 29

  Mooi gevalletje voor briesende PVV-kamervragen: “meneer Abdul is hèt voorbeeld van mensen uit islamitische landen waar wij niets op tegen hebben. Hij bestreedt moslimfundamentalisten en is een topvoorbeeld van hoe immigranten integreren. Niks rondhangen op de hoek van een grootsteedse kashba, maar wonen en werken (wij herhalen: en werken) in Hazerswoude-Dorp!!!”.
  Waarop de PVV natuurlijk nog even toevoegd dat dit soort uitzonderingen de regel bevestigen en de partij de minister oproept het IND-besluit ongedaan te maken.

 20. 30

  “Kinderen: ze maken, lief voor ze zijn enz., is een hoge NL-waarde die buitenlanders makkelijk kunnen doorzien en dan exploiteren.”

  Want dat een buitenlander oprecht en zonder bijbedoelingen lief kan zijn naar kinderen, nee dat kan niet.

  Ik stel voor: jij rot op uit Nederland en Abdul blijft.

 21. 31

  Nee dat schrijft het vluchtelingenverdrag niet, dat schrijft (een IND ambtenaar namens) onze minister. Daarmee gaat hij voorbij aan het onschuldig tot schuld bewezen rechtsprincipe. Als deze man nergens vervolgd wordt voor oorlogsmisdaden is er geen reden om artikel 1F(a) (“He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; “) voor waar te houden en dus 1F (“The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:”) toe te passen.

 22. 34

  “Srikt individualistische rechtspraak ten aanzien van Niet-Westerse massa-immigranten en i.h.b. t.a.v. asielzoekers, is technisch een farce, en doet toch toegepast meer onrecht dan recht.”

  Laten we dan rechtspraak voor “niet-Westerse massa-immigranten en i.h.b. asielzoekers” helemaal afschaffen ! Die lui zijn toch één pot nat: we weten op voorhand dat ze allemaal kwade bedoelingen hebben (ook al lijken ze zo vriendelijk), dat de tolken niet te vertrouwen zijn en dat het in al die woestijn- en apenlanden een zootje is.

 23. 35

  Kennelijk heeft het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Raad van State, een andere mening, die heel wat meer deskundigheid in huis heeft dan een zekere Bismarck.
  Ik vertrouw de RvS meer dan deze steeds liegende Luitenant-Kolonel die zijn verhaal, keer op keer heeft, aangepast om zijn verleden te verdoezelen (vandaar dat de procedure 14 jaar heeft geduurd).
  Dat hij zijn kinderen mee moeten is zijn keuze, maar 1 ding staat vast deze man moet terug en wel direct. Nederland moet geen vrijplaats worden voor oorlogsmisdadigers of officieren van een gewelddadig regime.

  p.s. De vader van Maxima word ook niet toegelaten in NL, is hij veroordeeld…. nee, is hij een oorlogsmisdadiger….ja. En die heeft niet eens asiel aangevraagd.

 24. 36

  Hitler was ook een “kindervriend”….

  In ons land kent men “Openlijke geweldpleging” dwz het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen of goederen. Een individu dat niets doet maar slechts deel uitmaakt van de groep waarin één of meer geweldplegers zitten, maakt zich ook schuldig aan openlijke geweldpleging.
  Kortom er bestaat zoiets als collectieve schuld zelfs indien mijnheer geen bevordering had gehad.Maar het feit dat hij bevorderd is geeft te denken.Lees trouwens idd punt 2.5 even
  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BL8495

  Kleine kinderen lopen mee in Hamas demonstraties met speelgoed zelfmoord bomgordels.Dat neem je die kleintjes niet kwalijk maar des te meer de volwassen die die kinderen aansturen. Misselijk dat ouders/onderwijzers kinderen aanzetten tot het maken van protest tekeningen.Schandalig die sociale druk van politieke correctheid waarmee de school ouders onder druk zet om mee te doen aan een handtekeningen actie.

  Laten we nu eens ophouden met volksgerichten en stoppen met die door de belastingbetaler betaalde media met hun misselijk makende propaganda die louter op emotie is gericht

  Tot slot
  art. 1:250 BW :
  Wanneer in aangelegenheden betreffende diens verzorging en opvoeding, dan wel het vermogen van de minderjarige, de belangen van de met het gezag belaste ouders of een van hen dan wel van de voogd of de beide voogden in strijd zijn met die van de minderjarige, benoemt de kantonrechter indien hij dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht, daarbij in het bijzonder de aard van deze belangenstrijd in aanmerking genomen, op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve een bijzondere curator om de minderjarige ter zake, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen.

  Maw een curator een pleeggezin opvanghuis of al of niet begeleid op kamers vervolgens baantje en/of studie(financiering)
  Wauw wat is Nederland toch goed voor mensen !
  btw ik ging op kamer toen 16 werd, geweldige tijd was dat !

  KORTOM ER IS NIETS AAN DE HAND kinderen met Nederlands paspoort mogen hier blijven of gaan mee indien ze dat wensen.Oorlogsmisdadiger opzouten.

 25. 37

  Artikel 1F gaat niet uit van de in het strafrecht geldende onschuldpresumptie en bewijsregels. Dat gaat uit van serieuze redenen om aan te nemen dat iemand zich heeft schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Het feit dat iemand die gedurende zijn carriere bij de Khad/Wad 6 keer is bevorderd en het tot luitenant-kolonel heeft geschopt (een heel hoge officiersfunctie), zijn serieuze redenen om aan te nemen dat iemand zich heeft schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook volgens het UNHCR rapport wordt gezien dit carriereverloop aangenomen dat die serieuze redenen aanwezig zijn.

 26. 38

  “Laten we nu eens ophouden met volksgerichten”

  Mee eens. Geef die conciërge een aanklacht wegens oorlogsmisdaden en laat hem blijven tot zijn SCHULD is BEWEZEN. Als de man een oorlogsmisdadiger is, zal niemand hier zeggen dat hij moet blijven omdat hij “zo lief is voor kindertjes” of wat dan ook. Maar tot hij is veroordeeld, verdient hij geen straf.

  Ik ben blij dat je het met me eens bent, Peter. Oorlogsmisdadigers moeten inderdaad opzouten. De rechtsstaat moeten we handhaven. We moeten geen onschuldige mensen het land uit gooien, doordat we worden gehersenspoeld door de door de belastingbetaler betaalde media met hun misselijk makende propaganda die louter op emotie is gericht

 27. 39

  De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State wordt vaak bekritiseerd als conservatief en legalistisch, als te weinig oog hebbend voor de omstandigheden en belangen van de mensen en vooral als kritiekloze slippendrager van de machthebbers, de instituties en de overheid. Als je voor de AR van de RvS moet pleiten, mensen, maak je borst maar nat: Nee heb je en Nee kun je krijgen. De AR van de RvS moet daarom worden opgeheven. Leuk klusje voor Donner?